Gaziantep'de 541 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 6
sırala 
  Yağızlar mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tizbîkê
1928 📖 Tesbi
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hasanlök mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Hasanlök
1918h 📖 Yukarı Kayabaşı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı `Ermeni dönmesi` olarak nitelendirilir. SN
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Kayabaşı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Aşağı Kayabaşı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Tandır mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Tenûrê [ Kr "tandır" ]
1918h 📖 Tandır
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Esenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Köklü mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Köklü
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Boğaziçi mah Boğaziçi - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Kerkütan
1918h 📖 Kerküt [ Kr "eşekdöven? (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İdilli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 İdilli
Türk yerleşimi
  Kozcağız mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kozcağız
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yeşilyurt mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Dolan/Tolan [ Kr "vadiler" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Sulumağara mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sulumağara
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kabaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kabaklar
Alevi yerleşimi
■ Haci Emirli Ocağına bağlıdır. Mert Çakmak
■ Alevi Türk Yerleşimi Antepli
  Altınüzüm mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Xaltan
1960 📖 Aydınoğlu
1918h 📖 Kaltanlı [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Telafer kökenli ve Türkmen olup Kürtleşen sülaleler de bulunmaktadır metonio
■ Altınüzüm ya da halk arasındaki adıyla Sulumağara. Gaziantep'in İslahiye ilçesinin güneybatısında yer alan, esas ismi Xolto olan yerleşim yeridir. Nüfusu 5.208[1][2] kişidir. Demografik olarak nüfusun tamamı Kürtlerden oluşmaktadır. Belde halkının takriben 19. yüzyılda Kuzey Irak'ın Kerkük ve Selahaddin ili arasında yer alan Tuzhurmatu' dan geldiği düşünülmektedir. Bu yerleşim yerinin ilk yerleşenleri Mollahasanlar(mılhasa-Viranşehir Diyarbakır ve Urfa üçgeninde bulunan Şihani aşiretine mensup bir aile)olduğu söylenmektedir. Antepli
  Ağabey mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Beypınarı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çerçili mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Çerçili
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Arpalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Arpalı
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Telli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Telli
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İbrahim Baba ziyareti vardır. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Değirmencik mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Değirmencik
Türk yerleşimi
  Hanağzı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Gaziantep'in sol eğilimli olan ender köylerindendir. SN
  Kuşçumustafa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kuşçu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Türkbahçe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kürd Bahçesi
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Kırıkçalı mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kırıkçalı
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Türk-Kürt karışık yerleşimdir, Bulgaristan muhâciri âileler de mevcuttur. Manav
  Bilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şerikanlı [ Kr şerikan "ortaklar (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep
1911hk 📖 Islahiye | Niboli
Y17 📖 Nikópolis [ Yun "zaferkent" ]
■ Delikanlu aşiretine ait olan arazide, 1866'da Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında garnizon ve kasaba kurulmuş ve adlandırılmıştır. Büyük İskender'in İssos zaferi ertesinde kurdurduğu antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN
■ İslahiye merkezin yaklaşık üçte ikisi Türklerden, üçte biri Kürtlerden oluşmaktadır. Az da olsa Arap kökenli insanlar da yaşamaktadır. Mert Çakmak
