haritada ara :   km  
Göle'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Günorta köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kızılkilise
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Yeniköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Yeniköy
Alevi (Türk) yerleşimi
Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xemiskar [ ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Köprülü bld - Göle - Ardahan
1960 📖 Karavenk
R1889 1928 📖 📖 Korevenk [ Erm karavank? "taş manastır" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg mensubudur ve meşhur yaylası Canibeg ismi buradan gelir. (Özyıldırımlar) Dogukan Canbegî
Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Kalecik köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Kalecik
Alevi (Türk) yerleşimi
Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Konk [ Erm komk "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Serinçayır köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Çölpenek
R1889 📖 Çalpenek [ Erm çarpanag ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Polat Sülalesi) Dogukan Canbegî
Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Samzalek / Semzelek [ ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürt (Sünni) (Avşar) yerleşimi
Samandöken köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Sinot
R1889 📖 Signot [ ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Deli Sülalesi) Dogukan Canbegî
■ Muhtemelen köyün adı Gürcüce yer adı olan 'Sinkot' isminin değişime uğramış halidir. meriç
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
Dedeşen köy - Göle - Ardahan
1960 📖 Gümüşparmak
1854h 📖 Dadaşen [ dadaşeni "ana köy" ]
1514 📖 Göle (hrb)
E474 📖 Goğa [Kola] Կողա (kale)
G00 📖 Kola კოლა (kale)
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Göle ilçesine adını veren tarihi Kola/Göle kalesi muhtemelen bu köyün sırtındaki büyük kaledir. Gürcü Vekayinamesi bu yerin Milattan önce kral Parnavaz zamanında beylik olduğunu bildirir. SN
Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Cicor / Cicar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Tarihi Gürcü kiliselerinden biri olan Cicori kilisesi bu köydedir. meriç
Bellitepe köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Urut
E1403 📖 Vorodan Որոտան [ Erm "çağlayan" ]
G1025 📖 Orotan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcü Vekayinamesi'nde Gürcü Ortodoks patriği Melkisedek'in satın aldığı köyler arasında sayılır. SN
Dedekılıcı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Keşar
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Rus işgali öncesinde "Yerli" olarak adlandırılan Türk köyüdür. 93 Harbi sonrasında Yozgat ve Sivas'ın bazı köylerine göç vermiştir ve Çarlık döneminde Trabzonlu Rumlar tarafından iskân edilmiştir. Rusların geri çekilişi ve Rumların köyü terk etmesinden sonra Türklerden bir kısmı geri dönmüş, lâkin köyün büyük kısmının Diyarbakırlı ve Haymanalı Kürtler tarafından yerleşim görmesinden dolayı kısıtlı olarak yerleşmişlerdir. Günümüzde Kürtler ve Türkler köyde birlikte yaşıyor olmakla beraber Kürtler hafif bir çoğunluğa sahiptir. metonio
■ Gelturi aşireti haricinde, Redkan aşireti de yaşar. Redkanlılar, Erivan Şamiran köyünden göç eden Mala Emer (Emerler) ailesidir. Mar(d)astan
Şeref x - Göle - Ardahan
R1889 📖 Şeref
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1940'lı yıllarda Göle TİGEM devlet tarım işletmesi kurularak Şeref köyü boşaltılmıştır. SN
Çakırüzüm köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Muzaret / Muzarat [ muzareti "kapalı yer" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Türkeşen
1854h 📖 Türkaşan [ Erm/Gü trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Dereyolu köy - Göle - Ardahan
1854h 📖 Salit / Salut
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Göle ilçe - Göle - Ardahan
E1918 📖 Martenik [ Erm "Medler (Kürtler)" ]
1854h 📖 Merdenik
G00 📖 Kola კოლა (başka yer)
1928 📖 Göle (idari bölge)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi Dedeşen köyündedir. İlçe merkezi modern dönemde Mardenik köyüne taşındı. SN
Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan
Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Poladik / Puladik
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960 📖 Ortakilise
R1889 1928 📖 📖 Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Okçu köy - Göle - Ardahan
1854h 📖 Oxçi [ Tr okçu ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Köyün ilk sakinleri Çarlık kayıtlarında da geçen Erzurum/Tekman'lı Kürtlerdir. Rusların eski Kars Oblastı'nı terk etmesinden sonra Senemoğlu ve Filizli köylerinden Kürtler de yerleşmiştir. Daha sonrasında Şeref köyünün TİGEM'e devredilmesinden sonra Şeref'teki yerli Türklerin bir kısmının Okçu'ya yerleşmesiyle Kürt ve Türklerin birlikte yaşadığı bir köy haline gelmiştir. Kürt ve Türk nüfus birbirine yakın olmakla beraber Kürtler önemli ölçüde Türklüğe asimile olmuştur. metonio
Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Xîve
R1889 📖 Xeva [ ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Karapapak/Terekeme/Kürt (Sünni) yerleşimi
Çayırbaşı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Okam / Hokam
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 22 Ermeni ve 206 Türk yaşamaktadır. metonio
Çalıdere köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Mîxgerek
R1889 📖 Miyagkerek [ Erm miyag akrag? "tek çiftlik" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 📖 Sasadél [ ]
Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Filizli köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Sivin
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Dölekçayır köy - Göle - Ardahan
<1960 📖 Pülemür
1928 📖 Pilumeri
R1889 📖 Plurmori [ Erm "böğürtlen? tepesi" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Senemoğlu
1854h 📖 Sanem
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Abur [ aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Türk yerleşimi.
■ Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
Gedik köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Lavustan / Laurstan
1854h 📖 Laursan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Kirziyan
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Chp'li Gürsel Tekin'in büyük dedesi ve ailesi, Diyarbakır Hazro'dan Ağrı Doğubayazıt'a göç eder. Burada üçe bölünürler. Tekin'in dedeleri buraya gelmişler. 1900 yılında 19 hanede 152 Kürd nüfus yaşıyormuş. Mar(d)astan
Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Kelpikör
R1889 📖 Kelpikar
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
Hoştülbent köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xoştülbend
■ 20. yy başında Kürt (Sünni)/Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Tellioğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Tellioğlu
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Tellioğlu, Gölenin yerli Türkmen köylerinden biridir. metonio
Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
1928 📖 B. Altınbulak
1854h 📖 Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
Toptaş köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Toptaş
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
YeniDemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Yeni Demirkapı
R1889 📖 Rum Demirkapı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Kırdamal
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 1829'da Ahıska'dan göçenler tarafından kurulmuştur. SN
■ 1889 Rus kayıtlarında Gırdamal (Kırdımal) adı ile geçer. Yusuf kaan ışık
Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi
Eskidemirkapı köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Kürd Demirkapı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
Kuytuca köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Şeki
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Çardaklı
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Koyunlu köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Kundik
R1889 📖 Kunduk Su
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi
Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946 📖 Gölustan
R1889 📖 Gülistan
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Sefikan) yerleşimi
■ Sivas Divriği İncirlipınar (Fero) köyü ile akrabadır. Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiştir. SN
Ağılyolu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Arpaşen
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
Yavuzlar köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Üçkilise
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Yağmuroğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Yağmuroğlu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Küçükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Harabe Altınbulak
Kürt (Sünni) yerleşimi
Mollahasan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Mollahasan
■ 20. yy başında Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Sevkari) yerleşimi
■ 93 Harbinden önceki bir tarihte Kiğı'dan göçmüş Zaza Alevi köyüdür. SN
Çullu köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Çullu
Karapapak/Terekeme yerleşimi
Balçeşme köy - Göle - Ardahan
1928 📖 Lala Varginis
R1889 📖 Lalo Varginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kurdki) yerleşimi
■ Köyde bir sülale Ahıska Türküdür, köyün gerisi Kürttür. metonio
Çobanköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Çobanköy
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
Karatavuk köy - Göle - Ardahan
R1889 📖 Karatavuk
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.