Gediz'de 70 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kurtçam köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Kurtçam
  Köpenez köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Köpenez
  İbrahimkahya mah Yenikent - Gediz - Kütahya
1928k: İbrahimkahya
  Yeşilçay bld - Gediz - Kütahya
1911ht: Çayçinge [ Tr çinge "Çingene" ]
  Kıran köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Kıran
  Yenikent bld - Gediz - Kütahya
1911ht: Yeniköy
■ Eski Yeniköy köyü Gediz depreminde yıkıldıktan sonra yeni yerleşim alanında Yenikent adıyla kuruldu. SN
  Gölcük köy - Gediz - Kütahya
1928k: Gölcük
■ Aksaklar köyü yönünde 4 km kadar kuzeybatıda olan eski yerinden ovaya taşınmıştır. SN
  Abide köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Hamidiye
  Gürlek bld - Gediz - Kütahya
1946k: Civargörlek
1928k: Civarigürlek
1660eç: Gürleyik [ Tr gürlek/gürleyik "şelale" ]
  Yelki köy - Gediz - Kütahya
1928k: Yelki
  Değirmen köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Değirmen
■ © 18.01.1703 Kütahya sancağında Simav nahiyesinde İshaklar karyesinde iki bin akça ve Değirmen karyesinde ... deyar heyran
  Muhipler mah Gediz - Gediz - Kütahya
1911ht: Muhibler
  Sazak köy - Gediz - Kütahya
1928k: Sazak
  Ece köy - Gediz - Kütahya
1928k: İce
  Yeşilova köy - Gediz - Kütahya
1911ht: İğdiş
  Fırdan bld - Gediz - Kütahya
1928k: Fırdan
  Gediz ilçe - Gediz - Kütahya
1660eç, 1911ht: Gedüs (başka yer)
Y17: Kádoi acc. Kadoús (başka yer) [ Yun ]
■ 1970 depreminde büyük ölçüde yıkıldıktan sonra sonra yeni yerde inşa edilmiştir. Eski Gediz kentinin adını aldı. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedüs, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... deyar heyran
  Vakıf köy - Gediz - Kütahya
1928k: Vakıf
  Akçaalan bld - Gediz - Kütahya
1928k: Akçaalan
Alevi yerleşimi
  Dayınlar mah - Gediz - Kütahya
1928k: Dainler [ Tr "borçlular" ]
  Eskigediz bld - Gediz - Kütahya
1660eç: Gedüs
Y17: Kádoi [ Yun kádoi "küpler?" ]
■ 1970 depreminde yıkılan eski ilçe merkezidir. MÖ 2. yy'dan itibaren Kádoi adıyla kaydedilmiştir. SN
  Gümele bld - Gediz - Kütahya
1928k: Gümele [ Tr gümele "bağ evi, ahır" ]
  Arıca köy - Gediz - Kütahya
1928k: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
  Yunuslar bld - Gediz - Kütahya
Y150, Y535: Tiberiopolis | Pappa
■ İlk kez Ptolemaios Coğrafyasında anılan ve 13. yy'a dek varlığı belgelenen Tiberiopolis kenti harabesi olduğu tahmin edilir. Bu yerde 4. yy'da şehit olan bir Nikeforos, Katolik kilisesince aziz sayılır. SN
  Aliağa köy - Gediz - Kütahya
1928k: Aliağa
  Sazköy köy - Gediz - Kütahya
1928k: Sazköy
  Gökler bld - Gediz - Kütahya
1928k: Gökler [ Tr "mavi gözlüler" ]
  Sumaklı köy - Gediz - Kütahya
1911ht: Sumak
  Cebrail bld - Gediz - Kütahya
1911ht: Cebrail
  Göynük köy - Gediz - Kütahya
1928k: Göynük [ Tr "yanık" ]
  Murat dağ - Gediz - Kütahya
■ Antik Frigya halkının kutsal dağı ve tanrıça Kybele'nin yurdu idi. Pessinus'ta (Ballıhisar) bulunan ünlü tapınağında tanrıça Dindymênê (Dindymos'lu) sıfatıyla anılırdı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görülen Didyma tapınak adı muhtemelen aynı sözcüktür. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Hamzabey mah Yenikent - Gediz - Kütahya
1928k: Hamzabey


Grafik harita göster     haritada ara : km