haritada ara :   km  
Gevaş'da 56 yerleşim bulundu.
sırala 
Gölgelik mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Karmirat [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 16' 26'' D, 42° 40' 44'' K
Kardeşler mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Derdis [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 18' 1'' D, 42° 41' 49'' K
Pullupınar mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
E1912 1928 📖 📖 : Kutus/Kutıs
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 42'' D, 42° 42' 33'' K
Sütlüce mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Saxox
E1902 📖 : Tsaxoğ [ Ermenice "sakar? sol toprak?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 2'' D, 42° 42' 58'' K
Daldere mahalle - Gevaş - Van
E1902 1928 📖 📖 : Gargar/Karkar [ Ermenice "taşlık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ 19. yy ortalarında 20 köy içeren Gargar/Karkar nahiyesinin merkez köyü idi. 1895 olaylarına dek nüfusu büyük çoğunlukla Ermeni idi. SN
■ Koord: 38° 17' 2'' D, 42° 44' 5'' K
Doruklu mahalle (Daldere bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Ziküh/Zikoh
E1902 📖 : Dzogu [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 10'' D, 42° 44' 23'' K
Anaköy mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Horodis/Horotis [ Ermenice ]
E1912 📖 : Xorordents
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 0'' D, 42° 45' 32'' K
Beşadım mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
E1902 1916hb 📖 📖 : Dap/Tap [ Ermenice "düzlük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 40'' D, 42° 45' 39'' K
Gençler mahalle (İn bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Tağik|Agin [ Ermenice tağig "mahallecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 26' 27'' D, 42° 46' 16'' K
Evbark mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
E1848 📖 : Mülk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 34'' D, 42° 46' 53'' K
Tokluca mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Miçkanıs
E1902 📖 : Mıcgants [ Ermenice "Micik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 36'' D, 42° 47' 14'' K
Ağin mahalle (İn bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Ağin
■ Tivapuyn (`Şeytan Yuvası`) Manastırı harabesi köyün kuzeyindeki yarımadanın ucunda, göl kıyısındadır. Yapım tarihi 927-931 dolayı olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 27' 11'' D, 42° 47' 33'' K
Görenek mezra - Gevaş - Van
1916h 📖 : Arkinis [ Ermenice arkunis "saray" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 37'' D, 42° 47' 52'' K
Barışık mezra - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Miçaros [ Ermenice miç-arôs "orta nadaslık" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 22' 21'' D, 42° 48' 5'' K
Yoldöndü mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Inzak
1916hb 📖 : Kilise
E390 E905 📖 📖 : Indzak [ Ermenice ındzayk ընծայք "adaklar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün sırtındaki Alacabük dağı eski çağlardan beri Indzakisar `Indzak dağı` adıyla kaydedilmiştir. Burada bulunan Indzayk Surp Hagop manastırı 10. yy öncesinden beri mevcuttu. SN
■ Koord: 38° 23' 28'' D, 42° 48' 11'' K
Çığır mahalle (Anaköy bağ) - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Kiç/Giç
E1902 📖 : Kıçi [ Ermenice kiç "az?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 2'' D, 42° 48' 15'' K
Kuşluk mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Taxmanıs
E1912 📖 : Taxmants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 6'' D, 42° 48' 59'' K
Töreli mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Ext
E1902 📖 : Hağt [ Ermenice "güçlü? hakim?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün kuzeydoğusundaki büyük dağ kütlesi tarihte Hağt Dağı adıyla anılır. SN
■ Koord: 38° 17' 7'' D, 42° 49' 36'' K
Tımar mahalle - Gevaş - Van
E1902 📖 : Tımar [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 23' 53'' D, 42° 49' 39'' K
Balaban mahalle (Kuşluk bağ) - Gevaş - Van
E1912 1916h 📖 📖 : Şevgut / Şevkût [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 10'' D, 42° 50' 12'' K
Aydınocak mahalle - Gevaş - Van
E1902 1928 📖 📖 : Şadvan/Şatvan [ Ermenice şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 2009 yilinda eski Ermeni mezarlığı üzerine okul yapilmasi tartışma konusu oldu. Manav
■ Koord: 38° 23' 34'' D, 42° 50' 34'' K