■ Güney Köyleri Kürt diğerleri ise Türk Köyleridir İslahiye, Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından biridir. İslahiye Ovası'ndaki çeşitli höyüklerde yapılan araştırmalar yerleşimin Erken Kalkolitik çağda (MÖ. 5500-5000) başladığını göstermektedir. Yöredeki Tilmen, Gedikli ve Zincirli’deki höyüklerde yapılan kazılar Geç Hitit döneminde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir. MÖ. 1400’lerde Luviler ve Hititler, Sam'al ’a yerleşmiş daha sonra Aramiler ve MÖ. 800 ’lerin sonlarına doğru Asurlular buraya egemen olmuşlardır. MÖ. 333’te Büyük İskender buraya kadar gelmiş ve yeni bir kent kurmuştur. Romalı komutan Pompeius bu kente Nikopolis ismini vermiştir. Nikopolis, Roma’nın Suriye eyaletine bağlı olmuştur. Partların yağmalamasından sonra şehir önemini yitirmiştir. Bizans döneminde kentin adından söz edilmez. Bölge 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz, ele geçirdiği bu yöreye bey olarak Karamanoğlu Beyliği'nin önde gelen sülalelerinden Kösebirleri (Kösebekir) Bey olarak göndermiştir. Çukurova çevresindeki Kozan ve Gavur Dağı'ndaki Türkmen ve Kürt beyliklerinin tenkili için 1864’te oluşturulan Fırka-i İslahiyye ("Uslandırma Tümeni") adlı sefer birliği 1866 yılında burada yeni bir yerleşim yeri kurarak, dağlardan indirilen aşiret mensuplarını iskân etmiştir. Askeri birliğin anısına kente İslahiye ismi verilmiştir. I. Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra, İslahiye çevresi önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Kılıç Ali Paşa'nın birlikleri, 5. dereceden Mecidi Nişanı sahibi Kösebekiroğlu Yüzbaşı Hacı Süleyman, Sima, Sılama, Hacı Ağa, Hacı Daloğlu, Tapucu Ahmet Efendi, Çile Bekir, Süleyman Ağa, Hamza Ağa, Hurşit Ağa, Şıh Mehmet Ağa gibi büyük aile reisleri halkın direnişine destek olmuştur. Fransızların işgali esnasında büyük kahramanlıklar gösteren İslahiye halkı Güvercin Geçidi mevkiinde Fransızları yenilgiye uğratmış ve bunun sonucu olarak da Fransızlar 13 Kasım 1920’de bölgeyi terk etmek zorunda kalmışlardır. 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye-Suriye sınırının yeniden çizilmesi sonucunda İslahiye sınırı da tespit edilmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Adana vilayetinin Cebelibereket (Osmaniye) sancağına bağlı bir kaza merkezi iken, 1933’te Cebelibereket kaldırılmış, İslahiye de Gaziantep’e ilçe olarak bağlanmıştır. Daha sonra Nurdağı ilçe olunca Sakçagözü Bucağı ve bu bucağa bağlı 19 köy İslahiye'den alınarak Nurdağı'na bağlanmıştır. İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Nikopolis (İslahiye) kentinin kalıntıları, Akropol surları, Tilmen Höyük, Gedikli Höyük, Zincirli Höyük (Sam’al), Kırışkal Höyük, ve Yesemek köyündeki Yesemek Açık Hava Müzesi bulunmaktadır. Antepli
  AşağıBilenler mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
■ Araştırmalarima dayanarak ve kaynaklarda da belirtildiği gibi aşiretin eski ismi dilkî ..osmanli döneminde delikan olarak kayıtlara geçmiş.. İslahiye ilçe - İslahiye - Gaziantep 1890: Niğbolu Rom: Nikópolis [ Yun "zaferkent" ] ■ Bugünkü kent Derviş Paşa komutasında Fırka-i İslahiye'nin Kozan ve Gâvurdağı aşiretlerini tedip harekâtı sırasında 1866'da kurulmuş ve adlandırılmıştır. Antik Nikopolis (Niğbolu) öreni modern kentin içinde kalmıştır. SN ■ © Gömlek No:358 Diyarbakır vilayetindeki has, zeamet ve tımarları, Kili, Barrai, Behramki, Dellükan, Döğerni vesair aşiretler efradına verilen tımarları havi icmal defteri. © »»» 08.01.1818 Hassa Mimarı Ali Rıza Bey'in, Diyarbakır Voyvodalığı tevabiinden Delikan Aşireti maktuundan mahlul bir hissenin muaccelesinin, matlubuna mahsuben irad ve masraf yapılması.g.tt © »»» 22.05.1819 Akçakoyunlu Aşireti Elbistan'daki yerlerine giderken Reyhanlı, Delikanlı ve Cenkanlı aşiretleri tarafından taarruza uğradıklarından huzur-ı şer'ide mürafaaları. © »»» 31.08.1846 Haleb eyaletine merbut Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasında vaki Com nahiyesine ne suretle iskan olunmuş olduğu ifadesine dair Anadolu Ordu-yı Hümayunu müşiri hazretlerinin tahrirat-ı varidesi üzerine Meclis-i Vala'dan yazılan mazbatanın takdimini şamil tezkire-i samiye. © »»» 19.11.1846 Yüz elli nüfus, iki yüz deve, on bin koyun ve bin öküzleri telef olan ve Reyhanlı Aşireti'nin Haleb'de Amik ovasına iskan edildikleri gibi iskanlarına emr verilen Deliganlı Aşireti'nin göçebe halinde kalmasına müsaade olunması hakkında Haleb valisinin iltimasıyla beraber mezkur aşiret tarafından verilen. g.tt © »»» 22.07.1847 Haleb'de bulunan Delikanlı Aşireti'nin Kilis kazasına bağlı Cedm nahiyesinde tahsis olunan boş araziye iskanları. (7. Anadolu) © »»» 10.07.1850 Reyhaniye Aşireti'nin iskan olundukları misilli Delikanlı Aşireti'nin de Amik Ovası'nda iskana idhalleri hakkında Mustafa Hayri'nin tahriratı. g.tt © »»» 05.08.1858 Delikanlı, Celebkanlı, Dircanlı ve Reyhanlı aşiretlerinin, Sivas ve Ankara havalisindeki eşkiyalıklarına dair. (2. Anadolu) © »»» 14.07.1861 Sivas'ta bulunan muhacirlerin iskanlarına muhalefet edip çeşitli uygunsuzluklarda bulunan Delikanlı, Çalıganlı ve Afşar Aşiretleri süvarileri için tedbir alınması. © »»» 02.02.1866 Delikanlı ve Çelikanlı