haritada ara :   km  
Gümüşhacıköy'de 47 yerleşim bulundu.
sırala 
Bademli köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Bademli
Alevi yerleşimi
■ Koord: 41° 0' 26'' D, 35° 4' 35'' K
Güvemözü köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1925h 📖 : Bennek
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 11'' D, 35° 4' 36'' K
Kutluca köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Kutluca
■ Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 1' 4'' D, 35° 5' 55'' K
Aşağıovacık köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 : Ovacık aş.
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 48' 55'' D, 35° 6' 37'' K
Bacakoğlu köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Bacakoğlu
■ Koord: 40° 57' 0'' D, 35° 6' 38'' K
Kızılca köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Kızılca
■ Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 0' 27'' D, 35° 6' 41'' K
Sekü köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1925h 📖 : Seki
■ Koord: 40° 55' 49'' D, 35° 7' 25'' K
Kızık köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Kızık [ Türkçe "aş." ]
■ Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 1' 33'' D, 35° 7' 41'' K
Çalköy köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1946 📖 : Çal
1928 📖 : Çalköy
■ Halkı arasında köyün adı 'Çal' olarak anılır. Köy adını Osmancık ilçesi Gökdere köyünün İğde-i Çal (resmî adı İğdeli Çal) adlı mahallesinden almıştır. İğde-i Çal'da çıkan bir salgın hastalık sonucu 3 kardeş göç ederek şimdiki Gümüşhacıköy ilçesinin Çal köyünü kurmuşlardır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 2' 45'' D, 35° 7' 44'' K
Saracık köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Saraycık
■ Halkı arasında köyün adı 'Saracuq' olarak anılır. Resmî adı 'Saracık'tır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 40° 56' 31'' D, 35° 7' 57'' K
Kuzalan köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Kuzalan
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 5'' D, 35° 8' 7'' K
Derbentobruğu köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Derbent Obruğu
■ Koord: 40° 57' 55'' D, 35° 8' 9'' K
Karaali köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 : Karaali
■ Koord: 40° 49' 30'' D, 35° 8' 52'' K
Sallar köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Sallar
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 54' 25'' D, 35° 9' 0'' K
İmirler köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : İmirler [ Türkçe Eymir/iymir "aş." ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 19'' D, 35° 9' 9'' K
Kağnıcı köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Kağnıcı
■ Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 0' 54'' D, 35° 9' 10'' K
Pusacak köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Pusacak
■ Halkı arasında köyün adı 'Bısıcaq' olarak anılır. Resmî adı 'Pusacık'tır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 2' 7'' D, 35° 9' 15'' K
Kırca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Kırca
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 16'' D, 35° 9' 43'' K
Karakaya köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 : Karakaya
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 23'' D, 35° 10' 14'' K
Dumanlı köy - Gümüşhacıköy (Saraycık bucağı) - Amasya
1928 📖 : Şıhlar
■ Halkı arasında köyün adı 'Şıhlar' olarak anılır. Kabaoğuz (Qabaoğuz) adlı Türk oymağının köyüdür. A.Dede
■ Koord: 41° 1' 36'' D, 35° 10' 18'' K
Kılıçarslan köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1925h 📖 : Kışlak
■ Koord: 40° 52' 7'' D, 35° 10' 19'' K
Gümüş mahalle - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1179 📖 : Gümüş
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Beylikler dönemine ait Arapça kaynaklarda geçen Kumis adı muhtemelen Türkçe Gümüş sözcüğünün Arapça uyarlamasından ibarettir. Gümüş madeni en azından Selçuklu döneminden beri işletilmiştir. 19. yy sonunda kasabanın güney kısmı Türk, kuzey yarısı Ermeni yerleşimi idi. SN
■ Belediye tüzel kişiliği 2009 yılında kaldırılarak Gümüşhacıköy ilçesine mahalle olarak bağlanmıştır. uğur aslan
■ Koord: 40° 50' 24'' D, 35° 10' 23'' K
Beden köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Beden
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 56' 18'' D, 35° 10' 57'' K
