haritada ara :   km  
Gedikbaşı'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Adatepe (başka yer)
E1902 📖: Pengan + Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat "varoş, Ermeni mahallesi" ]
1530t 📖: Pingân [ Kürtçe pîngan "yuvalar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski Adatepe (Pingan) köyü terk edilmiş, yerleşim merkezi eski Rabat mahallesine taşınmıştır. Romantik dönem Ermeni şairlerinden Misak Medzarents (1886-1908) Pinganlıdır. SN
■ 20. yy başlarına kadar büyükçe bir yerleşim olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. 20.yy başlarında Ermenilerce meskun Pingân (Pingen) ve Türklerce meskun Rabat adında iki yerleşim içiçeydi. 1915'te görgü tanıklarının ifadelerine göre jandarma bir sabah köyün etrafını sarıp Ermenileri alıp götürmüştür. Bu tarihten sonra köy bir süre Rabat olarak anılsa da sonra ismi Pingân olarak değiştirilmiş ancak daha sonra Adatepe yapılmıştır. Aslında "Adatepe", Zımara (Altıntaş) köyü yakınlarında bir tepedir. Köydeki tren istasyonunun adı "Pingen" olarak kalmıştır. 1915 sonrası yoğun Zaza göçü almıştır. Gelen Zazaların bir kısmı "Mescitli" olarak anılır. 1. Dünya Savaşı sonrası az sayıda Ermeninin köye geri döndüğü bilinir. Bu Ermeni nüfus erken bir dönemde köyü tamamen terk edip İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1950'lerde Bulgaristan muhacirleri köye iskan edilmiş ve köyün üst tarafında bugün de aynı adla anılan Göçmen Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra muhacirler Adana tarafındaki akrabalarının yanına gitmişler ve köy ile bağları kalmamıştır. Günümüzde köyde ağırlıklı olarak Alevi Zaza ve az sayıda Sünni Türk nüfusu meskundur. Ünlü Ermeni şairi Misak Medzarents’in Pingenli olduğu ve bu köyde doğduğu anlatılmaktadır. Yavuz Öztürk
■ Koord: 39° 24' 15'' D, 38° 22' 49'' K
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖: Örenik
1522t 📖: Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 36' 7'' D, 38° 18' 19'' K
Ayrancı mahalle (Çayözü bağ) - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Sağırtaş
■ Koord: 39° 34' 0'' D, 38° 17' 30'' K
Çaltı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Çaltı
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 39° 22' 37'' D, 38° 21' 18'' K
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Doğan ve Topluca adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 34' 38'' D, 38° 5' 18'' K
Çayözü ölü yerleşim - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Hamo [ Kürtçe "Hamit? Ömer?" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza (Ferhatuşağı) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
■ Çimen, Sağırtaş, Doğlaçayı, Kalederesi ve Şingoağılları adlı 5 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelen Ferhatuşağı aşiretine mensup Zaza-Alevilerdir.Aleviler, köye Hamuçimen diye hitap eder. Mursallı
■ Koord: 39° 35' 47'' D, 38° 10' 57'' K
Çitme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Çidme
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 31' 0'' D, 38° 13' 59'' K
Çobandurağı ölü yerleşim - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1912hk 📖: Kürtdal
1870 📖: Kürtlarlı
■ Köy büyük ölçüde terkedilmiş olup, halkın bir bölümü yakındaki Çaltı köyünde yaşamaktadır. SN
■ Günümüzde Çaltı köyü bir zamanlar bu köyün mezrasıydı. Kirikler bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 23' 41'' D, 38° 17' 21'' K
Gedikbaşı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Karageban [ Ermenice karagaban "taşgeçit" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 29' 19'' D, 38° 14' 46'' K
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Kaledibi
1530t 📖: Aylamuş
Alevi-Türk yerleşimi
■ 23 mezrası vardır.Köy statüsündedir. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 36' 30'' D, 38° 7' 2'' K
Kesme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
E1707y 📖: Gasma Կասմա
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı Ermenilerinin ileri gelenlerinden Gasma’lı Noradunkyan ailesi 1707’den itibaren kayıtlara geçmiştir. 1912’de Hariciye Nazırı olan Kapriyel Noradunkyan bu soydandır. SN
■ Koord: 39° 26' 4'' D, 38° 16' 21'' K
Madenli köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Hinora
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ömerli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 28' 29'' D, 38° 16' 52'' K
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖: Ekrek
1522t 📖: Ağrekrek [ Ermenice ? akrag "çiftlik" ]
■ Koord: 39° 38' 22'' D, 38° 16' 24'' K
Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖: Yozyatağı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 39° 41' 57'' D, 38° 4' 58'' K
Yürektaşı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖: Merendi
Alevi-Türk yerleşimi
■ Ayranlı, Taşlıca ve Yayla adlı 3 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 36' 21'' D, 38° 15' 45'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.