Gemlik'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  İmralı ada - Gemlik - Bursa
1795h 📖 Kalolimani | Papazadası
Y813 📖 Kalónymos [ Yun "güzel namlı" ]
Y-350 📖 Besbikos / Bysbikos [ AnaD ]
1665 📖 Emîr Ali (idari bölge)
1567 📖 Mîrali (idari bölge) [ Tr "Ali Bey" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Pseudo-Skylaks deniz rehberinde Besbikos, 9. yy'a ait Theophanes vekayinamesinde Kalonymos adıyla anılır. 20. yy başında Kalonimos adlı 200 - 300 nüfuslu Rum yerleşimi idi. Halen adanın tümü cezaevine aittir. SN
  Kurşunlu mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Kurşunlu
Y1867 📖 Ligmoús / Ligoumoús
1795h 📖 Ligumi
Y1162 📖 Elegmí [ Yun "hükümlüler? ayıplılar?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1162 yılına ait kuruluş fermanı bulunan Agios Aberkios manastırı mevcuttu. 20. yy başında 2000 nüfusun 1700 kadarı Rumdu. SN
  Narlı mah - Gemlik - Bursa
1795h 📖 Narlı
  Karacaali mah - Gemlik - Bursa
1604 📖 Karacaali
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ © 09.05.1899 Gemlik civarında Karacaali karyesinde sakin sabıkalı Kürt Abdurrahman ve arkadaşları Şeyho, Süleyman ve Hüseyin'in halka zarar vermelerine ve inzibatı yok etmelerine meydan verilmemesi. deyar heyran
  Büyükkumla mah - Gemlik - Bursa
1795h 📖 B. Kumla
  Gençali mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Gençali
1795h 📖 Genceli [ Tr "aş." ]
  Kurtul mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 B. Sultaniye
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Küçükkumla mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 K. Kumla
1720z 📖 K. Kumlu
■ © Gemlik kazasında Küçükumlu karyesinden Türkmenhacılı Cemaati'nden .... (1133 Hicri) deyar heyran
  Haydariye mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Haydariye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Engürücük mah - Gemlik - Bursa
1911h 📖 Engürü
1521t 📖 Engürücek
Y400~a 📖 Ángaros | Sángaros [ AnaD ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Yeniköy mah - Gemlik - Bursa
Eski adı: -
Yörük yerleşimi
■ 1952 yılında Karacabey Dağlarından gelen konargöçer Yörükler iskan edilmiştir. Türk
  Gemlik ilçe - Gemlik - Bursa
1795h 📖 Gemlik
1484 📖 Gemleyük
Y-454 📖 Kíos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 16.000 Ermeni, 12.000 Türk ve 6000 kadar Rum nüfusu vardı. Yazı dilinde 20. yy başlarına dek Gemleyik tercih edilir. SN
■ Kios Rumları Helenistanda Argolikos Körfezinin kuzeyinde Nea Kios'a iskân edildi. Manav
  Muratoba mah - Gemlik - Bursa
1890hk 📖 Muratoba
Yörük yerleşimi
  Umurbey mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Umurbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üçüncü cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın köyüdür. SN
  Cihatlı mah - Gemlik - Bursa
hl 📖 Aşağı Benli
1928 📖 Cihatlı
1890hk 📖 K. Benli
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Adliye mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Adliye
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Katırlı mah - Gemlik - Bursa
1604 📖 Katırlı
Manav/Karadeniz göçmeni yerleşimi
  Şahinyurdu mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Şahinyurdu
1890hk 📖 B. Benli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da Eğin muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. 1914'te 600 hane Ermeni nüfusu ve Nusaybinli Aziz Yakup kilisesi vardı. Mübâdele ile Dramanın Pepeleš köyünden Pomaklar iskân edildi. SN
■ Yukarı Benli diye de geçer. Plovdivin Balaban köyünden küçük bir Pomak grubu da eklendi. Bugün dâhi tamâmen Pomak olan köyün 1927 nüfusu 251 kişiydi. Pepeleš'in ismi mübâdeleden sonra Mirsinero olarak değiştirilmiş, son olarak ikinci dünya harbinde tamâmen boşaltılmıştır. Samanlı dağlarındaki son Yörüklerden birkaçı son 60 sene içinde yerleşmiştir. Manav
  Güvenli mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Asayiş [ Tr "güvenlik" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Hamidiye mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Hamidiye Köyünün halkı Artvin'den göç ederek gelmişler. Acara Bölgesi Gürcülerindendir. Türk
  Şükriye mah - Gemlik - Bursa
Lz2009 📖 Kostaneti [ Lz "Kosta (öz.) yurdu" ]
1928 📖 Şükriye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi Borçka'dan gelen Gürcü ve Laz muhacirlerce kuruldu. SN
  Feyziye mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Feyziye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Borçka Mamanati (Demirciler) köyünden 1879-81'de göçen Lazlar tarafından kurulmuştur. SN
  Fındıcak mah - Gemlik - Bursa
1928 📖 Fındıcak


Grafik harita göster     haritada ara : km