Gümüşhacıköy'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aşağıovacık köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928k: Ovacık aş.
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Kuzalan köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Kuzalan
Alevi yerleşimi
  Sallar köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Sallar
Alevi yerleşimi
  İmirler köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: İmirler [ Tr eymir/iymir "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Kırca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Kırca
Alevi yerleşimi
  Gümüş mah - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1179am: Gümüş
■ Beylikler dönemine ait Arapça kaynaklarda geçen Kumis adı muhtemelen Türkçe Gümüş sözcüğünün Arapça uyarlamasından ibarettir. Gümüş madeni en azından Selçuklu döneminden beri işletilmiştir. SN
■ Belediye tüzel kişiliği 2009 yılında kaldırılarak Gümüşhacıköy ilçesine mahalle olarak bağlanmıştır. uğur aslan
  Beden köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Beden
Alevi yerleşimi
  Korkut köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928k: Korkut
Alevi yerleşimi
  Konuktepe köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Siyah
Alevi yerleşimi
  Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
Eski adı: Hacıköy
1378am: Artukabad
Eski adı: Gemara/Gemari
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881'de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378'den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491'den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında 'Hacı Nazır Köyü' adı da kullanılır. (AmT I.287). SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
  Çetmi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Çetmi
Alevi yerleşimi
  Balıklı köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Balıklı
Alevi yerleşimi
  Keçi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Keçi
Alevi yerleşimi
  Sarayözü köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Sarayözü
Alevi yerleşimi
■ Amasya ilindeki üç Sarayözü'nden biridir. SN
  Eslemez köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Eslemez
1300am: İslimis
Alevi yerleşimi
■ Görünürde Türkçe olan isim daha eski (belki Yunanca) bir addan uyarlanmış olabilir. Ancak 13. yy'da bölgeye hakim olan Selçuklu emirlerinden Emir Eminüddin Yusuf'un doğum yeri olarak kaydedilen İslimis adı, aslen Türkçe olan adın Arapça yorumu olarak da değerlendirilebilir. SN
  Güplüce köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Güplüce
Alevi yerleşimi
  Çavuş köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Çavuş
Alevi yerleşimi
  Kiziroğlu köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Kiziroğlu
Alevi yerleşimi
  Yazıyeri köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Veyisoğlu
Alevi yerleşimi
  Doluca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928k: Xalas [ Tr "kurtuluş" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km