haritada ara :   km  
Güroymak'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Akbulut mezra - Güroymak - Bitlis
1928 1946 📖 📖: Hartisor/Hatisor [ Ermenice harti tsor յարդի ձոր "samandere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 24'' D, 41° 59' 25'' K
Arpacık köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Kisxam / Kisğam
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 30'' D, 42° 5' 41'' K
Aşağıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖: Morgo
1556b E1848 📖 📖: Morx süfla
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 49'' D, 42° 6' 43'' K
Bölmedere mahalle (Güroymak bağ) - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Sîz [ Ermenice séz "ayrık otu" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 6'' D, 42° 2' 44'' K
Budaklı köy - Güroymak - Bitlis
1556b E1902 📖 📖: Ağaçur [ Ermenice "tuzlu su" ]
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 38' 6'' D, 42° 2' 30'' K
Cevizyatağı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pavik [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 46'' D, 41° 57' 28'' K
Çallı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b E1902 📖 📖: Pertûk/Pertak [ Ermenice pertag "kalecik" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 22'' D, 41° 56' 40'' K
Çayarası köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Şeyxan [ Kürtçe şêxan "şeyhler" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 6'' D, 41° 58' 53'' K
Çıtak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Kanireş [ Kürtçe kanêreş "karapınar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 51'' D, 42° 8' 8'' K
Değirmenköy köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Muşeğaşen [ Ermenice "Muşeğ (öz.) köyü" ]
1556b 📖: Mışexşîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ 4. ila 9. yy’da Taron (Muş) ülkesine egemen olan ve Ermeni tarihinde önemli roller oynayan en az altı adet Muşeğ Mamikonyan’dan biri onuruna adlandırılmış olmalıdır. Bölgenin eski merkezi burası iken sonradan kurulan Norşén (`yenikent`, şimdiki Güroymak) önem kazanmıştır. SN
■ Koord: 38° 36' 17'' D, 41° 59' 27'' K
Gedikpınar köy - Güroymak (Ovakışla bucağı) - Bitlis
1928 📖: Bîrik [ Kürtçe "kuyucuk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 41' 57'' D, 42° 4' 6'' K
Gölbaşı belediye - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Gölbaşı | İrun
E1912 📖: Saregole | Érun [ Kürtçe serêgolê "gölbaşı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Güroymak ilçesinde Arapların bulunduğu tek yerleşimdir. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. SN
■ Koord: 38° 38' 29'' D, 42° 5' 53'' K
Günkırı belediye - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E967 1917h 📖 📖: Kotni Քոթնի [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 35' 13'' D, 41° 58' 1'' K
Güroymak ilçe - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çukur (idari bölge)
1556b E1902 📖 📖: Norşîn/Norşén [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Kürt-Sünni/Müslüman Arap yerleşimi
■ Eski Norşen şimdiki kasaba merkezinin 1 km kadar güneydoğusundadır. Kasaba adı Ermenice olmakla beraber nüfus 16. yy tahririnden itibaren Kürt ve İslam görünür. SN
■ Çoğunluğu Kürt olan ilçede azınlık olarak Araplarda yaşamaktadır gölge
■ Koord: 38° 34' 38'' D, 42° 1' 9'' K
Güzelli köy - Güroymak - Bitlis
K 📖: Serêşivi
1917h 📖: Şivhaciyan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 27'' D, 42° 5' 45'' K
Kaleli köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mişkan
Kürt-Sünni (Şemski) yerleşimi
■ Kürtçe mişkan `fareler` mümkün görünmüyor. Muşeğa-pert (`Muşeğ kalesi`) düşünülebilir. Karş. Güroymak-Değirmen köyü. SN
■ Koord: 38° 32' 44'' D, 42° 1' 13'' K
Kavunlu köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Bizatun [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 30'' D, 42° 3' 32'' K
Kekliktepe köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Mısuri [ Ermenice ]
1556b 📖: Mşuri
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 8'' D, 42° 4' 31'' K
Konak mezra - Güroymak - Bitlis
E1912 📖: Tsıgnaçur Ձկնաջուր [ Ermenice "balıksuyu" ]
1556b 📖: Sinaçur / Zınaçur
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 21'' D, 42° 4' 48'' K
Kuştaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xasık [ Kürtçe xasik "bey mülkü (has)" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 39'' D, 42° 4' 35'' K
Oduncular köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1917h 📖: Boryan [ Kürtçe "bayırlılar" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Boryan köyünde Erivan kökenli Kürt Redkan aşireti yaşar. Erivan'dan Iğdır'a, oradan Bulanık Bostancılar köyüne, oradan da Boryan köyüne göç etmişler. Mar(d)astan
■ Koord: 38° 34' 13'' D, 42° 10' 8'' K
Özkavak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Oskağak
E680 📖: Otskağak [ Ermenice "yılankent" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Otskağak `yılankent` ve Vişabakağak `ejderkent` adıyla 4. yy’dan itibaren kaydedilmiştir. Adın açıklaması efsanelere dayandırılır. ■ Türkçe uyarlaması şaheserdir. SN
■ Koord: 38° 40' 12'' D, 42° 3' 52'' K
Saklı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sirit
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 49'' D, 41° 58' 11'' K
Sıcaksu mezra - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1848 📖: Çermug [ Ermenice "ılıca" ]
K1848: Germav [ Kürtçe "ılıca" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 39' 1'' D, 42° 8' 40'' K
Sütderesi köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 1917h 📖 📖: Mozag/Mozek [ Ermenice "domuz yavrusu" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 36' 22'' D, 42° 1' 4'' K
Tahtalı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1865h 📖: Tahtalı / Taxtalu [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 32'' D, 42° 8' 29'' K
Taşüstü köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Korğak / Korxak
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 40' 48'' D, 42° 5' 15'' K
Uğurlu mahalle (Güroymak bağ) - Güroymak - Bitlis
1917h 📖: Oğurmek
1556b 📖: Çukur Oğurmek
■ 16. yy’da kalabalık bir Ermeni köyü ve nahiye merkezidir. SN
■ Koord: 38° 35' 22'' D, 42° 1' 40'' K
Üzümveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Çapkis [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 16. yy’da nüfusu bütünüyle Ermenidir. SN
■ Mezarlıkta hâlâ üzerinde Ermenice yazılar olan mezar taşları var. Manav
■ Koord: 38° 33' 59'' D, 42° 0' 17'' K
Yağmurlu mezra - Güroymak - Bitlis
1556b E1912 📖 📖: Kâkto
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 32' 31'' D, 42° 1' 42'' K
Yamaçköy köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Pov [ Ermenice ]
1556b 📖: Pav
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 34' 41'' D, 41° 59' 1'' K
Yayladere köy - Güroymak - Bitlis
1556b 📖: Muştak [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 29'' D, 42° 3' 24'' K
Yazıkonak köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Nisd / Nist [ Ermenice "konak, durak" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 11'' D, 42° 7' 11'' K
Yemişveren köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1928 📖: Balekan [ Kürtçe "abdallar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 35'' D, 42° 0' 55'' K
Yukarıkolbaşı köy - Güroymak (Çukur bucağı) - Bitlis
1556b 📖: Morx yk.
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 56'' D, 42° 5' 44'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.