Gölpazarı'da 54 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükyenice köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: K. Yenice
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Üyük köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Üyük [ Tr üyük/öyük "höyük" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karaağaç köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Karaağaç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Büyüksusuz köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Susuz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Demirhanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1946: Demirhanlar
1910h: Seyirhanlar
E1900~a: Decir-hanlar [ Tr "tacir hanları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün adının `bir Oğuz boyundan` geldiği inancı cahillikten ibarettir. SN
  KüçükSusuz köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: K. Susuz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Derecikören köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Derecikviran
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Göldağı köy - Gölpazarı - Bilecik
1910h: Göldağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İncirli köy - Gölpazarı - Bilecik
1573t: İncirli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kasımlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Kasımlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bolatlı köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Poladlı [ Tr polad "çelik" ]
■ Etrafındaki küçük yerleşimlerin divân merkezi burası olup çok eskiden 3 hâneli bir köy olduğu rivâyet edilir. Köyün alt başında bir kilise virân halde olup çayır mevkiinde târihi Rum hamamı yer alır. Manav
  Karacalar köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Karacalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kurşunlu köy - Gölpazarı - Bilecik
1910h: Kurşunlu (dağ)
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ 1926'da Bulgaristan'dan göç edenlerin kurduğu bir köydür. SN
■ 1926'da Bulgaristan'dan göç edenlerin kurduğu bir yer. VZ
  Bayat köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Bayad [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Çengeller köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Çengeller
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kuşçaören köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Kuşçaviran
1573t: Kuzcaviran [ Tr kuzca "karanlık, gölgelik" ]
  Gölpazarı ilçe - Gölpazarı - Bilecik
1910h: Gölpazarı
1487a: Nefsi Göl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Göl kazasının merkez kasabası idi. SN
  Keskin köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Keskin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Büyükbelen köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: B. Belen
1487a: Belen
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akçakavak köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Akçakavak
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 18. asırdan itibâren Şehbenciler, Ormanyeri, Viran, Velen, Kahçılar ve Musalarda oturan çiftlik sâhipleri yavaş yavaş buraya taşınmaya başlamıştır. Kalıntılarına hâlen rastlanmaktadır. Musalar 1940'lı senelerde Akçakavaka taşınmaya başlamış 1954 itibâriyle Musalar da tamâmen boşalmıştır. Manav
  Taşçıahiler köy - Gölpazarı - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Türkmen köy - Gölpazarı - Bilecik
E1902, 1910h: Türkmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy ortalarında Sivas muhaciri Çalıkoğlu adlı bir Ermeni önderliğinde kurulduğu belirtilir. 20. yy başında 506 Ermeni ve 35 kadar Ermenice konuşan Müslüman nüfusu vardı. Türkmen adının hangi tarihte ve neden verildiği anlaşılamadı. SN
  Tongurlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Tongurlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Tongur lâkaplı zengin bir şahıs sebebiyle bu ismin verildiği rivâyet edilir. İri yarı olan Tongur Gölpazarının idâresinden sorumluymuş. Gölpazarının o vakitler 36 hâne olduğu, Tongurlar halkının hayvanlarını otlatmak için Gölpazarı ovasına götürdüğü sulamak içinse Horhor çeşmesini kullandığı bildirilmektedir. Manavların büryan ve tandır kullandıkları hiç bilinmezken burada görülmesi dikkat çekicidir. Manav
  Bedi köy - Gölpazarı - Bilecik
1968: Üzümlü
1928: Bedi
■ Üzümlü olarak adı değiştitilmiş iken 2011'den sonra Bedi adı iade edildi. SN
  Çımışkı köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Dımışkî [ Tr "Şamlı" ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Köprücek köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Köprücüler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Arıcaklar köy - Gölpazarı - Bilecik
1902hk: Arıcaklar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Alıç köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Alıç
1521t: Alınç
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Büyüksürmeli köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Sürmelü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Doğancılar köy - Gölpazarı - Bilecik
1573t: Doğancılar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Dokuz köy - Gölpazarı - Bilecik
1487a: Dokuz
■ Köyün adı büyük olasılıkla Türkçe Donğuz (`domuz`)'dan uyarlanmıştır. SN
  Çiftlik köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sürmeli köyüne bağlı Çiftlikobası yerleşimi 8.09.1944'te Çiftlik adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Dereli köy - Gölpazarı - Bilecik
1902hk: Dereli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Yukarıdaki Kuzlar ile Kocamezarlık denen mezarlığın oradaki Göbeller köyü taşınarak burada yeni köy meydana getirmişlerdir. Manav
  Softalar köy - Gölpazarı - Bilecik
1902hk: Softalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kavak köy - Gölpazarı (Taraklı bucağı) - Bilecik
1487a: Kavak
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Karaahmetler köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Karaahmetler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hacıköy köy - Gölpazarı - Bilecik
1521t: Hacımezrası
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Gözaçanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1928: Gözaçanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sarıhacılar köy - Gölpazarı - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Nasuh, Sarıhacı ve Cansız olarak tanınan kardeşlerin kurduğu çiftlikler köyün ilk kuruluşunu göstermektedir. Nasuhlar ve Cansızlar köyleri bu divâna bağlıdır. Manav
  Gökçeözü köy - Gölpazarı - Bilecik
1910h: Gökçeözü
■ Dana önce Yenipazar'a bağlı iken 1998'de Gölpazarı'na katıldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km