Aşiretleri'nin Islahiye Kasabası'ndaki bazı köylere iskanları. © »»» 21.05.1883 Adana'nın Hassa kazasının İncesuyu'nda Fırka-i Islahiye marifetiyle yaptırılan hükümet konağı ile kışlanın, halkının dağılması ve askerin başka tarafa gönderilmesi dolayısıyla harab bir durumda olduğu ve Kürt dağında bir Hükümet konağı teşkil edilerek Delikanlı ve Çelikkanlı aşiretlerinin burada iskanları deyar heyran Aşağıbilenler köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Fevzipaşa bld - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep ■ 2010 ADNKS Nüfusu: 2.296Suriyeye giden demiryolu buradan geçer. Eskiden önemli bir demiryolu kavşağı idi. Eski Adana yolu da bu bucaktan geçmektedir. Salih Seyhan Karapınar köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Yolbaşı köy - İslahiye - Gaziantep Eski adı: Haydaranlı [ Kürd hayderan "aş." ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Kalaycık köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Kalaycık Kozdere köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep 1928 K: İntili Ağalarobası köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Ağalarobası ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Zincirli köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep Çolaklar köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Çolaklar ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Göllühöyük köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Belikanlı [ Kürd belikî/belikan "Dönmeler (aş.)" ] Kazıklı köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Karapolat köy - İslahiye - Gaziantep Yelliburun köy - İslahiye - Gaziantep Örtülü köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Şahmaran köy - İslahiye - Gaziantep Akınyolu köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Musikanlı [ Kürd mûso/mûsikan "Musalar (aş.)" ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Elbistanhöyüğü köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep 1946 MYK: Elbistanhüyüğü Eski adı: Şileşeyxli ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Yeşiloba köy - İslahiye - Gaziantep Yesemek köy - İslahiye - Gaziantep K2011: Egiyan 1928 K: Yesemek ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Ortaklı köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Melikanlı [ Kürd melîkan "aş." ] ■ Kürd yerleşimi (Dilkî aşireti). Bayraktepe köy - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) -Gaziantep 1928 K: Arapuşağı Karakaya köy - İslahiye - Gaziantep ■ Kürd yerleşimi (Cilkî aşireti). Çubuk köy - İslahiye - Gaziantep Güngören köy - İslahiye - Gaziantep Çınarlı köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Çınarlı Eski adı: Eşekçınar Alaca köy - İslahiye - Gaziantep 1946 MYK: Alaca Eski adı: Alacakilise Burunsuzlar köy - İslahiye - Gaziantep 1928 K: Burunsuzlar Karacaören köy - İslahiye - Gaziantep Yeniceli köy - İslahiye - Gaziantep Eski adı: Kestan Antepli
  Fevzipaşa mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Keşişli
■ 19. yy'da Aşiret-i Celikanlı kazası yaklaşık olarak bugünkü Fevzipaşa kasabası ve bucağına tekabül etmekteydi. SN
■ Sünni Türk Yerleşimi Antepli
  Karapınar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yolbaşı mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Haydaranlı [ Kr "aş." ]
1918h 📖 Küçük Katranlı
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Yeniköy mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kalaycık mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Kalaycık
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kozdere mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 İntilli
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Ağalarobası mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Ağalarobası
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zincirli Höyük
H 📖 Samˀal [ Sür "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
■ Tarihi Yerleşim Yeri Antepli
  Çolaklar mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çolaklar
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Göllühöyük mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Belikanlı [ Kr bêlikan "aş." ]
1917h 📖 Göllühöyük
Kürt (Sünni) (Belikan) yerleşimi
