haritada ara :   km  
Gürpınar'da 134 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Abdalsincan mezra (Karakoç bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Abdalsincan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 57'' D, 43° 51' 57'' K
Ağıldere mezra (Uzungedik bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Zahidan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 24'' D, 43° 55' 1'' K
Akbulut mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Agreg/Egrek [ Ermenice akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 9'' D, 43° 40' 55'' K
Akdoğu mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Çarçalan [ Kürtçe "dört kuyu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 38'' D, 43° 22' 47'' K
Alnıak mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Bahanıs
E1902 📖: Bahants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1884'te köyü ziyaret eden Miraxoryan 'bundan 50 yıl önce' köyde 45 hane Ermeni varken bunların baskılar sonucu göçtüğünü, 'şimdi' 16 hane Kürt ve 2 hane Ermeni kaldığını anlatır. SN
■ Koord: 38° 13' 16'' D, 43° 42' 43'' K
Arındı mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Seyl/Selköy
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 8' 8'' D, 43° 49' 44'' K
Arkaç mezra (Dikbıyık bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Soraviyan [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 51' 0'' D, 43° 20' 29'' K
Arkboyu mezra (Aşağıkaymaz bağ) - Gürpınar - Van
1916h 📖: Gelbelesan
E1902 📖: Galblasan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 32'' D, 43° 21' 2'' K
AşağıAlıç mezra (Kılıçtutan bağ) - Gürpınar - Van
1916h 📖: Sükünis Süfla
■ Koord: 37° 53' 39'' D, 43° 33' 18'' K
AşağıKaymaz mahalle - Gürpınar - Van
1916h 📖: Micinger aş. [ Ermenice "ortakent" ]
E1895 E1895: Bıjıngerd
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe Méjingira Jêrê (Aşağı Mejingir). Ayrıca Mejingirin bazen Bejingir diye geçiyor. Suat ATAN
■ Koord: 38° 19' 17'' D, 43° 23' 3'' K
Atabinen mezra (Akdoğu bağ) - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Olaman
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Süryanilerden kalma olduğu söylenen Meryemana kilisesinin harabesi 20. yy sonlarında mevcuttu. SN
■ Koord: 37° 51' 6'' D, 43° 24' 51'' K
Bağlıdere mezra (Dikbıyık bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Selilan
■ Koord: 37° 55' 14'' D, 43° 20' 19'' K
Bağrıyanık mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Zaxoski/Zağoski [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 0'' D, 43° 34' 59'' K
Beşbudak mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Gelegirin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 45'' D, 43° 21' 22'' K
Beşparmak mezra - Gürpınar - Van
1916h 📖: Axolan aş. + yk.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bitişiğinde Axolan Dağı (Beşparmak Dağı) bulunur. SN
■ Koord: 37° 56' 27'' D, 43° 44' 50'' K
Bozyiğit mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Arixan/Arığan
E1902 📖: Areğ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1912’de 192 Ermeni ve 34 Kürt nüfusu, Surp Vartan ve Surp Apraham manastırları vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 23' 9'' D, 43° 34' 19'' K
Bölmeçalı mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
E1885a 1916h 📖 📖: Pagagedük/Pagagedik [ Kürtçe "gedik ağıl" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 51'' D, 43° 35' 41'' K
Bükeç mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
E1902 1916h 📖 📖: Aşgan/Aşkan [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 19. yy sonu itibariyle az sayıda Ermeni nüfusu fakat önceki dönemden kalma Surp Hovhannes kilisesi vardı. SN
■ Koord: 37° 56' 5'' D, 43° 16' 52'' K
Bükülmez mezra (Topçudeğirmeni bağ) - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
■ Koord: 37° 56' 9'' D, 43° 38' 7'' K
Cevizalan mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1912 📖: Krdikan [ Kürtçe girdikan? "kocamanlar?" ]
1914h 📖: Girdikân/Kürdikân
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 19'' D, 43° 47' 56'' K
Çakınlı mahalle - Gürpınar - Van
1916h 📖: Nanik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 52'' D, 43° 28' 4'' K
