haritada ara :   km  
Gezi'de 14 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağırnas mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968 📖: Taşören
1925h 📖: Ağırnas
1500t 📖: Ağrânos
Y912 📖: Aragenê?
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mimar Sinan’ın doğum yeri olan kasaba belki Bizans kilise kayıtlarında geçen Aragena adlı yer olabilir. (Zgusta §85-7, TİB 2, GHAC 475). H 906 (M 1500) tarihli tahrir defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. Kayıtlı birkaç isimden, Ermeni olabilecekleri izlenimi doğmaktadır. SN
■ 1500 yılında yapılan tahrir defterinde Ağırnas 53 hane Hristiyan (Gebran), 3 hâne Müslüman, oldukça büyük bir köy olarak kaydedilmiştir. Kasaba nüfusunun %95'ini Rumlar teşkil etmekteydi. 1834 kayıtlarında Ağırnas'ta 145 hâne Müslüman, 28 hâne de Hristiyan yer almaktadır. Asırlar içinde yerliler İslamlaşmış. 1875 yılı nüfus sayımında Ağırnas'ta 258 hanede 658 erkek nüfus bulunup bunların 138'i Hristiyan, 560'ı Müslümandır. 1924 senesine gelindiğinde köyde herkes Türk dilliydi. Manav
■ Koord: 38° 48' 59'' D, 35° 43' 10'' K
Bağpınar mahalle (Gesi bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Isbıdın
Y1900~ 📖: Spathíon [ Yunanca "kılıçlı" ]
■ Koord: 38° 48' 47'' D, 35° 39' 20'' K
Efkere mahalle (Gesi bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1968 📖: Bahçeli
1522t 📖: Efkere [ Yunanca efxaría "hayırlı yer" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1831 Osmanlı nüfus sayımına göre Efkere beş mahalleden oluşmaktaydı: Çavdarlı (Ermeni mahallesi), Demirci (Ermeni mahallesi), Han (Ermeni mahallesi), Kuzey (Ermeni mahallesi) ve Çeşme (Türk mahallesi). 1914’te Drtad Balian, 500 Ermeni hanesi ve 50 Türk hanesi olduğunu kaydetmiştir. metonio
■ Koord: 38° 46' 55'' D, 35° 39' 11'' K
Gesi mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1990 📖: Gezi
1968 📖: Bağyurdu
1522t 📖: Gesi
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 8. yy’da Ariaratheia (bugünkü Pınarbaşı) piskoposunun Arap akınları nedeniyle buraya taşınması üzerine önem kazanan Kasê/Kasi kentidir. 20. yy başında Rum nüfus çoğunluğuyla birlikte Ermeni ve İslam cemaatleri vardı. SN
■ Koord: 38° 47' 23'' D, 35° 39' 24'' K
Gürpınar mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Salkuma
■ Koord: 38° 42' 52'' D, 35° 42' 16'' K
Güzelköy mahalle (Gesi bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t 1925h 📖 📖: Nizye [ Yunanca ]
E1206 E1902 📖: Nirze
Y374: Nyssa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Hıristiyan dünyasının önemli azizlerinde Nyssa’lı Grigorios’un (Gregory of Nyssa, 335-395) yurdu olduğu söylenir. Evvelce Rum yerleşimi iken, azizin türbesini barındıran Ermeni manastırı 1206’dan itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 46' 0'' D, 35° 40' 33'' K
Hisarcık mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Asarcık
1500t 📖: Hisarcık
■ Koord: 38° 38' 8'' D, 35° 30' 59'' K
Kayabağ mahalle (Gesi bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t 1925h 📖 📖: Darsiyak
Y1200~a 📖: Taksiárxis [ Yunanca "başmelek (Cebrail ve Mikail)" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Burada bulunan «Agiôn Taksiarxôn» (`başmelekler`) manastırı muhtemelen fetih öncesinde mevcuttu. 17. yy’da Aziz Krikor Naregatsi’ye adanmış bir Ermeni manastırı da kuruldu. SN
■ Koord: 38° 46' 8'' D, 35° 39' 40'' K
KüçükBürüngüz mahalle (Turan bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Kç. Bürüngüz
1522t 📖: Kiçibürüngüz
■ Koord: 38° 48' 1'' D, 35° 43' 49'' K
Mimarsinan mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Cırlavuk [ Türkçe "çağlayan" ]
■ Koord: 38° 43' 48'' D, 35° 35' 40'' K
Özlüce mahalle (Gesi bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Vekse
1522t 📖: Vekse / Vanisa / Kise [ Türkçe venk-kilise? ]
■ Koord: 38° 48' 15'' D, 35° 40' 19'' K
Sarımsaklı mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: KavramoğluKöprüsü (mv)
■ Kızılırmak köprüsü başında yeni yerleşim. SN
■ Koord: 38° 53' 39'' D, 35° 42' 53'' K
Subaşı mahalle (Turan bağ) - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: İskobi / Üsgübü
Y1900~ 📖: Skopí
Y912 📖: Episkopaía (Mandês) [ Yunanca "piskoposluk" ]
■ Mándê adını taşıyan kasaba 10. yy’da Arágena (Ağırnas) piskoposluğu makamı oldu. SN
■ Koord: 38° 47' 48'' D, 35° 44' 15'' K
Turan mahalle - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1925h 📖: Turan
Y1900~ 📖: Dimitre [ Yunanca Dimítrios "öz." ]
1500t 📖: Dimidere
■ Türkçede öteden beri Dimidere olarak kullanılan isim, 1916’da Turan olarak düzeltilmiştir. SN
■ Koord: 38° 47' 53'' D, 35° 42' 0'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.