haritada ara :   km  
Gercüş'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Eymir köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Çalan [ Kr ]
Koyunlu köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Bakolin
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Dereli mz - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Bahavi
Gökçe köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1941ha 📖 Gundemihi [ Kr ]
1928 📖 Malamihî [ Kr malamihê "Muhammed/Muhittin ailesi" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Yayladüzü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Gundik [ Kr "köyceğiz" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kantar köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Kantar
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Tepecik köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Hoskan / Hoska
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kışlak köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Zivinge [ Kr zivînge "kışlak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Doruk köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖 Qesrik [ Kr "konacık" ]
1928 📖 Kasr
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
■ Kürtçe ve Arapça konuşan Habezbeni aşiretinin ileri gelenlerinin köyüdür. Aşiret Kayapınar beldesi ile çevre köylere hakimdir. SN
Bağlıca köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Mideylib [ Kr midêlbê ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 ˁAynkef [ Sür ˁîn kêfo "kayagöze" ]
1526t 📖 Habesbeni (idari bölge) [ Sür "oğlan keşişliği" ]
Bağözü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1941ha 📖 Hiro
1928 📖 Xirro [ Kr xiro ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Taşçı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Basyat
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Yenice köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 Nunib / Nunub
Müslüman Arap (Habezbeni) yerleşimi
Sapanlı köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K 📖 Babnirê
1928 📖 Babinnîr [ Ar "nir? kapısı" ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Kömürcü köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Silêbinê
1928 📖 Silipîn
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Hisar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Hesar
1928 📖 Hisar
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Geçit köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 📖 Himêdiye
1928 📖 Hamîdî [ Kr "öz." ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Aydınlı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Qamarinê
1928 📖 Kamarin
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Konak mz - Gercüş - Batman
1928 📖 Kasrik [ Kr qesrik "konacık" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Mağaralı mz - Gercüş - Batman
K2011 📖 Berxadirej [ Kr "uzun mağara" ]
1941ha 📖 Beredirşi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kırkat köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kelyat
1928 📖 Kırkat
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Boğazköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bagas [ Kr bagasê "esentepe" ]
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Karalan köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Qarmut
1941ha 📖 Kirmute
Kürt-Sünni (Hesar) yerleşimi
Rüzgarlı köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Baglat
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Kayalar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Berlat [ Kr "kaya önü" ]
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Yüceköy köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Balan [ Kr balanê "yüceler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Derindbê
1865h 1941ha 📖 📖 Deyrindib [ Sür deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Mhellemi-Habezbeni-Kercoz) yerleşimi
Kozlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Cümeylin
Kürt-Sünni (Raman) yerleşimi
Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Kefercos
S1881 📖 Kfargawsô [ Sür "sığınak köyü" ]
A1220 📖 Kercawş
1928 📖 Gercüş / Gercos (idari bölge)
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
Yassıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 İrmûni
S1881 📖 Êrmûnê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Kesiksu köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Narqatin
1928 📖 Narkatin
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Başarköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Êdawa
1928 📖 İrdeva
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Başova köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Gulikan [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Akburç köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Kalegercüş
1928 📖 Kalegercos [ Tr "Gercüş kalesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ Gercüş ilçesine adını veren tarihî Gercos kalesidir. İlçe merkezi sonradan bugünkü yerine taşındı. SN
