Gelibolu'da 31 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tayfur köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Tayfur
1519 TT-75: Tekfur [ Tr "Bizans beyi" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Selânik köylerinden Pomaklar iskân edilmiş, peşinden Bulgaristan ve Romanya muhâcirleri eklenmiştir. Manav
  Ilgardere köy - Gelibolu - Çanakkale
hy1906 Kiep: Ülgerdere
  Değirmendüzü köy - Gelibolu - Çanakkale
k1946 MYK: Burgaz/Burgas
k1928 K: Bergos [ Yun pyrgós "kule" ]
hy1906 Kiep: Bergaz
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mübâdele ile Edessanın Nivor (Neochori) köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Fındıklı köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Fındıklı
hy1906 Kiep: Şeytanköy
hy1890 Kiep: Angeloxori [ Yun angeloxôri "melekköy veya haberciköy" ]
■ 1922'ye dek Rum köyü idi. Şeytanköy adının bilinmeyen bir gerekçeyle köyün Yunanca adına nazire olarak verildiği anlaşılıyor. SN
  Cevizli köy - Gelibolu - Çanakkale
k1946 MYK: Kozludere
k1928 K: Cevizli
  Bayır köy - Gelibolu - Çanakkale
Y1892 BSt, K: Bayır
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Cedid [ Tr cedid "yeni" ]
hy1890 Kiep: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sütlüce köy - Gelibolu - Çanakkale
k1928 K: Galata
Y1900- BSt: Galatás/Galatária [ Yun "sütlüce" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Yun galatás sözcüğü `sütlü` anlamına gelir. Ancak Bizans coğrafyasında en az dört yerde Galatás adlı yerler bariz şekilde `karşı yaka` (önemli bir yerleşim yerine oranla boğazın veya körfezin karşı yanı) niteliğindedir. SN
  Kavaklıtepe köy - Gelibolu - Çanakkale
hy1890 Kiep: Kavaklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Ocaklı köy - Gelibolu - Çanakkale
k1946 MYK: Karaburgaz [ Yun pyrgós "kule" ]
hy1890 Kiep: KaraBergaz
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gelibolu ilçe - Gelibolu - Çanakkale
1519 TT-75: Gelibolî
Y500MÖ Sky: Kallípolis [ Yun "güzelkent" ]
■ MÖ 6. yy'da Yunan kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Adı bazen Kallioúpolis olarak yazıldığı için, adın ilk yarısını oluşturan Kalli- unsurunun Yunan-öncesi bir yer adı olduğu düşünülebilir. SN
  Güneyli köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Eski adı: Kargacık
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Çimpe mv - Gelibolu - Çanakkale
OYu: Tzimbê
■ Türklerin Trakya'da ele geçirdiği ilk kaledir. 1475/1530 tarihli Osmanlı tahrirlerinde nahiye adıdır. SN
  Bolayır bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
Y1900- BSt: Plagiári [ Yun "yamaççık" ]
1519 TT-75: Bolayır
OYu: Plagia/İsplagia [ Yun "yamaç" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1204'te kaydedilen İsplagia adı, yer adı yapan is+ takısını içerir. Plagiári aynı adın küçültülmüş biçimidir. SN
  Adilhan köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1530 TT-75: Adilhan
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ `Köy halkı köyün adını Âdilhan adlı komutandan aldığına inanıyor. Çanakkale savaşında karargah olarak kullanılan köyde kumandan olan Âdil ismindeki komutan, bir rivayete göre hastalıktan, bir rivayete göre de vurularak şehit düşmüştür. Yol üzerindeki meşelikte mezarı da bulunan bu şahsın adından mülhem köyün adı Âdilhan olmuştur. Aslında Âdilhan köyüne XV. asır yazılı kaynaklarında rastlanmaktadır. Yani köyün adı Çanakkale savaşlarından çok daha eski tarihlidir. Fakat köy halkı, 1877-1878 Türk-Rus savaşlarından sonra bölgeye yerleşmişlerdir.` A. M. Ercan SN
  Koruköy köy - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
h1914: KoruÇiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Evreşe bld - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
k1968 K2: Kadıköy
k1928 K: Evreşe
OYu TİB 12.254: Aphrodisiás [ Yun "Afrodit yurdu" ]
  Kavak bld - Gelibolu (Bolayır bucağı) - Çanakkale
k1928 K: Kavak
Y1900- Im: Lefki [ Yun "kavak" ]
  Ortaköy mah Kavak - Gelibolu - Çanakkale
1519, k1928 TT-75, K, K: Eksamil
OYu Im: Heksamílion [ Yun "altıdirek" ]
EYu: Lysimakheía [ Yun "Lysimakhos (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İskender'in generallerinden Lysimakhos tarafından MÖ 305 yılında kurulmuş olan kent Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşimdi. Şimdi belli belirsiz izler kalmıştır. SN
  Bayramiç köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1519 TT-75, Im, Im: Bayramiç
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ `Bayramiç köyünün bugünkü nüfusunu Türk-Rus savaşlarından sonraki dönemde Balkanlar üzerinden gelen gruplar oluşturmaktadır. Köylerinin adı ile ilgili köy halkından dinlenen anlatıya göre, muhacirlerin Bulgaristan’dan köye geldikleri tarih, bayrama rastlamış. Bayram namazı kılmak için yer belirlemişler. Bayram için (bayramlık), bayram için derken köyün adı Bayramiç olarak kalmış. [Oysa gerçekte] bu köyün adı da XV-XVI. asır Gelibolu kazası tahrir defterlerinde geçmektedir.` A.M.Ercan SN
  Yülüce köy - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
k1928 K: Yülüce [ Tr yülük "traşlı, kel?" ]
1519 TT-75: Yüklüce


Grafik harita göster     haritada ara : km