haritada ara :   km  
G��bel'de 9 yerleşim bulundu.
sırala 
Beyköy mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 3' 51'' D, 28° 10' 59'' K
Göbel mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1890hk 📖: Göbel | Gavurköy [ Yunanca ]
1604 📖: Göbel
■ 20. yy başında Rum Ortodoks/Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde buradan 40 âile kalkıp Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyünü yanına alarak Varna'daki Elezfakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köylerine iskân edildi. Manav
■ 1876 yılına kadar, Rum ve Bulgar nüfusun yoğunlukta olduğu bir Osmanlı yerleşimi idi. Eski Göbel İlkokulu'nun bulunduğu muhitle, halkın "Kavakbayırı" olarak andığı muhit arasında kalan bölgede çok sayıda eski Hıristiyan mezarlık kalıntıları bulunur. Bu bölgeye "Maşatlık" denmektedir. Günümüzde, bölgede yaşamakta olan yerli halkın yüzde yüzüyse, Balkanlar'dan muhacir olarak gelmiş Türk kökenli Müslüman halktır. Ozan Önen
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 28° 8' 53'' K
Ilıcaboğazı mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Ilıca
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Marmara Bölgesinde 1923 Çerkes Sürgünü’nde boşaltılan 14 köyden biridir. SN
■ Bundan takriben 100 sene önce Kafkasya'dan gelen muhacirlerin yerleşmesi ile ilk temelleri atılan köy, daha sonraki daha sonraki yıllarda Balkanlardan gelen Muhacirlerin yerleşmesi ile kurulmuştur.doğu anadoludaki isyanlar sırasında sürgün edilen Kürt aileler, Lozan anlaşması sonrasındaki mübadele muhacirleri ile, zaman zaman rumeliden (özellikle 1951 yılındaki) göçlerle bugünkü şeklini almaya başlamıştır.
■ Tunceli sürgünleri bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Koord: 40° 5' 34'' D, 28° 8' 6'' K
İclaliye mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: İclaliye
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 58' 38'' D, 28° 4' 2'' K
Kepekler mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Kepekler
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Köy Çerkesler (Abzah,Şapsığ), Arnavutlar ve Türklerden (Manav, Muhacır) oluşmaktadır.
■ Koord: 40° 5' 8'' D, 28° 9' 53'' K
Muradiye mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur.
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
■ Sürgün ile Tunceli kökenli Zazalar da yerleşmiştir. 62Ali
■ Koord: 40° 2' 44'' D, 28° 6' 5'' K
Okçugöl mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Akçagölü
■ 20. yy başında Tatar veya Nogay yerleşimi.
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır
■ Koord: 40° 3' 54'' D, 28° 10' 1'' K
Söve mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ Koord: 39° 59' 25'' D, 28° 5' 47'' K
Ümiteli mahalle - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911h 📖: Umudili
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 40° 2' 31'' D, 28° 9' 26'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.