haritada ara :   km  
Gerger'de 82 yerleşim bulundu.
sırala 
Açma köy - Gerger - Adıyaman
E1912 1928 📖 📖: Aşma/Açma
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Kürt-Alevi kökenli olmakla birlikte köy halkı Türkleşmiş ve Sünniliği benimsemiştir; ’Türkmen’ oldukları söylenir.. SN
■ Köy halkı Türkmen'dir. Bu yüzden Türkçe konuşuyorlar. Canbeyli/Canbeg Aşireti'ne mensuplar. Eğer Kürt kökenli olsalardı, mantıken diğer Kürtler gibi kürtçe konuşurlardı. Celal Toprak
■ Koord: 37° 59' 13'' D, 38° 56' 52'' K
Ağaçlı köy - Gerger - Adıyaman
E1912 1928 📖 📖: Şevkan/Şavkan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 2'' D, 38° 53' 37'' K
Akbaş mezra (Korulu bağ) - Gerger - Adıyaman
2000 📖: Keferge
1530t 1928 📖 📖: Kferge [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 31'' D, 38° 58' 5'' K
Aksan mezra (Yayladalı bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Axsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 11'' D, 38° 57' 33'' K
Akyürek mezra (Dağdeviren bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Xorsayik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 24'' D, 38° 58' 55'' K
Alıçlı mezra (Gözpınar bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Ninyad
■ Koord: 38° 2' 10'' D, 39° 9' 57'' K
Arpacık mezra (Kaşyazı bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 1977rh 📖 📖: Döşnük
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 57'' D, 39° 6' 37'' K
Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun aş.
1530t 📖: Erbaˁîn [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 35'' D, 38° 59' 8'' K
Ballıca mezra (Gönen bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Güdayik
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 58'' D, 39° 6' 34'' K
Başmakçı mezra (Oymaklı bağ) - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Kerzel
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 46'' D, 39° 0' 35'' K
Beşgöze köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Körtiyan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 13'' D, 38° 57' 41'' K
Beybostan köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Beybostan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger’in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
■ Koord: 37° 57' 15'' D, 39° 1' 40'' K
Budaklı köy - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Niran
1928 📖: Aldûşek [ Kürtçe "küçük Alduş" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 8'' D, 39° 0' 38'' K
Burçaklı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖: Mırtan
1928 📖: Kevirsor [ Kürtçe "kızıltaş" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Mırtan dört mahalleden oluşan köyün genel adı, Kevırsor ise merkez mahallenin adıdır. Bir mahallenin adı olan Jandırvank da köyün geneli için kullanılır. SN
■ Burçaklı, Çamiçi, Körtigin ve diğer Mırtan bucaklarıyla akraba olan köyün asıl ismi Kevirsordur. Köy halkı Canbeg Aşireti mensubudur. Köy Kürt köyüdür ve aktif Kürtçe konuşulmaktadır. İP
■ Koord: 38° 2' 33'' D, 38° 57' 7'' K
Büzme mezra (Gözpınar bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Büzme/Bizme
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 1' 25'' D, 39° 8' 48'' K
Cevizpınar köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Biğo
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 10' 40'' D, 39° 10' 19'' K
Çamiçi köy - Gerger - Adıyaman
2000 📖: Şengil
1928 📖: Jandırvank [ Ermenice "? manastırı" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Öncesinde Ermeni olan köy Canbeglerin buraya göç etmesiyle hakimiyetini yitirmiştir. Köyde şu an Ermeni bulunmamaktadır. Mırtan'a bağlı olan köy Kürtdür. İP
■ Koord: 38° 2' 11'' D, 38° 56' 23'' K
Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Çifthisar
1902z 📖: Merdis (idari bölge) [ Süryanice merdişô ]
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü ve Mirdêsi aşiretinin makamı idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamuretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Keferdize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
■ Koord: 37° 58' 46'' D, 38° 54' 45'' K
Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
E1912 📖: Bılela [ Süryanice ]
1530t 1928 📖 📖: Bileyle
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 3'' D, 38° 51' 48'' K
