haritada ara :   km  
Gücük'de 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Höyücek mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hüyücek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sinemilli köyüdür. Kurmanci konuşurlar. Mamo
Bakış mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Malab
1914hk 📖 Malep
■ Kurmanci konuşurlar. Sinemilli aşiretinin şemsikan koluna mensup olup kürt aşiret konfedarasyonu olan milanların bir şubesidirler. Sinemilliler Urfa başta olmak üzere doğu güneydoğu ırak ve suriyede mevcut bulunan milli aşiretinin koludurlar. Milliler alevi sünnî ve ezididirler. Elazığ adıyaman üzerinden bugün ki yerleşim yerine 250 sene önce geldikleri rivayet edilir. Köyde parçikan burikan ve çakalan aşiretinden sünnî kökenli ailelerde bulunur. Bugün itibariyle alevileşmişler. Elbistanın vakti zamanda en büyük kürt alevi köyü idi. Kütük nüfusu 10 bine yakındır. Mamo
Aksakal mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
hl 📖 Kösolar
1914hk 📖 Köseli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Kürtçe Kosan (`köseler`) adı kullanılır. SN
Soğucak mah Bakış - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Soğucak + Soğucak-ı Diğer
1914hk 📖 Kürd Soğucak
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sinemilli köyüdür. Kurmanci konuşurlar. Mamo
Köseyahya mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Köseağa
■ Köy halkı Sinemilî aşiretinin Şemsikan koluna mensup. Semsûrî
■ Kurmanci konuşurlar. Mamo
Sünnetköy x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Sünnet
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiş harabedir. SN
Tepebaşı x - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Kastal [ Yun kástellos? "kale" ]
Gücük mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1917h 📖 Gücük [ Tr höyücük? ]
1914hk 📖 Dedeköy
■ Eski haritalarda Gücük, Yukarı Gücük ve Diğer Gücük olmak üzere üç mahalledir. SN
■ Köy halkı Sinemilî aşiretinin Qalenderan koluna mensup. Semsûrî
■ Kurmanci konuşurlar Mamo
Gözecik mah Sevdili - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Çerkezan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Çerkesuşağı
■ Köy halkı Alevi Kürttür. Gerek Çerkezan, gerek Kûre Cîkan soy adları, Kafkasya ile ilgili bir geçmişe işaret ederler. SN
■ Kürd-Alevi Kurecîkan Aşireti Çerkezan'lar 100 senedir Malatya/Akçadağ'a bağlı Bekiran/Bekiruşağı köyünden ayrılıp yerleşmişlerdir buraya. Çerkezan köyü/mezrası sakinleri bilinen Çerkez halkı ile alakası olmayıp, Çerkezan ismi sadece 'Çerkez' şahıs isminden türemiştir. yalcin
Yalak mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Yalak
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
Yoğunsöğüt mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Yoğunsöğüt
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
Yapılıpınar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
K 📖 Bîragenî [ Kr "kokar kuyu" ]
1918h 📖 Kokmuşkuyu
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
Toprakhisar mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1918h 📖 Toprakhisar
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Bu civarda aşağı yukarı 20 köy Alxasan Aşiretini oluşturur. Alxasan aşireti Atmiyan/Atmali aşiretin bir koludur. yalcin
■ Köy halkı Alxas ve Kurecîkan aşiretlerine mensup. Semsûrî
Sevdili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Sevdîli [ Kr sêvdêlî? "elmadalı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Alxas/Alhas aşireti Kürt ve Alevi olup, Sadece Kürtçenin kurmanci lehcesini kullanırlar. şükrü yıldız
Kantarma mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kantarma
