Giresun_M' 62 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sayca köy - Giresun_M - Giresun
1928k: Sayca
  Akköy köy - Giresun_M - Giresun
1928k: NefsiAkköy
■ 1868'de Giresun'a bağlı nahiye idi. SN
  Sultaniye mah İnişdibi - Giresun_M - Giresun
1928k: Sultaniye
  Çaldağ köy - Giresun_M - Giresun
1916ht: Melikli
■ Gedikli köyü ile birleşerek Çaldağ belediyesi adını aldı. Daha sonra belediye statüsü iptal edildi ise de Çaldağ adı korundu. SN
  Çataltepe mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1916ht: Çataltepe
  Uzkara köy - Giresun_M - Giresun
1916ht: Uzkara
  Seyit köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Seyyid
  Ergence köy - Giresun_M - Giresun
1916ht: Ergence
  Orhaniye köy - Giresun_M - Giresun
■  Eski adı: Palçuk yetkin
  Uzgur köy - Giresun_M - Giresun
1916ht: Uzgur
  Akıncı köy - Giresun_M - Giresun
1946k: Ezet
  Lapa köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Lapa
  Çıtlakkale mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1916ht: Çıtlakkale
  Çandır köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Çandır [ Tr "aş." ]
■ Aşiret veya cemaat adı olan Çandır, sözcük anlamı itibariyle muhtemelen `karışık, melez` demektir. SN
  Akçalı köy - Giresun_M - Giresun
1515t, 1928k: Akyoma
  Gürköy köy - Giresun_M - Giresun
1515t, 1916ht: Kabaköy
  Esentepe köy - Giresun_M - Giresun
1515t, 1916ht: Köpekli
  Çaykara mah Giresun - Giresun_M - Giresun
1928k: Çaykara
  Ülper köy - Giresun_M - Giresun
1515t, 1928k: Ürper
  GiresunAdası ada - Giresun_M - Giresun
Y130: Aretiás | Areonêsos [ Yun "Ares adası" ]
■ Doğu Karadeniz kıyılarındaki kayda değer tek adadır. Antik tapınak ve kilise harabesi vardır. SN
  Barça köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Barça [ Tr "aş." ]
  Çağlayan mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1980: Ezedin (mah)
■ Yağmurlu köyüne bağlı Ezedin mahallesi iken 1986'da Çağlayan adıyla köy statüsünü almış, daha yakın tarihte ise mahalle olarak Duroğlu beldesine bağlanmıştır. SN
  Homurlu mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916ht: Homurlu
■ Muhtemelen Türkçe Ömerli adından. SN
  Yağmurca mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916ht: Yağmurca
  Barçaçakırlı köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Barçaçakırlı [ Tr Barçalı "aş." ]
  Sarvan köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Sarban
  Konacık mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916ht: Paya
■ Halen bilinen adı Paya'dır. SN
  Güney köy - Giresun_M - Giresun
1515t: Güney
  Tekke mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun
1916ht: Tekke
  Ambaralan köy - Giresun_M - Giresun
1928k: Ambaralan
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Demirci mah Duroğlu - Giresun_M - Giresun


Grafik harita göster     haritada ara : km