Geyve'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayat köy - Geyve - Sakarya
1487, 1910 Bar, EH: Bayad [ Tr "aş." ]
  Kozan köy - Geyve - Sakarya
1910 EH: Kozan
  Taşoluk köy - Geyve - Sakarya
1910 EH: Taşoluk
  Hisarlık köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Hisarlık
  Bozören köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Bozviran
  Hacılar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Hacılar
  Çengel köy - Geyve - Sakarya
1910 EH: Çengeller
  Yaylak köy - Geyve - Sakarya
1487 Bar: Yaylak
  MelekşeOruç köy - Geyve - Sakarya
1928 K: MelekşeOruç
1478 T: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Demirler köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Demirler
  Çukur mah - Geyve - Sakarya
1928 K: Çukur
  Safibey köy - Geyve - Sakarya
1910, 1928 K: Safi
  Karacaören köy - Geyve - Sakarya
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
  MelekşeSolak köy - Geyve - Sakarya
1928 K: MelekşeSolak
1487 Bar: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akdoğan köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Akdoğan
  Umurbey köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Umurbey
1521 Bar: Tekvürpınarı
■ Sultan I. Murad devrinde köy yarı yarıya Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. Barkan 404. SN
  Ceceler köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Ceceler
  Akıncı köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Şükre
1910 EH: Kıncılar [ Erm kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre veya Şükrü adı bir süre kullanıldı.Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Günhoşlar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Günhoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Çine köy - Geyve - Sakarya
1910 EH: Çine
  Köprübaşı köy - Geyve - Sakarya
1521, 1928 Bar, K: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterine göre `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir.` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Alıplar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Alıplar
1487 Bar: Alpağud
■  Muzafferiye köyü de buraya tâbiidir. Manav
  Geyve ilçe - Geyve - Sakarya
Byz Pax: Kabaía
Arab Batt: Kaviyya/Geviyye
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yunanca isim 15. yy'dan önce kaydedilmemiştir. 19. yy sonunda ilçe bütününün nüfusu yaklaşık 2000 hane Türk, 1500 hane Ermeni ve 1000 hane kadar Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni)'den ibaretti. İlçe merkezi nüfusu Türk idi. Epr II.389-390. SN
■ İlçenin nüfusunun tamamına yakınını Manav Türkleri oluşturur. Türk
■ 4000 senelik bir yerleşim olan Geyvenin şehir içi bugün Manavlardan teşkildir. 1920'ye kadar Çiftlik ve Kepekli mahalleleri Rum ve Ermenilerindi. Manav
  Alifuatpaşa bld - Geyve - Sakarya
1928 K: Geyveİstasyonu
1910 EH: Geyve
■ Eski Geyve kasabası burasıdır. 19. yy sonlarında şimdiki Geyve kasabası kuruldu. 1954'te belediye teşkilatının kurulması vesilesiyle, Kurtuluş Savaşı sırasında Geyve isyanını bastıran General Ali Fuat Cebesoy onuruna Alifuatpaşa adı verildi. SN
  Sarıgazi köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Sarıgazi
■ Kısmen Manav yerleşimi
  Hırka köy - Geyve - Sakarya
1487, 1928 Bar, K: Xırka
  Bağlarbaşı köy - Geyve - Sakarya
1521, 1928 Bar, K: Yılanda/Yalanda [ Yun hiéronda "(dini) ziyaret" ]
■ Manav yerleşimi. Manav
  Eşme köy - Geyve - Sakarya
E1900 Epr I.775: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında Ermeni aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Meglen (Karacaova) ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
  Epçeler köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Ebceler [ Tr "evcik?" ]
  Nuruosmaniye köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Nuruosmaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Esenköy köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Bahaiye
1521 Bar: EşenGüney
  İlimbey köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: İlimbey
1910 EH: İlmiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Suçatı köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Mimdere
  Şehren köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Şehren
  Akkaya köy - Geyve - Sakarya
1910 EH: Akkaya
  Dereköy mah - Geyve - Sakarya
1928 K: Dereköy
  Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
1910 EH: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek mamur ve müreffeh bir Ermeni köyü idi. Şimdi harabeliktir. SN
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. asir başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edildi. Manav
■ 19. yüzyılın yarısında Egin den (Musega) gelen HayHorom göç dalgası ile 50 aile Geyve ye yerleşti. 1877-1878 Turk Rus savaşları arasında Geyve'ye Çorak'tan 55 HayHorom ailesini Ortaköy Gevre ye göçmesi ile köyün büyük nüfusu Ermeni HayHoromlar oldu. 1910 senesinde yalnız Ortaköy'de 750 HayHorom aile yaşamaktaydı. Yakın Hudi köyünde ise 250 HayHorom aile 1915 den sonra köy ve cevresindeki yerleşim merkezlerindeki HayHoromlar sürüldü. (Burhaniye Sasli Kup toplam HayHorom 95 aile) IraTzourou
  Doğançay köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Doğançay
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Örencik köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Örencik
■ Gevur Ali denen çete lideri muhtemelen bu köydendi. Geyvenin Ortaköy katliamının fâilidir. Kayıkbaşı denen alt köyü buraya bağlıdır. Manav
  İhsaniye köy - Geyve - Sakarya
1928 K: İhsaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karaçam köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Karaçam
1910 EH: Yörükköyü
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kızılkaya köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Kızılkaya
1910 EH: Lazköyü
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Daha eski asirlarda Rum yerlesimi oldugu rivâyet edilir. Manav
  Çamlık köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Arıkat
■ Yerelde Argat diye geçmektedir. Cumalı, Emirler, Ercek, Gayipler, Kadirler ve de Yaraşlar köyleri buraya bağlıdırlar. Manav
  Doğantepe köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Doğantepe
yerleşimi
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav
  Kulfallar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Kulfallar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski kilise dökülüyor. Manav
  Boğazköy mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
Çerk: CıwaaRkıta
1928 K: Boğazköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Kuruluş 1868; 1890'larda Gürcü ve Lazlar eklendi. Kırmalık köyü de buraya tâbiidir. Manav
  Ahibaba köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Ahibaba
■ Akseki, Hacı Muharremler, Kayaaltı ile Üçerenler köyleri buradaki divâna bağlıdır. Manav
  Burhaniye köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Burhaniye
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rivayete göre Rumlar tarafından 19. asırda kuruldu. İpek imalatı vardır. Manav
  Saraçlı köy - Geyve - Sakarya
1946 MYK: Saraçlıbüyük
1487 Bar: Saraçlı
Ark: Houdion
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav
  Aygırlar köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Aygırlar
  Ilıca köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Ilıca
  Sütalan köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Sütalan
1487 Bar: Sülealanı
■ Elmadere ve Şükürler köyleri buraya bağlıdır. Manav
  Güney köy - Geyve - Sakarya
1573 Bar: Güney
■  Karaoğlanlar ve Kılavuzlar köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Koru köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Koru
1487 Bar: Koruderesi
■ Dedeyeri, Duraklar, Saray ve de Yayalar köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Setçe köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Setçe
■ Celaller denen alt köyü bulunur. Manav
  Şerefiye köy - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928 K: Şerefiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km