Gümüşhane'de 372 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Beytarla köy - Kürtün - Gümüşhane
1902hb 📖 Beytarla
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yukarıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946 📖 Karadere yk. [ Tr "yukarı Karadere" ]
  Tilkicek köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Tilkicek
  Sapmaz köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Gelevera [ Yun ]
  İncedere köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Tamara
Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
  Aktaş köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Aktaş
  Akyayla köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Kirtanos [ Erm krtanots? "kürt yeri" ]
  Araköy köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Araköy
  Yolbilen köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Cender
  Sadık köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk 📖 Zadik
1876s 📖 Sadık
  Alıç köy - Şiran - Gümüşhane
1946 📖 Girftin
1876s 📖 Giriftin
  Kadıçayırı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Masuran
  Üçtaş köy - Kürtün - Gümüşhane
■ Günyüzü köyüne bağlı üç mahallenin birleştirilmesiyle ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Sinanlı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Sinanlı
Alevi yerleşimi
  Kaynakbaşı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Şemük yk.
  Güreş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Xalgin
Alevi yerleşimi
  Yaylalı köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Sümüklü aş. + yk.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Aşağı ve Yukarı Sümüklü 1915'te 1551 nüfuslu Rum yerleşimi idi. SN
  Paşapınarı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Şemük aş.
Alevi yerleşimi
  Başköy köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖 Başköy
Alevi yerleşimi
  Yeşilbük bld - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Gorzav [ Erm gordzav կործաւ "yıkıldı" ]
  Konaklı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Civrişon [ Yun ]
  Günyüzü köy - Kürtün (Doğankent bucağı) - Gümüşhane
1928 📖 Türnik / Törnük [ Erm tırnig "geçit" ]
■ Törnük esasen Üçtaş köyünü de içeren Harşit boğazı bölgesinin adıdır. SN
  Aksaray köy - Şiran - Gümüşhane
1960 📖 Alancık
1876s 📖 Çirmiş [ Erm ]
  Söğüteli köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Söğüteli
1902hb 📖 Söğüdlü
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Kırıntı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Kırıntı
Alevi yerleşimi
■ Giresun ili Alucra ilçesine bağlıyken Şiran'a bağlanmıştır. metonio
  Babacan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Babacan
Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
  Ekinciler köy - Kürtün - Gümüşhane
1946 📖 Çerçür
1515t 📖 Çerçur [ Erm çarçur "kötü su" ]
  Göndere köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Göndere
  Beydere köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Çeküz
  Belen köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Belen
Alevi yerleşimi
  Sarıbaba köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Sarıbaba
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Yeniköy köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖 Yeniköy
Alevi yerleşimi
  Çanakçı köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk 📖 Çanak
  Eğrigüney köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Eğrigüney
  Arpacık köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Arpacık
  Beşir köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Beşir
  Bahçeli köy - Şiran - Gümüşhane
1960 📖 Kulaca aş.
1876s 📖 Gersud aş. [ Erm gersud "kirazlı" ]
  Dumanoluğu köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk 📖 Dumanoğlu
1876s 📖 Dumanoluğu
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Kuşluk köy - Kürtün - Gümüşhane
1915h 📖 Kargakaya
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1915'te 364 nüfuslu Rum köyü idi. Tehcirden sonra uzun süre iskân edilmedi. 14.08.1944'te Kuşluk köyü adıyla yeni yerleşim yaratıldı. SN
  Babuş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Babuş
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Arıtaş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Miyadun [ Tr "meydanlar?" ]
  Tomara mv - Şiran - Gümüşhane
■ Şelalesi ünlüdür. SN
  Seydibaba köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Seydibaba
  Selimiye köy - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖 Kerezmaşad [ Erm ]
  Yukarıkulaca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Gersud yk. [ Erm gersud "kirazlı" ]
  Elmalı köy - Kürtün - Gümüşhane
1902hb 📖 Elmalı
  Akçal köy - Kürtün - Gümüşhane
1902hb 📖 Akçal
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1915'te 128 Türk ve 74 Rum nüfusu vardı. SN
  Dağdibi köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Fidikar
■ 1834 kaydında 15 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
  Boğazyayla köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Törnik [ Erm tırnig "kapıcık, küçük geçit" ]
Alevi yerleşimi
■ Sünni Yerleşim yeridir. Alevilikle bir alakaları yoktur.
  Kızılcadam köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Kızılcadam
  Eldiğin köy - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖 İrdigin
1876s 📖 Eldiğin [ Tr "il beyi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Koyunbaba köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Hormonos [ Erm "Rumluk" ]
  Mumya mah - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖 Mumya
■ Roma-Bizans dönemine ait görkemli kalesi vardır. SN
  Kopuz köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 Kopuz
Y1900~ 📖 Xopşa
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ `Kayı boyundan Türkmen yerleşimi` olduğu iddia edilse de bu tür rivayetlere itibar edilemez. SN
■ 1834 kaydında 18 hane Müslim ve 33 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
  Çakırkaya köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Kâlur
Y1848 📖 Kelora
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Badıli) yerleşimi
■ Kayadan oyma etkileyici manastır 1848'de ihya edildiği halde muhtemelen çok daha eskidir. (B&W 1.169-170.) SN
■ Karadenizdeki Badılilerin tamamı Urfadan Erzincan Çimen Yaylasına, oradan da Karadeniz'e sürgün edilmişler. Mar(d)astan
  Çalköy köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Çal
  Sarıca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Sarıca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşlıca köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Taşlıca
  İlecik köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Amrik + İlecik
Y1895 📖 Ambrík
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 1834 yılında 18 hane Müslim ve 12 hane Gayrimüslim bulunmaktadır. metonio
  Örenkale köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Kuzan / Kozan
■ 1912 Kiepert haritasında görülen Kerezmaşat (Erm. `mezarlık`? Tr `maşatlık`?) köyü olabilir. SN
  Şendere köy - Kürtün - Gümüşhane
■ 1995'te Çayırçukur köyünden ayrıldı. SN
  Ozanca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Beşkilise
Sünni yerleşimi
  Akbulak köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 1917h 📖 📖 Norşın / Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Günbatur köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Günbatur
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
  Gürgenli köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Xarit yk.
