Gediz'de 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  İbrahimkahya mah Yenikent - Gediz - Kütahya
  Yeşilçay bld - Gediz - Kütahya
1912h: Çayçinge [ Tr çinge "Çingene" ]
  Kıran köy - Gediz - Kütahya
1912h: Kıran
  Yenikent bld - Gediz - Kütahya
1912h: Yeniköy
■ Eski Yeniköy köyü Gediz depreminde yıkıldıktan sonra yeni yerleşim alanında Yenikent adıyla kuruldu. SN
  Gölcük köy - Gediz - Kütahya
1928: Gölcük
■ Aksaklar köyü yönünde 4 km kadar kuzeybatıda olan eski yerinden ovaya taşınmıştır. SN
  Abide köy - Gediz - Kütahya
1912h: Hamidiye
  Soğuksu köy - Gediz - Kütahya
1912h: -
  Gürlek bld - Gediz - Kütahya
1946: Civargörlek
1665: Gürleyik [ Tr gürlek/gürleyik "şelale" ]
  Yelki köy - Gediz - Kütahya
1928: Yelki
  Muhipler mah Gediz - Gediz - Kütahya
1912h: Muhibler
  Sazak köy - Gediz - Kütahya
1928: Sazak
  Ece köy - Gediz - Kütahya
1928: İce
  Gediz ilçe - Gediz - Kütahya
1665, 1912h: Gedos / Gedüs (başka yer)
Y17: Kádoi acc. Kadoús (başka yer) [ Yun ]
■ 1970 depreminde büyük ölçüde yıkıldıktan sonra sonra yeni yerde inşa edilmiştir. Eski Gediz kentinin adını aldı. SN
  Vakıf köy - Gediz - Kütahya
1928: Vakıf
  Akçaalan bld - Gediz - Kütahya
1928: Akçaalan
Alevi yerleşimi
  Dayınlar mah - Gediz - Kütahya
1928: Dainler [ Tr "borçlular" ]
  Eskigediz bld - Gediz - Kütahya
1665: Gedüs
Y17: Kádoi [ Yun kádoi "küpler?" ]
■ 1970 depreminde yıkılan eski ilçe merkezidir. MÖ 2. yy'dan itibaren Kádoi adıyla kaydedilmiştir. SN
  Gümele bld - Gediz - Kütahya
1928: Gümele [ Tr "bağ evi, ahır" ]
  Arıca köy - Gediz - Kütahya
1928: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
  Yunuslar bld - Gediz - Kütahya
Y150, Y535: Tiberiopolis | Pappa
■ İlk kez Ptolemaios Coğrafyasında anılan ve 13. yy'a dek varlığı belgelenen Tiberiopolis kenti harabesi olduğu tahmin edilir. Bu yerde 4. yy'da şehit olan bir Nikeforos, Katolik kilisesince aziz sayılır. SN
  Aliağa köy - Gediz - Kütahya
1928: Aliağa
  Sazköy köy - Gediz - Kütahya
1928: Sazköy
  Gökler bld - Gediz - Kütahya
1910h: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Sumaklı köy - Gediz - Kütahya
1910h: Sumak
  Cebrail bld - Gediz - Kütahya
1912h: Cebrail
  Göynük köy - Gediz - Kütahya
1910h: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Murat dağ - Gediz - Kütahya
■ Antik Frigya halkının kutsal dağı ve tanrıça Kybele'nin yurdu idi. Pessinus'ta (Ballıhisar) bulunan ünlü tapınağında tanrıça Dindymênê (Dindymos'lu) sıfatıyla anılırdı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görülen Didyma tapınak adı muhtemelen aynı sözcüktür. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hamzabey mah Yenikent - Gediz - Kütahya
1928: Hamzabey


Grafik harita göster     haritada ara : km