haritada ara :   km  
Gevaş'da 65 yerleşim bulundu.
sırala 
? mahalle - Gevaş - Van
Eski adı: Şaligöl
1916h 📖: Şangül/Şangöl
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 17' 2'' D, 43° 9' 31'' K
? ölü yerleşim (Göründü bağ) - Gevaş - Van
E1902 📖: Şuşants [ Ermenice "zambaklı" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Göründü ve Altınsaç köylerinin orta yerindeki düzlükte Şuşants adlı 19. yüzyıldan daha eski bir Ermeni yerleşimi kaydedilir. Sahilden 2.5 km içeride Garmrag Vank (`kızılca manastır`) adlı bir manastır harabesi vardır. SN
■ Koord: 38° 21' 46'' D, 42° 55' 11'' K
Abalı mahalle - Gevaş - Van
1916h 📖: Gersi / Kersi
E1885a 📖: Kerdz
■ Koord: 38° 16' 55'' D, 43° 12' 34'' K
Akdamar mahalle - Gevaş - Van
1968 📖: Uysal
1928 📖: Verkonis
E1902 📖: Vırgunis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Dereağzı (İşkirt) ve Güzelkonak (Pışvank) köyleri 1989’da Uysal beldesine katıldı. Beldeye 2008’de turistik nedenlerle Ahtamar/Akdamar adasının adı verildi. SN
■ Koord: 38° 19' 15'' D, 42° 57' 26'' K
Akdamar ada - Gevaş - Van
E390 📖: Ağtamar Աղթամար [ Ermenice ]
■ 921 yılında inşa edilmiş Surp Haç manastırı kilisesi 1895 yılına dek önemli bir dini merkezdi. Adanın adı daha evvelki bir «Althamar» biçiminden evrilmiş olmalıdır. Kaynağı ve anlamı belirsizdir. `Ah Tamar!` hitabından türetilmesi folklorik bir inançtır. Türkçe ’Akdamar’ biçimi 1977’de resmi makamlarca tasarlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 20' 31'' D, 43° 2' 9'' K
Aladüz mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pıltanıs
E1885a 📖: Bıltents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 29'' D, 43° 11' 6'' K
Altınsaç mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Kanzak/Kenzek
E1895 E1895: Kantsag Գանձակ [ Ermenice "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuş uçuşu 2.5 km kuzeybatısında dik bir tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 42° 53' 32'' K
Anaköy mahalle - Gevaş - Van
E1895 E1895: Xrordents
1916hb 📖: Xorodis/Xorotis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 0'' D, 42° 45' 32'' K
Atalan mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Etelan
E1895 E1895: Atanan Աթանանց [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 22'' D, 43° 9' 15'' K
Aydınocak mahalle - Gevaş - Van
E1895 1928 E1895 📖: Şadvan/Şatvan [ Ermenice şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 2009 yilinda eski Ermeni mezarlığı üzerine okul yapilmasi tartışma konusu oldu. Manav
■ Koord: 38° 23' 34'' D, 42° 50' 34'' K
Bağlama mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Pagan [ Kürtçe "viranlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 52'' D, 42° 54' 32'' K
Balaban mahalle (Kuşluk bağ) - Gevaş - Van
E1912 1916h 📖 📖: Şevgut / Şevxût [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 10'' D, 42° 50' 12'' K
Barışık mezra (Yoldöndü bağ) - Gevaş - Van
1916hb 📖: Miçaros [ Ermenice miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 21'' D, 42° 48' 5'' K
Beşadım mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
E1895 1916hb E1895 📖: Dap/Tap [ Ermenice dap "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 40'' D, 42° 45' 39'' K
Boduşlu ölü yerleşim - Gevaş - Van
1916h 📖: İriçvank [ Ermenice "İriç manastırı" ]
■ Koord: 38° 15' 7'' D, 42° 59' 32'' K
Çadır dağ - Gevaş - Van
1916h 📖: Artos
E1806 📖: Ardos
■ Koord: 38° 15' 1'' D, 43° 6' 34'' K
Çığır mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Kiç/Géç
E1902 📖: Kıçi [ Ermenice kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 59'' D, 42° 48' 22'' K
Dağyöre mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: İli
E1912 📖: İli + İluvank
E921y 📖: İluvank [ Ermenice "boncuk manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İli köyün, İluvank (`Boncuk Manastırı`) köyün yakınında 920 yılı dolayında Vaspurakan hükümdarı Gagik Ardzruni tarafından inşa ettirilen manastırın adıdır. SN
■ Koord: 38° 14' 47'' D, 43° 2' 40'' K
Daldere mahalle - Gevaş - Van
E1902 1928 📖 📖: Gargar/Gerger [ Ermenice gargar "taşlık?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Aşağı Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 katliamına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
■ Koord: 38° 17' 2'' D, 42° 44' 5'' K
Değirmitaş mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Engelor
E1912 📖: Angalur
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 37'' D, 42° 51' 1'' K
Dereağzı mahalle (Akdamar bağ) - Gevaş - Van
E1912 📖: İşgerd [ Ermenice "eşekkale?" ]
1916hb 📖: Şikert
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 58'' D, 42° 58' 6'' K
Deveboynu yarımada - Gevaş - Van
1977 📖: Ahnatap [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 29' 51'' D, 42° 51' 6'' K
Dilmetaş mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Hacızîve [ Türkçe zaviye ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 50'' D, 42° 57' 36'' K
Dokuzağaç mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pedgânis
E1895 E1902 E1895 📖: Padagants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 43° 1' 37'' K
Doruklu mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Ziküh/Zikoh
E1902 📖: Dzogu [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 10'' D, 42° 44' 23'' K
Dövecik mezra (Değirmitaş bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Tıxtis
E1902 📖: Teğtsis
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 31'' D, 42° 51' 35'' K
Elmalı mahalle (Gevaş bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Peroş mah.
