haritada ara :   km  
Gemlik'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Adliye mahalle - Gemlik - Bursa
1946 📖: Kavakdibi
1928 📖: Adliye
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Köy halkı 1880-1881 yıllarında Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden gelen Ahıska Türkleri'dir. 1908 yılı Bursa Yıllığında köy halkı 'dil bilmez Gürcüler' olarak tanımlanmıştır. SN
■ 1930 yılında köyün adı Kavakdibi olarak değiştirilmiştir. Fakat eski adı olan Adliye ismine tekrar kavuşmuştur. Günümüzde Ahıska Türkleri halen ikamet etmektedir. Berkay
■ Koord: 40° 23' 15'' D, 29° 12' 19'' K
Büyükkumla mahalle - Gemlik - Bursa
1795h 📖: By. Kumla
■ Gemlik Körfezi'nin kuzey sahillerinden iki tane Kumla adında yerleşim yeri bulunur. 1530 yılı Bursa Tahrir Kayıtlarında bahsi geçen bölge Kumlu olarak adlandırılmıştır. Berkay
■ Koord: 40° 28' 56'' D, 29° 5' 21'' K
Cihatlı mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Cihatlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1924 yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında Drama ve Serez kentlerinden gelen Pomaklar iskan edilmiştir. Berkay
■ Gemlik kazası dahilinde Benli nam Ermeni karyesi ahalisinin karyenin yarım saat aşağısında ruhsatsız inşa ettiği otuz hanenin yıkılmasından vazgeçilerek orada Aşağı Benli namıyla bir karye teşkili. (Hüdavendigar 2) H-26-06-1312 Gemlik kazasına tabi Benli karyesinin aşağı kısmındaki yerleşimin, Aşağı Benli namı ile ayrı bir karye haline getirilmesi. (Hüdavendigar 4) H-1 -04-1326 Serez çevresindeki Dere, Acve, Ilıcadere, Noguslaf, Tuğlar, Çakallar, Rahmanlı, Kızıllı ve İğneli yerleşimlerinden mübâdil iskân edilmiştir. Ne kadarının slavdilli olduğu bilinmemektedir. Manav
■ Koord: 40° 26' 20'' D, 29° 11' 59'' K
Engürücük mahalle - Gemlik - Bursa
1911h 📖: Engürü
1521t 📖: Engürücek
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 23' 53'' D, 29° 8' 2'' K
Fevziye mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Feyziye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Borçka Mamanati (Demirciler) köyünden 1879-81’de göçen Lazlar tarafından kurulmuştur. SN
■ Koord: 40° 21' 22'' D, 29° 16' 57'' K
Fındıcak mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Fındıcak
■ 1880 yılında Gemlik kazasına gelen Bulgaristan Muhacirleri bölgedeki Yörüklerin saldırısına uğramış ve malları yağmalanmıştır. Gemlik ve dolaylarında bulunan Türkmenler, Bulgaristan Muhacirlerinin Türk olduğunu anlamasıyla onları köylerine kabul etmiş ve akrabalık ilişkileri gelişmiştir. Köy halkı günümüzde Bulgaristan muhaciri Türkler ve Türkmenlerden meydana gelir. Berkay
■ Koord: 40° 20' 21'' D, 29° 20' 21'' K
Gemlik ilçe - Gemlik - Bursa
1795h 📖: Gemlik
1484 📖: Gemleyük
Y-454 📖: Kíos
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 16.000 Ermeni, 12.000 Türk ve 6000 kadar Rum nüfusu vardı. Yazı dilinde 20. yy başlarına dek Gemleyik tercih edilir. SN
■ Osmanlı'nın ilk gemicileri Helenlerden teşkildi. Halkı Helenistan'da Argolikos Körfezinin kuzeyinde Nea Kios'a iskân edildi. Manavlardan Celal Bayar Gemlik'te mübâdele ve imar iskân vekiliydi. Manav
■ Vital Cuinet'in "La Turquie d'Asie" coğrafya kitabında merkez kasabasında 4620 Rum Ortodoks, 242 Müslüman ve 107 Ermeni yaşadığı belirtilir. Cuinet'in elindeki istatistikler çok doğru olmayabilir. xyz
■ Koord: 40° 25' 58'' D, 29° 9' 16'' K
Gençali mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Gençali
1795h 📖: Genceli [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 23' 0'' D, 29° 5' 9'' K
Güvenli mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Asayiş [ Türkçe "güvenlik" ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Bulgaristan Muhacirleri ile Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 23' 4'' D, 29° 14' 5'' K
Hamidiye mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy halkı Artvin'den göçen Acara Gürcüleridir. SN
■ Koord: 40° 21' 34'' D, 29° 14' 40'' K
Haydariye mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Haydariye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köyün adının 1878 sonrasında Batum civarından Gürcü mültecileri gemilerle taşıyan üç kardeşten biri olan Haydar Bey'in adından geldiği anlatılır. SN
■ Koord: 40° 31' 6'' D, 29° 7' 26'' K
İmralı ada - Gemlik - Bursa
1665 📖: Emîr Ali (idari bölge)
1567 📖: Mîrali (idari bölge) [ Türkçe "Ali Bey" ]
Y813 📖: Kalónymos [ Yunanca "güzel namlı" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Pseudo-Skylaks deniz rehberinde Besbikos, 9. yy’a ait Theophanes vekayinamesinde Kalonymos adıyla anılır. 20. yy başında Kalonimos adlı 200 - 300 nüfuslu Rum yerleşimi idi. Halen adanın tümü cezaevine aittir. SN