  Bolluk köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Çayırçukur köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Çayırçukur
  Bilgili köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Ökseyit
  Kürtün ilçe - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Uluköy
Çepni yerleşimi
■ Asıl Kürtün şimdi kısmen baraj gölü altında kalan Özkürtün köyüdür. İlçe merkezi halen Uluköy olarak anılan şimdiki yerine taşındı. SN
■ Halkının büyük çoğunluğu Çepnidir, bu özelliğiyle Gümüşhanenin diğer ilçelerinden ayrılır. metonio
  Güzeloluk köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Beşkilise
1900~ 📖 Fityana
Y1450~ 📖 Phytiána [ Yun "ekinlik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Georgios Kandiliotis'in Fityana tarihine ilişkin kapsamlı kitabı 1949'da Selanik'te yayımlanmıştır. Trabzon'un fethi esnasında Sümela başrahibi Fityana'lı Kallinikos adlı bir zattı. (B&W 1.165). Şimdiki nüfus çoğunlukla Rize göçmeni Lazdır. SN
  Alınyayla köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Macera / Macara
Y1091b 📖 Matsará [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 11. yy'a ait Theodor Gavras menkıbesinde anılan Matsara köyü olduğu varsayılmalıdır. SN
  Yedibölük köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Sifon
Alevi yerleşimi
  Erenkaya köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Uluşiran
Y640 📖 Xeríana Χεροίανα [ AnaD ]
■ Şiran'ın eski nahiye ve kaza merkezidir. Kalesi muhtemelen tarihöncesi devirlerden beri meskundur; Roma ve Bizans dönemi izleri taşır. SN
  Söğütalan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Zarabot
  Demirciler köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 B. Xarit
  Darıbükü köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖 Darıbükü
Alevi yerleşimi
  Gündoğdu köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 K. Xarit
  Çavlan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Çalan [ Kr "çukurlar" ]
Alevi yerleşimi
  Şiran ilçe - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖 Şiran | Karaca
1876s 📖 Karaköy
Y640 📖 Xeríana Χεροίανα (başka yer) [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski Şiran ilçe merkezi şimdiki Erenkaya/Uluşiran köyü idi. 19. yy'da Karaca köyüne taşındı. Bizans kaynaklarında 7. yy'dan itibaren anılan Xeríanôn ilinin Farsça/Kürtçe «şîran» `arslanlar` ile ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
  Demirkapı köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Manastır
Y1895 📖 Porta | Monastiri [ Yun "manastır" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ On kadar dağınık mahallesi olan köy 19. yy sonuna ait Yunanca kaynaklarda Türkçe Demirciköy adıyla anılmaktadır. Torul ve Harşit bölgelerini ayıran Kapı (Porta) mevkiinde büyük Panayia (Meryemana) manastırı vardı. SN
  Mertekli mah - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Mertekli
  Çayra mah Özkürtün - Kürtün - Gümüşhane
1914h 📖 Cayra
  Gümüştuğ köy - Torul - Gümüşhane
1925h 📖 Avliyana
Y1895 📖 Aulíena Αυλίαινα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Arpalı köy - Torul - Gümüşhane
1928 📖 Görükse
Y1895 📖 Korokséna [ AnaD ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Rum yerleşimi idi. 1840'larda Bolaman, Fatsa ve Habsamana civârına muhâceret kaydedilmiştir. Oradanda Adapazara geçtiler Kara Suda ormana köyler kurdular. Manav
  Kozağaç köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Kozağaç
  Süme mah Özkürtün - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Süme
  Özkürtün köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t 📖 Kürtün (idari bölge)
■ Yukarı Kürtün nahiye merkezi 1950'lere dek Kürtün adıyla bilinen Çayra köyü idi. Çayra ve Karaçukur'un birleşmesiyle kurulan belediyeye Özkürtün adı verildi. Çayra/Kürtün daha sonra kısmen baraj gölü altında kaldı. SN
  Akçalı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Haydürük [ Erm hayturk "Türkleşmiş Ermeni" ]
Y180 📖 Arauraka / Arabraka? [ AnaD ]
■ Roma dönemi yol rehberlerinde ve 5. yy'a ait Notitia Dignitatum'da anılan Arauraka menzilini Barrington Atlas buraya yerleştirir. 3. yy'da yakılarak idam edilen din şehidi Arauraka'lı Eustratios Katoliklerce aziz sayılır. Yortusu 13 Aralıktır. SN
  Günyüzü köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖 Limniş [ Yun ]
  Esentepe mah Gülaçar - Torul - Gümüşhane
1917h 📖 Artabel
  İnözü köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 İneözü
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Araköy köy - Kürtün - Gümüşhane
1928 📖 Araköy
  Bağlama köy - Kürtün - Gümüşhane
<1960 📖 Naşaba
  Aşağıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946 📖 Karadere aş. [ Tr "aşağı Karadere" ]
  Alacahan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s 📖 Cengeriş
  Tepedam köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖 Tepedam
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km