Çakır mezra (Sevindik bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Taborik/Taperik
■ Koord: 38° 17' 21'' D, 43° 56' 38'' K
Çatakdibi mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Sokan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 1'' D, 43° 43' 1'' K
Çavuştepe mahalle - Gürpınar - Van
1916h 📖: Aspaşin
E1895 E1895: Asdvadzaşen [ Ermenice "Allah-abad" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Çavuştepe’de bulunan Urartu hisarı, Ermeni soyunun atası olarak kabul edilen Hayk’ın Kalesi (Haykapert) adıyla anılır. 1914’te 248 Kürt ve 351 Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 20' 53'' D, 43° 27' 1'' K
Çepkenli mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖: Pagan [ Kürtçe "viranlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şahen Kadoyan'ın Pagan köyü Ermenilerine ilişkin kitabı Գիւղը՝ Կորդուաց լեռներում [Zagros Dağlarındaki köy] 1997'de Fresno'da basılmıştır. SN
■ Koord: 37° 51' 50'' D, 43° 40' 26'' K
Çizgili mezra (Taşlıyazı bağ) - Gürpınar - Van
■ Koord: 37° 53' 56'' D, 43° 17' 5'' K
Çörekli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Pagacemal [ Kürtçe "Cemal ağılı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 50'' D, 43° 47' 54'' K
Dağarcık mezra (Bölmeçalı bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Zandekanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 13' 47'' D, 43° 34' 46'' K
Dağseven mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Şivreş [ Kürtçe "karafidan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 2' 18'' D, 43° 19' 4'' K
Değirmendüzü mahalle (Gürpınar bağ) - Gürpınar - Van
1916h 📖: Xarnik
E1902 📖: Xarnurt [ Ermenice "karışım (yeri)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Şamiram kanalının çeşitli kolları bu yerde birleştiği için veya bu kanal ile Hoşap Çayı burada kesiştiği için `karışma yeri` anlamında Xarnurt adı verildiği söylenir. Şimdi Gürpınar ilçe merkezinin bir mahallesidir. SN
■ Koord: 38° 19' 31'' D, 43° 23' 32'' K
Dırbaz mezra (Güleçler bağ) - Gürpınar - Van
■ Koord: 38° 8' 51'' D, 43° 43' 45'' K
Dikbıyık mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
E1912 1916h 📖 📖: Koğan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 53' 26'' D, 43° 23' 54'' K
Dikenli mezra - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Berkiş
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 53'' D, 43° 41' 35'' K
Dolaylı mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Taxmanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 32'' D, 43° 37' 57'' K
Doluçıkın mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Kilise
1916hb 📖: Selkilise [ Türkçe "Sel (Arındı) köyü kilisesi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 24'' D, 43° 51' 8'' K
Doruk ölü yerleşim (Güleçler bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Derik [ Kürtçe "kilise" ]
■ Koord: 38° 5' 40'' D, 43° 43' 20'' K
Düvenciler mezra (Çatakdibi bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Beytemîran [ Kürtçe "beyler evi" ]
■ Koord: 38° 2' 39'' D, 43° 45' 6'' K
Düzgören mezra (Arındı bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Doşka/Doçka
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 35'' D, 43° 47' 22'' K
Elaçmaz mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Salaxane [ Kürtçe/Türkçe "mezbaha" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ 1870'lerdeki kıtlık döneminde Van'daki Varak Manastırı önderi Xrimyan, o zamanlar metruk olan bu köyü satın alarak Norduz bölgesinden kıtlık kurbanı 35-40 hane Ermeniyi yerleştirmişti. SN
■ Koord: 38° 27' 59'' D, 43° 59' 15'' K
Erkaldı mahalle - Gürpınar - Van
E1885a 📖: Hndsdan [ Ermenice ]
1854h 1916h 📖 📖: Hindistan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912’te 209 Ermeni ve 30 Kürt nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 21' 15'' D, 43° 33' 1'' K
Evinli mezra (Üçdoğan bağ) - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Bedranıs [ Ermenice "Bedriler/Bedroslar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 51' 36'' D, 43° 38' 54'' K
Geçerli mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
