haritada ara :   km  
Günyüzü'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
Dutlu mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Tatlı
Kuzören mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Kozviran
Gecek mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Gecek
■ Bizans kaynaklarında adı geçen Mousgê adlı yer olduğu önerilmiştir (TİB 6.172). SN
Atlas mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Atlas
Çardaközü mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Çardaközü
Kavacık mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Kavacık
Beyyayla mah - Günyüzü - Eskişehir
1928 📖 Siroz
1807z 📖 Siroz + Tefen
■ © 08.05.1807 Kütahya sancağı dahilindeki Siroz maa Tefen kazasına tabi Karamanlı, Bedirli ve diğer köylerde adam öldüren, ırza tecavüz eden ve mal yağma eden eşkiyadan Kürd Mehmed oğlu İsmail'in ve avanesinin tedib edilmeleri deyar heyran
Kayakent mah - Günyüzü - Eskişehir
1924h 📖 Holanta
■ İmp. Philippus Arabs (247-248) dönemine ait yazıt ve Hıristiyan mezar taşları bulunmuştur. SN
Yazır mah - Günyüzü - Eskişehir
1928 📖 Yazır [ Tr "aş." ]
Günyüzü ilçe - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Günyüzü | Kozağaç
1876a 📖 Günyüzü (kaza)
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Günyüzü (Kozağacı) 1846'da Bozok eyâleti Ankara'ya bağlı kaza. 1867'de Ankara vilâyeti Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1915'de Eskişehir Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1990'larda Eskişehir'e bağlı kaza. * 06.08.1795 Sivrihisar'ın Günyüzü kazasında üç yüz kadar delil taifesini başına toplayarak mezalim ve taaddiyatta bulunan Canbeyli Aşireti Beyi Alişan Bey'in Kütahya'ya celbiyle muhakeme edilmesi. deyar heyran
■ İlçe merkezi ve bütün köyleri Manavdır. metonio
Gümüşkonak mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Yürme
Y535 📖 Gérmia [ AnaD ]
■ Ilıcası Bizans çağında ünlü bir şifa merkezi ve dini ziyaret yeri idi. Germia adı bir Anadolu dilinde `ılıca` anlamındadır. Bizans devrinde bazen Myriangeloi (`bin melekler`) adıyla anılan başpiskoposluk makamı idi. Germia'dan evrilmiş olan Yürme adı 1960 veya 1984'e dek kullanılmıştır. SN
Ova mah Günyüzü - Günyüzü - Eskişehir
1924h 📖 Ova
Bedil mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Bedil [ Tr Bedil/Beğdili "aş." ]
Ayvalı mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Ayvalı
Y400~a 📖 Mantalos | Eudoksiás
■ Evvelce tanrı Mên tapınağı var iken 4. yy'da Hıristiyan olup imp. Arkadios'un kızı veya II. Theodosios'un eşi Eudoksia'nın adını aldığı anlatılmıştır. SN
Mercan mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Mercan
Çakmak mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Çakmak
Yağrı mah - Günyüzü - Eskişehir
1925h 📖 Yağır
■ Yağrı Höyük'te Hitit buluntuları keşfedilmiştir. SN
Kavuncu mah - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 Kavuncu Yayla
Doğray mah - Günyüzü - Eskişehir
1928 📖 Doğray


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.