Gedikler'de 16 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Venk
hy1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Hozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Evrek
E1900- AY: Averag [ Erm "ören" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: AşağıVartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
T1835 k1928 NüfÇ, K: Siğnek/Sekinek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
■ Kürd/Türk yerleşimi. Mar(d)astan
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
T1835 k1928 NüfÇ, K: Hemişe
Sünni Türk yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Germili
E1902 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: Sisirka
E1900- AY: Sisna
T1835 k1928 NüfÇ, K: Sisna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Dimili
k1928 K: Atçeken
hy1912 Kiep: Dümirgi
Sünni Türk yerleşimi
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
T1835 k1928 NüfÇ, K: Rabat
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: TürkVartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
T1835 k1928 NüfÇ, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900-, k1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Y17 Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
hy1912 Kiep: Sasuli
T1835 k1928 NüfÇ, K: Sasallı
Sünni Türk yerleşimi
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
T1835 k1928 NüfÇ, K: Gızı [ Erm gığzi? "ada" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Setırgents [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
E1900- K&P: Setırga
T1835 k1928 NüfÇ, K: Setirge
■ 20. yy başında /Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km