E1912 📖: Makoşk
1916h 📖: Mekoşk/Mekoçik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 1' 45'' D, 43° 22' 55'' K
Geziyurt mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Beşan [ Kürtçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 26'' D, 43° 29' 36'' K
Giyimli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Xırkans
E1895 E1895: Xrgants/Xargants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Eprigyan’da görülen Xırgaxts biçimi muhtemelen basım hatasıdır. 19. yy başında 35 hane Ermeni nüfusu olan köy, 20. yy başında Kürtleşmiş idi. SN
■ Koord: 38° 12' 1'' D, 43° 43' 51'' K
Golaşirin mezra - Gürpınar - Van
E1885a 📖: Elmalu
■ Koord: 38° 18' 37'' D, 43° 56' 9'' K
Gölardı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1895 1916h E1895 📖: Doni [ Ermenice "bayramyeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 57'' D, 43° 33' 1'' K
Güğümlü mezra (Yoldüştü bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Hindevanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 7' 53'' D, 43° 35' 22'' K
Güleçler mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Xarabeşeyx [ Kürtçe "şeyhören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 6' 50'' D, 43° 42' 20'' K
GüllüceDağı dağ - Gürpınar - Van
1916h 📖: Şikolanis
■ 3350 metre yüksekliktedir. SN
■ Koord: 38° 1' 15'' D, 43° 27' 25'' K
Gümüşpalan mezra (Topyıldız bağ) - Gürpınar - Van
1916h 📖: Çerçiyan
■ Koord: 37° 54' 42'' D, 43° 31' 38'' K
Günbaşı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖: Mirava/Mirabad [ Kürtçe "bey imareti? bey suyu?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 57'' D, 43° 43' 42'' K
Gürpınar ilçe - Gürpınar - Van
1928 📖: Havasor (idari bölge)
E1902 1916h 📖 📖: Gığzi/Kığzi կղզի [ Ermenice "ada" ]
E1902 📖: Hayatsor / Havatsor հաւացոր (idari bölge) [ Ermenice "ata deresi" ]
E474 📖: Hayots Tsor Հայոց ձոր (idari bölge) [ Ermenice "Hayk deresi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Ermenilerin atası kabul edilen Hayk tarafından kurulduğu rivayet edilen Hayk Kalesi (Çavuştepe) nedeniyle Gürpınar bölgesine öteden beri Havatsor `ata deresi` veya Hayatsor/ Hayots tsor `Hayk deresi` adı verilmiştir. Havasor adının Kürtçe `kızılsu` anlamına gelen avasor’la ilgisi yoktur. Bugünkü ilçe merkezi eski Gığzi köyüdür. Gığzi’nin 1912’de 312 Ermeni ve 60 Kürt nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 19' 32'' D, 43° 24' 40'' K
Güzelsu mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1946 📖: Hoşap
1916hb 📖: Mamuretülhamid [ Türkçe "Hamid şehri" ]
1876a 📖: Mahmudî/Mahmudan (kaza)
A1220 1916h 📖 📖: Xoşab (neh) [ Farsça "tatlısu" ]
E905 📖: Mardastan/Mardbedagan [ Ermenice "Medistan" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Ünlü kalesi 15. yy’dan 1847'ye dek Mahmudî Kürt beylerinin mülkü olmuştur. Kapıdaki kitabe Süleyman Bey Mahmudi'nin 1643 yılında yaptığı onarımı belgeler. Buradaki akarsuyun adı olan Xoşab 13. yy başında İslam coğrafyacısı Yakut’un eserinde anılır. SN
■ © 08.03.1702 Van eyaletinde Hoşab kalesi beyliğinin Mahmudiyan Aşireti ocakzadelerinden İbrahim Bey'in uhdesine ibkaen tevcihi hakkında... deyar heyran
■ Koord: 38° 19' 2'' D, 43° 47' 56'' K
Hacı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1928 📖: Haci
1916h 📖: Xaç [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 38' 19'' K
Hamurkesen mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1902 📖: Zernak / Dzernak [ Ermenice dzernag "kırlangıç" ]
1854h 📖: Zernak
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eprigyan’a göre 19. yy sonunda Kürt yerleşimidir, ancak daha önceki döneme ait Ermeni izleri bulunur. Kalesi vardır. SN
■ Koord: 38° 20' 47'' D, 43° 37' 46'' K
Hasankoç mezra (Ortaköy bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 26'' D, 43° 37' 11'' K
Havşireş mezra (Sevindik bağ) - Gürpınar - Van
Eski adı: Havşireş [ Kürtçe "kara ağıl" ]
■ Koord: 38° 16' 1'' D, 43° 53' 11'' K
Işıkpınar mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Ortük
E1902 📖: Hürtug [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 21'' D, 43° 36' 53'' K
Kabatepe ölü yerleşim (Yalınca bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Mafuran [ Kürtçe ]
