haritada ara :   km  
Güzelsu'da 40 yerleşim bulundu.
sırala 
Abdalsincan mezra (Karakoç bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Abdalsincan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 57'' D, 43° 51' 57'' K
Ağıldere mezra (Uzungedik bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Zahidan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 43° 55' 1'' K
Akbulut mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Agreg/Egrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 9'' D, 43° 40' 55'' K
Alnıak mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Bahanıs
E1902 📖: Bahants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1884'te köyü ziyaret eden Miraxoryan 'bundan 50 yıl önce' köyde 45 hane Ermeni varken bunların baskılar sonucu göçtüğünü, 'şimdi' 16 hane Kürt ve 2 hane Ermeni kaldığını anlatır. SN
■ Koord: 38° 13' 16'' D, 43° 42' 43'' K
Bozyiğit mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Arixan/Arığan
E1902 📖: Areğ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1912’de 192 Ermeni ve 34 Kürt nüfusu, Surp Vartan ve Surp Apraham manastırları vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 23' 9'' D, 43° 34' 19'' K
Cevizalan mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1912 📖: Krdikan [ Kürtçe girdikan? "kocamanlar?" ]
1914h 📖: Girdikân/Kürdikân
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 43° 47' 56'' K
Çörekli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Pagacemal [ Kürtçe "Cemal ağılı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 50'' D, 43° 47' 54'' K
Elaçmaz mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Salaxane [ Kürtçe/Türkçe "mezbaha" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1870'lerdeki kıtlık döneminde Van'daki Varak Manastırı önderi Xrimyan, o zamanlar metruk olan bu köyü satın alarak Norduz bölgesinden kıtlık kurbanı 35-40 hane Ermeniyi yerleştirmişti. SN
■ Koord: 38° 27' 59'' D, 43° 59' 15'' K
Giyimli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Xırkans
E1895 E1895: Xrgants/Xargants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Eprigyan’da görülen Xırgaxts biçimi muhtemelen basım hatasıdır. 19. yy başında 35 hane Ermeni nüfusu olan köy, 20. yy başında Kürtleşmiş idi. SN
■ Koord: 38° 12' 1'' D, 43° 43' 51'' K
Gölardı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1895 1916h E1895 📖: Doni [ Ermenice "bayramyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 57'' D, 43° 33' 1'' K
Günbaşı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖: Mirava/Mirabad [ Kürtçe "bey imareti? bey suyu?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 57'' D, 43° 43' 42'' K
Güzelsu mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946 📖: Hoşap
1916hb 📖: Mamuretülhamid [ Türkçe "Hamid şehri" ]
1876a 📖: Mahmudî/Mahmudan (kaza)
A1220 1916h 📖 📖: Xoşab (neh) [ Farsça "tatlısu" ]
E905 📖: Mardastan/Mardbedagan [ Ermenice "Medistan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ünlü kalesi 15. yy’dan 1847'ye dek Mahmudî Kürt beylerinin mülkü olmuştur. Kapıdaki kitabe Süleyman Bey Mahmudi'nin 1643 yılında yaptığı onarımı belgeler. Buradaki akarsuyun adı olan Xoşab 13. yy başında İslam coğrafyacısı Yakut’un eserinde anılır. SN
■ © 08.03.1702 Van eyaletinde Hoşab kalesi beyliğinin Mahmudiyan Aşireti ocakzadelerinden İbrahim Bey'in uhdesine ibkaen tevcihi hakkında... deyar heyran
■ Koord: 38° 19' 2'' D, 43° 47' 56'' K
Hacı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖: Haci
1916h 📖: Xaç [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 38' 19'' K
Hamurkesen mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1902 📖: Zernak / Dzernak [ Ermenice dzernag "kırlangıç" ]
1854h 📖: Zernak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda Kürt yerleşimidir, ancak daha önceki döneme ait Ermeni izleri bulunur. Kalesi vardır. SN
■ Koord: 38° 20' 47'' D, 43° 37' 46'' K
Hasankoç mezra (Ortaköy bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 26'' D, 43° 37' 11'' K
Işıkpınar mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Ortük
E1902 📖: Hürtug [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 21'' D, 43° 36' 53'' K
Karakoç mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Melgava/Malkava [ Kürtçe "melik imareti" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 14'' D, 43° 52' 31'' K
Koçgüden mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Didanıs/Dedanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 43° 38' 51'' K
Mollahüseyin mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Deştemahan
