Gelibolu'da 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Tayfur
1519t: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden Pomaklar iskân edilmiş, peşinden Bulgaristan ve Romanya muhâcirleri eklenmiştir. Manav
  Pazarlı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922: Anáplous [ Yun "ters akıntı" ]
1919h: Pazarlı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
1946: Burgaz
1919h y: Bergas [ Yun pyrgos "kule" ]
1902hk: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Fındıklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1890hk y: Angeloxóri [ Yun "melekköy, haberciköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Trakya'daki en büyük Rum köyü idi. Şeytanköy adının bilinmeyen bir gerekçeyle köyün Rumca adına nazire olarak verildiği anlaşılıyor. SN
  Burhanlı köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Burhanlı
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Cumalı köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1922: Paraskeví [ Yun "cumalı" ]
1919h: Cumalı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Bayır köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Bayır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
1928: Cedid [ Tr "yeni" ]
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
1919h y: Galata
Y1782: Galatás / Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kavaklıtepe köy - Gelibolu - Çanakkale
1890hk: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Kovalıdere neh - Gelibolu - Çanakkale
1919h: Kaynarca
Y-450: Aigospotamós [ Yun "keçi deresi" ]
■ MÖ 405'te Sparta'lıların Atina'ya karşı Peloponnes Savaşlarını sonlandıran ünlü deniz zaferinin yeridir. SN
  Ocaklı köy - Gelibolu - Çanakkale
1946 y: Karaburgaz [ Yun pyrgos "kule" ]
1890hk: Karabergaz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1484 y: Geliboli
Y-454: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
  Güneyli köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Eski adı: Kargacık
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Çimpe Kalesi mv - Gelibolu - Çanakkale
Y1152: Tzimpê
■ Türklerin Trakya'da ele geçirdiği ilk kale olduğu rivayet edilir. 1475/1530 tarihli Osmanlı tahrirlerinde nahiye adı olarak geçer. SN
  Bolayır bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
1484 y: Bolayır [ Yun küç. Plagiári "yamaççık" ]
Lt1204 y: Plagia / İsplagia [ Yun "yamaç" ]
Y-450: Agorá [ Yun "çarşı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204'te kaydedilen «İsplagia» adı, yer adı yapan s+ takısını içerir. «Plagiári» (telaffuzu Playar) aynı adın küçültme halidir.. SN
  Adilhan köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519t: Adilhan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı köyün adını Çanakkale Savaşı sırasında şehit olan Âdilhan adlı komutandan aldığına inanır. Gerçekte Âdilhan köyü adına 15. yy yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Köy halkı, 1877-1878 Türk-Rus savaşlarından sonra bölgeye yerleşmiştir. (A. M. Ercan) SN
  Koruköy köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
1901h: Koruçiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Evreşe bld - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1665 y: Evreşe
Y150, Y535: Aphrodisiás [ Yun "Afrodit yeri" ]
■ Evreşe adı Afrodisiás'tan evrilmiştir. SN
  Kavak bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1922: Lefki [ Yun "kavak" ]
1665, 1901h: Kavak
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Ortaköy x - Gelibolu - Çanakkale
1519t, 1901h y: Eksamil
Y787: Heksamílion [ Yun "altıdirek" ]
Y17: Lysimaxeía [ Yun "Lysimakhos (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Şimdi 18. Mekanize Piyade Tugayı içinde kalan yerde İskender'in generallerinden Lysimaxos'un MÖ 305 yılında kurduğu Lysimaxia kenti vardı. Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim idi. Geriye belirsiz izler kalmıştır. SN
  Bayramiç köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519t: Bayramiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ `Bayramiç köyünün bugünkü nüfusunu Türk-Rus savaşlarından sonraki dönemde Balkanlar üzerinden gelen gruplar oluşturmaktadır. Köylerinin adı ile ilgili köy halkından dinlenen anlatıya göre, muhacirlerin Bulgaristan'dan köye geldikleri tarih, bayrama rastlamış. Bayram namazı kılmak için yer belirlemişler. Bayram için (bayramlık), bayram için derken köyün adı Bayramiç olarak kalmış. [Oysa gerçekte] bu köyün adı da XV-XVI. asır Gelibolu kazası tahrir defterlerinde geçmektedir.` A.M.Ercan SN
  Yülüce köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1901h: Yülüce [ Tr yülük "traşlı, kel?" ]
1519t: Yüklüce


Grafik harita göster     haritada ara : km