haritada ara :   km  
Ferizli'de 21 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağacık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Ağacık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
■ Kandıra'nın Şeyhler Nahiyesi'ne bağlı Ağacık karyesinde sakin Tırnova muhacirlerinin her türlü zulm ve baskılardan korunması. H-10-04-1316 Manav
■ Koord: 41° 0' 45'' D, 30° 30' 25'' K
Akçukur mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 30° 33' 7'' K
Bakırlı mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Bakırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 4'' D, 30° 31' 6'' K
Ceylandere mahalle - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Potuoğlu
■ 20. yy başında Karadeniz göçmeni (Laz) yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 27'' D, 30° 29' 16'' K
Çiftlik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 51'' D, 30° 30' 2'' K
Damlık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
■ Koord: 40° 56' 0'' D, 30° 31' 11'' K
Değirmencik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Değirmencik
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 31' 7'' K
Doğancı mahalle - Ferizli - Sakarya
1928 📖: Doğancı
■ Koord: 40° 59' 18'' D, 30° 26' 24'' K
Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Firuzlu / Ferizli
1573t 📖: Fîruz [ Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990’da ilçe oldu. Nüfusu büyük ölçüde Rumeli muhacirlerinden oluşurken 1980’lerden sonra yoğun Karadenizli göçü oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Son yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 29' 18'' K
Gölkent mahalle - Ferizli - Sakarya
1902hk 📖: Koyunağılı
■ Koord: 41° 1' 13'' D, 30° 33' 5'' K
Hocaoğlu mahalle - Ferizli - Sakarya
■ Koord: 40° 59' 52'' D, 30° 25' 25'' K
İstiklal mahalle (Ferizli bağ) - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 21'' D, 30° 29' 52'' K
Karadiken mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Karadiken [ Türkçe kara tigin? ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 42'' D, 30° 28' 28'' K
Konuklu mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kandıra kazası Abdürrezzak köyünde iskan edilen Rumeli muhacirlerine zahire verilmesi.H-07-11-1318 Manav
■ Koord: 40° 59' 49'' D, 30° 27' 24'' K
Kuzca mahalle - Ferizli - Sakarya
Eski adı: Kuzuluk
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Kandıra kazasının Karasu nahiyesi Malak karyesi ahalisinin tasarrufundaki Kuzuluk adlı mahalle tasallut eden Batum muhacirlerinin oradan kaldırılması talebi üzerine icabının icrası. H-25-03-1308 Manav
■ Koord: 41° 1' 59'' D, 30° 31' 23'' K
Nalköy mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1915h 📖: Nalköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 29'' D, 30° 27' 53'' K
Sarıahmetler mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Sarıahmetler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 1' 38'' D, 30° 26' 35'' K
Seyifler mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Seyfler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 58' 37'' D, 30° 29' 42'' K
Sinanoğlu mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h 📖: Sinanoğlu
1487a 📖: Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. 16. asırda Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Balabancı ve Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Bahseklü olarak iki ayrı yerleşimden bahsedilir. Balabancı için; Mirliva hassı olan köyde 11’i hariçten 58 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 7120 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 5500 akçesinin hububat türü vergilerden, 636 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin değirmen ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bahseklü için; Mirliva hassı olan köyde 13’ü hariçten 50 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 3400 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 2200 akçesinin hububat türü vergilerden, 535 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 170 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin değirmen ve 135 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır diye kaydedilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 58' 17'' D, 30° 32' 45'' K
Teberik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Teberikli [ Türkçe Teberük "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 5'' D, 30° 29' 22'' K
Tokat mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Tokat
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 22'' D, 30° 29' 9'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.