Gercüş'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Koyunlu köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Bakolin
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Dereli mz - Gercüş - Batman
Eski adı: Bahavi
  Gökçe köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Malamihî [ Kr malamihê "Muhammed/Mahmud ailesi" ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Yayladüzü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Gundik [ Kr "köyceğiz" ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Kantar köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Kantar
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Tepecik köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Hoskan / Hoska
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Kışlak köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Zivinge [ Kr zivînge "kışlak" ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Doruk köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖 Qesrik [ Kr "konacık" ]
1928 📖 Kasr
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
■ Kürtçe ve Arapça konuşan Habezbeni aşiretinin ileri gelenlerinin köyüdür. Aşiret Kayapınar bendesi ile çevre köylere hakimdir. SN
  Bağlıca köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Mideylib [ Kr midêlbê ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 ˁAynkef [ Sür ˁîn kêfo "kayagöze" ]
1526t 📖 Habesbeni (idari bölge) [ Sür "oğlan keşişliği" ]
  Bağözü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Xirro [ Kr xiro ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Taşçı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Basyat
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Yenice köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Nunib / Nunub
Müslüman Arap (Habezbeni) yerleşimi
  Sapanlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖 Babnirê
1928 📖 Babinnîr [ Ar "nir? kapısı" ]
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Kömürcü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Silêbinê
1928 📖 Silipîn
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Hisar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Hesar
1928 📖 Hisar
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Geçit köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Himêdiye
1928 📖 Hamîdî [ Kr "öz." ]
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Aydınlı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Qamarinê
1928 📖 Kamarin
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Konak mz - Gercüş - Batman
1928 📖 Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
  Mağaralı mz - Gercüş - Batman
K2011 📖 Berxadirej [ Kr "uzun mağara" ]
1941ha 📖 Beredirşi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırkat köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kelyat
1928 📖 Kırkat
  Boğazköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bagas [ Kr bagasê "esentepe" ]
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Karalan köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Qarmut
1941ha 📖 Kirmute
Kürt (Sünni) (Hesar) yerleşimi
  Rüzgarlı köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Baglat
Kürt (Sünni) (Raman) yerleşimi
  Kayalar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Berlat [ Kr "kaya önü" ]
Kürt (Sünni) (Raman) yerleşimi
  Yüceköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Balan [ Kr balanê "yüceler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Derindbê
1865h 1941ha 📖 📖 Deyrindib [ Sür deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni-Kercoz) yerleşimi
  Kozlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Cümeylin
Kürt (Sünni) (Raman) yerleşimi
  Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kefercos
S1881 📖 Kfargawsô [ Sür "sığınak köyü" ]
A1220 📖 Kercawş
1928 📖 Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
  Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 İrmûni
S1881 📖 Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Kesiksu köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Narqatin
1928 📖 Narkatin
  Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Êdawa
1928 📖 İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
  Başova köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Gulikan [ Kr "aş." ]
  Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Kalegercüş
1928 📖 Kalegercos [ Tr "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
  Gürbüz köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Hirbeta [ Kr xirbetê "ören" ]
  Düzmeşe köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Havrî
S1881 📖 Hawrê [ Sür hewrô "beyaz" ]
  Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Kefrî
S1881 📖 Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Sür "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. SN
  Özler köy - Gercüş - Batman
1946 📖 İlöz
1928 📖 ˁİloz
  Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Mervani [ Kr "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy'da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
  Sargın köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Pepar
S1881 📖 Pêparê [ Kr "uğur" ]
  Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Erdi
1928 📖 Yerdi / İrdi
S1881 📖 Yerdô [ Sür "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Kavak mz - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Harabe İsmail [ Kr xirbe ismaîl "İsmailöreni" ]
  Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Binkelb
S1881 📖 İbnkelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
  Gönüllü köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Deyrdil
Kürt (Sünni) (Kercoz) yerleşimi
  Çiçekli köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Şifêra
1946 📖 Süfeyri
1928 📖 Şüfeyri
Kürt (Sünni) (Derhave) yerleşimi
  Seki köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Harabenna
1928 📖 Xarabbena [ Kr xerabê benan "bent harabesi" ]
Kürt (Sünni) (Kercoz) yerleşimi
  Koçak köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Kerkinnê
1928 📖 Kerkin [ Sür kfer ? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Gökçepınar köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Êsê
1928 📖 Îsî
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Ardıç köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Xırbemerci [ Kr xirbê mercî "çayırören" ]
  Ardıçlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 ˁAcîb [ Ar/Kr ecibê "tuhaf" ]
Kürt (Sünni) (Habezbeni) yerleşimi
  Serinköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Xirabmercê
1928 📖 Merci [ Kr ]
Kürt (Sünni) (Kercoz) yerleşimi
  Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖 Dêrkufon
1946 📖 Derikfan
S1881 📖 Deyrô Kfone [ Sür "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Ulaş köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Zêliyê
1928 📖 Zîli [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Dermemikan) yerleşimi
  Aşita mv - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Aşita [ Sür aşitha ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ Karş. Hakkari-Çukurca-Çığlı (Aşita). Geçmişte Turabdin bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biriydi. Halen kilise ve cami harabeleri mevcuttur. SN
  Kaynarca mz - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bîrikê [ Kr "kuyucak" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Güzelöz köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bîdar [ Kr bêdarê "ağaçsız" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Vergili köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bîcirman [ Kr bêcirman "vergisiz (seyyid köyü)" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Yakıtlı köy - Gercüş - Batman
K 📖 Hermêsê
1941ha 📖 Hermeyz
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Dereiçi köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bilexş
1946 📖 Bilahş
1928 📖 Beleˁş
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
■ 1993'te çevresindeki YAKITLI (Hermês), AYDINCA (Seyara), ÇALIŞKAN (Heştiwan), POYRAZ (Berdahol), DERELİ (Êzdara) gibi köylerle beraber askerler tarafından gönüllü köy koruculuğunu kabul etmedikleri gerekçesiyle yakılmıştır. SN
  Aydınca köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 Seyyara [ Kr "gezginler" ]
Kürt (Sünni) (Alikan) yerleşimi
  Çalışkan köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Heştuvan [ Kr hêştirban "katırcı" ]
Kürt (Sünni) (Basqıl) yerleşimi
  Poyraz köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Berdahol
  Kutlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bâtırkiz [ Sür ]
  Dereli köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 İzdara
  Yemişli köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 Bodikan [ Kr "oluklar? abdallar?" ]
  Cevizli köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Busince
1928 📖 Borsunca
Kürt (Sünni) (Basqıl) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km