Gerger'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Xızori [ Erm xıntsori "elmalı" ]
Kürd yerleşimi
  Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Haşur
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
Eski adı: Peşval
Zaza (Pirvan) yerleşimi
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Pütürge
hy1914 Kiep: Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
E1900- HSH: Petırke/Bedırge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Horiyan [ Kürd "aş." ]
k1928 K: Nakışlı
Kürd (Drêjan) yerleşimi
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: Bileyli
k1928 K: Bileyle
E1900- HSH: Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Marini
k1928 K: Masroni/Masruni
Kürd (Direjan) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Şevkan
E1900- HSH: Şafkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Direjan) yerleşimi
  Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Nirin
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Çifthisar
k1928 K: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Cimik [ Kürd cimikî/cimikan "Cumalar" ]
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Keferdîz
E1900- HSH: Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Çamiçi köy - Gerger - Adıyaman
hl: Mırtan
k1928 K: Şengil
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Tilak mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Tilak
  Açma köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Açma
E1900- HSH: Aşma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Kürd kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkçe konuşur. SN
■ Canbeyli/Canbeg aşireti Türkmen Ekradındandır. metonio
  Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Biyanko/Piyango [ Kürd piyonk? "süngertaşı" ]
  Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Jandırvenk [ Erm ]
Türkmen yerleşimi
■ Oğuz Boylarından Beğdili Boyu ve Sonra Konya'daki Kürtleşmiş Halini Alan Canbeğ/Cihanbeyli Aşiretine mensup kişiler tarafından yerleşim bölgesi edinilmiştir. Önceden Ermeni yerleşkesi imiş. İbrahim Polat
  Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Körtiyan [ Kürd ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Keferge [ Süry ]
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Dağdeviren
Türkmen (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
  ? mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: AşağıErbaun
k1928 K: ErbaunSüfla [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: YukarıErbaun
k1928 K: ErbaunUlya [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Ülbüş
E1900- HSH: Ulbiş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bayik mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: Berdeso
k1928 K: Perdesu [ Süry berdêşô ]
hy1914 Kiep: Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Pupar mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Pupar
  Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
k1946 MYK: NefsiGerger [ Tr "asıl Gerger" ]
k1928 K: Gerger
E1163 Mat, Mih: Gargar [ Erm "taş yığını, tümülüs, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy'da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy'dan daha eski bir döneme aittir. SN
  Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
Kr: Nıran
k1928 K: Aldûşek
Kürd yerleşimi
  Kerzel mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Kerzel
  Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Beybostan
Türkmen yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Venkuk
E1900- HSH: Vankug [ Erm "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960 DİE: Gerger [ Erm gargar' "höyük, tümülüs" ]
k1928 K: Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Zaza yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958'de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190 Mih: MorAbhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190 Mih: Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastıtının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Venk
E1900- HSH: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Civanto mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Civanto [ Süry ]
  Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Kömek
E1900- HSH: Komig [ Erm "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
E1900-: Temsiyas
k1928 K: Taraksu (idari bölge)
Os: Gerger (idari bölge) [ Erm gargar' "tümülüs" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi, daha sonra Taraksu nahiye merkezi burası idi. Ancak asıl Gerger ve asıl Taraksu köyleri başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Lağın [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Karuk mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Karuk
  Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bagöz
Kürd yerleşimi
  Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Xırso
Zaza yerleşimi
  Gönen köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Helim
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kağındak mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Kağındak [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hy1914 Kiep: Helül
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Şavi mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Şavi
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Taraksu
1560: Taraxsu [ Süry ]
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' adı uzak olasılıktır. Bölgede adı '-so' ile biten (kökenini bilmediğimiz) Berdeso, Xirso benzeri yer adları dizisine ait olmalıdır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Kasrik [ Erm/Kürd "kalecik" ]
  Ninyat mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Ninyat
  Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Everek [ Erm averag "ören" ]
Zaza yerleşimi
  Sengeto mz - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Sengeto [ Süry ]
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
hl: Deyro [ Süry "manastır" ]
k1946 MYK: Bibal
h1914: Bibol
S1190 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Bermeğo mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Bemergo [ Kürd bermergo? "çayıryanı" ]
  Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
k1928 K: Haburman
hy1914 Kiep: Abram
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km