■ Bilikan aşireti büyük bir aşiret olmasına rağmen dağınık yaşayan ve hemen hemen Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok yerinde bağlıları olan bir aşirettir. Bunun yanı sıra Ankara ve Kırşehir’de de mensupları bulunmaktadır. Billikîlerin (Belikan) bazı kolları Ankara Şereflikoçhisar’a bağlı dokuz köy (Büyükkışla, Akarca, Büyükdamlacık [Hasino], Küçükdamlacık [Heciyo],Doğankaya, Şanlıkışla, Odunboğazı) ile Kırşehir merkeze bağlı dört köye (İkizler, Ale Kekili[Kekilliali], Hirfanlı ve Ağapınar) iskân ettirilmişlerdir. Erzurum’un Hınıs ile Muş-Bulanık sınırları arasında kalan bazı köylerde Belikan aşireti mensupları ikamet etmektedir. Şeyh Said isyanından sonra yargılanıp idama mahkûm edilenler arasında Belikan aşiretinden Varto cephesinde görevli olan Hacı Halid ile yine Varto cephesinde görevli Melekanlı Şey Abdullah’ın müridi Molla Emin de yer almaktadır.[1] Bilikan adı bazı yerleşim yerlerine de verilmiştir. Mesela Elazığ’a bağlı Baskil ilçesine bağlı Şahindere köyünün eski adı Bilikan olarak zikredilmektedir. Şırnak iline bağlı Silopi ilçesinin Ballıkaya köyünün eski adı da Bilikan’dır. Ağrı’nın Diyadin ilçesinin Aşağıdalören köyünün eski adı Bilikan Süfla, Yukarıdalören köyünün adı ise Bilikan Ulya’dır. Gaziantep’e bağlı Yavuzeli ilçesinin Yöreli köyünün eski adı Balikan, Gaziantep’e bağlı İslahiye ilçesine bağlı Göllühöyük köyünün eski adı Belikanlı’dır. Bilikanlılar Başur'da Rewanduz bölgesinde yaşayan, Celâli Konfederasyonuna bağlı en büyük Kürt aşiretlerden biridir. Büyük Kıtlık (Xelaya Mezin)'tan sonra Zaho'ya bağlı Berxabur ve Silopi bölgesine göç etmişlerdir. Irak ve Osmanlı arşivlerine göre bu bölgede 37 köyleri vardır. BILIKANLILAR, Şırnak Silopi, Muş Merkez Muş'un Bulanık, Korkut, ve pınarüstü köyü,Altınova ,Malazgirt, Varto, Ağrı Patnos, Erzurum'un Hınıs, Karayazı, Karaçoban, Tekman, Bingöl Karlıova ve Solhan, Elazığ Baskil ,Şanlıurfa Siverek, Birecik ve Suruç, Kırşehir ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ,Isparta Şarkıkaraağaç ve Bala ilçelerine yerleşmişlerdir. Antepli
  Alikurtobası mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Kızılsöğüt mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Kızılsöğüt
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Remikanlı x - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Remikânlı [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kalmıştır. İsim için Eleşkirt Süzgeçli köyüne bakınız. SN
■ Baraj altında kalan bir köy Antepli
  Olucak mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Köseağa mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Köseağanın Değirmeni
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaburçlu mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karaburçlu
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Kazıklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Melikanlı [ Kr "evcikler" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Tilmenhöyük mv - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
■ 1959'dan itibaren yapılan kazılarda MÖ 2. binyıl sonu ile 1. binyıl başına ait önemli bir kentin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. SN
■ Tarihi Yerleşim Yeri Antepli
  Gökçedere mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Dönek [ Tr "aş." ]
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Karapolat mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Örtülü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Örtülü
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ · CELİKAN AŞİRETİ( KIRKPINAR) ve TARİHİ Konya ili Kulu ilcesi sinirlarinda olan Celikan Asireti, Reşwen Aşiret Federasyonuna bağlı asiretlerden biridir. Su anda elimizde bulunan yazili belgelerden edindigimiz bilgiler dahilinde CELIKI asireti ilk defa 'Mir Serefxane Bedlisi(Bitlisi) tarafindan 1597 tamamlanan eseri 'Serefname, (Kürdistan tarihi sayilir) rastlaniyor. Bu eserden verilen bilgilere göre: Hasan Keyf Beyligi: (Miritiya Heskefe) Hasan keyf kalesi 150 adim yüksekliginde dik ve yalcin bir kaledir. Yönetimi altinda 4 bölge bulunuyor. Bunlar: 1.Sért (Siirt). 2.Biséri. 3.Tor. 4.Erz Bu bölgelerde 13 Kürt asireti yasar; 1-Asití................ 7-Gurdilé........>1-Gurdilé Bic >2-Gurdilé Mez 2-Mihelmi............ 8-Resan 3-Mihroni............ 9-Kéjiki 4-Becnewi.......... 10-Céliki 5-Sitaki............. 11-Xindegi 6-Isterki............ 12-Sehoni Bu bilgiler bize yaklasik 400 yil önce Celiki Asiretinin, Hasankeyf dolaylarinda yasadigini gösteriyor. Serefname'nin aslinda asiretin Cilki olarak geciyor. Fakat, Cigerxwun'nin bu kitaptan yaptigi alintida ise Celik olarak geciyor. Elimizde bu konuda baska belge olmadigina göre tahminen 1600 Lü yillarin baslarina kadar Celiki asiretinin Hasankeyf beyligi sinirlari icinde yasadigini söyleyebiliriz. Bu tarihten sonra Celiki Asiretine Malatya Adiyaman dolaylarinda rastliyruz. 