Gümüşhane'de 372 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Beytarla köy - Kürtün - Gümüşhane
1902hb: Beytarla
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Yukarıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946: Karadere yk. [ Tr "yukarı Karadere" ]
  İncedere köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Tamara
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Akyayla köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Kirtanos [ Erm krtanots? "kürt yeri" ]
  Sadık köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk: Zadik
1876s: Sadık
  Alıç köy - Şiran - Gümüşhane
1946: Girftin
1876s: Giriftin
  Üçtaş köy - Kürtün - Gümüşhane
■ Günyüzü köyüne bağlı üç mahallenin birleştirilmesiyle ayrı köy statüsü kazandı. SN
  Sinanlı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Sinanlı
Alevi yerleşimi
  Yaylalı köy - Kürtün - Gümüşhane
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Aşağı ve Yukarı Sümüklü 1915'te 1551 nüfuslu Rum yerleşimi idi. SN
  Paşapınarı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Şemük aş.
Alevi yerleşimi
  Başköy köy - Şiran - Gümüşhane
1928: Başköy
Alevi yerleşimi
  Yeşilbük bld - Şiran - Gümüşhane
1876s: Gorzav [ Erm gordzav կործաւ "yıkıldı" ]
  Günyüzü köy - Kürtün (Doğankent bucağı) - Gümüşhane
1928: Türnik / Törnük [ Erm tırnig "geçit" ]
■ Törnük esasen Üçtaş köyünü de içeren Harşit boğazı bölgesinin adıdır. SN
  Aksaray köy - Şiran - Gümüşhane
1960: Alancık
1876s: Çirmiş [ Erm ]
  Söğüteli köy - Kürtün - Gümüşhane
1928: Söğüteli
1902hb: Söğüdlü
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kırıntı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Kırıntı
Alevi yerleşimi
■ Giresun ili Alucra ilçesine bağlıyken Şiran'a bağlanmıştır. metonio
  Babacan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Babacan
Kürd (Badıli) yerleşimi
  Ekinciler köy - Kürtün - Gümüşhane
1946: Çerçür
1515t: Çerçur [ Erm çarçur "kötü su" ]
  Belen köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Belen
Alevi yerleşimi
  Sarıbaba köy - Kürtün - Gümüşhane
1928: Sarıbaba
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yeniköy köy - Şiran - Gümüşhane
1928: Yeniköy
Alevi yerleşimi
  Bahçeli köy - Şiran - Gümüşhane
1960: Kulaca aş.
1876s: Gersud aş. [ Erm gersud "kirazlı" ]
  Dumanoluğu köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk: Dumanoğlu
1876s: Dumanoluğu
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kuşluk köy - Kürtün - Gümüşhane
1915h: Kargakaya
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1915'te 364 nüfuslu Rum köyü idi. Tehcirden sonra uzun süre iskân edilmedi. 14.08.1944'te Kuşluk köyü adıyla yeni yerleşim yaratıldı. SN
  Babuş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Babuş
Kürd yerleşimi
  Arıtaş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Miyadun [ Erm "keşişevi, manastır" ]
  Tomara mv - Şiran - Gümüşhane
■ Şelalesi ünlüdür. SN
  Yukarıkulaca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Gersud yk. [ Erm gersud "kirazlı" ]
  Akçal köy - Kürtün - Gümüşhane
1902hb: Akçal
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ 1915'te 128 Türk ve 74 Rum nüfusu vardı. SN
  Dağdibi köy - Torul - Gümüşhane
1925h: Fidikar
■ 1834 kaydında 15 hane Müslim bulunmaktadır. metonio
  Boğazyayla köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Tornik [ Erm tırnig "kapıcık, küçük geçit" ]
Alevi yerleşimi
  Eldiğin köy - Şiran - Gümüşhane
1917h: İrdigin
1876s: Eldiğin
Alevi yerleşimi
  Koyunbaba köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Hormonos [ Erm "Rumluk" ]
  Mumya mah - Şiran - Gümüşhane
1917h: Mumya
■ Roma-Bizans dönemine ait görkemli kalesi vardır. SN
  Kopuz köy - Torul - Gümüşhane
1928: Kopuz
Y1900~: Xopşa
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ `Kayı boyundan Türkmen yerleşimi` olduğu iddia edilse de bu tür rivayetlere itibar edilemez. SN
  Çakırkaya köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Kâlur
Y1848: Kelora
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Kürd (Badıli) yerleşimi
■ Kayadan oyma etkileyici manastır 1848'de ihya edildiği halde muhtemelen çok daha eskidir. (B&W 1.169-170.) SN
■ Karadenizdeki Badılilerin tamamı Urfadan Erzincan Çimen Yaylasına, oradan da Karadeniz'e sürgün edilmişler. Mar(d)astan
  Sarıca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Sarıca
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İlecik köy - Torul - Gümüşhane
Y1895: Ambrík
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
  Örenkale köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Kuzan / Kozan
