Giresun_M' 63 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yaykınlık köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Yaykınlık
  Hamidiye köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Hamidiye
  Darıköy köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Darıköy
  Sayca köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Sayca
  Çukur köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Çukurköy
  Akköy köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Nefsi Akköy
■ 1868'de Giresun'a bağlı nahiye idi. SN
  Gedikli köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Gedikli
  Sultaniye mah İnişdibi - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Sultaniye
  Boztekke köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Boztekke
  Çaldağ köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Melikli
■ Gedikli köyü ile birleşerek Çaldağ belediyesi adını aldı. Daha sonra belediye statüsü iptal edildi ise de Çaldağ adı korundu. SN
  Burhaniye köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Burhaniye
  Çataltepe mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Çataltepe
  Hisargeriş köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Hisargeriş
  Uzkara köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Uzkara
  Eriklimanı mah - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Eriklimanı
  Seyit köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Seyyid
  Ergence köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Ergence
  Orhaniye köy - Giresun_M - Giresun
Eski adı: Palçuk
  Uzgur köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Uzgur
  Akıncı köy - Giresun_M - Giresun
1946 📖 Ezet
  Sıvacı köy - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Sıvacı
  Lapa köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Lapa
  Çıtlakkale mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Çıtlakkale
E1819 📖 Batlama (kale) [ Yun pétroma "taş kale" ]
  Kemaliye köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Kemaliye
  YukarıAlınlı köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Alınyoma yk.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Camili köy - Giresun_M - Giresun
hl 📖 Yoma
1916h 📖 Alınyoma [ Yun ]
  Karaali köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Karaali
  Mesudiye köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Mesudiye
  Osmaniye mah - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Osmaniye
  İncegeriş köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 İncegeriş
  Çiçekli köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Çiçekli
  Çandır köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Akçalı köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Akyoma
  Gürköy köy - Giresun_M - Giresun
1515t 1916h 📖 📖 Kabaköy
  Esentepe köy - Giresun_M - Giresun
1515t 1916h 📖 📖 Köpekli
  Çaykara mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Çaykara
  Ülper köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Ürper
  GiresunAdası ada - Giresun_M - Giresun
Y130 📖 Aretiás | Areonêsos [ Yun "Ares adası" ]
■ Doğu Karadeniz kıyılarındaki kayda değer tek adadır. Antik tapınak ve kilise harabesi vardır. SN
  Aksu mah - Giresun_M - Giresun
E1819 1925h Boğacak / Boğacık
■ Irmağın ve ırmak ağzındaki limanın adıdır. SN
  Barça köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Barça [ Tr "aş." ]
  Çağlayan mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1980 📖 Ezedin (mah)
■ Yağmurlu köyüne bağlı Ezedin mahallesi iken 1986'da Çağlayan adıyla köy statüsünü almış, daha yakın tarihte ise mahalle olarak Duroğlu beldesine bağlanmıştır. SN
  Homurlu mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Homurlu
■ Muhtemelen Türkçe Ömerli adından. SN
  Yağmurca mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Yağmurca
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Barçaçakırlı köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Barçaçakırlı [ Tr Barçalı "aş." ]
  Sarvan köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Sarban
  Duroğlu bld - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Duroğlu
  Konacık mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Paya
■ Halen bilinen adı Paya'dır. SN
  Güney köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Güney
  Tekke mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916h 📖 Tekke
  Yenicehisar köy - Giresun_M - Giresun
1515t 📖 Yenicehisar
  Pınarçukuru köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Pınarçukuru
  Ambaralan köy - Giresun_M - Giresun
1928 📖 Ambaralan
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Demirci mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
  Halkalı köy - Giresun_m (Karabulduk bucağı) - Giresun
1916h 📖 Halkalı


Grafik harita göster     haritada ara : km