■ Koord: 40° 32' 57'' D, 28° 32' 0'' K
Karacaali mahalle - Gemlik - Bursa
1604 📖: Karacaali
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ © 09.05.1899 Gemlik civarında Karacaali karyesinde sakin sabıkalı Kürt Abdurrahman ve arkadaşları Şeyho, Süleyman ve Hüseyin'in halka zarar vermelerine ve inzibatı yok etmelerine meydan verilmemesi. deyar heyran
■ Koord: 40° 28' 45'' D, 29° 4' 0'' K
Katırlı mahalle - Gemlik - Bursa
1604 📖: Katırlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köyün güncel nüfusu 203 kişi olup, tamamı Türkmenlerden meydana gelmektedir. Karadeniz'den gelen vatandaşlar Gemport Sanayi Bölgesinde işçilik yapmak için daha çok Gemlik merkeze yerleşmiştir. Gemlik'te ençok nüfusa sahip kesimler ise Bursalılar, Giresunlular, Erzurumlular, Muşlular, Trabzonlular olarak ilk beş sıralanabilir. Berkay
■ Çevrede Türkmen bulunmaz. Manavlar türkmen veya yörük olmayan ayrı bir halktır. Manav
■ Osmanlı Devleti Batı Anadolu'daki köylerde ve kentler yaşan Türkmenleri Manav, konar-göçerleri ise Yörük diye adlandırmıştır. Bu durum sadece Batı Anadolu'da böyledir. Hem Manav hem de yörük adının Batı Anadolu'da yaygın olması bu nedenledir. Cemil
■ Koord: 40° 21' 55'' D, 29° 12' 53'' K
Kurşunlu mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Kurşunlu
Y1867 📖: Ligmoús / Ligoumoús
1795h 📖: Ligumi
Y1162 📖: Elegmí [ Yunanca "hükümlüler? ayıplılar?" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1162 yılına ait kuruluş fermanı bulunan Agios Aberkios manastırı mevcuttu. 20. yy başında 2000 nüfusun 1700 kadarı Rumdu. SN
■ 1326'da kesintiye uğrayan Rum Ortodoks kilisesi ancak 1652'de faâliyete geçebilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 21' 39'' D, 29° 1' 24'' K
Kurtul mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: By. Sultaniye
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 21' 45'' D, 29° 7' 20'' K
Küçükkumla mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Kç. Kumla
1720z 📖: Kç. Kumlu
■ © Gemlik kazasında Küçükumlu karyesinden Türkmenhacılı Cemaati'nden .... (1133 Hicri) deyar heyran
■ Eskiden köydü. Fakat köy yerinin sahile doğru büyümesi ile köye çok sayıda yazlık konut inşa edilmiş, köy hızlı bir şekilde büyümüş ve belediye teşkilatının kurulması ile kasaba olmuştur. Berkay
■ Koord: 40° 28' 40'' D, 29° 7' 22'' K
Muratoba mahalle - Gemlik - Bursa
1890hk 📖: Muratoba
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi. Şimdi Yörük yerleşimi
■ Aydın civârından 1890'larda Karakeçili Yörükleri bölgeye iskân edilmeye başlandı. Bursa yöresinde 60 kadar Karakeçili yerleşimi bulunur. Mustafakemalpaşa'da 15, Keles'te 12, Kepsut 20, Dursunbey 5 köy. Manav
■ Koord: 40° 21' 50'' D, 29° 10' 46'' K
Narlı mahalle - Gemlik - Bursa
1795h 📖: Narlı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski Narlı mevkiindeydi, seferberlik vakti İstanbul'a kaçan ahâlinin köyü yakıldığı için döndüklerinde burada yeniden Narlı köyünü kurdular. Narlı köyünde yetişen sümbül ve lâle soğanlarının saraya gittiği zikredilir. Manav
■ Koord: 40° 28' 49'' D, 29° 1' 55'' K
Şahinyurdu mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Şahinyurdu
1890hk 📖: By. Benli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy’da Eğin muhaciri Ermeniler tarafından kurulduğu anlatılır. 1914’te 600 hane Ermeni nüfusu ve Nusaybinli Aziz Yakup kilisesi vardı. Mübâdele ile Drama’nın Pepeleş köyünden Pomaklar iskân edildi. SN
■ Yukarı Benli diye de geçer. Plovdivin Balaban köyünden küçük bir Pomak grubu da eklendi. Bugün dâhi tamâmen Pomak olan köyün 1927 nüfusu 251 kişiydi. Pepeleš'in ismi mübâdeleden sonra Mirsinero olarak değiştirilmiş, ikinci dünya harbinde tamâmen boşaltılmıştır. Samanlı dağlarındaki son Yörüklerden birkaçı son 60 sene içinde buraya yerleşmiştir. Pomakça 1990'larda çok akıcı şekilde konuşuluyormuştu. Manav
■ Koord: 40° 27' 58'' D, 29° 12' 56'' K
Şükriye mahalle - Gemlik - Bursa
Lz2009 📖: Kostaneti [ Lazca "Kosta (öz.) yurdu" ]
1928 📖: Şükriye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi sonrasi Borçka’dan gelen Gürcü ve Laz muhacirlerce kuruldu. SN
■ Koord: 40° 20' 48'' D, 29° 15' 32'' K
Umurbey mahalle - Gemlik - Bursa
1928 📖: Umurbey
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Üçüncü cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın köyüdür. SN
■ Koord: 40° 24' 52'' D, 29° 10' 53'' K
Yeniköy mahalle - Gemlik - Bursa
Yörük yerleşimi
■ 1952 yılında Karacabey Dağlarından gelen konargöçer Yörükler iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 22' 46'' D, 29° 9' 22'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.