1916h 📖: Mollahüseyin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 43° 46' 14'' K
Murataldı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Şuşnemerık [ Ermenice şuşanamark "zambak çayırı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Van merkez Kevenli köyüne bakınız. SN
■ Koord: 38° 15' 21'' D, 43° 51' 14'' K
Mustafabey mezra (Çörekli bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Kolan [ Kürtçe ]
1916h 📖: Mustafabey
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 38'' D, 43° 50' 18'' K
Ongun mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Akhasan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 27'' D, 43° 40' 2'' K
Ortaköy mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916hb 📖: Guw [ Kürtçe "ahır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 43° 37' 58'' K
Öveçli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Repetik/Repedik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 33'' D, 43° 56' 27'' K
Sadık mezra (Yaramış bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1977rh 📖: Sado
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 2'' D, 43° 49' 39'' K
Savacık mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖: Havasorik/Hevşasorik [ Kürtçe hewşê sorik "kızılca ağıl" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 43° 37' 9'' K
Sevindik mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Kasrika Nûredîn [ Kürtçe "Nureddin konağı" ]
1916h 📖: Kasr [ Kürtçe/Türkçe "konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mirahoryan (1885) vaktiyle kalabalık bir Ermeni yerleşimi iken 19. yy sonunda 10 hane Ermeni ve 6 hane Kürt nüfus kaldığını belirtir. Köy yakınındaki Güzel Baba yatırının sıtmaya şifalı olduğunu anlatır. SN
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 52' 20'' K
Sütlüce mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Zıvik [ Kürtçe "tarlacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 43° 58' 11'' K
Taşdöndüren mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1885a 1916h 📖 📖: Şikeftikan [ Kürtçe "mağaralılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe «şikeftikan» `mağaralılar` muhtemelen Ermenice isimden uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 15' 31'' D, 43° 48' 50'' K
Tepegören mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1885a 1916h 📖 📖: Zeynis
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 33'' D, 43° 53' 17'' K
Topsakal mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Paçan [ Kürtçe "çaputlar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 31'' D, 44° 1' 43'' K
Tutmaç mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖: Krel/Kirıl
E1885a 📖: Kıryal [ Ermenice "yazılı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Ertoşi aşiretinin Memedpîran kolunun merkezidir. SN
■ Koord: 38° 15' 3'' D, 43° 42' 27'' K
Tuygun mezra (Sevindik bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Naçarava [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 32'' D, 43° 56' 33'' K
Umut mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Kortikân [ Kürtçe qortikan "çukurlar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 15'' D, 43° 50' 49'' K
Uzungedik mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖: Girdeser/Girdesor [ Kürtçe "baştepe" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 28'' D, 43° 58' 13'' K
Üçgen mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Uri [ Ermenice "söğüt" ]
1916hb 📖: Kolani Malitar [ Kürtçe "Tar hanesi hendeği" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 31'' D, 43° 44' 50'' K
Üzengi mezra (Umut bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Kânisipi [ Kürtçe "akpınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 53'' D, 43° 51' 46'' K
Yaramış mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946 📖: Maksutkolanı
1916h 📖: Kolani Maksudağa [ Kürtçe "Maksut Ağa hendeği" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 26'' D, 43° 50' 56'' K
Yelekli mezra (Öveçli bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Yekmal [ Kürtçe "tek hane" ]
1916h 📖: Bosan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 30'' D, 43° 57' 19'' K
Yurtbaşı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Şêxan | Berkiş
1916h 📖: Şeyxan
E1902 📖: İşxan [ Ermenice "bey, hükümdar" ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ İşxan adı 10. yy’da burada bulunduğu kaydedilen Ardzruni beylerine ait at ahırlarından kalmış olmalıdır. 1885'te ziyaret eden Mirahoryan'a göre önceden Ermeni yerleşimi iken Kürtleşmiş idi. SN
■ Koord: 38° 13' 47'' D, 43° 47' 16'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.