Geyve'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayat mah - Geyve - Sakarya
1487t: Bayad [ Tr "aş." ]
  Kozan mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Kozan
  Taşoluk mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Taşoluk
  Yaylak mah - Geyve - Sakarya
1487t: Yaylak
  MelekşeOruç mah - Geyve - Sakarya
1928k: MelekşeOruç
1478t: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çukur mah - Geyve - Sakarya
1928k: Çukur
  Safibey mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Safi
  Karacaören mah - Geyve - Sakarya
■ Cumalı, Duraklar, Durmuşlar, Göynüksuyu ve de Kadılar köylere buraya tâbiidir. Manav
  MelekşeSolak mah - Geyve - Sakarya
1928k: MelekşeSolak
1487t: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Umurbey mah - Geyve - Sakarya
1928k: Umurbey
■ Sultan I. Murad devrinde köy Umur Beğ, Oruc Beğ ve Ali Çelebi adlı kişilere mülk olarak tahsis edilmiştir. (Barkan 404). SN
  Ceceler mah - Geyve - Sakarya
1928k: Ceceler
  Akıncı mah - Geyve - Sakarya
1928k: Şükre
1910ht: Kıncılar [ Erm kınçu? "çingene" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Buradaki derenin adı olan Şükre/Şükrü adı bir süre kullanıldı. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. SN
■ Hacılar, Hocalar, Kadirler, Kaşıkcılar, Kırcalar ve de Kuzyaka köylerinin divânı burasıdır. Manav
  Günhoşlar mah - Geyve - Sakarya
1928k: Günhoşlar
■ Arpaşlar ve Gündüzler köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Çine mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Çine
  Köprübaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterinde `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Alıplar mah - Geyve - Sakarya
1928k: Alıplar
1487t: Alpağud
■ Muzafferiye köyü de buraya tâbiidir. Manav
  Geyve ilçe - Geyve - Sakarya
1333b: Kaviya/Geviye
Y400~ba, Y1308: Kábia/Kábaia
■ 19. yy sonunda ilçe bütününün nüfusu yaklaşık 2000 hane Türk, 1500 hane Ermeni ve 1000 hane kadar Hayhorom (Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni)'den ibaretti. İlçe merkezi nüfusu Türk idi. (Epr II.389-390.) SN
■ İlçenin nüfusunun tamamına yakınını Manav Türkleri oluşturur. Türk
■ 4000 senelik bir yerleşim olan Geyvenin şehir içi bugün Manavlardan teşkildir. 1920'ye kadar Çiftlik ve Kepekli mahalleleri Rum ve Ermenilerindi. Yakınlarda bir köyde Aya Minas ayazması akmaya devam eder. Karasu nâhiyesinde bulunan Lazlar 1916 senesi Eylül ayında Geyvede Hristiyanlardan boşalan köylere nakledilmiştir. Manav
  Alifuatpaşa mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Geyve
■ Eski Geyve kasabası burasıdır. 19. yy sonlarında şimdiki Geyve kasabası kuruldu. 1954'te belediye teşkilatının kurulması vesilesiyle, Kurtuluş Savaşı sırasında Geyve isyanını bastıran General Ali Fuat Cebesoy onuruna Alifuatpaşa adı verildi. SN
  Sarıgazi mah - Geyve - Sakarya
1928k: Sarıgazi
■ Kısmen Manav yerleşimi
  Hırka mah - Geyve - Sakarya
1487t: Xırka
  Bağlarbaşı mah - Geyve - Sakarya
1521t, 1928k: Yılanda/Yalanda [ Yun hiéronta "(dini) ziyaret" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Eşme mah - Geyve - Sakarya
E1902: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında Ermeni aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Meglen (Karacaova) ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiliğini Makedonyalılar bilmediği için hayvan barınağı olarak kullanılmakta. Manav
  Epçeler mah - Geyve - Sakarya
1928k: Ebceler [ Tr "evcik?" ]
  Nuruosmaniye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Nuruosmaniye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Esenköy mah - Geyve - Sakarya