Güllüce köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1926h 📖 : Güllüce
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 33'' D, 35° 10' 59'' K
Korkut köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 : Korkut
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 48' 16'' D, 35° 11' 7'' K
Konuktepe köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Siyah
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 54'' D, 35° 11' 38'' K
Alören köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Alviran
■ Koord: 40° 56' 59'' D, 35° 12' 2'' K
Akpınar köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 : Akpınar
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 22'' D, 35° 12' 30'' K
Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
1500~ 📖 : Hacıköy
1300~ 📖 : Gemara / Gemari
1378 📖 : Artukabad (idari bölge)
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881’de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378’den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491’den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında ’Hacı Nazır Köyü’ adı da kullanılır. (AmT I.287). SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
■ Koord: 40° 52' 31'' D, 35° 12' 59'' K
Çitli köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1946 📖 : Çitlibağlıca
■ Koord: 40° 46' 19'' D, 35° 13' 1'' K
Çetmi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Çetmi [ Türkçe "aş." ]
Alevi-Türk (Çepni) yerleşimi
■ Keçeci Baba Ocağı mensubu Cihad Gümüs
■ Koord: 40° 49' 45'' D, 35° 13' 5'' K
Balıklı köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Balıklı
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 35° 13' 22'' K
Ovabaşı köy - Gümüşhacıköy (Gümüş bucağı) - Amasya
1928 📖 : İsparı
■ Koord: 40° 44' 57'' D, 35° 13' 28'' K
Koltuk köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1926h 📖 : Kaltak
■ Koord: 40° 55' 28'' D, 35° 14' 5'' K
Keçi köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Keçi
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 26'' D, 35° 15' 24'' K
Sarayözü köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Sarayözü
Alevi yerleşimi
■ Amasya ilindeki üç Sarayözü’nden biridir. SN
■ Koord: 40° 55' 13'' D, 35° 15' 29'' K
Ayvalı mahalle - Gümüşhacıköy - Amasya
■ Koord: 40° 53' 25'' D, 35° 15' 41'' K
Eslemez köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Eslemez
1300~ 📖 : İslimis
Alevi yerleşimi
■ Görünürde Türkçe olan isim daha eski (belki Yunanca) bir addan uyarlanmış olabilir. Ancak 13. yy’da bölgeye hakim olan Selçuklu emirlerinden Emir Eminüddin Yusuf’un doğum yeri olarak kaydedilen İslimis adı, aslen Türkçe olan adın Arapça yorumu olarak da değerlendirilebilir. SN
■ İsmin söylenişi Yunancayı çağrıştırsa da, Türkçe eslemek, itaat etmek fiilinin olumsuz hali olan "eslemez," itaat etmez manasında kullanılagelen erkek isminden gelme ihtimali de yüksek. Bu ismin kullanıldığına dair biri 1571'den (Baysungur oğlu Eslemez), diğeri 1904'den (Abdurrahman bin Eslemez) iki arşiv belgesine tesadüf ettim. H. Ongan Arslan
■ Koord: 40° 50' 32'' D, 35° 16' 5'' K
Küçükayvalı mahalle - Gümüşhacıköy - Amasya
■ Koord: 40° 53' 36'' D, 35° 16' 25'' K
Köremeler mahalle - Gümüşhacıköy - Amasya
■ Koord: 40° 54' 9'' D, 35° 17' 10'' K
Güplüce köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Güplüce
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 50' 41'' D, 35° 17' 19'' K
Çavuş köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Çavuş
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 53'' D, 35° 17' 55'' K
Kiziroğlu köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Kiziroğlu
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 35'' D, 35° 18' 9'' K
Yazıyeri köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Veyisoğlu
Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 20'' D, 35° 18' 17'' K
Karacaören köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Karacaviran
■ Koord: 40° 52' 46'' D, 35° 19' 8'' K
Çiftçioğlu köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Çiftçioğlu
■ Koord: 40° 52' 41'' D, 35° 19' 19'' K
Doluca köy - Gümüşhacıköy - Amasya
1928 📖 : Halas [ Türkçe "kurtuluş" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
■ Koord: 40° 49' 58'' D, 35° 19' 37'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.