■ Koord: 38° 17' 31'' D, 43° 5' 21'' K
Evbark mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
E1848 1928 📖 📖: Mülk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 42° 46' 53'' K
Gençler mahalle (İn bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Tağik|Agin [ Ermenice tağik "mahallecik" ]
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 27' 11'' D, 42° 47' 33'' K
Gevaş ilçe - Gevaş - Van
1891c 📖: Gevaş (idari bölge)
1665 📖: Vastan
E474 📖: Vostan [ Ermenice/Farsça "krali, krala ait" ]
Y400 📖: Vastauna
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevaş idari bölgenin, Vostan/Vastan ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. ■ Eski Farsçadan Ermeniceye geçen Vostan sözcüğü `krala ait, krali, kral mülkü` anlamındadır. Tarihçi Xorenli Movses’e göre Kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) Ermeni krallığını yeniden düzenlerken feodal beyler tarafından yönetilen topraklardan başka doğrudan kendisine bağlı saray kullarının yönettiği bazı araziler ayırmış ve bunlara Vostan adı verilmişti. SN
■ Koord: 38° 17' 56'' D, 43° 6' 20'' K
Gölgelik mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Karmirat [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 16' 26'' D, 42° 40' 44'' K
Görenek mezra (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Argins [ Ermenice ]
E1895 E1902 E1895 📖: Argents/Arğu [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Argu tekil, Argents çoğul tamlayan halidir. `Arg köyü` veya `Arglar köyü` anlamına gelir. Arg'ın kim veya ne olduğunu bilmiyoruz. SN
■ Koord: 38° 18' 37'' D, 42° 47' 52'' K
Göründü mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Mıxrabet/Mıxrapit
E506 📖: Moxrapert [ Ermenice "kül kale? Mecusi kalesi?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ğazar Perbetsi Tarih'i, İranlı Mecusilerin bu köyde kurduğu Zerdüşt ateşgahını 454 yılında Gevaş Piskoposu Sahag'ın yıktırdığını ve bu nedenle İranlılar tarafından öldürüldüğünü anlatır. Tapınak veya kale, daha sonra Van Gölünün yükselmesi nedeniyle su altında kalmıştır. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy’a dayanır. SN
■ Koord: 38° 20' 42'' D, 42° 54' 57'' K
Gündoğan mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖: Herç/Hırç
E1902 📖: Arç [ Ermenice "ayıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 356 Kürt ve 205 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Halen kullanılan Kürtçe adı: Erç. Suat ATAN
■ Van ili merkez ilçesine bağlı Hırç (Ayköy) köyünün Gevaş ilçesine bağlanması-19.03.1947 RG. ishak levent
■ Koord: 38° 17' 30'' D, 43° 17' 50'' K
Güzelkonak mahalle (Akdamar bağ) - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pışvank
E1806 📖: Pşavank [ Ermenice "dikenli manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Belki paşxavank `ihsan manastırı`. SN
■ Koord: 38° 18' 39'' D, 42° 58' 46'' K
Hasbey mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Norküx
E905 E1806 📖 📖: Norkeğ [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 30'' D, 42° 53' 35'' K
Hişet mahalle (Gevaş bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Hîşet mah.
