haritada ara :   km  
Gümüşhane Merkezde 112 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Kaden Karamustafa mah - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Eski adı: Kaden
Karamustafa köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Midi
1518t 📖: Müd
1917h 📖: Karamustafa Deresi (neh)
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Edre (Dörtkonak) köyüne bağlı Midi, Mansa, Kadin ve Evrenye mahalleleri 10.04.1951'de birleştirilerek Karamustafa adıyla köy statüsü verildi. SN
■ Günümüzdeki Kara Mustafa köyü, tarihî Midi köyü arazisi üzerinde 1950'li yıllarda kuruldu. 1516 tarihli Trabzon Tahrir defterinde geçen Aşağı Müd Rum yerleşimi idi. Manav
■ Burası eski Karamustafa Hanları olarak bilinen yerdir. Burası merkez olarak Uzunyol (Midi), Çiçekyaylası (Zirli), Evreni, Kaden, Kumlar, Keşka, Çamlık gibi küçük yerleşim yerlerinin (mahalle) birleştirilmesiyle Karamustafa köyü oluşturulmuştur. ZeMahşer
Öztürk mah - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Eski adı: Midi
■ Meşhûr Türkçü Hüseyin Nihâl Atsızʼın köyü olarak bilinir. Karamustafa köyünü oluşturan yerleşim yerlerinden biridir. Resmî adı Uzunyol olarak geçer. Köyün yerinde maden tesisleri kurulmuştur. ZeMahşer
Devrenci Boyluca köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Manşa / Mansa
Çiçekyaylası Karamustafa mah - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Eski adı: Zirli
■ Karamustafa köyünü oluşturan küçük yerleşim yerlerinden biridir. ZeMahşer
Boyluca köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Xalazara?
1917h 📖: Xorsul?
■ Köye bağlı olarak Serogoz (Serigas), Halezara, Haliloğlu, Devrenci isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. ZeMahşer
Hasköy köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1914h 📖: Xasköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Aşağı Havriya, Yukarı Havriya, Baş, Beyler, Memişli, Paşalar, Pazaryeri, Soğuksu isimlerinde küçük yerleşim yerleri bulunmaktadır. ZeMahşer
Serigas Boyluca mz - Gümüşhane_m - Gümüşhane
■ Boyluca köyünü oluşturan 4 küçük yerleşim yerinden birisidir. ZeMahşer
Övündü köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1946 📖: Punpulik [ Erm "tomurcuk" ]
1925h 📖: Bunbulak
Evreni Karamustafa mah Karamustafa - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Evreni / Evrenya [ Yun ]
Gümüşhane ib - Gümüşhane_m - Gümüşhane
E905 📖: Xağdik [Xaltik] Խաղտիք
Y17 Y952 📖Xaldía
Y-600 📖: Xalybes (kavim) [ AnaD ]
■ Gümüşhane Merkez ve Torul ilçelerini kapsayan bölgenin antik adı Xaldia'dır (Batı dillerinde Chaldia); Bizans'ın Xaldia ili 9. yy'da teşkilatlanmıştır. Yunanca isim 20. yy başına dek yaygın olarak kullanılır; Türkçede de bazen duyulur. Ülkeye adını veren ve öteden beri madencilikle ünlenen halkın adı, Homeros ve Ksenophon'da Gürcüce +ib çoğul ekiyle Xalyb-, daha sonraki yazarlarda Ermenice +di çoğul sıfat ekiyle Xaldi olarak anılır. SN
Dibekli köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Godil Bağçesi
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 5 mahallesi vardır: Karakaya, Bağ, Ekmekçili, Karşıyaka (Merkez), Topçulu Mahalleleri. godilbahceli29
Gümüşkaya köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Kodil
Y1400~b 📖: Gódaina [ Yun ]
■ İncil'de adı anılan Aziz Akylas'ın (Ακύλας) doğum yeri olduğuna inanılır. (B&W 308). SN
Salahlı mah Dörtkonak - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Y1895 📖: Málaxa Μαλάχα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Resmî kayıtlarda da Malaha olarak kayıtlı olan küçük yerleşim yeri (mahalle) sanırım burasıdır. ZeMahşer
Dörtkonak köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Adra
Y1895 📖: Átra Άτρα [ Yun "kara" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Köye bağlı olarak Çakırlı, Emirler, İşbirli, Kıran, Malaha, Müdürgil, Osmangil, Sallahlı, Turhanlı isimlerinde küçük yerleşim yerleri (mahalleler) bulunmaktadır. Eski Edire (Adra) köyü tam olarak neresi bilmiyorum. ZeMahşer
Demirkaynak köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Mastra
1919hb 📖: Misteri
■ Eski köy maden işletmesi tarafından yutulmuştur. SN
Aksu köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Manastır (mah)
■ 10.04.1951'de Aksu adıyla köy statüsü kazandı. SN
Gözeler köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Tembeda [ Yun ]
Y1895 📖: Thembéda Θέμπεδα
