haritada ara :   km  
Gedikbaşı'da 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Yozyatağı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Yozyatağı
Alevi yerleşimi
Çamlık köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Kürt Arege
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Doğan ve Topluca adlı 2 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Kaledibi köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Kaledibi
1530t 📖 Aylamuş
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Tipi, Ençiti, Çorakderesi, Oynak, Sağlık, Seyfodamı, Güneyağıl, Kol, Melikler, Sulak, Çayağıl, Burnaz, Çat ve Mercanpınarı adlı 14 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Çayözü köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Hamo [ Kr "Hamit? Ömer?" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) (Ferhatuşağı) yerleşimi
■ 20. yy başlarına dek nahiye idi. SN
■ Çimen, Sağırtaş, Doğlaçayı, Kalederesi ve Şingoağılları adlı 5 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
■ Köy halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelen Ferhatuşağı aşiretine mensup Zaza-Alevilerdir.Aleviler, köye Hamuçimen diye hitap eder. Mursallı
Çitme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Çidme
Alevi (Türk) yerleşimi
Gedikbaşı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Karageban [ Erm karagaban "taşlıgeçit" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
Yürektaşı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Merendi
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Ayranlı, Taşlıca ve Yayla adlı 3 tane mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Kesme köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
E1707y 📖 Gasma Կասմա
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı Ermenilerinin ileri gelenlerinden Gasma'lı Noradunkyan ailesi 1707'den itibaren kayıtlara geçmiştir. 1912'de Hariciye Nazırı olan Kapriyel Noradunkyan bu soydandır. SN
Yoncabayırı köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Ekrek
1530t 📖 Ağrekrek [ Erm ? akrag "çiftlik" ]
Madenli köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928 📖 Hinora
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Ömerli adlı mezrası vardır. bıktımüyeolmaktan
Çobandurağı x - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1912hk 📖 Kürtdal
1870 📖 Kürtlarlı
■ Köy büyük ölçüde terkedilmiş olup, halkın bir bölümü yakındaki Çaltı köyünde yaşamaktadır. SN
■ Günümüzde Çaltı köyü bir zamanlar bu köyün mezrasıydı. Kirikler bu köyün mezrasıdır. bıktımüyeolmaktan
Sağırtaş mah Çayözü - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1916h 📖 Sağırtaş
■ Çayözü köyünün mezraasıdır. Mahalle halkını oluşturan Aleviler 1850'lerde Tunceli'nin Pertek ilçesinden gelmiştir. Köylü, Ferhatuşağı aşiretinden olduğunu söyler. Mursallı
Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530t 1928 📖 📖 Örenik
1522t 📖 Urnik / Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
Çaltı köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1870 📖 Çaltı
Kürt (Sünni) yerleşimi
Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
E1902 📖 Penga + Rabat [ Erm rabat "han?" ]
1530t 📖 Pingân [ Kr pîngan "yuvalar" ]
1916h 📖 Adatepe (başka yer)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
■ Eski Adatepe köyü terk edilmiş ve halkı 1915 öncesinde 1000 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi olan Pingan ile onun yakınındaki Rabat mahallesine taşınmıştır. SN
■ 20. yy başlarına kadar büyükçe bir yerleşim olduğu haritalardan anlaşılmaktadır. 20.yy başlarında Ermenilerce meskun Pingân (Pingen) ve Türklerce meskun Rabat adında iki yerleşim içiçeydi. 1915'te görgü tanıklarının ifadelerine göre jandarma bir sabah köyün etrafını sarıp Ermenileri alıp götürmüştür. Bu tarihten sonra köy bir süre Rabat olarak anılsa da sonra ismi Pingân olarak değiştirilmiş ancak daha sonra Adatepe yapılmıştır. Aslında "Adatepe", Zımara (Altıntaş) köyü yakınlarında bir tepedir. Köydeki tren istasyonunun adı "Pingen" olarak kalmıştır. 1915 sonrası yoğun Zaza göçü almıştır. Gelen Zazaların bir kısmı "Mescitli" olarak anılır. 1. Dünya Savaşı sonrası az sayıda Ermeninin köye geri döndüğü bilinir. Bu Ermeni nüfus erken bir dönemde köyü tamamen terk edip İstanbul'a yerleşmişlerdir. 1950'lerde Bulgaristan muhacirleri köye iskan edilmiş ve köyün üst tarafında bugün de aynı adla anılan Göçmen Mahallesi kurulmuştur. Daha sonra muhacirler Adana tarafındaki akrabalarının yanına gitmişler ve köy ile bağları kalmamıştır. Günümüzde köyde ağırlıklı olarak Alevi Zaza ve az sayıda Sünni Türk nüfusu meskundur. Ünlü Ermeni şairi Misak Medzarents’in Pingenli olduğu ve bu köyde doğduğu anlatılmaktadır. Yavuz Öztürk


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.