haritada ara :   km  
G��r��kle'de 17 yerleşim bulundu.
sırala 
Gölyazı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1665 1912h 📖 📖 : Apolyond
Y17 📖 : Apollônías (Rhyndakou) (göl) [ Yunanca "Apollonias kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Bergama kralı II. Attalos’un annesi Apollonias onuruna adlandırıldığını Strabon nakleder. SN
■ Selânikli mübâdil iskân edilmiştir. Manav
■ Mübadele öncesinde 400 hane Rum, 40 hane Türk yaşıyordu. Mübadelede boşalan Rum evlerine Selanik mübadili Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 9' 55'' D, 28° 40' 39'' K
Badırga mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1604 📖 : Badırga
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 15' 44'' D, 28° 41' 46'' K
Ayvaköy mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 : Ayvaköy
Yörük yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 37'' D, 28° 42' 4'' K
Çatalağıl mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
Y1890hk : Konstantinati [ Yunanca "Konstantin oğulları" ]
1604 📖 : Çatalağıl
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında 350 kadar Rum nüfusu vardı. SN
■ 1923 Lozan nüfus mübadelesi sırasında bu köyden 80 hanenin göç ettiği ve o dönemdeki adının Konstantinatoi olduğu. WALNUT
■ Koord: 40° 13' 11'' D, 28° 42' 19'' K
Fadıllı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 : Fadıllı
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 9' 13'' D, 28° 42' 32'' K
Karacaoba mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1890hk 📖 : Karacaova
Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Mübadelede Yenicevardar ve Kılkış'tan gelen Türkler yerleştirilmiştir. metonio
■ Koord: 40° 12' 57'' D, 28° 43' 28'' K
Çaylı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 : Anaxor
Y1890hk : Anoxori [ Yunanca "yukarıköy" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1895 Bursa Yıllığı kayıtlarında köyde 65 hane yaşadığı görülür. Bunların 40 tanesi Rum kalan 25 hane Müslümandır. Mübadelede Rumlar Yunanistan'a gönderilmiştir. Onların yerine de Langaza kentine bağlı Kuçkar köyünden Muhacirler iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 34'' D, 28° 44' 44'' K
Başköy mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1911h 📖 : Başköy
Y1905 📖 : Bulgarati [ Yunanca "Bulgar oğulları" ]
1890hk 📖 : Bulgarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında çobanlıkla uğraşan Rum nüfusun, eski bir tarihte Peloponnes’ten gelmiş Slav asıllılar olduğu rivayet edilir. SN
■ Patriyot yerleşimi. Grevena mübâdilleri iskân edilmistir. Manav
■ Grebene/Kirifçe'li Patriyot mübadiller ile Karaferye ve Kılkış'lı Türk mübadiller yaşamaktadır. Üç hane Dersim sürgünü de varmış ancak köyü terk etmişler. metonio
■ Koord: 40° 12' 44'' D, 28° 45' 9'' K
Konaklı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 : Zirafta
Y1890hk : Zografista [ Yunanca "nakkaş" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Yerli Türkler ile Bulgaristan göçmeni Türkler birlikte yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 15' 24'' D, 28° 45' 27'' K
BüyükBalıklı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1604 📖 : Balıklı
■ Koord: 40° 15' 16'' D, 28° 46' 26'' K
Gökçe mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 : Ermiri
1912hk 📖 : Armiri [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 2. Murad'ın vakıf arazisi oldugu söylenir. Köy 1530 tarihli kadı sicillerinde geçer, asagi taraftaki Ciftlik içi mevkiinde 8 Hristiyan hanesinin yasadigini Bulgaristan Ruse'ye bagli Beş Pınar köyünden gelen muhacirler hatirlamaktadir. Muhacirler Elaziz ve Konya'dan sonra buraya 40 hane olarak 1889-1893 arasi bir tarihte yerlestiler. Manav
■ Koord: 40° 14' 46'' D, 28° 47' 56'' K
İrfaniye mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
Eski adı: Aytodoros [ Yunanca áyios Theodóros ]
1890hk 📖 : Tansara
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Çekilen Helen ordusu yüzünden endişeye kapılan Rum Ortodoks halkı öküzlerle Mudanyaya oradan gemiyle Tekfurdağına çıkmıştır. Türk dilli Helen köyüydü. Manav
■ Koord: 40° 14' 22'' D, 28° 49' 2'' K
Görükle mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1912hk 📖 : Körüklü Bayır
1604 📖 : Görükle [ Yunanca koubouklía "kubbeli" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Apolyont gölünün kuzeyi ile Nilüfer çayı arasında kalan köyler Rum Ortodoks köyleri idi. Bu köyler 16. yüzyılda koyun çobanlığı yaptırılmak üzere Atinanın çok daha güneyinde kalan Mani bölgesinden getirilmiş esirler tarafından kurulmuştu. Mani’de çobanlara “Piştikoz” denildiği için buradaki köylere de “Piştikoz köyleri”, günümüzde daha çok kullanılan şekliyle bu bölgeye “piştikoz kırı” denilmektedir. Bu köylerin ahâlisi II. Mahmud dönemine kadar toprakla birlikte alınıp satılan köle statüsünde yaşadıktan sonra, vermekte oldukları otlakiye vergisinden muaf tutularak hürleştiler. Sarayın ihtiyacı için (Hassa-i Hümayun) koyunlara bakan bu köylerdeki çobanlar “koyun kâfirleri” olarak kayıtlıydı. Miri (devlete ait) sığırlara bakmakla yükümlü olanlar sayım defterlerinde “Hüdavendigarın sığırlarını tutan kullarıdır” diye nitelendirilmektedir. Sığırlara bakan gayrimüslimlere “sığırcı kullar”, bağlara bakanlarına “bağban kâfirleri” denirdi. Mübâdele ile Langazanın Sufa, Kaval, Evca, Beyran köylülerinin yanında Kavalalı Pomaklar iskân edildiler. Manav
■ Koord: 40° 13' 56'' D, 28° 50' 21'' K
Yolçatı mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1946 📖 : Göbelya
1928 📖 : Göbelye [ Yunanca ]
■ Manavlar ve Çerkesler dışında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadoludan göçenler de yaşamaktadır. metonio
■ Koord: 40° 15' 26'' D, 28° 52' 15'' K
Ürünlü mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1521t 📖 : Kite
Y1308 📖 : Kitai
■ 16. yy’da kaza idi. SN
■ Çoğunluğu Manav olup Yunanistan mübadili Pomak azınlık da bulunmaktadır. metonio
■ Koord: 40° 12' 9'' D, 28° 52' 35'' K
Özlüce mahalle - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1928 📖 : Eynesi
1912hk 📖 : Aynasi
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 1893 Plovdiv'den Rumeli muhaciri + 1924 Yunanistan mübadili yerlesimi. Manav
■ Koord: 40° 14' 20'' D, 28° 54' 24'' K
Dışkaya mahalle - Gürsu (Görükle bucağı) - Bursa
1911h 📖 : Dışkaya
■ Koord: 40° 17' 8'' D, 29° 14' 39'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.