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
İkisu köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Xarava [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bizans döneminden kalma kale harabesi ve bir kısım freskleri halen mevcut çifte kilisesi vardır. SN
■ İkisu (Harava) Gümüşhane'nin en önemli maden yerleşimlerinden biri olan Kurum Nahiyesine (Krom, Kromni, Gorom) bağlı ve Kurum vadisinin en uç kısmında bulunan köydür. Köy Osmanlı döneminde tarihi kervan yolu ve sonrasında Trabzon-Gümüşhane- Erzurum-Tebriz şosesi üzerinde bulunduğundan ticari olarak önemli bir köy idi. Günümüzde de aynı güzergah üzerinde olmakla birlikte önemini yitirmiş, yazlık olarak kullanılan bir yerleşimdir. coskun
Mescitli köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Beşkilise
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
Üçkol köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Bolodor
Çaltılı köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Reksene
1642a 📖: İreksene [ Yun ]
Süleymaniye mah Gümüşhane - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1515t 1925h 📖Canca/Zanca
Y553 📖: Tzántzakon (idari bölge) [ Yun tzan "Çan (Laz) kavmi" ]
■ Gümüşhane'ye adını veren gümüş madeninin bulunduğu yer ve Osmanlı döneminde yörenin başlıca yerleşim merkezidir. Kent merkezi Cumhuriyetten sonra 6 km uzaklıktaki mevcut yerine taşındı. SN
Hacıemin mah Gümüşhane - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Türkmenli
Özcan mah Gümüşhane - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1911 1911Daltaban (mah)
■ Eski Daltaban'ın bir kısmı bugün büyük ihtimalle Hasanbey Mahallesi içerisinde. Enes K
Avşarbeyli köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 📖: Vank [ Erm "manastır" ]
Gümüşhane il - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Y1895 📖: Argyrópolis [ Yun "gümüşkent" ]
1665 📖: Gümüşxane | Canca [ Yun Tzánika ]
1333 📖: Gümiş
■ Yunanca kent adı büyük olasılıkla Türkçeden çeviridir. SN
Çamlı köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Karangelli
1917h 📖: Mavrangel
Y1895 📖: Maurangelí [ Yun "kara Angeller (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Alemdar köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Xudra
Y1364 📖: Xutra / Xutura
■ Trabzon hükümdarı III. Aleksios'a ait 1365 tarihli fermanda Xutura adıyla anılır. SN
Yeşildere köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Xaşara [ Yun ]
Y1400~b 📖: Xársera
Gökçepınar köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Gökçekilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Aşağıalıçlı köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Aşağı Tezene
■ Yunanca Τζαγανάντων katpatuka
Akçakale köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
■ Torul ilçesine adını veren esas Torul kalesi burasıdır. SN
Yağlıdere köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Yağlıdere
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ İstilo/Stylio adlı mahallesi 1 km batıda, Korom Çayının sağ kolundadır. SN
Yukarıalıçlı köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Yukarı Tezene
Aktutan köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Hayekse [ Erm "Ermeni Ekse" ]
E1912 📖: Eksehovid [ Erm "Ekse yaylası" ]
Y1895 📖: Xáyaksa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kırıklı köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1917h 📖: Kale
Y1913 📖: Galendi Γαλεντί
1642a 📖: Kırıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Tekke köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1928 📖: Tekke
1642a 📖: Selseki
Olucak köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
Y1895 1925h 📖İmera [ Yun ymera "gün, güney" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kromni/Korom vadisi köylerinden olan İmera'da Çakallı (Çakalandon), Sarılar (Sarandon), Suvaklı (Suvakandon), Leobodo, Nazırlı mahalleleri vardı. Olucak (İmera) merkez ve Nazırlı dışındakiler metruktur. ■ Amerikalı aktris Susan Sarandon'un soyadını aldığı eşi aslen buralı imiş. SN
Kazantaş köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Xaxır
Bulutyayla mah Yağlıdere - Gümüşhane_m (Yağlıdere bucağı) - Gümüşhane
1486t 1925h : Korom / Krum
