haritada ara :   km  
G��zelsu'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Gölardı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Doni [ Ermenice "bayramyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 57'' D, 43° 33' 1'' K
Bozyiğit mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Arihan/Ariğan
E1902 📖 : Areğ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1912’de 192 Ermeni ve 34 Kürt nüfusu, Surp Vartan ve Surp Apraham manastırları vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 23' 9'' D, 43° 34' 19'' K
Işıkpınar mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Ortük [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 21'' D, 43° 36' 53'' K
Savacık mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖 : Havasorik/Hevşasorik [ Kürtçe hewşê sorik "kızılca avlu" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 43° 37' 9'' K
Hasankoç Ortaköy mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Doni
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 26'' D, 43° 37' 11'' K
Hamurkesen mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1902 📖 : Zernak / Dzernak [ Ermenice dzernag "kırlangıç" ]
1854h 📖 : Zernak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda Kürt yerleşimidir, ancak daha önceki döneme ait Ermeni izleri bulunur. SN
■ Koord: 38° 20' 47'' D, 43° 37' 46'' K
Ortaköy mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916hb 📖 : Guw [ Kürtçe "ahır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 43° 37' 58'' K
Hacı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖 : Haci
1916h 📖 : Xaç [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 38' 19'' K
Koçgüden mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Didanıs/Dedanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 43° 38' 51'' K
Ongun mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Akhasan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 27'' D, 43° 40' 2'' K
Akbulut mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Ekrak/Akrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 9'' D, 43° 40' 55'' K
Tutmaç mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖 : Krel/Kirıl
E1902 📖 : Kıryal [ Ermenice "yazılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 3'' D, 43° 42' 27'' K
Alnıak mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Bahanıs
E1902 📖 : Bahants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 57'' D, 43° 42' 55'' K
Günbaşı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖 : Mirava/Mirabad [ Kürtçe "bey imareti? bey suyu?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 57'' D, 43° 43' 42'' K
Üçgen mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Uri [ Ermenice "söğüt" ]
1916hb 📖 : Kolani Malitar [ Kürtçe "Tar hanesi hendeği" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 31'' D, 43° 44' 50'' K
Mollahüseyin mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Deştemahan
1916h 📖 : Mollahüseyin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 43° 46' 14'' K
Giyimli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Hırkanıs
E1902 📖 : Xırgants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Eprigyan’da görülen Xırgaxts biçimi muhtemelen basım hatasıdır. 19. yy başında 35 hane Ermeni nüfusu olan köy, 20. yy başında Kürtleşmiş idi. SN
■ Koord: 38° 12' 13'' D, 43° 47' 0'' K
Yurtbaşı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Şêxan | Berkiş
1916h 📖 : Şeyxan
E1902 📖 : İşxan [ Ermenice "bey, hükümdar" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ İşxan adı 10. yy’da burada bulunduğu kaydedilen Ardzruni hanedanına ait kraliyet harasından kalmış olmalıdır. Eprigyan’a göre 19. yy başlarında Ermeni yerleşimi iken, aynı yüzyıl sonlarında Kürtleşmiş idi. SN
■ Koord: 38° 13' 47'' D, 43° 47' 16'' K
Çörekli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Pagacemal [ Kürtçe "Cemal ağılı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 50'' D, 43° 47' 54'' K
Güzelsu mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946 📖 : Hoşap
1916hb 📖 : Mamuretülhamid [ Türkçe "Abdülhamid kenti" ]
E905 📖 : Mardastan/Mardbedagan [ Ermenice "Mard (Kürt) beyliği" ]
1876a 📖 : Mahmudî (kaza)
A1220 1916h 📖 📖 : Xoşab (neh) [ Farsça "tatlısu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ermeni egemenliği çağında Mardbed (Med beyi) adı verilen Kürt veya Kürt-benzeri sınır beylerinin makamı olan kale, 16. yy’dan itibaren Mahmudî Kürt beylerinin mülkü olmuştur. Kale içindeki iki Ermeni kilisesi korunmuştur. Şimdiki kale Süleyman Bey Mahmudi tarafından 1643 yılında yeniden inşa edilmiştir. Buradaki akarsuyun adı olan Xoşab en erken 13. yy başında İslam coğrafyacısı Yakut’un eserinde anılır. SN
■ © 08.03.1702 Van eyaletinde Hoşab kalesi beyliğinin Mahmudiyan Aşireti ocakzadelerinden İbrahim Bey'in uhdesine ibkaen tevcihi hakkında... deyar heyran
■ Koord: 38° 19' 2'' D, 43° 47' 56'' K
Cevizalan mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1914h 📖 : Girdikân/Kürdikân
E1912 📖 : Krdikan [ Kürtçe girdikan? "omcalar? çıkıntılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 43° 47' 56'' K
Taşdöndüren mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Şikeftikan [ Ermenice şikavıdgants "kuzdereliler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe «şikeftikan» `mağaralılar` muhtemelen Ermenice isimden uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 15' 31'' D, 43° 48' 50'' K
Sadık Yaramış mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1977rh : Sado
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 2'' D, 43° 49' 39'' K
Mustafabey mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Kolan [ Kürtçe ]
1916h 📖 : Mustafabey
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 38'' D, 43° 50' 18'' K
Umut mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Kortikân [ Kürtçe qortikan "çukurlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 15'' D, 43° 50' 49'' K
Yaramış mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946 📖 : Maksutkolanı
1916h 📖 : Kolani Maksudağa [ Kürtçe "Maksut Ağa hendeği" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 26'' D, 43° 50' 56'' K
Murataldı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Şuşnemerık [ Ermenice şuşnamark "zambak çayırı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Van merkez Kevenli köyüne bakınız. SN
■ Koord: 38° 15' 21'' D, 43° 51' 14'' K
Üzengi Umut mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Kânisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 53'' D, 43° 51' 46'' K
Abdalsincan Karakoç mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Abdalsincan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 57'' D, 43° 51' 57'' K
Sevindik mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Kasrika Nûredîn [ Kürtçe "Nureddin konağı" ]
1916h 📖 : Kasr [ Kürtçe/Türkçe "konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 19. yy başlarında 100 hane Ermeni nüfusu varken aynı yüzyıl sonunda sadece 10 hane Ermeni ve 6 hane Kürt nüfus kalmıştı. SN
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 52' 20'' K
Karakoç mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Melgava/Malkava [ Kürtçe "melik imareti" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 14'' D, 43° 52' 31'' K
Tepegören mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Zeynis
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 33'' D, 43° 53' 17'' K
Ağıldere mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Zahidan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 43° 55' 1'' K
Öveçli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Repetik/Repedik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 33'' D, 43° 56' 27'' K
Tuygun mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Naçarava [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 32'' D, 43° 56' 33'' K
Yelekli mezra - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖 : Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
1916h 📖 : Bosan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 30'' D, 43° 57' 19'' K
Sütlüce mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Zıvik [ Kürtçe "tarlacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 43° 58' 11'' K
Uzungedik mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖 : Girdeser/Girdesor [ Kürtçe "baştepe" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 28'' D, 43° 58' 13'' K
Elaçmaz mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Selexane/Salaxane [ Kürtçe/Türkçe "mezbaha" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 59'' D, 43° 59' 15'' K
Topsakal mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖 : Paçan [ Kürtçe "çaputlar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 31'' D, 44° 1' 43'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.