Gölcük'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ulaşlı mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Ulaşlı
■ Eski Ulaşlı sahilden 2 km kadar içerideyken Yalı mevkiine taşınmıştır. SN
  Sofular mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Safiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Borçka'daki Mamanati (Demirciler) köyünün adını taşır. SN
  Gonca mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsim olarak Konce de geçer, aslının hangisi olduğu ve manasının ne olduğu tespit edilemedi. 220 Helen âilesi oturmaktaydı. Zengin bir köydü 18 Şubat 1921 günü İznikli Cemal diye bilinen jandarma önderliğinde yağmalandı ve yakıldı, 20 şubatta Helen ordusu yetiştiğinde köylüleri doğranmış halde buldu. Yeni halkı balıkçılıkla geçim sağladı. 1960'ların başında takriben 15 hâne idi. Bağ ve bağçelikti ve Kandıra köylerinden Manav genç ırgatlar gelip yövmiyeli çalışırdı. . Manav
  Ayvazpınar mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Manav
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Halidere mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Halidere
■ Asıl Halidere sahilden 2 km kadar içerideyken yerleşim Yalı mahallesine kaymıştır. SN
  Lütfiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlu'ndan bozma) Manav
  Mesruriye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Mesruriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
  Yalı mah Değirmendere - Gölcük - Kocaeli
1915h: Eskiyalı
  Şevketiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Şefkatiye
1890hk: Saçmalı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Örcün mah - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1915h: Örçün
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  İrşadiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Beylik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka Maradit köyü göçmenlerindendir. Manav
  Selimiye mah - Gölcük - Kocaeli
Ç: Beyipa
1910h: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  İcadiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: İcadiye
Eski adı: Alimezar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Hamidiye mah - Gölcük - Kocaeli
hl: Borçka
1910h: Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta Borçka-i Osmâniye diye geçer. Manav
  Şirinköy mah - Gölcük - Kocaeli
1890hk: Damlar
Manav/Boşnak yerleşimi
  Gölcük ilçe - Gölcük - Kocaeli
1910h: Gölcük Burnu (mv)
■ İlçe merkezi olan kasaba daha önce Gölcük Lagunu ve Kazıklı İskelesi adı verilen mevkide Cumhuriyet döneminde kurulmuş yerleşimdir. İlçede adı -iye takılı 15 civarında yerleşim 19. yy son çeyreğinde muhacirler için kurulmuş veya onlara tahsis edilmiş iskan köyleridir. Bazılarının daha eski yerel adı halen kullanılır. SN
■ Bugün Kavaklı sâhili denen yer eskiden Kazıklı iskelesi diye geçerdi. Yörede iyi kalitede çam kömürü çıkartılır iskeleden Darphâne-i Âmire'ye gemiyle yollanırdı. Burada bir iki değirmen Moralı Rumlar tarafından işletilirdi. 1925 senesinde yeni kurulacak ilçe için merkez İhsâniye (Tatarköy) seçildi, sonra Değirmendere köyünün aşağı mahallesine taşındı. Sonuç itibâriyle bugünkü yerine kaydırıldı. Manav
  Siretiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Siretiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Nüzhetiyelilerce Kura, Lütfiyelilerce ise Komabiçxi adlarıyla bilinir. Köy halkı ise Murgul olarak adlandırır. Emrys
■ Gürcü muhâcirlerin evveliyatında Çürüksu (şimdi Gürcistan'da Batum'a bağlı Kobuleti) kazasından geldiği aktarılır. Manav
  Kanpara mah Ümmiye - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: -
■ Kanpara sülalesinin köyü. Ümmiye’ye bağlı bir mahalle olmasına karşılık ayrı bir dağ köyü görünümündedir. Takriben 1950'lere kadar Kandıra sınırındaki Veyisler yakınında tenha bir köyde oturan Laz Kanparalar topluca buraya ve bir kısmı Bekirdere civârına taşındılar. cxaluri
  İhsaniye mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Kırım Tatarı yerleşimi.
■ Osmanlı-Rus savaşları sırasında Kırım’dan gelen Tatarlar tarafından kurulduğu bilinir. İlk başta Tatarların İhsâniye ismiyle oturdukları köy civârda Tatarköy olarak nam saldı. Başka muhâcirler gelince Tatarlar başka yerlere dağıldı. Manav
  Ümmiye mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Mamuriye mah - Gölcük - Kocaeli
hl: Murgviyet [ Gürc ]
1910h: Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
  EskiFerhadiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Ferhadiye
Eski adı: Çayırdağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Hisareyn mah - Gölcük - Kocaeli
1915h: Asar
1910h: Hisareyn [ Tr "iki hisarlar" ]
1800~ y: Kilyos / Kilyoros [ Yun ]
■ Daha evvelinde Kilyos ve/veya Kilyoros olarak zikredilen bu yerde iki ufak kaleden ibâret bir hisar olduğu ve Osmanlı sonrası Ak Hisar dendiği. Manav
  Hasaneyn mah - Gölcük - Kocaeli
hl: Sosxoba [ Gürc ]
1910h: Hasaneyn [ Tr "iki Hasanlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
  Nimetiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Nimetiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta Mevkiye olarak da geçer. Manav
  Nüzhetiye mah - Gölcük - Kocaeli
1910h: Nüzhetiye
Eski adı: Döşeme
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
1910h: Sakarbıçkı
E1900~a: Zakar [ Erm "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
  Panayır mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Önceleri Nimetiye’nin bir mahallesi olan Panayır, yakın zamanda önce Nimetiye’den ayrılarak müstakil bir köy olmuştur. Emrys
  Ferhadiye mah - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Böcekli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Daha önce Bahçecik kasabasına bağlı bir Ermeni mahallesi iken Eski Ferhadiye köyünden taşınan Gürcü muhacirler yerleşti. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km