Y1895 📖: Krômni (idari bölge) [ Yun krómni "kayalık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Kromni/Korom Çayı vadisinde 20. yy başlarına dek maden ocağı yapımında uzmanlaşan Rum kökenli halk yaşardı. Bryer & Winfield (B&W 304-305) bölgenin 1680'den sonra iskan edildiğini savunur. Bir dönem İslamı benimsedikten veya benimser göründükten sonra 1857-1860 yıllarında Hıristiyanlığa döndükleri anlatılır. Eski kayıtlarda görülen 25 civarında mahalleden üçü halen yazlık olarak kullanılmaktadır; öbürleri terk edilmiştir. Bazı mahalleleri: Zemberekli (Zemberekia-Zemberekandon), Nanak, Loriya (Loria), Çayırlar-Guluvena (Glouvena), Samanlı (Samanandon), Orta Mahalle (Frangandon), Germandon, Alhazlı (Alhazandon), Gavalak (Gevalak), Alikinos (Alithinos), Muratandon (Muratlı), Rüstemli (Rustemandon), Mohara/Moxara. SN
Kocapınar köy - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1642a 📖: Kermud aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Akgedik köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Zimon
Camiboğazı mv - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1925h 📖: Sultanmecit Camii
Eski adı: Kiliseboğazı
■ Eski çağlardan beri Zigana Geçidi yoluna alternatif sayılan dağ geçidinde durak noktasıdır. SN
Arzular bld - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1925h 📖Sobran
Gökdere köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928 📖: Hor süfla
■ Belki Erm. hor `kuyu` veya Yun. xora `köy`. SN
■ Rivayetlere göre geçmişte Ermeni yerleşimi. 18.yüzyıl başından beri İslam yerleşimi. Kadirî tarikati şeyhlerinden Gümüşhaneli Salih Baba'nın (Bozağa) köyü. Köy ahalisinin kökeni Erzurum Narman,Trabzon ve Acaristan'a dayanmaktadır. selim aydın
Yitirmez köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1925h 📖: Götürmez + Leri
1642a 📖: Yetürmezviran + Leri
Y640 📖: Leríon [ Erm leri? "dağlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Eski haritalarda Getirmez/Yetürmez dere kavşağında, Leri ise 2 km kadar daha yukarıda şimdiki köy merkezinin bulunduğu yerdedir. Yağmurdere vadisindeki 14 köy Leri nahiyesini oluşturur. Leri adı Ermeniceyi andırsa da gerek 9. gerek 19. yy'da Rum Ortodoks kilisesine bağlı idi. Çevrede 19. yy'a ait çok sayıda harap Rum kilisesi bulunur.. SN
Kale köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928 📖: Kale
E1902 📖: Koğants [ Erm gen. "koğ'lar (?)" ]
1516 📖: Koğans / Kovans
Y640 📖: Kouázi? [ Erm ]
■ 7. yy'dan itibaren piskoposluk listelerinde adı 'Kouazi' şeklinde aktarılan yer, Kalenin 1 km kadar batısında izleri görülen eski Koğans kasabası olmalıdır. 6. yy'a tarihlenen kale türünün görkemli örneklerindendir. SN
Kabaköy köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖: Kabakilise
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Leri bölgesinin en büyük köyüdür. Halen cami olan Ayasofya kilisesi bulunur. Bkz. Yitirmez. SN
■ Yunanca Κεπέκλησσα katpatuka
Keçikaya köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1876s 📖: Çuğud [ Erm cığud "dallı?" ]
Nazlıçayır köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Lorkas [ Yun ]
Sargınkaya köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1925h 📖Tağnıs / Taxnas
Şaphane köy - Gümüşhane_m (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1515t 📖: Şaphane
■ Anadolu'nun en önemli şap üretim merkezlerinden biri olmuştur. SN
Dumanlı köy - Gümüşhane_m (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
Y1895 📖: Ksántha
Y1672 1928 📖Santa
■ Sekiz köyden oluşan bir bölge iken halen (çoğu terk edilmiş) sekiz mahalleli tek köydür. 17. yy'da buraya sığınan kripto-Hıristiyanlarca iskân edildi; 1856'da halkı Babıali'ye dilekçe vererek resmen Rum Ortodoks kilisesine katıldı. Mahalle adları 1856'da şöyle kaydedilmiştir: Piştofandôn (Piştoflu), Zurnaciandôn (Zurnacılı), Tsakalandôn (Çakallı), İsxanandôn (İşhanlı), Kozlarandôn, Pinatandôn (Binatlı), Terzandôn (Terzili), Kopalandôn (Goballı). Santa adının kökeni ve anlamı açık değildir. SN
Kocayokuş köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 1917h 📖Tarxanas
Kayabaşı köy - Gümüşhane_m (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖: Gavras [ Yun Gavrâs "öz." ]
■ 11. ve 12. yy'da Karadeniz bölgesine hakim olan Gümüşhaneli Gavrás ailesinin adını taşır. SN
Ziyaret mv - Gümüşhane_m - Gümüşhane
1946 📖: Ayliya [ Tr evliya ]
Akhisar köy - Gümüşhane_m (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642a 📖: Ağasar [ Tr akhisar ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.