■ 1912 Kiepert haritasında görülen Kerezmaşat (Erm. `mezarlık`? Tr `maşatlık`?) köyü olabilir. SN
  Ozanca köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Beşkilise
Alevi yerleşimi
  Akbulak köy - Şiran - Gümüşhane
1876s, 1917h: Norşın / Norşun [ Erm norşén "yeniköy" ]
  Günbatur köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Günbatur
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Bolluk köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Pağnik [ Erm "ılıca" ]
  Şendere köy - Kürtün - Gümüşhane
■ 1995'te Çayırçukur köyünden ayrıldı. SN
  Kürtün ilçe - Kürtün - Gümüşhane
1515t: Uluköy
■ Asıl Kürtün şimdi kısmen baraj gölü altında kalan Özkürtün köyüdür. İlçe merkezi halen Uluköy olarak anılan şimdiki yerine taşındı. SN
  Güzeloluk köy - Torul - Gümüşhane
1925h: Beşkilise
1900~ y: Fityana
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Trabzon'un fethi esnasında Sümela başrahibi Fityana'lı Kallinikos adlı bir zattır. (B&W 1.165). Halen nüfusu çoğunlukla Rize göçmeni Lazdır. 18. veya 19. yy'a ait freskleri bulunan Prodromos kilisesi korunmuştur. SN
  Alınyayla köy - Torul - Gümüşhane
1925h y: Macera / Macara
Y1091b: Matsará
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 11. yy'a ait Theodor Gavras menkıbesinde anılan Matsara köyü olduğu varsayılmalıdır. SN
  Yedibölük köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Sifon
Alevi yerleşimi
  Erenkaya köy - Şiran - Gümüşhane
1876s y: Uluşiran
■ Şiran'ın eski nahiye ve kaza merkezidir. Kalesi muhtemelen tarihöncesi devirlerden beri meskundur; Roma ve Bizans dönemi izleri taşır. SN
  Darıbükü köy - Şiran - Gümüşhane
1928: Darıbükü
Alevi yerleşimi
  Çavlan köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Çalan [ Kürd "çukurlar" ]
Alevi yerleşimi
  Güreş köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Xalgin
Alevi yerleşimi
  Şiran ilçe - Şiran - Gümüşhane
1917h y: Şiran | Karaca
1876s: Karaköy
Y640: Xeríana Χεροίανα (başka yer) [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski Şiran ilçe merkezi şimdiki Erenkaya/Uluşiran köyü idi. 19. yy'da Karaca köyüne taşındı. Bizans kaynaklarında 7. yy'dan itibaren anılan Xeríanôn ilinin Farsça/Kürtçe «şîran» `arslanlar` ile ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
  Demirkapı köy - Torul - Gümüşhane
1925h: Manastır
Y1895: Porta | Monastiri [ Yun "manastır" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ On kadar dağınık mahallesi olan köy 19. yy sonuna ait Yunanca kaynaklarda Türkçe Demirciköy adıyla anılmaktadır. Torul ve Harşit bölgelerini ayıran Kapı (Porta) mevkiinde büyük Panayia (Meryemana) manastırı vardı. SN
  Gümüştuğ köy - Torul - Gümüşhane
1925h y: Avliyana
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Arpalı köy - Torul - Gümüşhane
1928 y: Görükse
Y1895: Korokséna [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Rum yerleşimi idi. 1840'larda Bolaman, Fatsa ve Habsamana civârına muhâceret kaydedilmiştir. Oradanda Adapazara geçtiler Kara Suda ormana köyler kurdular. Manav
  Özkürtün köy - Kürtün - Gümüşhane
1515t: Kürtün (idari bölge)
■ Yukarı Kürtün nahiye merkezi 1950'ler dek Kürtün adıyla bilinen Çayra köyü idi. Çayra ve Karaçukur'un birleşmesiyle kurulan belediyeye Özkürtün adı verildi. Çayra/Kürtün daha sonra kısmen baraj gölü altında kaldı. SN
  Akçalı köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: Haydürük [ Erm hayturk "Türkleşmiş Ermeni" ]
■ Roma dönemi yol rehberlerinde ve 5. yy'a ait Notitia Dignitatum'da anılan Arauraka menzilini Barrington Atlas buraya yerleştirir. 3. yy'da yakılarak idam edilen din şehidi Arauraka'lı Eustratios Katoliklerce aziz sayılır. Yortusu 13 Aralıktır. SN
  Süme mah Özkürtün - Kürtün - Gümüşhane
1928: Süme
  Esentepe mah Gülaçar - Torul - Gümüşhane
1917h: Artabel
  İnözü köy - Şiran - Gümüşhane
1876s: İneözü
Alevi yerleşimi
  Aşağıkaradere köy - Kürtün - Gümüşhane
1946: Karadere aş. [ Tr "aşağı Karadere" ]
  Tepedam köy - Şiran - Gümüşhane
1928: Tepedam
Alevi yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Gümüşhane ib - Aa - Gümüşhane
Y17, Y952: Xaldía
Y-600: Xalybes (kavim)
■ Gümüşhane Merkez ve Torul ilçelerini kapsayan bölgenin antik adı Xaldia'dır (Batı dillerinde Chaldia); Bizans'ın Xaldia ili 9. yy'da teşkilatlanmıştır. Yunanca isim 20. yy başına dek yaygın olarak kullanılır; Türkçede de bazen duyulur. Ülkeye adını veren ve öteden beri madencilikle ünlenen halkın adı, Homeros ve Ksenophon'da Gürcüce +ib çoğul ekiyle Xalyb-, daha sonraki yazarlarda Ermenice +di çoğul sıfat ekiyle Xaldi olarak anılır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km