haritada ara :   km  
Gümüşhane'de 5 ilçe bulundu.
sırala 
Kürtün ilçe - Kürtün - Gümüşhane
Eski adı: --
Çepni yerleşimi
■ Asıl Kürtün şimdi kısmen baraj gölü altında kalan Özkürtün köyüdür. İlçe merkezi halen Uluköy olarak anılan şimdiki yerine taşındı. SN
■ Halkının büyük çoğunluğu Çepnidir, bu özelliğiyle Gümüşhane'nin diğer ilçelerinden ayrılır. metonio
■ Koord: 40° 42' 7'' D, 39° 5' 11'' K
Şiran ilçe - Şiran - Gümüşhane
1917h 📖 : Şiran | Karaca
1876s 📖 : Karaköy
Y640 📖 : Xeríana Χεροίανα (başka yer) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Eski Şiran ilçe merkezi şimdiki Erenkaya/Uluşiran köyü idi. 19. yy’da Karaca köyüne taşındı. Bizans kaynaklarında 7. yy’dan itibaren anılan Xeríanôn ilinin Farsça/Kürtçe «şîran» `arslanlar` ile ilgili olması zayıf olasılıktır. SN
■ Koord: 40° 11' 23'' D, 39° 7' 24'' K
Torul ilçe - Torul - Gümüşhane
1515t 1925h 📖 📖 : Ardasa
1515t 📖 : Torul (idari bölge)
Y-350 📖 : Drílai (kavim) [ Anadolu Dilleri ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ksenofon’un sözünü ettiği Drilai halkının adıyla ilgili olan Torul bölge ve ırmak adıdır. İlçe merkezi olan yerleşim 20. yy ortalarına dek Ardasa adıyla tanınır. 19. yy sonunda bölge nüfusunun yarıdan fazlası Rum’du. SN
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 39° 17' 35'' K
Kelkit ilçe - Kelkit - Gümüşhane
1912hk 📖 : Kelkit Çiftliği
1876s 📖 : Nefsi Çiftlik
1876s 📖 : Kelkit (idari bölge)
Y1390~ 📖 : Lykopotamía (idari bölge) [ Yunanca "kurt deresi" ]
E450 📖 : Kaylked Գայլգետ (neh) [ Ermenice "kurt deresi" ]
■ Kelkit nehrinin adı Antik Çağ’dan beri Erm Kayl ve Yun Lykos olarak kaydedilmiştir. Her iki sözcük ilgili dilde `kurt` anlamına gelir. İlçe merkezi olan kasaba 19. yy’da Kelkit Çiftliği mevkiinde kuruldu. ■ Evliya Çelebi bu yöreden ısrarla Kerkük Nahiyesi adıyla söz eder. Ancak bu adlandırmanın yaygınlık derecesi meçhuldür. SN
■ Koord: 40° 7' 48'' D, 39° 26' 6'' K
Köse ilçe - Köse - Gümüşhane
1876s 📖 : Köse
■ Koord: 40° 12' 37'' D, 39° 39' 1'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.