Çukurca mezra (Açma bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Çukurik
1530t 📖: Çorhorik [ Ermenice "kurukuyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 39'' D, 38° 56' 14'' K
Dağdeviren köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Dağdeviren [ Türkçe ]
Eski adı: Heshemzan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Hasanhamzan ve Ûsan (Yusuflar) adlı iki mahallesi vardır. SN
■ Koord: 38° 0' 35'' D, 38° 58' 15'' K
Dallarca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Bagöz
1530h: Baygûz
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 49'' D, 39° 6' 44'' K
Dallı mezra (Seyitmahmut bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Çamik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 19'' D, 38° 57' 16'' K
Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Melho [ Süryanice "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Koord: 38° 7' 54'' D, 39° 4' 16'' K
Doluca mezra (Cevizpınar bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Sengeto / Semgeto [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 11' 1'' D, 39° 12' 37'' K
Döşeme mezra (Kaşyazı bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Karuk
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 13'' D, 39° 5' 52'' K
Erenler mezra (Seyitmahmut bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Tirşik
■ Koord: 37° 56' 27'' D, 38° 56' 54'' K
Eskikent köy - Gerger - Adıyaman
1530t E1912 📖 📖: Temsiyas
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Geç Osmanlı döneminde Gerger kaza merkezi idi. Ancak asıl Gerger başka yerdedir. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Koord: 38° 2' 38'' D, 39° 3' 29'' K
Evciler mezra (Güzelsu bağ) - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Samoni/Şamani
■ Koord: 37° 53' 5'' D, 38° 56' 37'' K
Geçitli köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Everek [ Ermenice averag "ören" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 22'' D, 39° 11' 20'' K
Gelebaz mezra - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Yeleboz
■ Koord: 37° 49' 51'' D, 38° 57' 40'' K
Gelincik mezra (Dağdeviren bağ) - Gerger - Adıyaman
2000 📖: Çemen/Çeman
1530t 1928 📖 📖: Zerhelo [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 5'' D, 38° 58' 18'' K
Gerger ilçe - Gerger - Adıyaman
1960 📖: Gerger [ Ermenice gargar "höyük, tümülüs" ]
1530t 1928 📖 📖: Aldûş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürt-Sünni/Zaza-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Gerger, şimdiki Oymaklı köyüdür. İlçe merkezi 1958’de Alduş köyüne taşındı ve bu tarihten itibaren Gerger adı kullanıldı. SN
■ Koord: 38° 1' 44'' D, 39° 1' 59'' K
Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Tillo [ Süryanice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Koord: 38° 9' 28'' D, 39° 9' 32'' K
Gönen köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Gönan/Gönen
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 16'' D, 39° 7' 21'' K
Görgülü mezra (Gölyurt bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Şavi
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 32'' D, 39° 8' 4'' K
Gözpınar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Kasrik [ Ermenice/Kürtçe "kalecik" ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Halen akıcı bir şekilde Zazaca konuşuyorlar. Celal Toprak
■ Koord: 38° 3' 26'' D, 39° 9' 39'' K
Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1917h 📖 📖: Kferdiş [ Süryanice kafrô dêşô "kapıköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
■ Koord: 37° 53' 57'' D, 38° 56' 18'' K
Gündoğdu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Mişrak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 56'' D, 38° 53' 53'' K
Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1914hk 📖: Petrgo [ Süryanice patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖: Petırke / Bedırge
1530t 1928 📖 📖: Pütürge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 8'' D, 38° 50' 55'' K
Gürgenli köy - Gerger - Adıyaman
1530h: Peşval
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 46'' D, 38° 50' 9'' K
Güzelsu köy - Gerger - Adıyaman
1835g 1928 📖 📖: Cimik [ Kürtçe "ikiz" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 41'' D, 38° 54' 59'' K
Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Lagin / Lağın
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 4'' D, 39° 4' 45'' K
Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖: Berdeso
1914hk 1928 📖 📖: Pertisu/Perdeso [ Süryanice berdêşô ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 33'' D, 38° 57' 46'' K
Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Biyanko / Piyango [ Kürtçe piyonk? "süngertaşı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 3'' D, 38° 57' 3'' K
Koçlu mezra (Korulu bağ) - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Sankosi
■ Eski köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 37° 52' 12'' D, 38° 58' 16'' K
Komşular mezra (Geçitli bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Kâf
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 14'' D, 39° 12' 42'' K
Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1946 📖: Bibal
1914hk 📖: Bibol
1530t 📖: Biblo/Büblü (nahiye)
S1190 📖: Bêbol [ Süryanice bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149’da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
■ Koord: 38° 7' 2'' D, 39° 12' 52'' K
Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Barzo [ Süryanice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 55'' D, 38° 58' 13'' K
Koşarlar köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Nirin
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Drejan aşiretinin merkez köyüdür. SN
■ Koord: 38° 1' 40'' D, 38° 54' 28'' K
Köklüce köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Ülbüş
E1902 📖: Ülbiş
■ 20. yy başında kısmen Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Erken Ortaçağlara tarihlenen Mor Avhay (Tr. Murfa) Manastırının harabesi köyün 2.5 km kadar güneyinde Atatürk Baraj Gölüne hakim bir bayırdadır. 19. yy sonlarında 35 hane Ermeni, 9 hane Süryani ve 150 hane kadar Zaza nüfusu vardı. SN
■ Koord: 37° 55' 35'' D, 38° 59' 14'' K
Kula mezra (Eskikent bağ) - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Civanto [ Süryanice ]
1530t 📖: Civank.to
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 44'' D, 39° 3' 10'' K
Kütüklü köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Haşur
1530h: Xaşaşur [ Ermenice xaçaçur? "haçdere" ]
Zaza-Sünni (Pirvan) yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 48'' D, 38° 48' 42'' K
Murfa mevki (Beybostan bağ) - Gerger - Adıyaman
S1190 📖: Mor Abhai [ Süryanice ]
■ 12. ve 13. yy’da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat’ın batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. Murfa adı Süryanice isimden evrilmiştir. SN
■ Koord: 37° 55' 58'' D, 39° 2' 13'' K
Nakışlı köy - Gerger - Adıyaman
K 📖: Horiyan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: Nakışlı
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 2'' D, 38° 51' 32'' K
Onbaşılar mezra (Oymaklı bağ) - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Pupar
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 56' 41'' D, 38° 59' 5'' K
Onevler köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1914hk 📖: Helül
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni (Çerkezi) yerleşimi
■ Çerkezi aşiretinin merkez köyüdür. Buradan civar köylere dağıldıkları anlatılır. SN
■ Köy nüfusu Dımlilerden (Zaza) oluşmaktadır. Köyde Kürt yoktur. Bir kaç Türk ailesi de mevcuttur. Celal
■ Koord: 38° 5' 49'' D, 39° 9' 12'' K
Ortaca köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Haburman
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 48'' D, 39° 14' 38'' K
Oymaklı köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖: Nefsi Gerger [ Türkçe "asıl Gerger" ]
1530t 📖: Gerger
E1136 📖: Gargar [ Ermenice "taşlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ İlçeye adını veren eski Gerger kalesi ve köyü burasıdır. 11. ve 12. yy’da yöresel egemenliğe sahip bir Ermeni beyliği olmuş, Erm Gargar ve Yun Karkaron biçimleri vekâyinamelerde kaydedilmiştir. Yöredeki yeradlarının çoğu Süryanice olup, 11. yy’dan daha eski bir döneme aittir. SN
■ Koord: 37° 57' 6'' D, 39° 0' 27'' K
Pamuklu mezra (Gümüşkaşık bağ) - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Pambulluk
■ Koord: 37° 54' 19'' D, 38° 57' 1'' K
Piske mevki (Beybostan bağ) - Gerger - Adıyaman
