Gümüşhacıköy'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bademli köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Bademli
Alevi yerleşimi
  Güvemözü köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1925h 📖 Bennek
Alevi yerleşimi
  Kutluca köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Kutluca
■ Halkı arasında köyün adı 'Qutluca' olarak anılır. Resmî adı 'Kutluca'dır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Aşağıovacık köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 Ovacık aş.
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Bacakoğlu köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Bacakoğlu
  Kızılca köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Kızılca
■ Halkı arasında köyün adı 'Qızılca' olarak anılır. Resmî adı 'Kızılca'dır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Kızık köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Kızık [ Tr "aş." ]
■ Halkı arasında köyün adı 'Qızık' olarak anılır. Resmî adı 'Kızık'tır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Çalköy köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1946 📖 Çal
1928 📖 Çalköy
■ Halkı arasında köyün adı 'Çal' olarak anılır. Köy adını Osmancık ilçesi Gökdere köyünün İğde-i Çal (resmî adı İğdeli Çal) adlı mahallesinden almıştır. İğde-i Çal'da çıkan bir salgın hastalık sonucu 3 kardeş göç ederek şimdiki Gümüşhacıköy ilçesinin Çal köyünü kurmuşlardır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Saraycık köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Saraycık
■ Halkı arasında köyün adı 'Saracuq' olarak anılır. Resmî adı 'Saracık'tır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Kuzalan köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Kuzalan
Alevi yerleşimi
  Derbentobruğu köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Derbent Obruğu
  Karaali köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 Karaali
  Sallar köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Sallar
Alevi yerleşimi
  İmirler köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 İmirler [ Tr Eymir/iymir "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Kağnıcı köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Kağnıcı
■ Halkı arasında köyün adı 'Qağnıcı' olarak anılır. Resmî adı 'Kağnıcı'dır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Pusacak köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Pusacak
■ Halkı arasında köyün adı 'Bısıcaq' olarak anılır. Resmî adı 'Pusacık'tır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Kırca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Kırca
Alevi yerleşimi
  Karakaya köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 Karakaya
Alevi yerleşimi
  Dumanlı köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 Şeyhler
■ Halkı arasında köyün adı 'Şıhlar' olarak anılır. Resmî adı 'Dumanlı'dır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
  Kılıçarslan köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1925h 📖 Kışlak
  Gümüş mah - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1179 📖 Gümüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beylikler dönemine ait Arapça kaynaklarda geçen Kumis adı muhtemelen Türkçe Gümüş sözcüğünün Arapça uyarlamasından ibarettir. Gümüş madeni en azından Selçuklu döneminden beri işletilmiştir. 19. yy sonunda kasabanın güney kısmı Türk, kuzey yarısı Ermeni yerleşimi idi. SN
■ Belediye tüzel kişiliği 2009 yılında kaldırılarak Gümüşhacıköy ilçesine mahalle olarak bağlanmıştır. uğur aslan
  Beden köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Beden
Alevi yerleşimi
  Güllüce köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 Güllüce
Alevi yerleşimi
  Korkut köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 Korkut
Alevi yerleşimi
  Konuktepe köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Siyah
Alevi yerleşimi
  Alören köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Alviran
  Akpınar köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 Akpınar
Alevi yerleşimi
  Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
1500~ 📖 Hacıköy
1300~ 📖 Gemara / Gemari
1378 📖 Artukabad (idari bölge)
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881'de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378'den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491'den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında 'Hacı Nazır Köyü' adı da kullanılır. (AmT I.287). SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
  Çitli köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1946 📖 Çitlibağlıca
  Çetmi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Çetmi [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
  Balıklı köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Balıklı
Alevi yerleşimi
  Ovabaşı köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 İsparı
  Koltuk köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1926h 📖 Kaltak
  Keçi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Keçi
Alevi yerleşimi
  Sarayözü köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Sarayözü
Alevi yerleşimi
■ Amasya ilindeki üç Sarayözü'nden biridir. SN
  Eslemez köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Eslemez
1300~ 📖 İslimis
Alevi yerleşimi
■ Görünürde Türkçe olan isim daha eski (belki Yunanca) bir addan uyarlanmış olabilir. Ancak 13. yy'da bölgeye hakim olan Selçuklu emirlerinden Emir Eminüddin Yusuf'un doğum yeri olarak kaydedilen İslimis adı, aslen Türkçe olan adın Arapça yorumu olarak da değerlendirilebilir. SN
■ İsmin söylenişi Yunancayı çağrıştırsa da, Türkçe eslemek, itaat etmek fiilinin olumsuz hali olan "eslemez," itaat etmez manasında kullanılagelen erkek isminden gelme ihtimali de yüksek. Bu ismin kullanıldığına dair biri 1571'den (Baysungur oğlu Eslemez), diğeri 1904'den (Abdurrahman bin Eslemez) iki arşiv belgesine tesadüf ettim. H. Ongan Arslan
  Güplüce köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Güplüce
Alevi yerleşimi
  Çavuş köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Çavuş
Alevi yerleşimi
  Kiziroğlu köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Kiziroğlu
Alevi yerleşimi
  Yazıyeri köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Veyisoğlu
Alevi yerleşimi
  Karacaören köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Karacaviran
  Çiftçioğlu köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Çiftçioğlu
  Doluca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 Xalas [ Tr "kurtuluş" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km