Gördes'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniköy mah - Gördes - Manisa
1919h: -
  Şahinkaya mah - Gördes - Manisa
1919h: -
Pomak yerleşimi
  Yaka mah - Gördes - Manisa
1928: Yaka
  Dalkara mah - Gördes - Manisa
■ Köyün 1 km kadar doğusunda tarihi Bezirgan Köprüsü bulunur. SN
  Korubaşı mah - Gördes - Manisa
1919h y: Eğrid [ Yun agrídi ]
  Bayat mah - Gördes - Manisa
1928: Bayat [ Tr "aş." ]
  Beğel mah - Gördes - Manisa
1928: Beğel
  Börez mah - Gördes - Manisa
1928: Boraz
  Malaz mah - Gördes - Manisa
1928 y: Malaz [ Yun ]
  Günkonak x - Gördes - Manisa
1928: Emede
■ 1970 depreminde tamamen yıkılarak terk edildi. SN
  Gördes ilçe - Gördes - Manisa
1530t, 1876a y: Gördus / Gördos
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördes ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
  Karakeçili mah - Gördes - Manisa
1928: Karakeçili [ Tr "aş." ]
  Yeşilyurt mah - Gördes - Manisa
Eski adı: Karacaağaç (mah)
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Köprübaşı Kıranşeyh köyüne bağlı mahalle iken Yeşilyurt adıyla köy oldu; Gördes ilçesine bağlandı. SN
  Salur mah - Gördes - Manisa
1928: Salur [ Tr "aş." ]
  Pınarbaşı mah - Gördes - Manisa
1928: Deliler
■ Deliler adı 2000 yılı dolayında değiştirildi. SN
  Gülpınar mah - Gördes - Manisa
1835: Salur Çiftliği [ Tr Salur "aş." ]
  Dikilitaş mah - Gördes - Manisa
■ Daha önce Demirci'ye bağlı iken Gördes'e bağlandı. SN
  Ulgar mah - Gördes - Manisa
1928: Ulgar


Grafik harita göster     haritada ara : km