S1190 📖: Pesqîn [ Süryanice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Süryani vakanüvis Mihail’in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
■ Koord: 37° 56' 54'' D, 39° 2' 33'' K
Sağlık mezra (Gözpınar bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Kağındak/Gaxındak [ Ermenice "meşealtı?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 16'' D, 39° 8' 35'' K
Salavat mezra (Beşgöze bağ) - Gerger - Adıyaman
2000 📖: Hırave
1977rh 📖: Silovat
■ Koord: 37° 52' 30'' D, 38° 57' 0'' K
Saraycık köy - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Mansuran
1530t 1928 📖 📖: Masruni
Kürt-Sünni (Drêjan) yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 31'' D, 38° 53' 18'' K
Sarıtarla mezra (Gürgenli bağ) - Gerger - Adıyaman
1977rh 📖: Tirkiltin
■ Koord: 37° 58' 41'' D, 38° 51' 15'' K
Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Karakeçili) yerleşimi
■ Gerger’in Türk kökenli olan üç veya daha fazla köyünden biridir. SN
■ Gerger'de Türk/Türkmen kökenli üçten fazla köy vardır. Celal Toprak
■ Koord: 37° 56' 27'' D, 38° 58' 1'' K
Sofiyan mezra (Koşarlar bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Sofiyan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 59'' D, 38° 55' 23'' K
Sutepe köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Xızori
1519h: Xinzori [ Ermenice "elmalı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yy sayımlarında Ermeni yerleşimi olarak görünür; 20. yy başına dair bilgi bulunamadı. ■ Kuran’da adı geçen peygamberlerden Hz. Üzeyir’in tübesinin bu köyde olduğu iddia edilir. SN
■ Koord: 37° 56' 40'' D, 38° 48' 7'' K
Taraksu mezra (Üçkaya bağ) - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Taraksu | Gerger
1917h 📖: Taraksu [ Süryanice ]
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Fırat nehri üzerinde önemli bir köy ve ve bir dönem Gerger ilçe merkezi idi. Şimdi kısmen baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 0' 21'' D, 39° 4' 32'' K
Taşlı mezra (Konacık bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Deyro [ Süryanice "manastır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 31'' D, 39° 14' 38'' K
Tillak mezra (Beşgöze bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Tillak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 24'' D, 38° 56' 26'' K
Usluca mezra (Konacık bağ) - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1917h 📖: Bemergo/Bemirgo [ Kürtçe bêmergo? "çayırsız" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 5' 42'' D, 39° 10' 36'' K
Üçkaya köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Kömek
E1912 📖: Komig [ Ermenice "ağılcık " ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 25'' D, 39° 3' 20'' K
Varlık mezra (Oymaklı bağ) - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Bayik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 44'' D, 38° 59' 53'' K
Yağmurlu köy - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Vankuk [ Ermenice "küçük manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 17'' D, 39° 1' 48'' K
Yayladalı köy - Gerger - Adıyaman
1917h 1928 📖 📖: Givdiç/Givdiş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 33'' D, 38° 55' 3'' K
Yenibardak köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖: Xırso
1917h 📖: Xurso
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 56'' D, 39° 6' 52'' K
Yeşilbaş mezra (Gözpınar bağ) - Gerger - Adıyaman
1530t 1928 📖 📖: Harmızan
■ Koord: 38° 2' 39'' D, 39° 10' 6'' K
Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Vank [ Ermenice "manastır" ]
1530t 📖: Venk-i Ermeniyan
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Zaza-Sünni yerleşimi
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde Süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Koord: 38° 2' 58'' D, 39° 2' 38'' K
Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖: Erbaun yk. [ Arapça/Süryanice "kırklar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 36'' D, 38° 59' 44'' K
Yumurtalık mezra (Gönen bağ) - Gerger - Adıyaman
1917h 📖: Heylim/Helim
Zaza-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 31'' D, 39° 7' 56'' K
Yuvacık mezra (Açma bağ) - Gerger - Adıyaman
2000 📖: Keydikan
1917h 📖: Haydik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 59' 39'' D, 38° 56' 31'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.