Göle'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
  Günorta köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kızılkilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yeniköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Yeniköy
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Köprülü bld - Göle - Ardahan
1960 📖 Karavenk
R1889 1928 📖 📖 Korevenk [ Erm karavank? "taş manastır" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg mensubudur ve meşhur yaylası Canibeg ismi buradan gelir. (Özyıldırımlar) Dogukan Canbegî
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kalecik köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kalecik
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Serinçayır köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Çölpenek
R1889 📖 Çalpenek [ Erm çarpanag ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Polat Sülalesi) Dogukan Canbegî
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Samzalek / Semzelek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Samandöken köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Sinot
R1889 📖 Signot [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Deli Sülalesi) Dogukan Canbegî
■ Muhtemelen köyün adı Gürcüce yer adı olan 'Sinkot' isminin değişime uğramış halidir. meriç
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
  Dedeşen köy - Göle - Ardahan
1960 📖 Gümüşparmak
1854h 📖 Dadaşen [ Gürc dadaşeni "ana köy" ]
1514 📖 Göle (hrb)
E474 📖 Goğa [Kola] Կողա (kale)
G00 📖 Kola კოლა (kale)
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Göle ilçesine adını veren tarihi Kola/Göle kalesi muhtemelen bu köyün sırtındaki büyük kaledir. Gürcü Vekayinamesi bu yerin Milattan önce kral Parnavaz zamanında beylik olduğunu bildirir. SN
  Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Cicor / Cicar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Bellitepe köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Urut
E1403 📖 Vorodan Որոտան [ Erm "çağlayan" ]
G1025 📖 Orotan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü Vekayinamesinde Gürcü Ortodoks patriği Melkisedek'in satın aldığı köyler arasında sayılır. SN
  Dedekılıcı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Keşar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Köydeki Kürtler Diyarbakır ve Ankara/Haymana kökenliyken Türklerin bir kısmı Karapapak, bir kısmı Ahıska Türküdür. metonio
  Çakırüzüm köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Muzaret / Muzarat [ Gürc muzareti "kapalı yer" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Türkeşen
1854h 📖 Türkaşan [ Erm/Gürc trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Dereyolu köy - Göle - Ardahan
1854h 📖 Salit / Salut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Göle ilçe - Göle - Ardahan
E1918 📖 Martenik [ Erm "Medler (Kürtler)" ]
1854h 📖 Merdenik
G00 📖 Kola კოლა (başka yer)
1928 📖 Göle (idari bölge)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi Dedeşen köyündedir. İlçe merkezi modern dönemde Mardenik köyüne taşındı. SN
  Şeref x - Göle - Ardahan
R1889 📖 Şeref
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1940'lı yıllarda Göle TİGEM devlet tarım işletmesi kurularak Şeref köyü boşaltılmıştır. SN
  Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan
  Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Poladik / Puladik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960 📖 Ortakilise
R1889 1928 📖 📖 Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Okçu köy - Göle - Ardahan
1854h 📖 Oxçi [ Tr okçu ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Xîve
R1889 📖 Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çayırbaşı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Okam / Hokam
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 22 Ermeni ve 206 Türk yaşamaktadır. metonio
  Çalıdere köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Mîxgerek
R1889 📖 Miyagkerek [ Erm miyag akrag? "tek çiftlik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Filizli köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Sivin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dölekçayır köy - Göle - Ardahan
<1960 📖 Pülemür
1928 📖 Pilumeri
R1889 📖 Plurmori [ Erm "böğürtlen? tepesi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Senemoğlu
1854h 📖 Sanem
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Abur [ Gürc aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
  Gedik köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Lavustan / Laurstan
1854h 📖 Laursan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kirziyan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Chp'li Gürsel Tekin'in büyük dedesi ve ailesi, Diyarbakır Hazro'dan Ağrı Doğubayazıt'a göç eder. Burada üçe bölünürler. Tekin'in dedeleri buraya gelmişler. 1900 yılında 19 hanede 152 Kürd nüfus yaşıyormuş. Mar(d)astan
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Kelpikör
R1889 📖 Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoştülbent köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xoştülbend
■ 20. yy başında Kürd/Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Tellioğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Tellioğlu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Tellioğlu, Gölenin yerli Türkmen köylerinden biridir. metonio
  Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
1928 📖 B. Altınbulak
1854h 📖 Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
  Toptaş köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Toptaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  YeniDemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Yeni Demirkapı
R1889 📖 Rum Demirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Kırdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Eskidemirkapı köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Kürd Demirkapı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Kuytuca köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Şeki
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Çardaklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Koyunlu köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Kundik
R1889 📖 Kunduk Su
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946 📖 Gölustan
R1889 📖 Gülistan [ Gürc gelisubani? ]
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN
  Ağılyolu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Arpaşen
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yavuzlar köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Üçkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yağmuroğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Yağmuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Küçükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Harabe Altınbulak
Kürd yerleşimi
  Mollahasan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Mollahasan
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
  Çullu köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Çullu
Karapapak yerleşimi
  Balçeşme köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Lala Varginis
R1889 📖 Lalo Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Köyde bir sülale Ahıska Türküdür, köyün gerisi Kürttür. metonio
  Çobanköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Çobanköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karatavuk köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Karatavuk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km