haritada ara :   km  
Geliguzan'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağıllı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Dapik/Dapek [ Ermenice dapig "düzce" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyindeki dağda Susants veya Zozgants adlı kale harabesi bulunmaktaydı. Kürtçe Dera Soradari adı verilen manastır harabesi bunun yakınındaydı. SN
■ Koord: 38° 36' 4'' D, 41° 26' 27'' K
Alaniçi köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖 📖: Şenik [ Ermenice "köyceğiz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 39' 23'' D, 41° 21' 1'' K
Arıköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Gelialiyan [ Kürtçe geliyê ˁeliyan "Aliler vadisi" ]
E1895 E1902 📖 📖: Aliyank/Aliyants [ Ermenice "Aliler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Talvorik vadisinin başlangıcını oluşturan Aliyan deresi 19. yy’da Sasun isyanının odak noktalarından biriydi. Yer adlarının çoğu Kürtçe olduğu halde köken veya kimlik açısında Ermeni oldukları anlaşılıyor. SN
■ Koord: 38° 37' 49'' D, 41° 19' 48'' K
Balcılar köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1902 📖: Ağpi/Ağpik [ Ermenice ağpri "pınar köy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 34' 17'' D, 41° 24' 5'' K
Buğdaylı mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 📖: Geliyegenman [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 40' 2'' D, 41° 20' 6'' K
Cevizlidere köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖 📖: Geliyegozan/Geliguzan [ Kürtçe geliyê gozân "cevizli vadi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çok sayıda müstakil mahalleden oluşan dağınık bir yerleşimdir. 20. yy başında mahalleler Aliants, Ambar, Punkeğ, Xartsınkom, Komer, Ğaribcan, Mıxitar, Mazresa, Kerig, Dağvenik, Hosel, Huseyntsik, Xasoyimezre, Çol, Gavrdi, Küğ, Reşik, Semal, Şenik olup tümü Ermeni veya Kürt dilli Ermeni yerleşimiydi. SN
■ Ermenilerin eski şarkılarında dahi bahsettiği bu yerleşim Kürt aşiretleri tarafından dağıtıldı ve çoğu göçe zorlandı. Günümüzde Sason ve Xiyan aşiretlerinden Kürtler yaşıyor. Köyün büyük çoğunluğu korucu ve muhafazakar İslamcıdır. metonio
■ Koord: 38° 35' 20'' D, 41° 20' 48'' K
Danacık mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 📖: Nırna
■ Koord: 38° 32' 55'' D, 41° 25' 23'' K
Ekinci mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
Eski adı: Zeynek [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 36' 55'' D, 41° 28' 36'' K
Ekindüzü köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Şuşnamerk [ Ermenice şuşnamark "zambakçayırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şadax adı verilen vadinin başlıca köyüdür. Köyün hemen doğusunda bulunan Şuşan veya Susan Kalesi 10. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. 19. yy’da köyün yakınında Aziz Sahak’ın babasının reliklerini barındıran Surp Atanakines Manastırı bulunmaktaydı. SN
■ Koord: 38° 36' 43'' D, 41° 24' 38'' K
Ergat mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Eğgard/Yeğgard [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 31' 0'' D, 41° 21' 19'' K
Gökçeli mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Keğaşen [ Ermenice "köy yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 37' 13'' D, 41° 24' 41'' K
Ilıcaköy köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1928 📖: Abıgerm [ Türkçe "ılısu" ]
E1878b 📖: Germav/Avgerm [ Kürtçe "ılısu" ]
■ Koord: 38° 35' 21'' D, 41° 29' 32'' K
İnardı köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Heyting
E1878b 📖: Hétink/Hitenk [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 31' 49'' D, 41° 23' 35'' K
İncesu mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 1917h 📖 📖: Kop [ Ermenice "çukur" ]
■ Koord: 38° 35' 47'' D, 41° 28' 13'' K
İrsank mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Yeritsank/İritsank [ Ermenice "hocalar" ]
■ Koord: 38° 36' 7'' D, 41° 26' 50'' K
Kırık mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 📖: Gelereş/Geliyereş [ Kürtçe "kara boğaz" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 41'' D, 41° 23' 43'' K
Konak mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
1917h 📖: Xîdan
E1895 📖: Xadan/Xatan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 30' 35'' D, 41° 21' 17'' K
Sıpğank mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1884 📖: Sıpğank [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 30' 7'' D, 41° 21' 38'' K
Soğukpınar mezra - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1878b 📖: Tıxik/Tırxik [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 38° 33' 33'' D, 41° 26' 30'' K
Üçevler köy - Muş Merkez (Geliguzan bucağı) - Muş
E1895 1917h 📖 📖: Semal [ Kürtçe sêmal "üçevler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Dağda bulunan eski köyün 1904 iyanında tahrip edilmesinden sonra hayatta kalan köylülerin dereboyunda yeni köyü inşa ettikleri anlatılır. Köyün 3 km kadar kuzeybatısında 20. yy başında ziyaret mahalli olan Dzidzernavank (`kırlangıç manastırı`) harabesi bulunurdu. SN
■ Muş'un Ermeni kimliğini koruyan son kişilerden Armen Galstyan'ın köyüdür. metonio
■ Koord: 38° 38' 30'' D, 41° 22' 38'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.