Karşıgeçit mahalle (Kuşluk bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Verpan
E1912 📖 : Varban [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 21' 35'' D, 42° 50' 48'' K
Değirmitaş mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Engelor
E1912 📖 : Angalur
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 37'' D, 42° 51' 1'' K
Deveboynu yarımada - Gevaş - Van
1977 📖 : Ahnatap
■ Koord: 38° 29' 51'' D, 42° 51' 6'' K
İnköy mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : İnköy
E1912 📖 : Hinkeğ [ Ermenice "eskiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 27' 16'' D, 42° 51' 16'' K
Dövecik mezra - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Taxtis/Tıxtis
■ Koord: 38° 19' 31'' D, 42° 51' 35'' K
Altınsaç mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Kanzak/Kenzek
E1912 📖 : Kantsag Գանձակ [ Ermenice "gömüce" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün 1 km kuzeyinde tepe üzerinde bulunan Surp Tovmas manastır kilisesi 1339 tarihinden itibaren kaydedilmiştir. SN
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 42° 53' 32'' K
Hasbey mahalle - Gevaş - Van
E1912 1928 📖 📖 : Norküğ / Norküx [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 20' 30'' D, 42° 53' 35'' K
Varis ölü yerleşim - Gevaş - Van
E1912 📖 : Varents Վառենց [ Ermenice "yanıklar? aşağılar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
■ Koord: 38° 25' 45'' D, 42° 53' 36'' K
Yanıkçay mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Arpit
E1902 📖 : Arpert [ Ermenice "kale önü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 15' 31'' D, 42° 53' 49'' K
Yuva mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Sarik [ Ermenice "yaylacık" ]
E1912 📖 : Sare aş. + yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 18'' D, 42° 54' 28'' K
Bağlama mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Pagan [ Kürtçe "viranlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 52'' D, 42° 54' 32'' K
Koçak mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Boğanıs
E1912 📖 : Poğants [ Ermenice poğonts "oluklar?, arklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 15' 58'' D, 42° 54' 36'' K
Göründü mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Mıxrabet/Mıxrapit
E1000~ 📖 : Moxrpert [ Ermenice "külhisar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Gürcü Vekayinamesi’nin 13. yy’a ait Ermenice yazmasında Moxrpert adıyla anılan köydür. Köyün batısındaki vadide bulunan Garmir Agn (veya Garmırag) Manastırının kökeni 10. yy’a dayanır. SN
■ Koord: 38° 20' 42'' D, 42° 54' 57'' K
Kazanç mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Paxvanıs
E1912 📖 : Paxvants [ Ermenice "kaçaklar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Arpert Surp Asdvadzadzin manastırı bu köyde bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 42° 55' 13'' K
Yemişlik mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Narik
E921y 📖 : Narek Նարեկ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Gagik Ardzruni (ö. 921) zamanında kurulan, 1895’ten sonra terk edilen ve yapıları 1950’ye dek ayakta olan ünlü Narek manastırından geriye iz kalmamıştır. Şair Krikor Naregatsi (951-1003) bu manastırda yaşamıştı. SN
■ Koord: 38° 17' 48'' D, 42° 55' 41'' K
Kurultu mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Verindanıs
E1912 📖 : Verındants [ Ermenice "kovulmuşlar?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 16' 46'' D, 42° 56' 6'' K
Akdamar mahalle - Gevaş - Van
1968 📖 : Uysal
1928 📖 : Verkonis
E1902 📖 : Vırgunis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Dereağzı (İşkirt) ve Güzelkonak (Pışvank) köyleri 1989’da Uysal beldesine katıldı. Beldeye 2008’de turistik nedenlerle Ahtamar/Akdamar adasının adı verildi. SN
■ Koord: 38° 19' 15'' D, 42° 57' 26'' K
Dilmetaş mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Hacızîve [ Türkçe zaviye ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 50'' D, 42° 57' 36'' K
Dereağzı mahalle (Uysal bağ) - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Şikert
E1912 📖 : İşgerd [ Ermenice "eşekkale?" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 19' 58'' D, 42° 58' 6'' K
Kayalar mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : İriç
E1912 📖 : Hiric
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İriçvank manastırı köyün güneydoğu yakınında şimdi Boduşlu adı verilen mevkide idi. İzi kalmamıştır. SN
