haritada ara :   km  
Gevaş'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Gölgelik mah Daldere - Gevaş - Van
1928 📖: Karmirat [ Erm ]
Kardeşler mah Daldere - Gevaş - Van
1928 📖: Derdis [ Erm ]
Pullupınar mah Daldere - Gevaş - Van
1928 📖: Kutıs [ Erm ]
E1912 📖: Kutus
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Sütlüce mah Daldere - Gevaş - Van
1928 📖: Saxox
E1902 📖: Tsaxoğ [ Erm "sakar? sol toprak?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Daldere mah - Gevaş - Van
1928 📖: Karkar
E1902 📖: Gargar [ Erm "tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
Doruklu mah Daldere - Gevaş - Van
1928 📖: Ziküh
E1902 📖: Dzogu [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Anaköy mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Horodis [ Erm ]
E1912 📖: Xorordents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Beşadım mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb 📖: Tap
E1902 📖: Dap [ Erm "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Gençler mah İn - Gevaş - Van
1928 📖: Tağik [ Erm tağig "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Evbark mah Anaköy - Gevaş - Van
E1848 📖: Mülk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Tokluca mah Anaköy - Gevaş - Van
1928 📖: Miçkanis
E1902 📖: Mıcgants [ Erm "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Ağin mah İn - Gevaş - Van
1928 📖: Ağin
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
Görenek mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb 📖: Arkinis
E1912 📖: Arkents [ Erm "haneler?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Barışık mz - Gevaş - Van
1916hb 📖: Miçaros [ Erm miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Yoldöndü mah - Gevaş - Van
1928 📖: Inzak
1916hb 📖: Kilise
E390 📖: Indzak [ Erm ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzak'isar `Indzak' dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk' Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
Çığır mah Anaköy - Gevaş - Van
1916hb 📖: Kiç
E1902 📖: Kıçi [ Erm kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kuşluk mah - Gevaş - Van
1928 📖: Taxmanis
E1912 📖: Taxmants [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Töreli mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Ext
E1902 📖: Hağt [ Erm "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
Tımar mah - Gevaş - Van
1902a 📖: Tımar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1912 1916h 📖Şevgut / Şevkût [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Aydınocak mah - Gevaş - Van
E1902 1928 📖Şadvan / Şatvan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 2009 yilinda eski Ermeni mezarlığı üzerine okul yapilmasi tartışma konusu oldu. Manav
Karşıgeçit mah Kuşluk - Gevaş - Van
1928 📖: Verpan
E1912 📖: Varban [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Değirmitaş mah - Gevaş - Van
1928 📖: Engelor
E1912 📖: Angalur
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Deveboynu y.ada - Gevaş - Van
1977 📖: Ahnatap
İnköy mah - Gevaş - Van
1928 📖: İnköy
E1912 📖: Hinkeğ [ Erm "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Dövecik mz - Gevaş - Van
1916hb 📖: Taxtis
Altınsaç mah - Gevaş - Van
1928 📖: Kanzak
E1912 📖: Kantsag Գանձակ [ Erm "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün 1 km kuzeyinde tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
Hasbey mah - Gevaş - Van
E1912 1928 📖Norküğ / Norküx [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Varis mv - Gevaş - Van
E1912 📖: Varents Վառենց [ Erm "yanıklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş harabedir. SN
Yanıkçay mah - Gevaş - Van
1928 📖: Arpit
E1902 📖: Arpert [ Erm "kale önü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yuva mah - Gevaş - Van
1928 📖: Sarik [ Erm "yaylacık" ]
E1912 📖: Sare aş. + yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Bağlama mah - Gevaş - Van
1928 📖: Pagan [ Kr "viranlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Koçak mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Boğonis
E1912 📖: Poğants [ Erm poğonts "oluklar?, arklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Göründü mah - Gevaş - Van
1928 📖: Mıxrabet
E1000~ 📖: Moxrpert [ Erm "külhisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gürcü Vekayinamesi'nin 13. yy'a ait Ermenice yazmasında Moxrpert adıyla anılan köydür. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy'a dayanır. SN
Kazanç mah - Gevaş - Van
1928 📖: Paxvanis
E1912 📖: Paxvants [ Erm "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
Yemişlik mah - Gevaş - Van
1928 📖: Narik
