Gaziantep'de 529 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
Kr: Tizbîkê
k1928 K: Tesbi
Kürd yerleşimi
  Hasanlök köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Hasanlök
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Kayabaşı köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Kayabaşı
Kürd yerleşimi
  Tandır köy - İslahiye - Gaziantep
Kr: Tenûrê [ Kürd "tandır" ]
k1928 K: Tandır
Kürd yerleşimi
  Esenler köy - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Boğaziçi bld - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Kerküt mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
Kr: Kerkûtan
k1928 K: Kerküt
Kürd yerleşimi
  İdilli köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: İdilli
Türk yerleşimi
  Yeşilyurt bld - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Dolan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Sulumağara köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Sulumağara
Kürd yerleşimi
  Kabaklar köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Kabaklar
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
  Altınüzüm bld - İslahiye - Gaziantep
Kr: Xaltan
1960 DİE: Aydınoğlu
k1928 K: Haltanlı
Kürd yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
  Telli köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Telli
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti mevcuttur. SN
  Değirmencik köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Kırıkçalı köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Kırıkçalı
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Şerikanlı [ Kürd şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürd yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1890: Niğbolu
EYu: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında 1866'da garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Azda olsa Arap kökenli insanlarda yaşamaktadır. Mert Çakmak
  Fevzipaşa bld - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hy1915: Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
  Karapınar köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı köy - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: Haydaranlı [ Kürd hayderan "aş." ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy köy - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Kalaycık köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Kalaycık
Kürd yerleşimi
  Ağalarobası köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Ağalarobası
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Asr: Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Çolaklar köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Çolaklar
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Belikanlı [ Kürd belikî/belikan "Dönmeler (aş.)" ]
Kürd (Belikan) yerleşimi
  Kazıklı köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Karapolat köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Yelliburun köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Yelliburun
Kürd yerleşimi
  Şahmaran köy - İslahiye - Gaziantep
h1915: Sevler
Kürd yerleşimi
  Akınyolu köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Musikanlı [ Kürd "Musalar" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1980 DİE: Nurdağı
1847: Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı’nın adı 1961’de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976’da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu’na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevki yakınında inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur. Türk
  ElbistanHöyüğü köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
Eski adı: Şileşeyxli
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Yeşilova köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Yesemek köy - İslahiye - Gaziantep
Kr: Egiyan
k1928 K: Yesemek
h1916: MuhacirKöyü
Türkmen yerleşimi
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Ortaklı köy - İslahiye - Gaziantep
k1928 K: Melikanlı [ Kürd melîkan "melikler" ]
Kürd (Dilkî) yerleşimi
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karakaya köy - İslahiye - Gaziantep
h1916: Şeyhmus
Kürd (Cilkî) yerleşimi
  Gözlühöyük köy - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
k1928 K: Kemezanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Celikan/Bruki) yerleşimi
■ Köyün merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt kökenli iken Sayburun mahallesi Türkmendir. metonio
  Çubuk köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Güngören köy - İslahiye - Gaziantep
Eski adı: -
  Kömürler köy - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
k1928 K: Kömürler
hy1915: Kömürlü
Kürd (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
  Gedikli köy - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
k1928 K: Gedikli
h1917: Karahöyük
Kürd (Celikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Durmuşlar köy - Nurdağı - Gaziantep
k1928 K: Durmuşlar
Kürd yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  ÖkkeşZiyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. SN
  İçerisu köy - Nurdağı - Gaziantep
■ Alevi Türk ve Sunni Arap yerleşimi. Mert Çakmak
  Çakmak köy - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
k1928 K: MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
h1917: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Nogaylar köy - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
k1928 K: MuhacirinAtik [ Tr "eski muhacirler" ]
h1917: Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Nogay) yerleşimi
  Atmalı köy - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Qolikon
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Ataköy köy - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Xortan [ Kürd "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi/Sunni Kürt karışık yerleşimidir. Mert Çakmak
  Karacaören köy - İslahiye - Gaziantep
Kürd yerleşimi
  Naimler köy - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Arap (Naim) yerleşimi
  Sakçagözü bld - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
hy1890 Kiep, K: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
k1928 K: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  İncirli köy - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
h1917: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
h1917: Kötüoba
  Şatırhöyük bld - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
h1917: Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında GülüşlüÖyük adıyla geçen yer burası olabilir. SN
  Terken köy - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
k1928 K: Terken [ Kürd têrkan/tîrkan "aş." ]
Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürd olan Têrkan değil, Türkmen asıllı olan Tirkan aşiretinden Türk yerleşimi. metonio
  Atalar köy - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km