1750 li yillara kadar bu yörede yasiyan asiret bu tarihlerde osmanlilar tarafindan diger kürt asiretleri gibi iskána tabii tutuluyor. Iskána tabii tutulma karari ile birlikte sürgün ve cezalandirma politikalari uygulanir. Parcalanan asiretin bir kismi Gaziantep'in islahiye ilcesi yakinlarinda bos ve bataklik arazilere yerlestirilir. Diger bir kismida Maras pazarcik ilcesi tarafina yerlestirilir. Asiret bir bakima parcalaniyor. Hayvancilikla ugrasan asiret Islahiye'nin sicak yaz aylarinda hayvanlarini, uzunyayla dedikleri Gürün, kangal ilce sinirlari icinde bu bulunana yaylalara götürür kislarida tekrar islahiye'ye dönerlerdi. Zaman icerisinde cogalan nüfustaki saglik problemleri, hayvanlarina dar gelen mera ve otlaklar Asireti yeni arayislara yöneltir. Bütün bu sebeplerden dolayi cukurovadan ayrilan asiretin bir kismi deniz kiyisini takip ederek bugünkü alanya yakinlarindaki dag eteklerine cadirlarini kurarak yerlesmek icin zemin arar. Yaklasik 2 yil buralarda cadirlarda kalan asiret mensuplari buralarda yilanlarin saldirisinda 4-5 cocuk kaybeder. Burdan ayrilmaya karar veren asiret kuzeye daglara (Toroslara) dogru yola cikar. Tahminen 1876 Haymana ve Cihanbeyli platolarinda o zaman sîxbizinî aşiretine ait olan bugünkü Kulu'ya bagli Kirkpinar Köyüne bir sürü zorluktan sonra yerlesir. Bu zorluklar arasindaki en önemlisi Sixbizin Asireti ile arazi icin yillarca süren çatışmalardir. Bütün bu sorunlarla beraber Kirkpinar'a yerlestikten tahminen 3-4 yil sonra kendi aralarinda bazi rivayetlere göre arazi anlasmazliklari olmus. (Bu konuda degisik rivayetler var) 1879-1880 de Asiret kendi içinde ikiye bölünmüs. Asiretten ayrilan bir kisim bu sefer tekrar güneye dogru yola cikmis. Konya sinirlari icinde Sarayönü ilcesi ile Cesmelizebil kasabasi arasinda kalan Atkafasi rampasi denilen mevkiide cadirlari kurup yerlesmeye baslanmis. Daha sonra 1882 yilinda Kirkpinar'daki asiretin önde gelen insanlarininda israriylan bugünkü yeri olan Yesilyurt'a yerlesim baslamis. Tahminen 1882-1885 yillari arasinda yerlesik düzene gecerken komsu asiretlerin yerlesilen araziye sahip cikmalarindan dolayida bir sürü zorluk yasanmis. Komsu asiretlerden Sefikan (Gundikuse) Nasiran (Serefli) buna izin vermek istemez. Cünkü bu bölgenin kendi arazileri oldugunu ve yayla olarak kullandiklarini ileri sürüp buna karsi cikarlar. Bütün bu sebeplerden dolayi asiretler arasinda kanli ve ölümlü catismalar olur. Celikan Asireti bütün bunlara direnir. Ve komsu sewedi (Kücük Beskavak) asireti önde gelenlerinden Mehmet Ali Beg'ide kendi tarafina alarak asiretinde büyük destegini saglayarak buraya yerlesir. Bu yerlesimden sonra köyler arasinda zitlasmalar yillarca sürer. Köye yerlesen ilk aileler; Malé Tumiki, Malé Selmen, Malé Absef, Malé Cavus, Malé Gulle, Malé Sahli, Malé Nave, Malé Ranné, Malé sime, Malé Neyib ve digerleridir. Yerlesik düzene gecen asiret Haymana'ya bagli olarak 1972 yilina kadar resmi ismi Atkafasi olur. Ama cevre köyler kürtce ismi olan Celikan'i kullanirlar. Fakat büyüklerimizden aldigimiz bilgiler bize Atkafasi ismi ile cesitli rivayetler veriyor. Bunlardan birincisi buradan önce yerlesilen mevkiinin ismi Atkafasi rampasindan gelmis olmasi, ikinci ihtimal Kozanli tarafindan köye giriste, sol tarafata Sano'nun evinin bulundugu yerdeki kayalikta bir At kafasinin mermerden yapilmis heykeli varmis. Bu nedenlen bu isim verilmis. Ücüncü bir ihtimalde köye yerlesirken cok at ölmüs. Bu ölen atlarin lesleri köy yakinindaki Yaylapinar (Brusk) mevkisine atilmis. Atilan bu atlarin les ve iskeletlerinden dolayi Atkafasi ismi verilmistir. Yerlesmeylen beraber zaman icinde Islahiye, Gürün ve Kangal'daki (Uzunyayla) yakinlariyla haberlesirler ve iliskileri hic kopmaz. Bugün bile bazi aileler hala gidip gelirler. Kiz alip kiz verirler. Uzunyayla'dan farkli araliklarla sonradan köye gelip yerlesenlerde olmustur. Ayrica köye Kirsehir'den bazi ailelerde gelip yerlesir. Bunlara Malé Vizike deniliyor. Daha gec tarihlerden Agri'dan (Karaköse) gelip yerlesenlerde olmustur. Bu aileler Celikan asireti icinde erimislerdir. Su an orta anadolu asiretleri icinde Kirkpinar beldesi ve Yesilyurt köyü Celiki'lerin yerlestigi yerlerdir. Ayrica yöre köylerden Kütükusagi beldesinde 200 aile, Yenicoba beldesinde 40 aile ve Hisar köyünde celiki asiretine mensup bircok aile yerlesik durumda. Bugün dünyada Lübnan, Suriye ve güney Kürdistan, kuzeyde Kafkaslarda, Turki Cumhuriyetler ve kazakistan'da Celikan asiretlerine mensup ailelerede rastlaniyor. Ayrica Adiyaman'in Celikhan ilcesi ve civar köyleri, Maras'in pazarcik, Türkoglu ilcelerine bagli bazi köyler, Antep'in Nurdagi Islahiye ilcelerine bagli bazi köyler mevcuttur. Antepli
  Yelliburun mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Yelliburun
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Şahmaran mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Sevler
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Başpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Akınyolu mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Musikanlı [ Kr "Musalar" ]
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1665 📖 Kâfirdağı (dağ)
1847z 📖 Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur.
