Gümüşhane_M'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karamustafa köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Midi
1515t: Müd
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Edre köyüne bağlı beş mahalle 10.04.1951'de birleştirilerek Karamustafa adıyla köy statüsü verildi. SN
■ Günümüzdeki Kara Mustafa köyü, tarihî Midi köyü arazisi üzerinde 1950'li yıllarda kuruldu. 1516 tarihli Trabzon Tahrir defterinde geçen Aşağı Müd Rum yerleşimi idi. Manav
  Hasköy köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
Y1914b: Xasköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Dibekli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: GodilBahçesi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 5 mahallesi vardır: Karakaya, Bağ, Ekmekçili, Karşıyaka (Merkez), Topçulu Mahalleleri. godilbahceli29
  Gümüşkaya köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Kodil
Y1400~bw: Gódaina [ Yun ]
■ İncil'de adı anılan Aziz Akylas'ın (Ακύλας) doğum yeri olduğuna inanılır. (B&W 308). SN
  Dörtkonak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Adra
Y1895p: Átra Άτρα [ Yun "kara" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Salahlı mah Dörtkonak - Gümüşhane_M - Gümüşhane
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Demirkaynak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Mastra
1919hb: Misteri
■ Eski köy maden işletmesi tarafından yutulmuştur. SN
  Aksu köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1951rg: Manastır (mah)
■ 10.04.1951'de Aksu adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Gözeler köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Tembeda
Y1895p: Thembéda [ Yun Θέμπεδα ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İkisu köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Xarava
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Bizans döneminden kalma kale harabesi ve bir kısım freskleri halen mevcut çifte kilisesi vardır. SN
■ İkisu (Harava) Gümüşhane'nin en önemli maden yerleşimlerinden biri olan Kurum Nahiyesine (Krom, Kromni, Gorom) bağlı ve Kurum vadisinin en uç kısmında bulunan köydür. Köy Osmanlı döneminde tarihi kervan yolu ve sonrasında Trabzon-Gümüşhane- Erzurum-Tebriz şosesi üzerinde bulunduğundan ticari olarak önemli bir köy idi. Günümüzde de aynı güzergah üzerinde olmakla birlikte önemini yitirmiş, yazlık olarak kullanılan bir yerleşimdir. coskun
  Mescitli köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Beşkilise
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Üçkol köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Bolodor
  Canca mah Gümüşhane - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Canca/Zanca
1486t: Canca
OYu: Tzanika (idari bölge) [ Yun "Tzan/Çan (kavmi) yurdu" ]
■ Gümüşhane'ye adını veren gümüş madeninin bulunduğu yer ve Osmanlı döneminde yörenin başlıca yerleşim merkezidir. Kent merkezi Cumhuriyetten sonra 6 km güneybatıdaki mevcut yerine taşındı. SN
  Hacıemin mah Gümüşhane - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Türkmenli
  Gökçepınar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Gökçekilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çamlı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Mavrangel
1925ht: Karangilli
Y1895p: Maurangelí [ Yun "kara Angeller (öz.)" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Alemdar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Xudra
Y1365bw: Xutra/Xutura
■ Trabzon hükümdarı III. Aleksios'a ait 1365 tarihli fermanda Xutura adıyla anılır. SN
  Aşağıalıçlı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Tezene aş.
■ Yunanca Τζαγανάντων katpatuka
  Akçakale köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
■ Torul ilçesine adını veren esas Torul kalesi burasıdır. SN
  Yağlıdere köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Yağlıdere
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İstilo/Stylio adlı mahallesi 1 km batıda, Korom Çayının sağ kolundadır. SN
  Aktutan köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Hayekse
Y1895p: Xáyaksa
E1912: Voskehovit/Eksehovit [ Erm voskehovid "altındere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırıklı köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1917ht: Perek yk.
