Gönen'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hodul mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Hodul
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristan Plovdiv Drenovo/Drjanovo gelenler tarafından 1878'de kurulmuştur. Hödül olarak da geçer. Manav
  Hafızhüseyinbey mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Y1877b: Elbizli [ Tr "iblisli" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi (Pomak) yerleşimi
■ 1200 nüfuslu Rum köyünün halkı 1922'de Çerkes çetelerince katledildi. SN
■ Mübâdele ile Kavalanın bir iki köyünden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Armutlu mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Çr: Sizi
1928k: SiziHasanbey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürgün edilen 14 köyden bir tanesidir. (9 Haziran 1923) Perit Taymaz
■ Ubıh yerleşimi (büyük ihtimal Çerkesleşmişler) Çerkesçe adı: Deçen hable qartof
  Dumanalanı mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Dumanalanı
Pomak yerleşimi
  İncirli mah - Gönen - Balıkesir
Eski adı: -
Pomak yerleşimi
  Gelgeç mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Gelgeç
Pomak yerleşimi
  Çifteçeşmeler mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1906hk: ÇifteÇeşme
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çığmış mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Çığmış
1890hk: Çokmuş (dağ) [ Tr "çökmüş" ]
yerleşimi
■ Çığmış/Çokmuş esasen dağın adıdır. Yörük Keçideresi obası ile daha aşağıdaki Çerkes Keçideresi köyü ayrılmıştır. SN
  Söğüt mah - Gönen - Balıkesir
1905i: Söğüt
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 420 Ortodoks Bulgar veya Rum nüfusu ve bir kilisesi vardı. Nisan 1914'te boşaltılarak halkı Balya'da mecburi iskana tabi edildi. SN
■ Rumlar 1914 nisanında Balyaya sürgün edildi. Bulgar kilisesine geçmeyen slavofon Rumlar olma ihtimali bahis konusu. Manav
  Çınarpınar mah - Gönen - Balıkesir
1906hk: Çınarpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Muratlar mah - Gönen - Balıkesir
Çr: Habreçu
1906hk: Muradlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ekşidere mah - Gönen - Balıkesir
1911ht: Ekşidere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Dereköy mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
Çr: Pişeka
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Sarıköy mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1906hk: Sarıköy
Y-600 Y1905: Zeleía
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 'Sarı' adı Yunanca Zeleia adından doğal ses evrimi yoluyla türemiş olmalıdır. 20. yy başında Rum nüfus da Sarıköy adını kullanmaktaydı. SN
  Karaağaçalanı mah - Gönen - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Pehlivanhoca mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Pehlivanhoca
1911ht: Hocapehlivan
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Balcıdede mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Balcıdede
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Babayaka mah - Gönen - Balıkesir
1890hk: Babayakası
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Baba Kale adı verilen kalenin yanı olduğu için. SN
■  Babayaka köyü Gürcü köyü olmayıp aslen Manavların yaşadığı bir köydür. Bugün köyde az sayıda Muahcir de yaşamaktadır. Yüksel
  Karalarçiftliği mah - Gönen - Balıkesir
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hacıvelioba mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Hacıvelioba
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hasanbey mah - Gönen - Balıkesir
1928k: PomakHasan
Pomak yerleşimi
  Ayvalıdere mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1928k: Ayvalıdere
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gönen ilçe - Gönen - Balıkesir
1660eç: Gönen
EYu: GranikeionThermai [ Yun "Granikos Ilıcası" ]
■ Büyük İskender'in MÖ 334'teki tarihi zaferine tanık olan Granikos nehri şimdiki Biga Çayıdır. Gönen adı <> > <<*Göre(n)gen>> biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
■ Gönen ve çevresinde daha çok Kafkas göçmenleri (Çerkes) ve Balkan göçmenleri (Muhacır) vardır. Yerli Türk ahalisine ise Manav olarak tabir edilen Türkmenlerdir. Bazı yerleşim birimleri ise Yörük köyü olarak tanımlanır. Türk
  Tuzakçı mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Tuzakçı
