Gürün'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bozhöyük köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Bozhüyük
■ Ünlü devrimci Hüseyin İnan'ın doğduğu köydür. kurdishalevi
  Camiliyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Camiliyurt
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt veya Zaza Köyü Türk22
  Güneş köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Güneş
■ Türk Köyü Türk22
  Güllübucak köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Güllübucak
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Kındıralık köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Kandıralık
Eski adı: Börklü
■ Kındıra bitkisi bölgede bol miktarda yetişmektedir. Kındıralık, su kaynaklarında yetişen bir bitkinin adı olduğu gibi, “Yeşilliğin başlangıcı, suyun menbası” anlamına gelmektedir. Fırat Irmağının kaynaklarından birisi olan Tohma Suyunun buradan çıkmış olması nedeniyle bu köyümüze Kındıralık adı verilmektedir. (Kaynak: www.guruntarihi.com) yalcin
■ Darende'nin Ayvalı kasabasından ayrılarak, şimdiki adı Yazyurdu olan Celikanyurt ve daha sonra da Börklü'ye yerleşen Börklü Ali köyün kurucusudur. Türk köyü Türk22
  Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
  Erdoğan köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
Ç1920~ 📖 Şogenhable
1914hk 📖 Maraşlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Maraşlı (Erdoğan) Köyü Halkı 1877/1878 yılında yapılan Osmanlı-Rus savaşları esnasında Kuzey Kafkasya’nın Nalçık Bölgesinden gelerek önce Maraş bölgesine, daha sonra Maraşlı Köyüne gelerek yerleşmişlerdir. Gürün ilçesinin tek Çerkes köyüdür. yalcin
  Beypınarı köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Beypunar
■ Türk Köyü Türk22
  Deveçayırı köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Deveçayırı
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt veya Zaza Köyü Türk22
  Akdere köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Akdere
Türkmen (Avşar) yerleşimi
  Yazyurdu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1913z 📖 Celikanlı Yurdu [ Kr Cilikan "çulcular (aş.)" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy halkı Malatya-Adıyaman Celikan aşiretinden gelip yerleşenlerdir. yalcin
■ © 08.11.1913 Gürün kazası Çelikanlıyurd karyesinden Metek Osmanoğlu Mehmet'in ölümüne sebep olan aynı karyeden Kelüsükoğlu Mehmed'in yakalanmasına çalışıldığı. deyar heyran
  Göbekören köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Göbekören
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Türk Köyü Türk22
  Yolgeçen köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1928 📖 Tekirahma
1902hb 📖 Tekke Rahma
As-714 📖 Til Garimmu
■ Kültepe'de bulunan en eski yazılı belgelerde anılan Tegaramma kenti ile Tevrat'ta ve Ermeni efsanelerinde anılan Toxarma kavmin aynı yer olmalıdır. Ancak tarihi yerleşim yerinin Gürün kenti veya Bahçeiçi (Tohma) beldesi olması daha güçlü olasılıktır. SN
■ Türk Köyü Türk22
  Başören köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Başören
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Kaynarca köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Hekimköyü
1902hb 📖 Hekimhan
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Alevi - Sünni Türk Köyü Türk22
  Güldede köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Güldede
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yenibektaşlı köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Bektaşi
■ Türk Köyü Türk22
  Kayalar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1960 📖 Diricanlı [ Kr dirêjan "Uzunlar" ]
1928 📖 Şakşakpınar
■ 1996 yılında ismi Kayalar Köyü olarak değiştirilen Diricanlı Köyü halkının büyük bir kısmı Malatya Direjan bölgesinden gelmeleri nedeniyle bu ismi almıştır. yalcin
  Karapınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Karapınar
Alevi yerleşimi
■ Karapınar Köyü’nün ilk sakinleri Malkoç/Moğulkoç sülalesidir. Türk Köyü Türk22
  Osmandede köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Osmandedeli
Eski adı: Kötüköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Türk Köyü Türk22
  Höyüklüyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Öyüklü
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Hüyüklüyurt köyü, ismini, köyün kuzeyinde bulunan tarihî hüyükten almaktadır. Türk22
  Kürkçü köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1918h 📖 Kürkçü aş. + yk.