E921y 📖: Narek Նարեկ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Gagik Ardzruni (ö. 921) zamanında kurulan, 1895'ten sonra terk edilen ve yapıları 1950'ye dek ayakta olan ünlü Narek manastırından geriye iz kalmamıştır. Şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. SN
Kurultu mah - Gevaş - Van
1928 📖: Verindanis
E1912 📖: Verındants [ Erm "kovulmuşlar?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Akdamar mah - Gevaş - Van
1968 📖: Uysal
1928 📖: Verkonis
E1902 📖: Vırgunis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Dereağzı (İşkirt) ve Güzelkonak (Pışvank) köyleri 1989'da Uysal beldesine katıldı. Beldeye 2008'de turistik nedenlerle Ahtamar/Akdamar adasının adı verildi. SN
Dilmetaş mah - Gevaş - Van
1928 📖: Hacızîve [ Tr zaviye ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Dereağzı mah Uysal - Gevaş - Van
1916hb 📖: Şikert
E1912 📖: İşgerd [ Erm "eşekkale?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Kayalar mah - Gevaş - Van
1928 📖: İriç
E1912 📖: Hiric
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İriçvank manastırı köyün güneydoğu yakınında idi. İzi kalmamıştır. SN
İkizler mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Deşox
E1902 📖: Tıjoxk [ Erm "cehennem" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tıjoxk `cehennem` esasen buradan akan derenin adıdır. SN
Güzelkonak mah Uysal - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pişvank
E1902 📖: Pışavank [ Erm "ihsan manastırı? " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Belki paşxavank `ihsan manastırı`. SN
Kuşadası ada - Gevaş - Van
E1848 📖: Arder Առտէր [ Erm "manastır önü" ]
E630 📖: Ardi
Dokuzağaç mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pendgânis
E1912 📖: Padagants [ Erm "Badak'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akdamar ada - Gevaş - Van
E390 📖: Ağtamar Աղթամար [ Erm ]
■ 921 yılında inşa edilmiş Surp Haç manastırı kilisesi 1895 yılına dek önemli bir dini merkezdi. Adanın adı daha evvelki bir «Althamar» biçiminden evrilmiş olmalıdır. Kaynağı ve anlamı belirsizdir. `Ah Tamar!` hitabından türetilmesi folklorik bir inançtır. Türkçe 'Akdamar' biçimi 1977'de resmi makamlarca tasarlanmıştır. SN
Dağyöre mah - Gevaş - Van
1928 📖: İli / İlu
E1912 📖: İli + İluvank
E921y 📖: İluvank [ Erm "boncuk manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İli köyün, İluvank (`Boncuk Manastırı`) köyün yakınında 920 yılı dolayında Vaspurakan hükümdarı Gagik Ardzruni tarafından inşa ettirilen manastırın adıdır. SN
Pınarbaşı mah Gevaş - Gevaş - Van
1928 📖: Matmanis [ Erm ]
E1912 📖: Maxmants
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
Gevaş ilçe - Gevaş - Van
1665 📖: Vastan
E474 📖: Vostan [ Erm/Fa "krali, krala ait" ]
Y400 📖: Vastauna
1891c 📖: Gevaş (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevaş idari bölgenin, Vostan/Vastan ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. ■ Eski Farsçadan Ermeniceye geçen Vostan sözcüğü `krala ait, krali, kral mülkü` anlamındadır. Tarihçi Xorenli Movses'e göre Kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) Ermeni krallığını yeniden düzenlerken feodal beyler tarafından yönetilen topraklardan başka doğrudan kendisine bağlı saray kullarının yönettiği bazı araziler ayırmış ve bunlara Vostan adı verilmişti. ■ Yaygın görüşe karşın Peutinger Tablosu'nda anılan Vastauna menzilinin burası olamayacağını Manandyan kanıtlamıştır. SN
Atalan mah - Gevaş - Van
1928 📖: Etelan
E1912 📖: Atanants [ Erm ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
Enginsu mah - Gevaş - Van
1946 📖: Hareganis
E1902 📖: Xaragants [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş'a bağlıyken 1987'de yeni kurulan Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914'te 219 Ermeni nüfusu vardı. SN
Uğurveren mah - Gevaş - Van
1928 📖: Tirkeşin
E1902 📖: Tırkaşén
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün eski adı Kr/Tr `okçular` veya Erm `Türk köyü` anlamına gelebilir. SN
Aladüz mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Pıltins
E1902 📖: Bıdılgents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Abalı mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Gersi / Kersi
E1900~a 📖: Kerdzi
Kızıltaş mah - Gevaş - Van
1902a 1916h 📖Kızıltaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Gündoğan mah - Gevaş - Van
1916hb 📖: Herç
E1902 📖: Arç [ Erm "ayıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912'de 356 Kürt ve 205 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Halen kullanılan Kürtçe adı: Erç. Suat ATAN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.