Gündoğmuş'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Serinyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Serheng [ Tr "çavuş, dellal" ]
■ Türkçe kullanımda serheng `orduda yüksek sesle emirleri tekrarlayan kişi` veya `padişahın önünden bağırarak giden görevli` anlamındadır. SN
  Çiçekoluk mah - Gündoğmuş - Antalya
1530tb, 1928k: Sümbüle
  Kalecik mah - Gündoğmuş - Antalya
1530tb, 1928k: Marunas/Marnas [ Yun ]
  Karabul mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Karabul
1530tb, 1928k: Karabolu [ Yun ]
■ Karabolu köyü ile Karaisa arasında Asar mevkii bulunur. SN
  Güneyyaka mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Güneyyaka
■ Gidengelmez Sivrisi'nin yamacındadır. SN
  Karadere mah - Gündoğmuş - Antalya
1928k: Kızılbağ
■ 31.12.1955'te Karadere adı verildi. SN
  Senir mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Senir [ Tr "dağ burnu" ]
  Gündoğmuş ilçe - Gündoğmuş - Antalya
1928k: Eksere [ Yun ]
1914hk: GündoğmuşKöprüsü (başka yer)
■ Eksere kasabasının altındaki Gündoğmuş Köprüsü mevkiinde kurulmuş yeni yerleşimdir (yerel anlatı). Ancak 1911 Erkanı Harbiye haritası ile 1914 Kiepert haritası, Gündoğmuş Köprüsü'nü başka yerde gösterirler. Eskere adı Yun <> `kuru` veya <> `sarp, kayalık` ile ilgili olmalıdır. SN
  Umutlu mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Omalas [ Yun omalós "düz yer" ]
  Çayırözü mah - Gündoğmuş - Antalya
1911ht: Sindirfe [ Yun ]
■ Eski adı Yun <> `parça parça, hurdahaş` veya <> `yoldaş` olmalıdır. SN
  Kayabükü mah - Gündoğmuş - Antalya
Eski adı: -


Grafik harita göster     haritada ara : km