■ Koord: 37° 52' 10'' D, 43° 33' 9'' K
Kalkanlı mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Demirkos
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 7'' D, 43° 25' 4'' K
Kapçık mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916hb 📖: Derbedanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Koord: 37° 58' 4'' D, 43° 36' 53'' K
Kapıdağ mezra (Dağseven bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: İspinder/İsindar [ Kürtçe ]
■ Koord: 38° 3' 1'' D, 43° 20' 30'' K
Karakaş mezra (Örmeli bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
E1902 1916h 📖 📖: İreni
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 4' 59'' D, 43° 29' 17'' K
Karakoç mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Melgava/Malkava [ Kürtçe "melik imareti" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 14'' D, 43° 52' 31'' K
Kayrakdere mezra - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
■ Koord: 37° 51' 38'' D, 43° 40' 1'' K
Kılıçtutan mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Rikava [ Kürtçe rîqava ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 18'' D, 43° 34' 51'' K
Kırkçömlek mezra (Kılıçtutan bağ) - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Semeker
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 52' 41'' D, 43° 34' 30'' K
Kırkgeçit mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Kasrik/Kesrik [ Kürtçe qesrik "saraycık" ]
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ 1935-1954'te Gürpınar ilçe merkezi olan Kasrik burası değil Çavuştepe yakınındaki Taşkonak köyüdür. SN
■ Koord: 38° 8' 17'' D, 43° 29' 48'' K
Kızgınkaya mezra (Çepkenli bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Nihrivan/Nihriyan
■ Koord: 37° 52' 56'' D, 43° 43' 53'' K
Kilise mevki (Yığıntepe bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Deyr Maryam Kilisesi [ Kürtçe "Meryen manastırı" ]
E476 E1902 📖: Hokeats Vank/Hokvots Vank [ Ermenice "ruhlar manastırı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Şimdi cılız bir harabe olan manastır rivayete göre 4. yy'da 'Aydınlatıcı' Aziz Krikor tarafından kurulmuş ve Havari Bartholomeos tarafından getirilen mucizevi Meryem ikonasını barındırmıştır. İlk kez 17. yy'da tahrip edilmiş, bir süre canlandırıldıktan sonra 1895 dolayında terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 5' 58'' D, 43° 24' 14'' K
Koçgüden mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Didanıs/Dedanıs [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 9' 38'' D, 43° 38' 51'' K
Koşumlu mezra (Topyıldız bağ) - Gürpınar - Van
1916h 📖: Horhora
■ Koord: 37° 53' 4'' D, 43° 32' 7'' K
Koyunyatağı mezra (Gürpınar bağ) - Gürpınar - Van
K2015b 📖: Axçanıs
1916h 📖: Oxçarans
E1895 E1895: Voçxarants [ Ermenice "koyunlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 1912’de 25 Kürt ve 67 Ermeni nüfusu vardı. (VanV). SN
■ Koord: 38° 20' 34'' D, 43° 25' 8'' K
Kuşdağı mahalle - Gürpınar - Van
1916h 📖: Dîmkosti/Demkosni
Kürt-Sünni (Pinyaniş) yerleşimi
■ Koord: 38° 14' 41'' D, 43° 27' 22'' K
Küçükburç mezra (Topyıldız bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Çilgiri [ Kürtçe "kırk tepe" ]
■ Koord: 37° 52' 49'' D, 43° 25' 59'' K
Mollahüseyin mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Deştemahan
1916h 📖: Mollahüseyin
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 39'' D, 43° 46' 14'' K
Murataldı mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Şuşnemerık [ Ermenice şuşanamark "zambak çayırı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Van merkez Kevenli köyüne bakınız. SN
■ Koord: 38° 15' 21'' D, 43° 51' 14'' K
Mustafabey mezra (Çörekli bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Kolan [ Kürtçe ]
1916h 📖: Mustafabey
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 38'' D, 43° 50' 18'' K
Oğuldamı mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Axsin/Aksin
E1902 📖: Ağsin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 0' 41'' D, 43° 23' 43'' K
Ongun mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Akhasan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 27'' D, 43° 40' 2'' K