1906hk: Düzakçe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Havutça mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1905i: Havutça
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Üçpınar mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Üçpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ "Güney Marmara Çerkes Sürgünü" nde sürgün edilen 14 köyden biridir. (28 Mayıs 1923) Perit Taymaz
  Çatak mah - Gönen - Balıkesir
Eski adı: -
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ Goce Delčev Frgovo köylüsü Pomaklar. Manav
  Körpeağaç mah - Gönen (Sarıköy bucağı) - Balıkesir
1891c, 1906hk: GâvurKöy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çınarlı mah - Gönen (Tütüncü bucağı) - Balıkesir
1928k: Keçeler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Güney Marmara Çerkes Sürgünü'nde sürgün edilen 14 köyden biridir. (17 Haziran 1923) Perit Taymaz
  Keçeler mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Keçeler
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çınarlı köyünün mahallesiyken anlaşmazlık dolayı ayrılmışlardır. Türk mahallesidir. qartof
  Bostancı mah - Gönen - Balıkesir
1906hk: Yortan
■ Manav yerlesimiyken Yörük, Cerkes ve Arnavut göçü almistir. Manav
  Kocapınar mah - Gönen - Balıkesir
1905i: Kocapınar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1913 Balkan Harbi'nde Pomak muhacirler iskan edildi. Aynı yıl veya ertesi yıl yerli Ortodoks halk Bulgaristan'a göçtü. SN
■ 20. asır başında Kocabunar ismiyle Slav yerleşimiydi. Halkı Rum kilisesinden çıktığı için Bulgaristana göçtü. 1913 itibâriyle Kočan ve Barutinden gelen Pomaklar iskân edildi. Manav
  Taştepe mah - Gönen - Balıkesir
Eski adı: -
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Çiftlikalanı mah - Gönen (Tütüncü bucağı) - Balıkesir
1906hk: Çiftlikalan
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Suçıktı mah - Gönen (Tütüncü bucağı) - Balıkesir
1928k: Suçıktı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çalıca mah - Gönen (Tütüncü bucağı) - Balıkesir
1928k: Gerdeme [ Yun kardámaina "sebzelik" ]
■ Yun <> esasen roka veya tere (nasturtium oficinalis) olmakla beraber, genellikle `çiğ yenen ot, yeşillik` anlamında kullanılır. SN
  Koçbayırı mah - Gönen (Tütüncü bucağı) - Balıkesir
1928k: Salihiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Köteyli mah - Gönen - Balıkesir
1906hk: Köteli
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hacımenteş mah - Gönen - Balıkesir
1928k: Hacımenteş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Buğdaylı mah - Gönen (Buğdaylı bucağı) - Balıkesir
1906hk: Kavak
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Buğdaylı nahiyesi merkezi olan Kavak köyüne Buğdaylı adı verildi. SN
  Saraçlar mah - Gönen - Balıkesir
1906hk: Saraçlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Üzümlü mah - Gönen (Buğdaylı bucağı) - Balıkesir
1906hk, 1928k: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Monomáxos esasen `teke tek savaşan muharip, gladyatör` demek iken Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği kumandanları için kullanılmıştır. SN
  Bayramiç mah - Gönen - Balıkesir
1946k: Bayramiş
1890hk: Bayramiç
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Güneykent bld - Gönen - Isparta
1478t, 1928k: Gireson/Giresun [ Yun Kerassós? ]
■ Kerassos/Giresun adının Yunan-öncesi bir dilde `kirazlı` anlamına geldiği düşünülebilir. SN
  Gümüşgün köy - Gönen - Isparta
hl: Baladız
1928k: Baradıs
Y-189: Aporidós Kômê [ Yun "geçitsiz köy, geçilmez köy" ]
Alevi yerleşimi
■ Gönen ovası ile Keçiborlu ovasının geçit noktasında bulunan Aporidos köyü MÖ 189'da Konsül Manlius Vulso'nun seferi münasebetiyle zikredilmiş ve 1889'da Hirschfeld tarafından Baradıs köyüyle eşitlenmiştir. Baradıs biçimi, doğal ses evrimiyle Aporidós adından türer. Köyde höyük ve arkeolojik kalıntılar mevcuttur. SN
  Koçtepe köy - Gönen - Isparta
1928k: Fandas [ Yun ]
  Gönen ilçe - Gönen - Isparta
1530ta: Gönan
■ Eski Anadolu dilinde olan eski adı, muhtemelen Tokat ve Tufanbeyli'deki iki Komana ile eş yapıdadır. 4. yy'dan sonra yazılan bir menkıbenameye göre 2. yy'da Aziz Zosimos burada şehit olmuştur. 6. yy'da kasabaya bir süre Iustinianopolis adı verildi. SN
  Senirce köy - Gönen - Isparta
1928k: Senirce [ Tr senir "dağ burnu" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km