Göle'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Günorta köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Kızılkilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yeniköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Yeniköy
Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Kısmen Alevi-Kürd kökenli Canbeg mensubudur. (Polatlar ve Sancaklar) Dogukan Canbegî
■ Kafasına göre mezhep mi değiştiriyor bunlar? Bu köyden Polat soyadlı tanıdığım Canbeg adına dair herhangi bir şey bilmiyor bile. metonio
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Köprülü bld - Göle - Ardahan
1960-: Karavenk
R1889 1928k: Korevenk [ Erm goravank' "eğrimanastır" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg mensubudur ve meşhur yaylası Canibeg ismi buradan gelir. (Özyıldırımlar) Dogukan Canbegî
  Uğurtaş köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Dörtkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Kuzupınarı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Konk [ Erm komk' "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Serinçayır köy - Göle - Ardahan
1928k: Çölpenek
R1889: Çalpenek [ Erm çarpanag ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Polat Sülalesi) Dogukan Canbegî
  Yeleçli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960-: Semzelek
R1889 1928k: Samzalek [ Gürc ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Avşar) yerleşimi
  Samandöken köy - Göle - Ardahan
1928k: Sinot
R1889: Signot
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
■ Kısmen Haymana'dan göçen Canbeg aşireti mensubudur. (Deli Sülalesi) Dogukan Canbegî
■ Muhtemelen köyün adı Gürcüce yer adı olan 'Sinkot' isminin değişime uğramış halidir. meriç
  Dedeşen köy - Göle - Ardahan
R1889: Dedeşen
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Gürc şeni ve Erm şén `köy` anlamındadır. Dede sözcüğü Türkçe olabilir veya olmayabilir. SN
■ Köyün adı Gürcüce ana köy anlamına gelen 'Dedaşeni' isminin değişime uğramış halidir. meriç
  Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Cicor/Cicar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Bellitepe köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854hk, 1928k: Urut
E1918: Vorodan [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Göle ilçesine adını veren eski Kola kalesi buradadır. SN
  Dedekılıcı köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Keşar
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Köydeki Kürtler Diyarbakır ve Ankara/Haymana kökenliyken Türklerin bir kısmı Karapapak, bir kısmı Ahıska Türküdür. Köydeki Kürtlerin çoğu için çevre köyler "Getüri/Geturi" demektedir. metonio
  Çakırüzüm köy - Göle - Ardahan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Muzar, Gürcüce kapanan demektir. Muzareti ise 'kapanan yer' anlamı taşır. meriç
  Yiğitkonağı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Türkeşen
R1889: Türkaşen [ Erm trkaşén "Türkköyü" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Dereyolu köy - Göle - Ardahan
1854hk, 1928k: Salit/Salut
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Göle ilçe - Göle - Ardahan
1854hk, 1928k: Merdenik
E1918: Martenik [ Erm "Med (Kürt) yurdu" ]
E666: Goğ/Goğa Կող (başka yer) [ Gürc კოლა? ]
1928k: Göle (idari bölge)
■ İlçeye adını veren Kola/Göle kalesi Bellitepe/Urut köyündedir. İlçe merkezi sonradan Mardenik köyüne taşındı. ■ Eski Ermeni tarihinde Goğ Կող kalesi ve tamlayan halinde Goğa Կողա ilçesi zikredilir. Orijinal /L/ sesinin Türkçede korunması açıklamaya muhtaçtır. (Aynı problem Oltu adında da mevcuttur.) SN
  Şeref x - Göle - Ardahan
R1889: Şeref
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1940'lı yıllarda Göle TİGEM devlet tarım işletmesi kurularak Şeref köyü boşaltılmıştır. SN
  Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854hk: Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan
  Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Poladik/Puladik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960-: Ortakilise
R1889 1928k: OraKilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Okçu köy - Göle - Ardahan
1854hk: Oxçi [ Tr okçu ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Xîve
R1889: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çayırbaşı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Okam/Hokam
■ 20. yy başında Türk/Ermeni yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 22 Ermeni ve 206 Türk yaşamaktadır. metonio
  Çalıdere köy - Göle - Ardahan
1928k: Mîxgerek
R1889: Miyagkerek [ Erm miyagakrag? "yalnızçiftlik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Damlasu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Sasadél [ Gürc ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Filizli köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Sivin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dölekçayır köy - Göle - Ardahan
1960-: Pülemür
1928k: Pilumeri
R1889: Plurmori [ Erm "böğürtlen? tepesi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan/Conki) yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köyü olup Diyarbakır kökenli Conki'lerle Erivan muhaciri Redki'ler yaşar. SN
