Gebze'de 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şekerpınar mah - Gebze - Kocaeli
■ Popüler adı Eşekli iken resmi kayıtlarda Merkepli görünür. 1952'de köy muhtarlığının girişimiyle Şekerpınar adı benimsenmiştir. SN
  Eskihisar mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Eskihisar
■ Antik Yunanda kullanılan ismi Nikeiata dır. Bitinya Krallığı döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Yerlileri kendilerini Osman Gazi zamanında gelen Türklerden sayar. Ressam Osman Hamdi Beyin Evi ve müzesi buradadır. Hannibal'in sığındığı söylenen Eskihisar Kalesi de buradadır. Hayal
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
1484, 1905h: Geğbüze
Y1308: Dakíbyza [ Tr ta Kibyza "Gebze'ler" ]
Y130, Y180: [ K]ibyssa [ Luw ]
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün eski Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. Arrianos ve It. Antoninus'ta bulunan Libyssa? adı yazım hatası olmalıdır. Bizans tarihçileri Paxymeres ve Zonaras'ta görülen Dakíbyza biçimi «ta Kybiza» (`Kibysa'lar`) anlamındadır. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SN
  Pelitli mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Pelidli
  Muallim mah - Gebze - Kocaeli
1905h: Muallimler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Takriben 1970'ler itibâriyle kısmen Torul'un Koryana köyünden gelme Müslüman Helenler yerleşti. Manavlar kabaklı börek, Helenler de kardiminoz yapmayı severler. Köyde kabul gören manavlık tanımlaması: ''Daha önce hiç bir yerden göç etmemiş bin yıldan fazla bölgede yaşayan, yerli''. Sanayileşmeden evvel üzüm, kiraz ve zeytin temel geçim kaynaklarıydı. Manav
  Mollafenari mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1915h: Ağran
1890hk: Akören
■ Mollafenari eskiden beri bucak adıdır. Bucak merkezi 1958'de Akören köyüne taşındı. SN
  Yağcılar mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Yağcılar
■ Uçagi ile Dünya Seyahati’ne çikarak Londra, Berlin, Budapeste ve Sofya üzerinden Istanbul’a gelmis olan Avustralya’li Broadbent, motorun ariza yapmasi üzerine Izmit’in simalinde, sehre üç saat uzakliktaki Yagcilar Köyü yakinlarina inmek zorunda kalmistir. 6 Nisan 1931. Manav
  Orhanlı mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: Kadılı
  Hatipler mah - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Hatibli
■ Hatıplar, Melemezli ve Tepemanayır mahalleleri 15.11.1958'de birleşerek Hatıplar adıyla köy oldu. SN
  Elbizli mah - Gebze - Kocaeli
1890hk: İnevizli
  Tepemanayır mah - Gebze - Kocaeli
1928: Tepemanayır
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km