Gündoğdu'da 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karaağaç köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1604 📖 Karaağaç
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
  Kazmalı köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi.
  Gündoğdu köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1928 📖 Feyziye
1902hk 📖 Karantı
Rumeli göçmeni (<1900) yerleşimi
  Danişment köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Danişmendli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Pekmezli köy - Biga (Gündoğdu bucağı) - Çanakkale
1902hk 📖 Pekmezli
  Pekmezli köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Pekmezli
1876s 📖 Gotoz [ Yun ]
  Akarsu köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
Eski adı: Ğotoz [ Yun ]
  Kurtuluş köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1583t 1876s 📖 📖 Marakaloz [ Yun ]
  Gündoğdu bld - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Hamidiye [ Tr "(Abdül)hamit yeri" ]
1876s 📖 Fetekoz
Y933 📖 Theotókos [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bryer & Winfield sf. 330'da Agía Theotókos kilisesinin 933/934 yılına ait onarım yazıtını verir. Rumcadan alınan sözcüklerde /th/ > /f/ evrimi yaygındır. SN
  Taşlık köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Taşlık
1583t 📖 Kozandinoz [ Yun Kostantinos? "öz." ]
  Taşpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Taşpınar
<1913a 📖 Conceva [ lz Conceva ჯონჯევა "soyadı" ]
1876s 📖 Concik
  Veliköy köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Veliköy
1876s 📖 Véla / Vîla
  Bozkale mah Gündoğdu - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Bozukkale
1902hk 📖 Atianos [ Yun "dalyan" ]
■ Atyonoz veya Atiyonoz olarak biliyor ve bu şekilde kullanıyoruz. muzaffer
  Balıkçılar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Balıkçılar
1876s 📖 Xamalyoz [ Yun ]
  Akpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Akpınar
1583t 📖 Kalamoz [ Yun kálamos "kamışlık" ]
■ Bu köye bağlı 5 mezranın ismi: Livori......Hazavita.....Huniça...Yofiriça... İstavri. muzaffer
  Söğütlü köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Söğütlü
<1913a 📖 Arşota / Raşota [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km