  ElbistanHöyüğü mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
hl 📖 Şileşeyxli
1917h 📖 Elbistan Höyüğü
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Elbistanhüyüğü 1963 yilinda devlet tarafından buraya iskan edildi. Aslen Oğuzeli’nin Barak ovasından gelme bir köydür. Mert Çakmak
  Bademli mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Yesemek mah - İslahiye - Gaziantep
K 📖 Egiyan
1928 📖 Yesemek
1918h 📖 Muhacir Köyü
Türkmen yerleşimi
■ Köy yakınında Hitit dönemine ait bir taş ocağı ve heykel atölyesi bulunur. Köye 20. yy başında Bulgaristan göçmenleri iskan edilmişken iç göç sonucu Hassa'lı Türkmen toplumu yerleşmiştir. SN
■ Yesemek 1934 yılından önce kurulmuş olup, Bulgaristan’ın Şumnu dolaylarından gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. Bölgenin sıcak olmasından dolayı buraya alışamayıp, yavaş yavaş göç ederek İslahiye ve değişik bölgelere yerleşmişlerdir. Hassa sakızlıkta hayvancılık yapan Yörük Türkmenler 1950li yıllarda Yesemek'e göç ederek köyü yeniden keşfetmiştir. Mert Çakmak
  Yeşilova mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Berüyanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Ortaklı mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Altuntop
Kürt (Sünni) (Dilkî) yerleşimi
  Belpınar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tibikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Belpınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  İncegedik mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kürdikanlı [ Kr "aş." ]
1917h 📖 Kürekanlı
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Bayraktepe mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Arapuşağı
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt Alevi Yerleşimi Antepli
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Karakaya mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Şeyhmus
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
■ CELİKAN AŞİRETİ Reşi aşiretine bağlı bir kabiledir. Ciliki, Cellıki, Calıki isimleri ile tanınır. Geç dönemde aşiret statüsüne kavuşmuştur. Çelikhan ilçesinin onların adını taşıdığı kabul edilmektedir. Günümüzde büyük kısmı Gaziantep Islahiye ilçesi civarında yaşamaktadır. Bunların Barak Türkmenleri ile Reşiler arasında çıkan savaştan sonra 1690’larda Islahiye’ye göç edildikleri tahmin edilmektedir. Reşiler tarihte en çok zulme uğramış aşiretlerden biridir. Dunai aşiretinin bir kabilesidirler. Asıl memleketleri Şengal Dağları’dır. Daha sonra Yezidi iken Müslüman olmuş ve Dasini, Davudi gibi aşiretlerin zulmünden önce Hasankeyf’e gelmişler daha sonra Eyyubilerde öncü asker görevi üstlenmişlerdir. Eyyübilerin dağılması ile beraber onlar da Anadolu’ya ve çeşitli yerlere göç etmişlerdir. Eyyübi Meliklerinden Melik Zahir’in Birecik kaymakamlığı döneminde çoğunlukla Birecik ve Barak ovasına yerleşmişlerdir. Günümüzde Halfeti, Bozova, Birecik, Nizip, Islahiye, Suruç gibi yerlerde bir çok Reşi aşiretine mensup kabile bulunmaktadır. Cılıkilerde bu kabilelerden biridir. Reşiler akrabalık bağları yönünden parçalanmaya uygun bir aşiret olarak bilinir. Kabileler birbirlerini diğer aşiretler gibi desteklemezler. Aralarında kan bağı olsa bile her bir kabile reisi kendi başına buyruk davranır. Bu ahlaktan dolayı hiçbir aşiret karşısında savaşlarda tutunamamış devamlı yenilen taraf olmuşlardır. Diğer aşiretler yüzlerce kabilesi ile bir arada yaşarken Reşilerin her bir kabilesi kendi başına müstakil bir aşiret gibi davranmayı benimsemiştir. Bu günümüzde bile hala bu şekilde devam etmektedir. Bu aşirette sözlü kültür de çok zayıftır. Aşiret yaşlıları soy şecerelerine asla önem vermemişlerdir. Dolayısıyla soyunu kaybeden birçok kabilesi bulunmaktadır. Görüştüğüm birçok Reşi ihtiyarı bana 5 atasını sayamamış nereden geldiğini bile anlatacak derecede kayıtsız davranmıştır. Sadece Reşi olduğu haricinde bir bilgiye sahip olmadığını ileri sürmüştür. Aşiretin Türkiye, Suriye, Irak, İran dahil bir çok devlette kabileleri bulunmaktadır. Kimi yerlerde Reşıki kimi yerlerde Reşvan kimi yerlerde Rişiki, Reşoyan, Reşan olarak isimlendirilmektedirler. Celliki isminin nereden geldiği konusunda bir bilgi olmamasına rağmen bu ismin Şengal bölgesinde ve İsfahan şehri yakınlarında bir kasaba ismi olduğu bilinmektedir (281) Nitekim Reşilerin de tarihte bu bölgeye yakın dağlarda oturduğu bilinir. Sam’ani kitabında Ebul Fadl Abbas Bin Velid El Cullıki’nin bu şehirden olduğunu ve büyük bir hadis âlimi olduğunu söyler. Antepli
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kemezanlı [ Kr "aş." ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Köy merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt, Sayburun mahallesi Türkmendir. SN
