haritada ara :   km  
Gölcük'de 33 yerleşim bulundu.
sırala 
Ulaşlı mahalle - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Ulaşlı
■ Eski Ulaşlı sahilden 1 km kadar içerideyken Yalı mevkiine taşınmıştır. SN
■ Koord: 40° 42' 19'' D, 29° 41' 42'' K
Sofular mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Safiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Borçka’daki Mamanati (Demirciler) köyünün adını taşır. SN
■ Koord: 40° 38' 26'' D, 29° 42' 25'' K
Gonca mahalle - Gölcük - Kocaeli
1915h 📖 : Goncaköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ereğli ile Değirmendere arasında bir yerde bulunan Gonca cephâne ile yanyanaydı. Balıkçılıkla geçim sağlardılar. 1960'ların başında takriben 15 hâne idi. Bağ ve bağçelikti. Karamürsel kazası (1831): Ereğli-i Zir, Mürdegöz-i Müslim, Dere, Hersek, Ereğli-i Bala, Halıdere, İnce Dere, Akçat, Gonca, Pazar, Ulaşlı, Fuğla (Fula/Fulacık), Cedit, Mürdegöz köyleri içindeydi. Manav
■ Koord: 40° 42' 29'' D, 29° 43' 8'' K
Ayvazpınar mahalle - Gölcük - Kocaeli
1928 📖 : Ayvazpınarı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Gürcü/Laz yerleşimi
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Rusya muhâciri Lazlar önce Borçka Düzköyde kalıp, Adapazarı Beynevit/Beynemit köyünde oturduktan sonra buraya iskân aldılar. Manav
■ Koord: 40° 37' 59'' D, 29° 44' 58'' K
Halidere mahalle - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk 📖 : Halidere
■ Asıl Halidere sahilden 2 km kadar içerideyken yerleşim Yalı mahallesine kaymıştır. SN
■ Koord: 40° 42' 59'' D, 29° 45' 4'' K
Lütfiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlu'ndan bozma) 1921'de yakılan Rum Ortodoks Yeniköydeki sağlam evlere buradan taşınmalar olmuştur. Manav
■ Koord: 40° 39' 33'' D, 29° 45' 25'' K
Mesruriye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Mesruriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
■ Koord: 40° 38' 19'' D, 29° 46' 21'' K
Yalı mahalle (Değirmendere bağ) - Gölcük - Kocaeli
1915h 📖 : Eskiyalı
■ Koord: 40° 43' 14'' D, 29° 46' 47'' K
Değirmendere mahalle - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1795h 📖 : Değirmenderesi
■ Kısmen Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 43' 4'' D, 29° 46' 58'' K
Şevketiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Şefkatiye
1890hk 📖 : Saçmalı [ Gürcüce sacmeli? ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 51'' D, 29° 47' 16'' K
Örcün mahalle - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Örçün
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Sultan Baba adlı bir türbe bulunmakta. Padişahlara has miri arazi statüsünde olduğundan bu topraklar seçkin kişilere tımar arazisi olarak verilmişti. Manav
■ Koord: 40° 42' 11'' D, 29° 47' 37'' K
Saraylı mahalle - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 : Saraylı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Nazım ve Nail adlı şahısların Karamürsel kazasında bulunan Saraycık adlı çiftliklerine Bosna muhacirlerinin tecavazünün engellenmesi hakkındaki arzuhallerinin tahkikinin İzmid Mutasarrıflığı'na bildirilmesi. H-8 -03-1327 Manav
■ Balkan Savaşından sonra Müslüman Arnavutlar, 1970'lerden sonra da Trabzon-Vakfıkebir halkı buraya göçtü. Cepni41
■ Koord: 40° 41' 55'' D, 29° 47' 51'' K
İrşadiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Beylik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Halkı 93 Harbi Borçka Maradit köyü göçmenleridir. SN
■ Koord: 40° 37' 58'' D, 29° 47' 56'' K
Selimiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Selimiye
Ab 📖 : Beyipa
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abhaz) yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Bugün tamamiyle Laz köyüdür. SN
■ Koord: 40° 40' 24'' D, 29° 47' 59'' K
İcadiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : İcadiye
Eski adı: Alimezar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 29° 48' 8'' K
Gölcük ilçe - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Gölcük Burnu (mv)
■ İlçe merkezi olan kasaba daha önce Gölcük Lagunu ve Kazıklı İskelesi adı verilen mevkide Cumhuriyet döneminde kurulmuş yerleşimdir. İlçede adı -iye takılı 15 civarında yerleşim 19. yy son çeyreğinde muhacirler için kurulmuş veya onlara tahsis edilmiş iskan köyleridir. Bazılarının daha eski yerel adı halen kullanılır. SN
■ Bugün Kavaklı sâhili denen yer eskiden Kazıklı iskelesi diye geçerdi. Yörede iyi kalitede çam kömürü çıkartılır iskeleden Darphâne-i Âmire'ye gemiyle yollanırdı. Burada bir iki değirmen Moralı Rumlar tarafından işletilirdi. 1925 senesinde yeni kurulacak ilçe için merkez İhsâniye (Tatarköy) seçildi, sonra Değirmendere köyünün aşağı mahallesine taşındı. Sonuç itibâriyle bugünkü yerine kaydırıldı. Manav
■ Koord: 40° 43' 26'' D, 29° 48' 52'' K
Hamidiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
hl 📖 : Borçka
1910h 📖 : Hamidiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta Borçka-i Osmâniye diye geçer. 154 hâne olarak kurulan köy daha sonra yine Artvin bölgesinden gelip çevresine yerleşen köylere merkezlik etmiştir. 1921'de yakılan Rum Ortodoks Yeniköydeki sağlam evlere buradan taşınmalar olmuştur. Manav
■ Koord: 40° 39' 53'' D, 29° 49' 19'' K
Şirinköy mahalle - Gölcük - Kocaeli
1890hk 📖 : Damlar
Manav/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 42' 0'' D, 29° 49' 22'' K
Siretiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Siretiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Nüzhetiyelilerce Kura, Lütfiyelilerce ise Komabiçxi (`bıçkı köyü`), adlarıyla bilinir. Köy halkı ise Murgul olarak adlandırır. 19. yy sonlarında Çürüksu (şimdi Batum’a bağlı Konuleti) bölgesinden gelen Gürcülerce iskan edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 38' 39'' D, 29° 49' 48'' K
Kanpara mahalle (Ümmiye bağ) - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: -
Laz yerleşimi
■ Kanpara sülalesinin köyü. Ümmiye’ye bağlı bir mahalle olmasına karşılık ayrı bir dağ köyü görünümündedir. Takriben 1950'lere kadar Kandıra sınırındaki Veyisler yakınında tenha bir köyde oturan Laz Kanparalar topluca buraya ve bir kısmı Bekirdere civârına taşındılar. cxaluri
■ Koord: 40° 38' 52'' D, 29° 49' 57'' K
İhsaniye mahalle - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Kazıklı ve Tatar İhsaniye köylerine çiftçilik ve bibercilik yapan birkaç Vodinalı mübâdil ile Sarışaban’dan gelen bir kısım mübadil iskân edilmiştir. Batumlu Gürcüler ve 30'larda Trabzonlu Helenler geldi. BCA, 19/8/1930, Fon 30..11.1.0, Sayı 5484, Yer 57.23..6 (Kocaeli İli İhsaniye, Karadere, Adapazarı kazasında, Taşağıl, Kazımpaşa isimleriyle birer nahiye kurulması.) BCA, 19/7/1936, Fon 30..11.1.0, Sayı 12325, Yer 105.22..19 (Balıkesir’in Manyas, Denizli’nin Erle, İstanbul’un Eyüp, Kastamonu’nun Kargı, Ordu’nun Gölköy ve Kocaeli’nin İhsaniye nahiyelerinin kaldırılması.) Manav
■ Koord: 40° 41' 24'' D, 29° 49' 59'' K
Ümmiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Koord: 40° 39' 20'' D, 29° 50' 3'' K
Mamuriye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
G G: Murgviyet [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 38' 21'' D, 29° 50' 6'' K
Kavaklı mahalle - Gölcük - Kocaeli
1915h 📖 : Kazıklı İskelesi
■ Koord: 40° 43' 29'' D, 29° 50' 11'' K
EskiFerhadiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Ferhadiye
Eski adı: Çayırdağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 12'' D, 29° 50' 49'' K
Hisareyn mahalle - Gölcük - Kocaeli
1915h 📖 : Asar
1910h 📖 : Hisareyn [ Türkçe "iki hisarlar" ]
1800~ 📖 : Kilyos / Kilyoros [ Yunanca ]
■ Daha evvelinde Kilyos ve/veya Kilyoros olarak zikredilen bu yerde iki ufak kaleden ibâret bir hisar olduğu ve Osmanlı sonrası Ak Hisar dendiği. Manav
■ Koord: 40° 41' 10'' D, 29° 51' 11'' K
Hasaneyn mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Hasaneyn [ Türkçe "iki Hasanlar" ]
G G: Sosxoba [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
■ Koord: 40° 39' 51'' D, 29° 51' 23'' K
Nimetiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Nimetiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta Mevkiye olarak da geçer. Manav
■ Koord: 40° 40' 9'' D, 29° 51' 45'' K
Nüzhetiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Nüzhetiye
Eski adı: Döşeme
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 38' 19'' D, 29° 51' 47'' K
Yazlık mahalle - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Yeniköy
yerleşimi
■ Eskiden burada Karanca isminde bir köy bulunduğu rivâyet edilir. Karanca veya Karınca deresi ismi o köyle ilişkili olmalıdır. Manav
■ Koord: 40° 41' 50'' D, 29° 52' 11'' K
Sakarbıçkı mahalle (Nüzhetiye bağ) - Gölcük - Kocaeli
1910h 📖 : Sakarbıçkı
E1900~a 📖 : Zakar [ Ermenice "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895’te 150 (başka kaynaklarda 400) Ermeni nüfusu ve Krikor Lusavoriç kilisesi vardı. SN
■ Koord: 40° 38' 30'' D, 29° 52' 47'' K
Panayır mahalle - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Önceleri Nimetiye’nin bir mahallesi olan Panayır, yakın zamanda Nimetiye’den ayrılarak müstakil bir köy olmuştur. Emrys
■ Gürcülerden evvel Rum Ortodoks evleri olma ihtimâli var, Yeniköyle birlikte yakılıp yıkılmış sonra zaptedilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 40' 19'' D, 29° 53' 3'' K
Ferhadiye mahalle - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Böcekli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Daha önce Bahçecik kasabasına bağlı bir Ermeni mahallesi iken Eski Ferhadiye köyünden taşınan Gürcü muhacirler yerleşti. SN
■ Koord: 40° 39' 28'' D, 29° 53' 9'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.