Ferizli'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğancı mah - Ferizli - Sakarya
1928 📖 Doğancı
  Sarıahmetler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Sarıahmetler
  Konuklu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Nalköy mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1915h 📖 Nalköy
  Karadiken mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Karadiken
  Tokat mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Tokat
  Ceylandere mah - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Potuoğlu
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Firuzlu / Ferizli
1573t 📖 Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Pomak/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. SOn yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
  Teberik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Teberikli [ Tr Teberük "aş." ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Seyifler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1910h 📖 Seyfler
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
  İstiklal mah Ferizli - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çiftlik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Çiftlik
  Ağacık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Ağacık
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır. Türk
  Bakırlı mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Bakırlı
  Değirmencik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Değirmencik
  Damlık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
  Kuzca mah - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Kuzuluk
  Sinanoğlu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h 📖 Sinanoğlu
1487a 📖 Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar Türk
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. Manav
  Gölkent mah - Ferizli - Sakarya
1902hk 📖 Koyunağılı
  Akçukur mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Akçukur
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km