Gerger'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Xızori
1519h : Xinzori [ Erm "elmalı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 16. yy sayımlarında Ermeni yerleşimi olarak görünür; 20. yy başına dair bilgi bulunamadı. ■ Kuran'da adı geçen peygamberlerden Hz. Üzeyir'in tübesinin bu köyde olduğu iddia edilir. SN
  Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Haşur
1530h : Xaşaşur [ Erm xaçaçur? "haçdere" ]
Zaza (Sünni) (Pirvan) yerleşimi
  Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
1530h : Peşval
Zaza (Sünni) (Pirvan) yerleşimi
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1914hk 📖 Petrgo [ Sür patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖 Petırke / Bedırge
1530t 1928 Pütürge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖 Horiyan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Nakışlı
Kürt (Sünni) (Drêjan) yerleşimi
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
E1912 📖 Bılela [ Sür ]
1530t 1928 Bileyle
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Mansuran
1530t 1928 Masruni
Kürt (Sünni) (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Şevkan
E1912 📖 Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Direjan) yerleşimi
  Gündoğdu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Mişrak
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Nirin
Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Çifthisar
1902z 📖 Merdis (idari bölge) [ Sür merdişô ]
Zaza (Sünni) (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü ve Mirdêsi aşiretinin makamı idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Keferdize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
1835ç 1928 Cimik [ Kr "ikiz" ]
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
  Yayladalı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Givdiş
1917h 📖 Givdiç
  Sofiyan mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Sofiyan
  Çukurik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Çukurik
1530t 📖 Çorhorik [ Erm "kurukuyu" ]
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1917h Keferdiş [ Sür kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Tilak mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Tillak
  Haydik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Haydik
  Açma köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Açma
E1912 📖 Aşma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkçe konuşur. SN
■ Canbeyli/Canbeg aşireti Türkmen Ekradındandır. metonio
  Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Biyanko / Piyango [ Kr piyonk? "süngertaşı" ]
  Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Jandırvenk [ Erm "? manastır" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Burçaklı, Çamiçi, Körtigin ve diğer Mırtan bucaklarıyla akraba olan köyün asıl ismi Kevirsordur. Köy halkı Canbeg Aşireti mensubudur. Köy Kürt köyüdür ve aktif Kürtçe konuşulmaktadır. İP
  Çamiçi köy - Gerger - Adıyaman
K 📖 Mırtan
1917h 📖 Şengi
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Köyün adı aslen Jandırvanktır. Öncesinde Ermeni olan köy Canbeglerin buraya göç etmesiyle hakimiyetini yitirmiştir. Köyde şuan Ermeni bulunmamaktadır. Mırtan'a bağlı olan köy Kürtdür. İP
  Çamik mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Çamik
  Aksan mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Axsan
  Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Körtiyan [ Kr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  ? mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Zerhelo [ Sür ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Keferge [ Sür ]
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Barzo [ Sür ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Horsayik mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Xorsayik
  Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Dağdeviren
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
  Pupar mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Pupar
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun aş.
1530t 📖 Erbaˁîn [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Ülbüş
E1912 📖 Ulbiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun yk. [ Ar/Sür "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bayik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖 Berdeso
1928 📖 Perdesu [ Sür berdêşô ]
1914hk 📖 Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖 Nefsi Gerger [ Tr "asıl Gerger" ]
1530t 📖 Gerger
E1136 📖 Gargar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy'da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy'dan daha eski bir döneme aittir. SN
  Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖 Nıran
1928 📖 Aldûşek
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kerzel mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Kerzel
  Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Beybostan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Vankuk [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960 📖 Gerger [ Erm gargar "höyük, tümülüs" ]
1530t 1928 Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Zaza (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖 Mor Abhai [ Sür ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. Murfa adı Süryanice isimden evrilmiştir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖 Pesqîn [ Sür ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Venk [ Erm "manastır" ]
1530t 📖 Venk-i Ermeniyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Civanto mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Civanto [ Sür ]
1530t 📖 Civank.to
  Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Kömek
E1912 📖 Komig [ Erm "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
1530t E1912 Temsiyas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi idi. Ancak asıl Gerger başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 Melho [ Sür "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taraksu mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Taraksu | Gerger
1917h 📖 Taraksu [ Sür ]
■ Fırat nehri üzerinde önemli bir köy ve ve bir dönem Gerger ilçe merkezi idi. Şimdi kısmen baraj gölüne batmıştır. SN
  Karuk mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Karuk
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Lagin / Lağın
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Güdayik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Güdayik
1530t 📖 Gödenik/Güdayik
  Döşnik mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Döşnik
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Bagöz
1530h : Baygûz
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Xırso
1917h 📖 Xurso
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Gönen köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Gönan + Heylim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Büzme mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Büzme
  Şavi mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Şavi
  Kağındak mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Kağındak [ Erm "meşealtı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖 Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 Tillo [ Sür ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Kasrik [ Er/Kr "kalecik" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ninyat mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Ninyad
  Cevizpınar köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 Biğo
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Bemergo [ Kr bêmergo? "çayırsız" ]
  Kâf mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Kâf
  Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Sengeto mz - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 Sengeto / Semgeto [ Sür ]
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖 Deyro [ Kr "manastır" ]
1946 📖 Bibal
1914hk 📖 Bibol
S1190 📖 Bêbol [ Sür bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
1530t 📖 Biblo/Büblü (nahiye)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Deyro mz - Gerger - Adıyaman
1917h 📖 Deyro [ Sür "manastır" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖 Haburman
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km