E1885a 📖: Hêrişad
■ Koord: 38° 18' 39'' D, 43° 6' 37'' K
İkizler mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖: Dışox/Tışox
E1912 📖: Tjoxk [ Ermenice "cehennem" ]
E1396y: Dşoğ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tıjoxk `cehennem` esasen buradan akan derenin adıdır. SN
■ Koord: 38° 16' 58'' D, 42° 58' 43'' K
İnköy mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: İnköy
E1912 📖: Hinkeğ [ Ermenice "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 16'' D, 42° 51' 16'' K
Kardeşler mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Derdis [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 18' 1'' D, 42° 41' 49'' K
Karşıgeçit mahalle (Kuşluk bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Verpan
E1912 📖: Varban [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 35'' D, 42° 50' 48'' K
Kavarsik ölü yerleşim - Gevaş - Van
1916h 📖: Gevarzik
■ Koord: 38° 16' 47'' D, 43° 9' 17'' K
Kayalar mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: İriç
E1885a 📖: Hirc
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İriçvank manastırı köyün güneydoğu yakınında şimdi Boduşlu adı verilen mevkide idi. İzi kalmamıştır. SN
■ Koord: 38° 15' 17'' D, 42° 58' 22'' K
Kazanç mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Paxvanis
E1902 📖: Paxvants [ Ermenice "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 42° 55' 13'' K
Keretaş mevki - Gevaş - Van
191h: Keretaş
E1806 📖: Karataşd [ Ermenice "taş düzü" ]
E905 📖: Managerd [ Ermenice "Manaçihr Kalesi" ]
■ 19. yy sonunda Ağtamar Manastır yönetiminin binaları vardı. Şimdi bir iki kamu tesisince işgal edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 18' 42'' D, 43° 3' 25'' K
Kızıltaş mahalle - Gevaş - Van
E1902 1916h 📖 📖: Kızıltaş [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 5'' D, 43° 14' 48'' K
Koçak mahalle - Gevaş - Van
E1912 📖: Poğants [ Ermenice poğonts "oluklar?, arklar?" ]
1916hb 📖: Boğanis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 15' 58'' D, 42° 54' 36'' K
Kurultu mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Verindanis
E1912 📖: Verındants [ Ermenice "kovulmuşlar?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 46'' D, 42° 56' 6'' K
Kuşadası ada - Gevaş - Van
E1848 📖: Arder Առտէր [ Ermenice "hazret yanı?" ]
E630 📖: Ardi [ Ermenice "ekinlik?" ]
■ Hz. Meryem ile küçük İsa'nın bu adada Narekli Aziz Krikor'a tezahür etmesi (10. yüzyıl) Ermeni dini geleneğinde anılan bir hadisedir. 18. yy'da adada bulunan manastır ve Hz. Meryem kilisesi 1772'de yağmalanarak terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 21' 46'' D, 42° 59' 35'' K
Kuşluk mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Taxmanis
E1912 📖: Taxmants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 6'' D, 42° 48' 59'' K
Pınarbaşı mahalle (Gevaş bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Matmanis
1916h 📖: Atmanis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 15'' D, 43° 4' 9'' K
Pullupınar mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
E1912 1928 📖 📖: Kutus/Kotis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 42'' D, 42° 42' 33'' K
Selimiye mahalle (Gevaş bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: An? Kilise
■ Koord: 38° 17' 40'' D, 43° 7' 40'' K
Sütlüce mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Saxox
E1895 E1895: Tsaxoğ [ Ermenice tsax hoğ "çal toprak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 2'' D, 42° 42' 58'' K
Tağık mahalle - Gevaş - Van
E1884 📖: Tağik [ Ermenice "mahallecik" ]
■ 5. yy tarihçisi Yeğişe'nin reliklerinin bu yerdeki Çağar S. Nşan manastırında toprağa verildiği söylenir. SN
■ Koord: 38° 16' 49'' D, 43° 8' 31'' K
Tımar mahalle - Gevaş - Van
E1902 📖: Timar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 53'' D, 42° 49' 39'' K
Tokluca mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
1928 📖: Miçkanis
E1902895: Mıcgants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 36'' D, 42° 47' 14'' K
Töreli mahalle - Gevaş - Van
1916h 📖: Axt
E1895 E1895: Hağt [ Ermenice "galip, büyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
■ Koord: 38° 17' 7'' D, 42° 49' 36'' K
Uğurveren mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Tirkeşin
E1902 📖: Trkaşén [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün eski adı Kr/Tr `okçular` veya Erm `Türk köyü` anlamına gelebilir. SN
■ Koord: 38° 20' 21'' D, 43° 10' 1'' K
Varis ölü yerleşim (Altınsaç bağ) - Gevaş - Van
E1895 E1895: Varents [ Ermenice "aşağılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi boş yerleşimi
■ 1895'te talan edilerek terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 38° 25' 45'' D, 42° 53' 36'' K
Yanıkçay mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Arpit
E1902 📖: Arpert [ Ermenice "kale önü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 15' 31'' D, 42° 53' 49'' K
Yemişlik mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Narik
E921y 📖: Nareg Նարեկ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Gagik Ardzruni (ö. 921) zamanında kurulan, 1895’ten sonra terk edilen ve yapıları 1950’ye dek ayakta olan ünlü Narek manastırından geriye iz kalmamıştır. Şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. SN
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 42° 55' 41'' K
Yoldöndü mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Inzak
1916hb 📖: Kilise
E390 E905 📖 📖: Indzak [ Ermenice ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Intsakisar `Intsak dağı` adıyla bilinir. 591 yılındaki Bizans-İran antlaşmasıyla bu dağ sınır noktası oldu (Honigmann 28). Burada bulunan Indzayk Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
■ Koord: 38° 23' 28'' D, 42° 48' 11'' K
Yuva mahalle - Gevaş - Van
1928 📖: Sarik [ Ermenice "yaylacık" ]
E1895 E1895: Sare/Sarin aş. + yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 18'' D, 42° 54' 28'' K
Zerikanis mezra (Yanıkçay bağ) - Gevaş - Van
1916h 📖: Zerikanis
■ Koord: 38° 15' 30'' D, 42° 52' 48'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.