1928k: Bahaiye
1521t: EşenGüney
  İlimbey mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: İlimbey
1910ht: İlmiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Suçatı mah - Geyve - Sakarya
1928k: Mimdere
  Şehren mah - Geyve - Sakarya
1928k: Şehren
  Akkaya mah - Geyve - Sakarya
1910ht: Akkaya
  Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
1910ht: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edilmiştir. SN
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. asir başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edildi. Manav
■ 19. yüzyılın yarısında Egin den (Musega) gelen HayHorom göç dalgası ile 50 aile Geyve ye yerleşti. 1877-1878 Turk Rus savaşları arasında Geyve'ye Çorak'tan 55 HayHorom ailesini Ortaköy Gevre ye göçmesi ile köyün büyük nüfusu Ermeni HayHoromlar oldu. 1910 senesinde yalnız Ortaköy'de 750 HayHorom aile yaşamaktaydı. Yakın Hudi köyünde ise 250 HayHorom aile 1915 den sonra köy ve cevresindeki yerleşim merkezlerindeki HayHoromlar sürüldü. (Burhaniye Sasli Kup toplam HayHorom 95 aile) IraTzourou
  Doğançay mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
Çr: Arinaa
1928k: Doğançay
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  İhsaniye mah - Geyve - Sakarya
1928k: İhsaniye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Karaçam mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Karaçam
1910ht: Yörükköyü
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kızılkaya mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Kızılkaya
1910ht: Lazköyü
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Daha eski asırlarda Rum yerleşimi olduğu rivâyet edilir. Manav
  Çamlık mah - Geyve - Sakarya
1928k: Arıkat
■ Yerelde Argat diye geçmektedir. Cumalı, Emirler, Ercek, Gayipler, Kadirler ve de Yaraşlar köyleri buraya bağlıdırlar. Manav
  Doğantepe mah - Geyve - Sakarya
1928k: Doğantepe
yerleşimi
■ İskeçe'nin Çakırlı ve Ada köyleri ile Kavalali mübâdiller iskân edildi. Manav
  Kulfallar mah - Geyve - Sakarya
1928k: Kulfallar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Eski kilise dökülüyor. Manav
  Boğazköy mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Boğazköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ Kuruluş 1868; 1890'larda Gürcü ve Lazlar eklendi. Kırmalık köyü de buraya tâbiidir. Manav
  Ahibaba mah - Geyve - Sakarya
1928k: Ahibaba
■ Akseki, Hacı Muharremler, Kayaaltı ile Üçerenler köyleri buradaki divâna bağlıdır. Manav
  Burhaniye mah - Geyve - Sakarya
1928k: Burhaniye
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Rivayete göre Rumlar tarafından 19. asırda kuruldu. İpek imalatı vardır. Manav
  Saraçlı mah - Geyve - Sakarya
1946k: B. Saraçlı
1487t: Saraçlı
EYu: Houdion [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. asırda Eğinli Müslüman iskân edilmiştir. Manav
  Ilıca mah - Geyve - Sakarya
1928k: Ilıca
  Sütalan mah - Geyve - Sakarya
1928k: Sütalan
1487t: Sülealanı
■ Elmadere ve Şükürler köyleri buraya bağlıdır. Manav
  Güney mah - Geyve - Sakarya
1573t: Güney
■ Karaoğlanlar ve Kılavuzlar köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Koru mah - Geyve - Sakarya
1928k: Koru
1487t: Koruderesi
■ Dedeyeri, Duraklar, Saray ve de Yayalar köyleri buraya tâbiidir. Manav
  Setçe mah - Geyve - Sakarya
1928k: Setçe
■ Celaller denen alt köyü bulunur. Manav
  Maksudiye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Maksudiye
■ Laz yerleşimi Manav
  Şerefiye mah - Geyve (Doğançay bucağı) - Sakarya
1928k: Şerefiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km