Gürbüz köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Harbeta [ Kr xirbetê "ören" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Düzmeşe köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Havrî
S1881 📖 Hawrê [ Sür hewrô "beyaz" ]
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Arıca köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Kefrî
S1881 📖 Kafra Tajdin | Kafra ˁElayto [ Sür "Tacettin köyü, yüksekköy" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 18. yy ortalarında yaşayan ve Dekşuri aşiretinin kurucusu sayılan Tajdin Ağa Kefrî'nin köyüdür. Süryanilere ait olan Mor Aho Manastırı halen işler haldedir. SN
Özler köy - Gercüş - Batman
1946 📖 İlöz
1928 📖 ˁİloz
Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
Akyar köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Mervani [ Kr "Mervanlı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dekşuri-Kercoz) yerleşimi
■ 10. yy'da bölgede egemen olan Mervanlı beyliği ile ilgili olabilir. SN
Sargın köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Pepar
S1881 📖 Pêparê [ Kr "uğur" ]
Yamanlar köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Erdi
1928 📖 Yerdi / İrdi
S1881 📖 Yerdô [ Sür "göze" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın tarihe dek Süryani nüfusu olan köyde Süryani kalmamıştır. SN
Kavak mz - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Harabe İsmail [ Kr xirbe ismaîl "İsmailöreni" ]
Çukuryurt köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Binkelb
S1881 📖 İbnkelbê [ Ar "köpekoğlu?" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Belki Süryanice «beth kelbe» `köpek ini`. SN
Gönüllü köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Derdilê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
■ Tarihi kilisesi son taşına kadar yağmalandıktan sonra `restore` edilmeyi beklemektedir. Muhtemelen Süryanice olan isim yerel mitolojide Kürtçe 'Dêr Dilê' (`gönül kilisesi`) olarak yorumlanır. SN
Çiçekli köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Şiferê
1946 📖 Süfeyri
1928 📖 Şüfeyri
■ 20. yy başında Ermeni/Êzidi yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Derhawi) yerleşimi
Seki köy - Gercüş - Batman
1946 📖 Harabenna
1928 📖 Xarabbena [ Kr xerabê benan "bent harabesi" ]
Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
Koçak köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Kerkinnê
1928 📖 Kerkin [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Gökçepınar köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Êsê
1928 📖 Îsî
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Ardıç köy - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
1928 📖 ˁAcîb [ Ar/Kr ecibê "tuhaf" ]
Kürt-Sünni (Habezbeni) yerleşimi
Serinköy köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Xirbêmerci
1928 📖 Merci [ Kr ]
Kürt-Sünni (Kercoz) yerleşimi
Nurlu köy - Gercüş - Batman
K 📖 Dêrkufon
1946 📖 Derikfan
S1881 📖 Deyrô Kfone [ Sür "Aziz Yohannes Kfone kilisesi" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Ulaş köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Zêliyê
1928 📖 Zîli [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Dermemikan) yerleşimi
Aşita mv - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Aşita [ Sür aşitha ܥܳܫܺܝܬ݂ܳܐ "çığ" ]
■ Karş. Hakkari-Çukurca-Çığlı (Aşita). Geçmişte Turabdin bölgesinin en önemli yerleşimlerinden biriydi. Halen kilise ve cami harabeleri mevcuttur. SN
Kaynarca mz - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bîrikê [ Kr "kuyucak" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Güzelöz köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bîdar [ Kr bêdarê "ağaçsız" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Vergili köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Becirman [ Kr bêcirman "vergisiz (seyyid köyü)" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ Seyyid Bilal Becirman türbesi ziyaret edilir. Bu zatın soyundan gelen seyyidler Batman ve çevresinde itibar sahibidir. SN
Yakıtlı köy - Gercüş - Batman
K 📖 Hermêsê
1941ha 📖 Hermeyz
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Dereiçi köy - Gercüş - Batman
K2011 📖 Bilexş
1946 📖 Bilahş
1928 📖 Beleˁş
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
■ 1993’te çevresindeki Yakıtlı (Hermês), Aydınca (Seyara), Çalışkan (Heştiwan), Poyraz (Berdahol), Dereli (Êzdara) gibi köylerle beraber askerler tarafından gönüllü köy koruculuğunu kabul etmedikleri gerekçesiyle yakılmıştır. SN
Aydınca köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 Seyyara [ Kr "gezginler" ]
Kürt-Sünni (Alikan) yerleşimi
Çalışkan köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Heştuvan [ Kr hêştirban "katırcı" ]
Kürt-Sünni (Basıqıl) yerleşimi
Poyraz köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Berdahol
Kutlu köy - Gercüş - Batman
1928 📖 Bâtırkiz [ Sür ]
Dereli köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 İzdara
Yemişli köy - Gercüş (Hasankeyf bucağı) - Batman
1928 📖 Bodikan [ Kr "oluklar? abdallar?" ]
Cevizli köy - Gercüş - Batman
1941ha 📖 Busince
1928 📖 Borsunca
Kürt-Sünni (Basıqıl) yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.