Gerger'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Xızori [ Erm xıntsori "elmalı" ]
Kürd yerleşimi
  Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Haşur
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
Eski adı: Peşval
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Pütürge
1914hk: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Türk Yerleşimi Türk
  Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Horiyan [ Kürd "aş." ]
1928k: Nakışlı
Kürd (Drêjan) yerleşimi
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
1946k: Bileyli
1928k: Bileyle
E1912: Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Marini
Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Şevkan
E1912: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Nirin
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Çifthisar
1928k: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Cimik [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar" ]
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Keferdîz
E1912: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Çamiçi köy - Gerger - Adıyaman
hl: Mırtan
1928k: Şengil
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Tilak mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Tilak
  Açma köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Açma
E1912: Aşma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkçe konuşur. SN
■ Canbeyli/Canbeg aşireti Türkmen Ekradındandır. metonio
  Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Biyanko/Piyango [ Kürd piyonk? "süngertaşı" ]
  Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Jandırvenk [ Erm ]
Türkmen yerleşimi
■ Kürt Asli Canbeğ/Cihanbeyli Aşiretine mensup kişiler tarafından yerleşim bölgesi edinilmiştir. Önceden orada bulunan Ermeniler katledilmiştir. Köy şuan Kürt köyüdür İbrahim Polat
  Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Körtiyan [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Dağdeviren
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
  ? mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Erbaun aş. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Erbaun yk. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Ülbüş
E1912: Ulbiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayik mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946k: Berdeso
1928k: Perdesu [ Süry berdêşô ]
1914hk: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Pupar mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Pupar
  Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
1946k: NefsiGerger [ Tr "asıl Gerger" ]
1928k: Gerger
E1136: Gargar [ Erm "taş yığını, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy'da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy'dan daha eski bir döneme aittir. SN
  Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Nıran
1928k: Aldûşek
Kürd yerleşimi
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Beybostan
Türkmen yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
■ Kayı kolundan olup KARAKEÇİLİ aşiretinin TORUN KOLUNUN BEYLER Oymağından gelen insanlardan oluşmuştur Türk
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venkuk
E1912: Vankug [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960k: Gerger [ Erm gargar' "höyük, tümülüs" ]
1928k: Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Zaza yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190: MorAbhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190: Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Köy de eskiden Ermeniler ve Süryaniler yaşardı. Ermeniler 1915 yılında Suriye'ye tehcir edildiler. Bazı Ermeniler ise İslamiyeti kabul ederek tehcirden kurtuldular. Süryaniler'in ise bir kısmı Mardin'e taşındı, bir kısmı İslamiyeti kabul etti, bir kısmı Kürd kimliği altında yaşamaya başladı. Günümüzde köyde yaklaşık 10 tane Süryani hane bulunmaktadır. Ayrıca köyde geçmişte Ermeni ve Süryaniler'in isteği ile Şanlıurfa Siverek'teki Zaza Aşiretlerinden Kırvar Aşiret'i mensuplarıda köye yerleşmiştir. Günümüzde köyde Kırvar Aşireti mensubu Zazalar'ın ağırlığı vardır. Berk Ulusoy
  Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Kömek
E1912: Komig [ Erm "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
E1900~: Temsiyas
1928k: Taraksu (idari bölge)
Os: Gerger (idari bölge) [ Erm gargar' "tümülüs" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi, daha sonra Taraksu nahiye merkezi burası idi. Ancak asıl Gerger ve asıl Taraksu köyleri başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Lağın [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Karuk mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Karuk
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Bagöz
Kürd yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Xırso
Zaza yerleşimi
  Gönen köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Helim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kağındak mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Kağındak [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Şavi mz - Gerger - Adıyaman
1928k: Şavi
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Taraksu
1560t: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' olarak analiz edilemez. Bölgede adı '-so' ile biten Berdeso, Xirso benzeri Süryanice asıllı yer adlarındandır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Zaza Yerleşimi Türk
  Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Kasrik [ Erm/Kürd "kalecik" ]
■ Kürt Yerleşimi Türk
  Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza yerleşimi
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
1946k: Bibal
1914hk: Bibol
S1190: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Bemergo [ Kürd bermergo? "çayıryanı" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928k: Haburman
1914hk: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km