Göle'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Günorta köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Kızılkilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Köprülü bld - Göle - Ardahan
1960- DİE: Karavenk
R1889 k1928 RAl, K: Korevenk [ Erm goravank' "eğrimanastır" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Konk [ Erm komk' "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Serinçayır köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Çölpenek
R1889 RAl: Çalpenek [ Erm çarpanag ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Semzelek
R1889 k1928 RAl, K: Samzalek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Samandöken köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Sinot
R1889 RAl: Signot
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
  Dedeşen köy - Göle - Ardahan
1960 DİE: Gümüşparmak
R1889 RAl: Dedeşen
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Gürc şeni ve Erm şén `köy` anlamındadır. Dede sözcüğü Türkçe olabilir veya olmayabilir. SN
  Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Cicor/Cicar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Bellitepe köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Urut
E1900-: Vorodan [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Göle ilçesine adını veren eski Kola kalesi buradadır. SN
  Dedekılıcı köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Keşar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Köydeki Kürtler Diyarbakır ve Ankara/Haymana kökenliyken Türklerin bir kısmı Karapapak, bir kısmı Ahıska Türküdür. metonio
  Çakırüzüm köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Muzaret/Muzarat
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Türkeşen
R1889 RAl: Türkaşen [ Erm trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Dereyolu köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Salut/Salot
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Göle ilçe - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Mardenik/Merdenik
E1918- Beg: Martenik [ Erm "Med (Kürt) yurdu" ]
E666 Aşx: Koğ/Koğa (başka yer)
k1928 K: Göle (idari bölge)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi Bellitepe/Urut köyündedir. İlçe merkezi sonradan Mardenik köyüne taşındı. ■ Eski Ermeni tarihinde Goğ Կող kalesi ve adını bundan alan Goğa Կողա ilçesi zikredilir. Bu sözcüklerin eskiçağdaki orijinal telaffuzu Kol ve Kola'dır. /L/ sesinin Türkçeye aktarılması ya Gürcüce üzerinden bir alıntıyı, ya da yöresel lehçede eski /L/ sesinin korunmasını akla getirir. Aynı problem Oltu kasabasının adında da mevcuttur. SN
  Şeref x - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Şeref
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1940'lı yıllarda Göle TİGEM devlet tarım işletmesi kurularak Şeref köyü boşaltılmıştır. SN
  Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan
  Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Poladik/Puladik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960- DİE: Ortakilise
R1889 k1928 RAl, K: OraKilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Okçu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Okçu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Xîve
R1889 RAl: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çayırbaşı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Okam/Hokam
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
  Çalıdere köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Mîxgerek
R1889 RAl: Miyagkerek [ Erm miyagakrag? "yalnızçiftlik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Filizli köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Sivin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dölekçayır köy - Göle - Ardahan
1960- DİE: Pülemür
k1928 K: Pilumeri
R1889 RAl: Plurmori [ Erm "böğürtlen? tepesi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Abur [ Gürc aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
  Gedik köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Lavustan/Laurstan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Kirziyan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Chp'li Gürsel Tekin'in büyük dedesi ve ailesi, Diyarbakır Hazro'dan Ağrı Doğubayazıt'a göç eder. Burada üçe bölünürler. Tekin'in dedeleri buraya gelmişler. 1900 yılında 19 hanede 152 Kürd nüfus yaşıyormuş. Mar(d)astan
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Kelpikör
R1889 RAl: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoştülbent köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Xoştülbend
■ 20. yy başında Kürd/Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Tellioğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Tellioğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
k1946 MYK: Büyükaltunbulak
R1889 RAl: Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
  Toptaş köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Toptaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yenidemirkapı köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Yenidemirkapı
R1889 RAl: RumDemirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Kırdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Varginıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Eskidemirkapı köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: KürdDemirkapı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Kuytuca köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Şeki
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Çardaklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Koyunlu köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Kundik
R1889 RAl: KundukSu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1946 MYK: Gölustan
R1889 RAl: Gülistan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bkz. www.golegulistan.com/koytarihi.html . `1876'dan önce Ruslar yaşardı` bilgisi bariz şekilde yanlıştır. Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN
  Ağılyolu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl, Epr I.329: Arpaşen
E1900-: Arp'aşén [ Erm "güneşliköy" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yavuzlar köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Üçkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yağmuroğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Yağmuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Küçükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: HarabeAltınbulak
Kürd yerleşimi
  Mollahasan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Mollahasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
  Çullu köy - Göle - Ardahan
k1928 K: Çullu
Karapapak yerleşimi
  Balçeşme köy - Göle - Ardahan
k1928 K: LalaVarginis
R1889 RAl: LaloVarginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Köyde bir sülale Ahıska Türküdür, köyün gerisi Kürttür. metonio
  Çobanköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Çobanköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karatavuk köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Karatavuk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Küçükboğatepe köy - Göle - Ardahan
1960- DİE: KüçükZavut [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km