Germencik'de 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Naipli mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Naibli
  Balatçık mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1467t 📖 Balatçık [ Yun paláti "saray" ]
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 333 Müslim ve 86 Rum nüfusu vardı. SN
  Gümüş mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Gümüş
  Selatin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Salahaddin
■ Köyün eski adının Zele Hatun veya Zeliha Hatun olduğu rivayet edilir. Kayıtlarda Selahaddin köyü geçer. SN
  Ortaklar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946 📖 Tekkeköy
1916h 📖 Reşadiye
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (`Romanlar`) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940'larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
  Dereköy mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916hb 📖 Tahtacılar
  Tekin mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1916h 📖 Tekke
Y-450 📖 Magnêsia Maiándrou Μαγνήσια [ AnaD "Menderes Magnesia'sı" ]
■ Ortaklar kasabasının kuruluşundan önce yörenin idari merkezi olan Tekke kasabasıdır. Cumhuriyet döneminde nahiye merkezi Ortaklar'a taşındığında Tekkeköy adı da oraya aktarıldı. ■ Antik Meandros Magnesia'sı ören yeri karayolunun karşı yakasındadır. Burada mimar Hermogenes'in inşa ettiği Artemis tapınağını Roma dönemi yazarı Vitruvius, İyonik mimari tarzının kusursuz modeli olarak tasvir eder. SN
  Neşetiye mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1928 📖 Neşetiye
1891s 📖 Kiliseköy
1467t 📖 Kilisya
  Kızılcapınar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1928 📖 Kızılcapınar
  Abdurrahmanlar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s 📖 Abdurrahman
  Mursallı mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Mürselli
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rum dilli Müslüman yerleşimi
■ 1891 Aydın Salnamesine göre 657 Rum nüfusu vardı. Şimdiki nüfus `Patriyot` adı verilen, Rumca konuşan Müslüman Yunanistan muhacirlerinden oluşur. SN
  Hıdırbeyli mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Hıdırbeyli
  Çamköy mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Çamköy
  Dampınar mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Dampınar
  Germencik ilçe - Germencik - Aydın
1890hk 1916h 📖 📖 Değirmencik | Eyneabad
1665 📖 Eyineabad [ Tr eyine/ezine "cuma camii/pazarı" ]
1430t 📖 Germiyâncık [ Tr germiyân "kaplıcalar" ]
1876a 📖 Ezine-i Ayasluğ (idari bölge) [ Tr "Ayasluk/Selçuk cuması" ]
■ Germiyancık ve Eyineabad adları en eski dönemden itibaren birlikte görülür. Bir ara Değirmencik adı verildiği anlatılır ise de buna dair kaynak bulamadım. SN
  Dağkaraağaç mah - Germencik - Aydın
1916h 📖 Karaağaç
1891s 📖 Dağkaraağaç
  Alangüllü mah - Germencik - Aydın
1528t 📖 Alangüllü
  Bozköy mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Bozköy
  Kızılcagedik mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Kızılcagedik
  Ömerbeyli mah - Germencik - Aydın
1928 📖 Ömerbeyli
  Çarıklar mah - Germencik - Aydın
1891s 📖 Eğrek'te Çarık Aşireti
  Meşeli mah - Germencik - Aydın
1916h 📖 Meşeköy
1891s 📖 Meşeler


Grafik harita göster     haritada ara : km