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Abur [ Gürc aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt (39 nüfus) ve 6 hane Türk (48 nüfus) bulunmaktadır. Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
  Gedik köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Lavustan/Laurstan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Lawıstan. Kısmen Kürd yerleşimi. Arpaçay Atçılar köyünden buraya göç eden aileler var. Qazi
■ İlk Rus kaydında 1 hane Türk (aslen Posoflu) dışında 8 hane Kürt bulunmaktadır. metonio
  Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Kirziyan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Chp'li Gürsel Tekin'in büyük dedesi ve ailesi, Diyarbakır Hazro'dan Ağrı Doğubayazıt'a göç eder. Burada üçe bölünürler. Tekin'in dedeleri buraya gelmişler. 1900 yılında 19 hanede 152 Kürd nüfus yaşıyormuş. Mar(d)astan
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928k: Kelpikör
R1889: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoştülbent köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Xoştülbend
■ 20. yy başında Kürd/Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Tellioğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Tellioğlu
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Tellioğulları hazar türk kökenlidir. Gürcistan Ahıska bölgesinde gürcü Kartavelliler kralı David döneminde bölgesel yapılar içinde yaşamışlardır. Tellioğlu köyünün kurucusu tellioğullarıdır. Tellioğlu köyünde hayhorom (rumlar) da yaşamıştır, kısmi olarak gürcüler ve ermenilerde yaşamıştır. Kürtlerde kısmi olarak yerleşmiştir.Hazarlar hazar denizi kuzeyinden karadenizin kuzeyine kadar olan bölgede yaşamıştır. Tellioğlu kökeni telden zırh yapanları rivayet ettiği söylenir, Hazar askerleri daha hafif olduğu için ve daha rahat hareket etmelerini sağladıkları için, şövalye zırhı yerine telli zırhı tercih etmiştir.Hazar ordusunun gümüş gibi parladığı rivayet edilir. Bir karay musevisinin telli zırhı avrupanın bazı bölgelerindeki şövalyelerden gördüğü ve hazar ordusunda uyguladığı rivayet edilir. Tellioğlu köyü kura nehri alt kısmındadır. “Kışın Avçala ve Diğomi’de, Kura nehrin alt kısmında ve İori nehrin kenerlarında duruyorlardı” gibi ifadelerle Selçukluların kışı geçirmek için seçtikleri yerleri belirtmektedir (“Kartlis Tskhovreba”2008:309). Büyük İskender gelmeden önce Kura Nehri civarında yerleşik olan kavimler, yazarın zamanında Buntürkler ya da Kıpçaklar olarak biliniyorlardı. huseyin
  Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
1854hk: Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
  Toptaş köy - Göle - Ardahan
R1889: Toptaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yenidemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928k: Y. Demirkapı
R1889: RumDemirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889: Kırdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yanaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Varginıs [ Erm ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kısmen Karapapak yerleşimi
  Eskidemirkapı köy - Göle - Ardahan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Kuytuca köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: Şeki
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Çardaklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Koyunlu köy - Göle - Ardahan
1928k: Kundik
R1889: KundukSu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946k: Gölustan
R1889: Gülistan [ Gürc gelisubani? ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN
■ Alevi (Kürt veya Zaza) (Derviş Gevr) yerleşimi Baran Bingöl
  Ağılyolu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854hk, E1902: Arpaşen
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yavuzlar köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928k: Üçkilise
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yağmuroğlu köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Yağmuroğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Küçükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
R1889 1928k: HarabeAltınbulak
Kürd yerleşimi
  Mollahasan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Mollahasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Kürd (Banoki) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 5 hane Kürt (Banoki) ve 12 hane Türk gösterilmektedir. metonio
  Çullu köy - Göle - Ardahan
1928k: Çullu
Karapapak yerleşimi
  Balçeşme köy - Göle - Ardahan
1928k: LalaVarginis
R1889: LaloVarginis [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Kurdki) yerleşimi
■ Köyde bir sülale Ahıska Türküdür, köyün gerisi Kürttür. metonio
  Çobanköy köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Çobanköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karatavuk köy - Göle - Ardahan
R1889: Karatavuk
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Küçükboğatepe köy - Göle - Ardahan
1960-: K. Zavut [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km