1642avk: Kırıklı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Tekke köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1928k: Tekke
1642avk: Selseki
  Olucak köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
Y1895p, 1925ht: İmera [ Yun ymera "gün, güney" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kromni/Korom vadisi köylerinden olan İmera'da Çakallı (Çakalandon), Sarılar (Sarandon), Suvaklı (Suvakandon), Leobodo, Nazırlı mahalleleri vardı. Olucak (İmera) merkez ve Nazırlı dışındakiler metruktur. ■ Amerikalı aktris Susan Sarandon'un soyadını aldığı eşi aslen buralı imiş. SN
  Kazantaş köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Xaxır
  Bulutyayla mah Yağlıdere - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1925ht: Korom/Korum
■ Kromni/Korom Çayı vadisinde 20. yy başlarına dek maden ocağı yapımında uzmanlaşan Rum kökenli halk yaşardı. Bryer & Winfield (B&W 304-305) bölgenin 1680'den sonra iskan edildiğini savunur. Bir dönem İslamı benimsedikten veya benimser göründükten sonra 1857'de Hıristiyanlığa döndükleri anlatılır. Eski kayıtlarda görülen 25 civarında mahalleden üçü halen yazlık olarak kullanılmaktadır; öbürleri terk edilmiştir. Bazı mahalleleri: Zemberekli (Zemberekia-Zemberekandon), Nanak, Loriya (Loria), Çayırlar-Guluvena (Glouvena), Samanlı (Samanandon), Orta Mahalle (Frangandon), Germandon, Alhazlı (Alhazandon), Gavalak (Gevalak), Alikinos (Alithinos), Muratandon (Muratlı), Rüstemli (Rustemandon), Mohara/Moxara. SN
  Kocapınar köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Kermud aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yeniyol köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Meyhazar
  Harmancık köy - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Meri
  Gökdere köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928k: Xur aş.
■ Rivayetlere göre geçmişde Ermeni yerleşimi. 18.yüzyıl başından beri Türkmen yerleşimi. Kadirî tarikati şeyhlerinden Gümüşhaneli Salih Baba'nın(Bozağa) köyü. Köy ahalisinin kökeni Erzurum Narman,Trabzon ve eski Türk toprağı olan Acaristan'a dayanmaktadır. Aydın,Bulut,Ergen,Yılmaz,Gök aileleri. selim aydın
  Yitirmez köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
Y640, Y952: Leríon [ Erm leri? "dağlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Eski haritalarda Getirmez/Yetürmez dere kavşağında, Leri ise 2 km kadar daha yukarıda şimdiki köy merkezinin bulunduğu yerdedir. Yağmurdere vadisindeki 14 köy Leri nahiyesini oluşturur. Leri adı Ermeniceyi andırsa da gerek 9. gerek 19. yy'da Rum Ortodoks kilisesine bağlı idi. Çevrede 19. yy'a ait çok sayıda harap Rum kilisesi bulunur.. SN
  Kale köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1928k: Kale
E1902: Koğants [ Erm "Koğ'lar (kalesi)" ]
1516fk, 1928k: Koğans/Kovans
Y640: Kouázi?
■ 7. yy'dan itibaren piskoposluk listelerinde adı 'Kouazi' şeklinde aktarılan yer, Kalenin 1 km kadar batısında izleri görülen eski Koğans kasabası olmalıdır. 6. yy'a tarihlenen kale türünün görkemli örneklerindendir. SN
  Kabaköy köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Kabakilise
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Leri bölgesinin en büyük köyüdür. Halen cami olan Ayasofya kilisesi bulunur. Bkz. Yitirmez. SN
■ Yunanca Κεπέκλησσα katpatuka
  Keçikaya köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1876s, 1928k: Çuğud [ Erm cığud "dallı?" ]
  Şaphane köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1515t: Şaphane
■ Anadolu'nun en önemli şap üretim merkezlerinden biri olmuştur. SN
  Dumanlı köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
Y1672bw, 1928k: Santa
■ Sekiz köyden oluşan bir bölge iken halen (çoğu terk edilmiş) sekiz mahalleli tek köydür. 17. yy'da buraya sığınan kripto-Hıristiyanlarca iskân edildi; 1856'da halkı Babıali'ye dilekçe vererek resmen Rum Ortodoks kilisesine katıldı. Mahalle adları 1856'da şöyle kaydedilmiştir: Piştofandôn (Piştoflu), Zurnaciandôn (Zurnacılı), Tsakalandôn (Çakallı), İsxanandôn (İşhanlı), Kozlarandôn, Pinatandôn (Binatlı), Terzandôn (Terzili), Kopalandôn (Goballı). Santa adının kökeni ve anlamı açık değildir. SN
  Ziyaret mv - Gümüşhane_M - Gümüşhane
1946k: Ayliya [ Tr evliya ]
  Akhisar köy - Gümüşhane_M (Kale bucağı) - Gümüşhane
1642avk: Ağasar [ Tr akhisar ]
  Yağmurdere köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1925ht: Keşişköyü
1642avk: Keşişkendi
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle adı değiştirildi. SN
  Beşoba köy - Gümüşhane_M (Yağmurdere bucağı) - Gümüşhane
1642avk, 1928k: Pendemil [ Yun pentemyloi "beşdeğirmen" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km