Göksu'da 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yahya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Yahya
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Dılxêri, Kurdki) yerleşimi
  Çaltılı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Zeyno [ Kürd zeyno/zeynelan ]
  Erenler köy - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Çokreş [ Kürd çoxreş "kara harman" ]
Kürd yerleşimi
  Kurupınar köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Süleymanixatto [ Kürd silêmanêxato "Hatemoğlu Süleyman (öz.)" ]
  Değirmenkaya köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Karagiviç
E1900- HSH: Karagivij [ Kürd givij "alıç" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Ağaçlı köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kami
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Van'dan göç edip köye yerleşmişlerdir. Türk
  Kopal bld - Karaçoban (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Kopal
E1902 Epr: Gobal [ Erm "tokmak" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1915'te 1375 Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Sulutaş köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Keşişan
E1900- HSH: Keşişveran [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Alikülek köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Alikülek [ Kürd "ali uşağı" ]
  Geventepe köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
h1916 EHHas: Reşan [ Kürd reşan "karalar" ]
  Ulucanlar köy - Karayazı (Göksu bucağı) - Erzurum
k1928 K: Alucar
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km