  Toplamalar mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Toplama
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
  Çubuk mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 -
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kırkpınar mah - Nurdağı - Gaziantep
1915hb 📖 Kırk Mahalle
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  Güngören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 -
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çınarlı mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Çınarlı
1918h 📖 Eşekçınar
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Katrancı mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Katrancı
Kürt (Sünni) (Cilkî) yerleşimi
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kömürler
1915hb 📖 Kömürlü
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
■ Köy, Adıyaman civarından göç ile gelen kürt aşiretlerinden oluşmaktadır. Bu mahallede ikamet eden Kömüroğlu ailesinin toprak mülkiyeti çok olduğundan mahallenin adının bu ailenin soy isminden geldiği düşünülmektedir. Nurdağı ilçesi, ilçe olmadan önce Kömürler olarak anılırdı. Antepli
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Gedikli
1917h 📖 Karahöyük
Kürt (Sünni) (Cilikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Alacakilise
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928 📖 Durmuşlar
Türk yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  Ökkeş Ziyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
1665 📖 Hz. Ukkaşe
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. Üzerinde bulunduğu dağın adı daha önce Kâfir/Gâvur Dağı iken Cumhuriyet döneminde Nur Dağı olarak düzeltildi. SN
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917h 📖 Çakmak
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez Yerleşimi Antepli
  Kırışkal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kırışkal
Kürt (Sünni) (Bruki) yerleşimi
■ Bruki Aşireti Mensubu Antepli
  Tüllüce mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Burunsuzlar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Burunsuzlar
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Muhacirin Atik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917h 📖 Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Nogay) yerleşimi
■ Türk ve Kürt Yerleşimi Antepli
  Hamidiye mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hamidiye
■ Çerkez Yerleşimi Antepli
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Qolikon
Kürt (Sünni) (Atmalı) yerleşimi
■ ATMALI AŞİRETİ Bu ad ve isim altında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Suriye’de, Irak’ta birçok aşiret mevcuttur. Atma – Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki gibi isimler kullanmaktadırlar. Yaptığımız incelemeler göstermektedir ki bu adla iki asli aşiret mevcuttur. Bunlardan birincisi Etmaneki ikincisi Atmalı aşiretleridir. Atmalılar; Utmanlı – Atmalı - Atma - Atmanlı gibi isimler kullanmaktadırlar. Etmaneki ise; Etmani – Etmaniki - Etmanki gibi isimler kullanmaktadırlar. Etmaneki aşireti merkezi Batman şehri ve civarıdır. Bu aşiret ile ilgili aşiretler arasında Filint’e Kuto olarak bilinen meşhur bir destan bulunmaktadır. Destanın Mervani Devleti döneminde yaşanan Filint isimli bir kahramanın hikâyesi olduğu bilinmektedir. Bunun haricinde Etmanekilerle ilgili birçok müzik besteleri bulunmaktadır. Bu nedenle Atmalı aşireti ile Etmaneki aşireti arasında bir bağ kurmak çok güçtür. Ancak isim benzerliği bulunmaktadır. Fakat şu da bilinmelidir ki ırki, dini ve dil açısından bir birine zıt olan bazı aşiretlerin de kendi aralarında isim birliği bulunmaktadır. Mesela Arap Turki aşireti, Turkmen aşireti ile Kürt Tırkan aşireti arasında nasıl bir bağ kurabiliriz. Biri soyca Arap olduğunu ispat etmiş diğeri Türkmen olduğu kesin bilinen bir aşiret... Üçüncüsü ise Kürtçe konuşmaktadır. Fakat her üç aşiret nerede ise aynı ismi taşımaktadır. Bu aşiretlerin bazılarını gözden geçirelim Türk aşiret Arap aşiret Kürt aşiret Rişvan Raşid Reşwan Atmanlı Atmani Etmaneki Beydili Behdili Badıli Döğerli Duğeyrat Duğeri Kürdülü Kurti Kurdıkan İsalı İsa İsikan Bu misalleri çoğaltmak, hatta uzun listeler hazırlamak mümkündür. Bu isim benzerlikleri 3 ana sebebe dayanmaktadır. 1- Dini birlik sayesinde şahısların aynı ismi kişilere ad olarak vermeleri 2- Uzun süre aynı şehirde veya aynı isimli bölgede yaşamaları 3- Kelime birliği, fakat mana ve anlam değişikliği olması Mesela Beydili kelimesinin her üç dildeki anlamı değişiktir. Fakat aynı kelime birbirine yakın mahreçlerle her üç dil tarafından kullanılmaktadır. Turki kelimesi de yine birçok dilde kullanılır. Fakat mana ve kast ettiği anlam değişiktir. Atmalıların doğudaki Etmanekilerle irtibatı sadece isim benzerliğidir. Ne kabileler arasında bir benzerlik bulunmakta ne de belge kabul edilecek bir bilgi bulunmaktadır. Veya en az araştırmalarımın sonucu bende bu kanaat hasıl olmuştur. Doğudaki Etmanekilerin bazı kabileleri İç Anadolu’ya göç etmiştir. Ancak bunlar aileler düzeyindedir. Bu nedenle Atmalı ile Etmanakiler birbirine karıştırılmıştır. Atmalı aşireti kendi arasında on iki kabileye ayrılmaktadır: 1-Tilkiler, 2-Kizirli, 3-Haydarlı, 4-Turuşlu, 5-Kabalar, 6-Mağıkan, 7-Ketüler, 8-Sadakalar, 9-Kızkapan, 10-Karalar, 11-Ağcalar, 12-Karahasanuşağı. Antepli
