haritada ara :   km  
Gülşehir'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Yamalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Yamalı
Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Göstesin
Y200~a 📖 Asiêna / Osiêna? [ AnaD ]
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik ada işaret eder. SN
Terlemez köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Terlemez
Gökçetoprak köy - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖 Sivas / Soasa
1500t 📖 Sivasa
Fakıuşağı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Fakıuşağı
Abuuşağı bld - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Abuuşağı
Yalıntaş köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Taşdeliler?
1919hb 📖 Taşdeler
Hacıhalilli köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Hacıhalilli
Yakatarla köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Nernek
Oğulkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Çerdigin [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Emmiler köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Çerdigin Emmiler [ Tr çeri-tigin "ordu beyi" ]
Şahinler köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Kırıklı
Hamzalı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Hamzalı
Karahöyük köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1927h 📖 Karahöyük
Yeşilli köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 📖 Kazıklı
Kızılkaya köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Kızılkaya
Hacılar köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1919hb 📖 Hacılı
Yeşilyurt köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1927h 📖 Sığırlı
Gülpınar köy - Gülşehir - Nevşehir
1968 📖 Kızılköy
Tuzköy bld - Gülşehir - Nevşehir
1919hb 📖 Tuzköy
Yüksekli köy - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1919hb 📖 Kilisekli
Eğrikuyu köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Eğrikuyu
Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1476t 📖 Salanda
A947 📖 Salando (kale) [ AnaD Salanda/Salawanda ]
■ 10. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından «Hısn Salando» adıyla anılan yerdir. Yunancasının Salandos olması gerekirse de bu şekilde kaydedilmemiştir. (TİB 2.270). SN
Karacaşar bld - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Karacaşar
Eskiyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Eski Deliler
Yeniyaylacık köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Yeni Deliler
Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Arapsun
Y1812 : Zarápison
Y150 📖 Zoropassós akk. Zoropassón [ AnaD ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Arapsun adı antik *Arabissós şeklinden evrilmiş olmalıdır. Ptolamaios Coğrafya'sında ve 1812 tarihli Kyrillos haritasında geçen Zoropassos/Zarapisón biçimi, yer bildiren s+ önekini taşır. H 1179 tarihinde Silahdar Mehmet Paşa tarafından Gülşehir adı verildiğini Kyrillos bildirir. SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
Alkan köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 -
Alemli köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Alemli
Civelek köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 -
Dadağı köy - Gülşehir - Nevşehir
1927h 📖 Dadağı
Yeşilöz köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Cemel
Gümüşyazı köy - Gülşehir - Nevşehir
1928 📖 Arafa


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.