Gedikler'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Biliç
1518b : Biliç
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 16. yy tahrirlerinde Millîli Büzürg cemaatine bağlı bir köy olarak gösterilir. Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  ? x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Ardurek [ Erm ardorek "tarlacık" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Hırabad
1835c 📖 Rabat [ Erm "han?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 1928 📖 📖 Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Avrek / Evrek
E1878 📖 Avrik [ Erm averak? "ören" ]
E680 📖 Krvig? Քռվիկ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Sivenk [ Erm sévavank "kara manastır" ]
1835c 📖 Siğnek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖 Vartinik aş. [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Hemmişe
Sünni Türk yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Germiri
E1878 📖 Garmıri [ Erm "Kayserili? kızıl?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında Müslüman çoğunluk ve Ermeni azınlık vardı. Müslüman nüfusun 18. yy sonlarında din değiştirmiş Ermeniler olduğunu 1878'de bölgeyi ziyaret eden Natanyan aktarır. Halen `Karakeçili Türkmen` olduklarına inanılmaktadır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 29 (17%) Rum: 6 (3%) Müslüman: 140 (80%) Toplam: 175. Çemişgezek ilçe genelinde geçmişinde doğrudan dönmelik kaydedilen tek yerleşimdir. Ayrıca çevre Sünni-Türk köyleriyle kız alıp verirler. metonio
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960 2000 📖 📖 Ulaklı
1835c 1925h 📖 📖 Ğızi / Kızi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 📖 Atçeken [ Tr "aş." ]
1916h 📖 Dimili
1518b : Dimilü (aş.) [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Sarsılı
1835c 📖 Sasıllı
Sünni Türk yerleşimi
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Setırgents / Setırga [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835c 1925h 📖 📖 Setirge
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  YukarıDemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Türk Vartinik [ Erm vartenik "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835c 📖 Sisna / Sisne
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Memsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Pazapun [ Erm "şahin yuvası" ]
Y17 📖 Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
■ Müşted (Gözecik) adlı mezrası vardır. SN
■ 1894 Salnamesi:Ermeni: 121 (95%) Müslüman: 6 (5%)Toplam: 127 metonio
  Doruk x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Morışga / Murışka
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Ardurek'e bağlı mezra 1950'lere kadar Alevi Haciyan aşiretiyle meskündu. Şimdi harabedir. SN
  Müştak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Müşdek [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km