Ortaköy mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916hb 📖: Guw [ Kürtçe "ahır" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 57'' D, 43° 37' 58'' K
Otbiçer mezra (Gürpınar bağ) - Gürpınar - Van
K2015b 📖: Xaskan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖: İremir
E1895 E1895: Ermeru
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 4'' D, 43° 26' 7'' K
Örmeli mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1928 📖: Kangavar/Kengever
E905 📖: Kangvar [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Vaspuragan hanedanının bölünmesinden sonra Abusahl oğlu Gurgen-Haçik Ardzruni’nin asi hükümdarlığının (983-1003) merkezi bu yerde idi. Gurgen’in kalelerinin kalıntıları Kelaraş ve Kelaspi dağları üzerinde görülür. Eski Antsevatsik’ ülkesinin ve Norduz bölgesinin en eski yerleşimidir. SN
■ Koord: 38° 7' 2'' D, 43° 30' 42'' K
Öveçli mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Repetik/Repedik
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 33'' D, 43° 56' 27'' K
Özlüce mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Araz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 3' 55'' D, 43° 26' 59'' K
Parmakkapı mahalle - Gürpınar - Van
1916h 📖: Engüştanıs
E1895 E1895: Angışdants [ Ermenice agntaşd? "pınar ova" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ 20. yy başında 60 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sdepanos kilisesi vardı. SN
■ Farsça Engüşt (parmak) kelimesiyle de ilintili olabilir. Suat ATAN
■ Koord: 38° 18' 8'' D, 43° 25' 55'' K
Pirbedelan mezra (Dikbıyık bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Pirbedelan [ Kürtçe "derviş dedeler" ]
■ Koord: 37° 56' 6'' D, 43° 24' 15'' K
Sadık mezra (Yaramış bağ) - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1977rh 📖: Sado
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 26' 2'' D, 43° 49' 39'' K
Sakalar mahalle - Gürpınar - Van
E1895 1928 E1895 📖: Xosb [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 2'' D, 43° 20' 12'' K
Sapakonak mahalle - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Korit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 12' 50'' D, 43° 36' 33'' K
Sarıçiçek mezra (Taşlıyazı bağ) - Gürpınar (Kırkgeçit bucağı) - Van
1916h 📖: Govan/Kovan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 57' 28'' D, 43° 16' 14'' K
Sarıyaprak mezra (Yoldüştü bağ) - Gürpınar - Van
1977rh 📖: Kızılmeydan [ Türkçe ]
■ Koord: 38° 7' 15'' D, 43° 37' 48'' K
Savacık mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 1928 📖 📖: Havasorik/Hevşasorik [ Kürtçe hewşê sorik "kızılca ağıl" ]
Kürt-Sünni (Bruki) yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 42'' D, 43° 37' 9'' K
Sevindik mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
K2015b 📖: Kasrika Nûredîn [ Kürtçe "Nureddin konağı" ]
1916h 📖: Kasr [ Kürtçe/Türkçe "konak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Mirahoryan (1885) vaktiyle kalabalık bir Ermeni yerleşimi iken 19. yy sonunda 10 hane Ermeni ve 6 hane Kürt nüfus kaldığını belirtir. Köy yakınındaki Güzel Baba yatırının sıtmaya şifalı olduğunu anlatır. SN
■ Koord: 38° 18' 20'' D, 43° 52' 20'' K
Sıcaksu mahalle - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
1916h 📖: Babanıs [ Ermenice babents "babalar/Bab'lar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 37° 50' 35'' D, 43° 32' 45'' K
Sugözü mezra - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
■ Koord: 37° 53' 13'' D, 43° 25' 3'' K
Sunduz dağ - Gürpınar - Van
1916h 📖: Sudiz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 16' 41'' D, 43° 33' 20'' K
Sütlüce mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
1916h 📖: Zıvik [ Kürtçe "tarlacık" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 58'' D, 43° 58' 11'' K
Tarımcı mezra (Çepkenli bağ) - Gürpınar (Yalınca bucağı) - Van
■ Koord: 37° 54' 6'' D, 43° 43' 15'' K
Taşdöndüren mahalle - Gürpınar (Güzelsu bucağı) - Van
E1885a 1916h 📖 📖: Şikeftikan [ Kürtçe "mağaralılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe «şikeftikan» `mağaralılar` muhtemelen Ermenice isimden uyarlanmıştır. SN
■ Koord: 38° 15' 31'' D, 43° 48' 50'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.