■ Alewi-Kürt dede aşireti ocağı Sinemilli merkezi. Rivayet odur ki 700 yy önce Harput'ta bulunan bir gümüş madeni yakınlarında bir topluluk yaşamaktaydı. Bu topluluğun üyesi olan hamile bir kadın diri diri toprağa gömüldü. Kadın, mezarda (Kürtçede mezar: Sin) çocuğu doğurdu ve emzirmeye başladı. Sonunda bir yolcu, çocuğun ağlamasını duyup mezarı açmaları için köylüleri topladı. Kurtarılan çocuk büyüdü ve yalcin
■ Sinemilli aşiretler konfederasyonunun merkezidir. Dört büyük kola ayrılır, bu kollardan üçü Kürt biri Türktür. Dil olarak İran Kürtçesine çok yakın bir dil konuşulur. Ayrıca Türk olan kollar da çift dillidir ve kendilerini kimlik açısından ağırlıkla Alevi olarak tanıtırlar. Sinemilli aşiretinin Türkiye genelinde bulunduğu yerleşimler ve köy-mahalle sayıları; Ceyhan (1), Çağlayancerit (4), Doğanşehir (1), Dulkadiroğlu (6), Ekinözü (6), Elbistan (9), Gürün (2) Hekimhan (3), Nurhak (2), Pazarcık (14) ve Sarız (2). metonio
■ Konuşulan kürtçe gramer olarak tamamen kurmancidir. Kurmançtırlar. Millili sinanın soyundan geldikleri ya da sinane milliye intisap ettikleri için sinemilli denir. Milliler milan aşiret konfedarasyonunun üyesi idiler. Inanç olara alevîlik sünnilik ezidilik vardır. Mamo
Günaltı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Kesdikli [ Kr Kêsdikan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
Dervişçimli mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Dervişçiğli
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
■ Köy halkı Sinemilî ve Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretlerine mensup. Semsûrî
Karahasanuşağı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1928 📖 Karahasanuşağı [ Tr "aş." ]
1914hk 📖 Hasanuşağı
1846z 📖 Karahasanoğlu (aş.)
Kürt (Sünni) (Atman) yerleşimi
■ Karahasanlar, Türkmen ve Kürt unsurları barındıran ve Alevi geçmişe sahip olan Atmalı/Atman federasyonuna bağlı aşirettir. SN
■ © 21.10.1846 Maraş'a bağlı Elbistan kazasında Atmalu Aşireti'nden Kara Hasan oğlu İshak ile Kuldur Aşireti'nin sabık Boybeyi Osman'ın, yolculara ve halka zarar verdiklerinden... deyar heyran
■ Köyde Kürne aşiretine mensup aileler de var. Semsûrî
■ Kurmanci konuşurlar. Kürtçeleri sinemilli alxas ve atmi kürtçesi ile aynıdır. Asıllarının alevi olduğuna dair rivayetler mevcut olmakla beraber sadece iddia boyutundadır. Dersimdeki karsan aşireti ile karasan arasında bir bağ var mı yoksa ses benzerliği mi? Resmi kayıtlarda isimlerinin ne geçtiği bir yana kendilerini karasan diye ifade ederler. Bölge kürtleri de böyle telaffuz eder. Karahasan değil karasan. Kendilerini aslen urfaya bağlayan anlatıları mevcut olmakla beraber tarihsel olarak rişvan atmi konfedarasyonun bir üyesidirler. Mamo
Topallı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Topallı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Deretopallı ve Yazıtopallı olmak üzere iki mahalledir. SN
Tapkırankale mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Kale
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup. Semsûrî
Hasanalili mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk 📖 Hasanali
Alevi (Kürt veya Zaza) (Atman) yerleşimi
Tapkıran mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1916h 📖 Tapkıranlı
■ Köy halkı Canbeg aşiretinin Tawkirar koluna mensup. Semsûrî
Atmalıkaşanlı mah - Elbistan (Gücük bucağı) - Kahramanmaraş
1946 📖 Atmalıkaşanlısı [ Kr kaşan "aş." ]
1916h 📖 Kaşanlı
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Köy halkı Rişvan Kürtlerinin Atmî (Atmalı) aşiretine mensup. Semsûrî


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.