■ Türk Köyü Türk22
  Kızılpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Kızılpınar
■ Türk Köyü Türk22
  Yaylacık köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Yaylacık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türk Köyü Türk22
  Çiçekyurt köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Çiçekyurdu
■ 1915 yılında Haymana'dan gelen Türkmenler ile köy büyümüştür. Türk22
  Kaş köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1918h 📖 Kaş
Alevi yerleşimi
■ Kürt Köyü Türk22
  Koyunlu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1918h 📖 Ğalloş / Gelloş
■ Gelloş/Ğalloş adının anlamı bilinmemektedir. `Kunduracı` veya `güzel yer` anlamına geldiğine dair rivayetler mesnetsizdir. 1914 Kiepert haritasında Gâvurköy adı verilen yer olması muhtemeldir. Halkı toplamadır. SN
■ Türk Köyü Türk22
  İncesu köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk 📖 İncesu
  Karakuyu köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Karakuyu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Karakuyulular aslen Kaşanlı halkindan oraya göc edenlerdendir. Firat imirza
  Davulhöyük köy - Gürün - Sivas
1902hb 📖 Davulhüyük
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Türk Köyü Türk22
  Kızılburun köy - Gürün - Sivas
1928 📖 Kızılburun
Alevi (Türk) yerleşimi
  Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1918h 📖 Reşadiye
1914hk 📖 Keferviran
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt Köyü Türk22
  Çevirme köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Çevirme
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Taşlıhüyük Yılanhüyüğün mezrası Türk yerleşimi Yanlış gösterilmiş Burası çevirme değildir (ağaçlının )sol tarafındadır Türk22
  Yılanhöyük köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Yılanhöyük
■ Sünni Türk Köyü Türk22
  Kızılören köy - Gürün - Sivas
1928 📖 Kızılviran
1902hb 📖 Kızılören
■ Türk Köyü Türk22
  Behram köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Behram
  Kavak köy - Gürün - Sivas
1928 📖 Kavak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Kürt Köyü Türk22
  Taşlıhöyük mah - Gürün - Sivas
1902hb 📖 Taşlıhöyük
  Şuğul mah Gürün - Gürün - Sivas
1902hb 📖 Şuğl
  Mağara köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Mağara
Alevi yerleşimi
■ Türk Köyü Türk22
  Gürün ilçe - Gürün - Sivas
1484 📖 Gürün
As-714 📖 Tilgarimmu (başka yer)
Y150 📖 Gaurênê (idari bölge) [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ MÖ 19. yy'a ait Kültepe yazıtlarından beri Tegaramma, Tilgarimmu, Toxaramma adlarıyla anılan ülkenin merkez kasabasıdır. Tevrat'ta ve Ermeni efsanelerinde anılan Toxarma kavminin yurdu idi. Bu ilçede doğan Tohma Çayının adı muhtemelen aynı kaynaktan gelir. SN
■ Gürün ilçesi( Türk çoğunluk Kürt&Zaza&Çerkes azınlık ) 67 Köyün 14-15’i Kürt&Zaza 1’i Çerkes 2’ si karışık. 50-51’i Türk Köyüdür Türk22
  Böğrüdelik köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Böyrüdelik
Türkmen (Atmalı) yerleşimi
  Kaledere köy - Gürün - Sivas
1918h 📖 Kalederesi
■ Türk Köyü Türk22
  Çamlıca köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Sazcağız yk.
■ Türk Köyü Türk22
  Konakpınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Konakpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Konakpınar, eski tarihlerde kervan yolunun üzerinde bulunuyordu. Kervandaki yolcular, burada bulunan hana ulaşamadan köyün aşağısındaki derede, özellikle de kış aylarında mahsur kalır ve birçokları da burada boğulurdu. Bu nedenle, bölgeye gelen yolcuların/konukların boğularak ölmeleri üzerine “Konukboğan” adı verilmiştir. Daha sonraki yillarda, bu isim degişerek “Konakpınar” adını almıştır. yalcin
  Gökçeyazı köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Otlukilise
■ Türk Köyü Türk22
  Karaören köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1902hb 📖 Karaören
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Türk Köyü Türk22
  Sularbaşı köy - Gürün - Sivas
1902hb 1968 📖 📖 Sazcağız aş.