  Balıkalan mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Balıkalan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hacılar mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Hacılar
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
K 📖 Xortan [ Kr "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
■ Kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmalı Aşireti Mensubudur Antepli
  Kuzoluk mah - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Ğozoluk
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Hisar mah Nurdağı - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Hisar
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Karacaören mah - İslahiye - Gaziantep
1918h 📖 Karacaviran
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Müslüman Arap (Naim) yerleşimi
  Yeniceli mah - İslahiye - Gaziantep
1928 📖 Kestan
■ Türk Yerleşimi Antepli
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
Y180 📖 Gerbedisso [ Sür kfar dêşo? ]
1928 📖 Keferdiz (idari bölge) [ Sür kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. Malatya Doğanyol ilçesi de Keferdiz adını taşır. SN
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), kısmen Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Emirler mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Emirler
Eski adı: Sakarat
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Müslüman Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917h 📖 Kötüoba
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
■ Kürt Sünni Yerleşimi Antepli
  İkizkuyu mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 İkizkuyu
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kartal mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kartal
■ Türkmen Yerleşimi Antepli
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Tirkân [ Kr "Türkler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi.
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Türkmen Terikan Yerleşimi Antepli
  Atalar mah - Şehitkamil - Gaziantep
Eski adı: Şeyxlicerit
Türkmen (Cerit ) yerleşimi
■ Cerid boyunun yirmi dört Oğuz boyundan hanginse dahil olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber Anadolu'da yerleşim esnasındaki konumu, sosyal yaşantıları ve kültür birikimine bakıldığında Cerid boyunun 24 Oğuz boyundan Avşarlar'dan geldiğini söylemek mümkündür. Cerid Aşireti Dulkadirli ulusuna, Dulkadirli de Avşar boyuna bağlıdır. Ama bunu bu şekilde ifade etmek çok zordur. Orta Asya'dan yapılan göçler esnasında Ceridler hangi tarihte ve nereden Anadolu'ya doğru göç etmişlerdir bunları aydınlatabilecek kesin belge ve kaynaklar henüz mevcut değildir. Özellikle Moğolların acımasız ve hızlı talanlarında Anadolu; Cerid gibi Türk topluluklarının korunağı ve barınağı konumuna gelmiş çok sayıda göç almıştır. Bu göçler esnasında ortalık ana-baba gününe dönmüştür. Türk boyları arasındaki müthiş dalgalanmalar bu dönem ve sonrası için Aşiret ve göçebe topluluklar hakkında kesin bilgilere ulaşılmasını neredeyse imkansız hale getirmiştir. Zaten bunları araştırmak da çok manalı değildir. Çünkü Türk boylarının Anadolu'da yaşadıkları kültür ve yaşam biçimleri onların köklerinin aynı olduğunu ispatlayan en önemli delildir. Cerid boyunun Anadolu'ya gelişi Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemine denk gelmektedir. Büyük bir olasılıkla da Avşar boyuyla beraber hareket edilmiştir. XV. ve XVI. Yüz yıllarda Anadolu'da Kayı boyundan sonra en fazla yer adlarına sahip olan Avşar boyu, Anadolu'nun fethinde ve iskanında önemli roller üstlenmiştir. Anadolu'ya muhtelif yollardan gelen Cerid boyu Ceyhan nehrinin sol yakasında kışlayıp yazları ise; Bulanık (Bahçe) kazasında geçerek, Gavurdağı'nı(Nurdağı) aşarlar ve Maraş ovasında Uzunyayla'ya giderlerdi. Cerid Aşireti uzun yıllar bu şekilde yaşamını sürdürürken Osmanlı Devleti'nin iç ve dış bünyesi olabildiğince bozulmuştur. Bu durum ise iç kargaşa ve güvensizlik doğurmuştur. Antepli


Grafik harita göster     haritada ara : km