■ Koord: 38° 15' 17'' D, 42° 58' 22'' K
İkizler mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Dışox/Tışox
E1902 📖 : Tıjoxk [ Ermenice "cehennem" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tıjoxk `cehennem` esasen buradan akan derenin adıdır. SN
■ Koord: 38° 16' 58'' D, 42° 58' 43'' K
Güzelkonak mahalle (Uysal bağ) - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Pişvank
E1902 📖 : Pışavank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Belki paşxavank `ihsan manastırı`. SN
■ Koord: 38° 18' 43'' D, 42° 59' 20'' K
Kuşadası ada - Gevaş - Van
E1848 📖 : Arder Առտէր
E630 📖 : Ardi [ Ermenice "ekinlik" ]
■ Koord: 38° 21' 46'' D, 42° 59' 35'' K
Dokuzağaç mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Pendgânıs
E1912 📖 : Padagants [ Ermenice "Badak'lar (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 43'' D, 43° 1' 37'' K
Akdamar ada - Gevaş - Van
E390 📖 : Ağtamar Աղթամար [ Ermenice ]
■ 921 yılında inşa edilmiş Surp Haç manastırı kilisesi 1895 yılına dek önemli bir dini merkezdi. Adanın adı daha evvelki bir «Althamar» biçiminden evrilmiş olmalıdır. Kaynağı ve anlamı belirsizdir. `Ah Tamar!` hitabından türetilmesi folklorik bir inançtır. Türkçe ’Akdamar’ biçimi 1977’de resmi makamlarca tasarlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 20' 31'' D, 43° 2' 9'' K
Dağyöre mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : İli
E1912 📖 : İli + İluvank
E921y 📖 : İluvank [ Ermenice "boncuk manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İli köyün, İluvank (`Boncuk Manastırı`) köyün yakınında 920 yılı dolayında Vaspurakan hükümdarı Gagik Ardzruni tarafından inşa ettirilen manastırın adıdır. SN
■ Koord: 38° 14' 47'' D, 43° 2' 40'' K
Pınarbaşı mahalle (Gevaş bağ) - Gevaş - Van
1928 📖 : Matmanıs [ Ermenice ]
E1912 📖 : Maxmants
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 15'' D, 43° 4' 9'' K
Gevaş ilçe - Gevaş - Van
1665 📖 : Vastan
E474 📖 : Vostan [ Ermenice/Farsça "krali, krala ait" ]
Y400 📖 : Vastauna
1891c 📖 : Gevaş (idari bölge)
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gevaş idari bölgenin, Vostan/Vastan ise ilçe merkezi olan kasabanın adıdır. ■ Eski Farsçadan Ermeniceye geçen Vostan sözcüğü `krala ait, krali, kral mülkü` anlamındadır. Tarihçi Xorenli Movses’e göre Kral Vağarşak (MÖ 2. yy?) Ermeni krallığını yeniden düzenlerken feodal beyler tarafından yönetilen topraklardan başka doğrudan kendisine bağlı saray kullarının yönettiği bazı araziler ayırmış ve bunlara Vostan adı verilmişti. ■ Yaygın görüşe karşın Peutinger Tablosu’nda anılan Vastauna menzilinin burası olamayacağını Manandyan kanıtlamıştır. SN
■ Koord: 38° 17' 56'' D, 43° 6' 20'' K
Atalan mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Etelan
E1912 📖 : Atanants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 55'' D, 43° 8' 49'' K
Enginsu mahalle - Gevaş - Van
1946 📖 : Hareganıs
E1902 📖 : Xaragants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce Gevaş’a bağlıyken 1987’de yeni kurulan Edremit ilçesine bağlandı. ■ 1914’te 219 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ 1914 yılında kiliseye kayıtlı olan Ermeni nüfusu 219 kişiydi. Fakat toplam Ermeni nüfusu 1525 kişiydi. Murat Çolak
■ Koord: 38° 20' 26'' D, 43° 9' 17'' K
Uğurveren mahalle - Gevaş - Van
1928 📖 : Tirkeşin
E1902 📖 : Tırkaşén [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Köyün eski adı Kr/Tr `okçular` veya Erm `Türk köyü` anlamına gelebilir. SN
■ Koord: 38° 20' 21'' D, 43° 10' 1'' K
Aladüz mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Pıltanıs
E1902 📖 : Bıdılgents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 17' 29'' D, 43° 11' 6'' K
Abalı mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Gersi / Kersi
E1900~a 📖 : Kerdzi
■ Koord: 38° 16' 55'' D, 43° 12' 34'' K
Kızıltaş mahalle - Gevaş - Van
E1902 1916h 📖 📖 : Kızıltaş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 18' 5'' D, 43° 14' 48'' K
Gündoğan mahalle - Gevaş - Van
1916hb 📖 : Herç/Hırç
E1902 📖 : Arç [ Ermenice "ayıköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1912’de 356 Kürt ve 205 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Halen kullanılan Kürtçe adı: Erç. Suat ATAN
■ Koord: 38° 17' 30'' D, 43° 17' 50'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.