■ Türk Köyü Türk22
  Yelken köy - Gürün - Sivas
1928 📖 Yelken
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Karahisar köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Karasar
1902a 📖 Karahisar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1916 tarihinden sonra ise Ağrı ilinin Eleşkirt ilçesinde göç eden Karapapak/Terekeme Türkleri Abdi ağa ve çevresindekiler buraya yerleşmişlerdir. Türk22
  Eskibektaşlı köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
K 📖 Celikan [ Kr Cilikan "aş." ]
1902hb 📖 Bektaş
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ İsmini daha önceki yıllarda burada yaşamış olan Bektaş isimli bir kişiden dolayı almıştır. Bir başka rivayet ise, bu köyün ilk ismi Celikan’dır. Çünkü buraya ilk olarak gelip yerleşen aileler Celikan Aşiretine mensup idiler. yalcin
  Çayboyu mah - Gürün - Sivas
1902hb 📖 Gübin
  Suçatı bld - Gürün - Sivas
1799z 📖 Telin
■ © 04.01.1799 Darende'nin Telin köyündeki Şeyh Taceddin evladından Şeyh Kuşak Zaviyesi'ne zaviyedar tayini. deyar heyran
■ Türk Köyü Türk22
  Karadoruk köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Karadoruk
■ Sünni Türk Köyü Köy halkı Elbistan Karamağara köyünden gelmiştir köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen boyundan Avşar ve Beydili boyuna dayanmaktadır Türk22
  Bahçeİçi köy - Gürün - Sivas
1928 📖 Tıxmin
  Dürmepınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Dürmepınar
■ Darende’nin Zaviye mıntıkasında gelerek buraya yerleşenler olduğu için Ziyve (Zaviye) adıyla da anılır. yalcin
■ Türk Köyü. Darendenin zaviye mıntıkasından gelmişlerdir zaviye adını almışlardır 1928 yılında köyün ismin değişmiş dürmepınar olmuştur. Köy halkı Orta Asya’dan gelmiştir Türk22
  Tepecik köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Tepecik
■ Kürt Köyü Türk22
  Kışla mah Bahçeiçi - Gürün - Sivas
1902hb 📖 Toxma
  Yuva köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Yuva
Alevi yerleşimi
■ Gürün'ün en karışık köyüdür. Alevi/Sünni Türkler ve Alevi Kürtlerin bir arada yaşadığı bir köydür. Köyün çoğunluğunu Türkler oluşturmakla beraber köyün bilinen Kürt sülalesi Darende/Ağılbaşı'dan gelen Hacolardır. Ek olarak burada yerli bir Sünni Türk tabaka yoktur, köydeki Sünniler de daha önceki tarihlerde Aleviyken şu an Sünnileşmişlerdir. metonio
  Dayakpınar köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1918h 📖 Dayakpınar
Alevi (Türk) yerleşimi
  Külahlı köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1918h 📖 Külaflı
Alevi (Türk) yerleşimi
  Ağaçlı köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Mahgânlı
Türkmen yerleşimi
■ Halkının Maraş ili Pazarcık ilçesi Mahgen bölgesinden geldiklerine ilişkin bilgi doğrulanamadı. Sünni Türkmen köyüdür. SN
  Konukhoca mah - Gürün - Sivas
1918h 📖 Koyunlukoca
  EskiHamal köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Eski Hamal
Eski adı: Keşoğlu
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Kısmen Alevi Türk Köyü köyün kurucusu keşoğulları oymağından Türklerdir sonradan başka yerlerden gelip yerleşenler olmuştur Türk22
  Bağlıçay köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Alacamezar
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Köy sakinlerinin tamamı Malatya Kurecîkan aşireti ve Elbistan Alxasan aşiretlerindendir. 100 senedir buraya yerleştirilmişler, ama Kürdceyi tamamen unutmuşlar, asimile olup artık Türkce konuşuyorlar, yalnız Aleviliği koruyorlar.. yalcin
■ Alevi Türkmen yerleşimi. Etrafında birçok Kürt köyü olan bu köy nasıl olurda Kürtçeyi unutur? Gürün'ün diğer Kürt köyleri Alevi olsun Sünni olsun halen Kürtçe konuşurken. Mert Çakmak
  Sarıca köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1914hk 📖 Sarıca
■ Türk Köyü Türk22
  Ayvalı köy - Gürün - Sivas
1914hk 📖 Şeref
Sünni Türk yerleşimi
■ Darende'ye bağlı diğer Ayvalı ile komşudur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km