Fatih'de 25 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yedikule mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : YediKule
EYu: Xrysoporta [ Yun "altın kapı" ]
■ Eski İstanbul kentinin ana karayolu kapısı Latince Porta Aurea ve Yunanca Xrysoporta olarak adlandırılır. Yedikule hisarı kapıyı korumak amacıyla Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. SN
  Altımermer mah - Fatih - İstanbul
OYu Mill: Mókios(Sarnıcı)
■ İmparator Anastasius (491-518) zamanında inşa edilen devasa sarnıç burada bulunan Aziz Mokios kilisesinden ötürü Mokios Sarnıcı olarak adlandırıldı. SN
  Samatya mah - Fatih - İstanbul
h1910: Samatya
OYu: Psamáthia [ Yun Ψαμάθεια "kumsal" ]
■ Kocamustafapaşa semtinin batı yarısını oluşturan semtin nüfusu 20. yy başında eşit sayılarda Rum ve Ermenilerden oluşmaktaydı. SN
  Cerrahpaşa mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Cerrahpaşa
  Fındıkzade mah - Fatih - İstanbul
■ 15. yy'da yaşamış olan hattat Fındıkzade Mustafa Efendi adından. SN
  Fatih ilçe - Fatih - İstanbul
eç1660 : Ebülfeth*Fatih
■ 1460'lı yıllarda eski Aziz Havariler kilisesi yerine inşa edilen Fatih Sultan Mehmet külliyesinden ötürü. SN
  Ayvansaray mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Ayvansaray [ Tr "hayvan sarayı" ]
OYu Porph: Vlaxérnai [ Yun Βλαχέρναι ]
■ 6. yy'dan önce inşa edilmiş olan Vlaherne Sarayının bir bölümü günümüze Tekfur Sarayı adıyla gelmiştir. 16. yy'da bir dönem sarayın egzotik hayvan bahçesi olarak kullanıldığı anlatılır. SN
  Draman mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Drağman
■ Kanuni Süleyman devrinde Divan tercümanı (Dragoman) olan Draman Yunus Bey hayratından dolayı. SN
  Balat mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Balat(Kapusu) [ Yun palátion "saray" ]
■ Blachernae ve Porphyrogenetos Sarayının (Tekfur Sarayı) Haliç tarafındaki kapısı olduğu için Porta Palati (`saraykapı`) adını almıştır. SN
  Langa mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Langa(Bostanı)
OYu: Vlanga [ Bul "sulu, ıslak" ]
■ Antik çağda burada bulunan Eleutherios limanının alüvyonla dolmasıyla oluşan ıslak alandır. Muhtemelen Bulgarca Vlaga (`ıslak`) sözcüğünden gelen Vlanga adına en erken 1165 yılına ait kayıtlarda rastlanır. SN
  Fener mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Fener(Kapusu)
OYu Mill: Phanárion [ Yun "fener" ]
  Aksaray mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Aksaray
EYu: Bóos*ForumBovi [ Yun "inek meydanı" ]
■ İmparator Julianus (361-363) döneminde Bergama'dan buraya getirilen anıtsal boğa heykelinden dolayı Forum Bovis, Fatih Sultan Mehmet döneminde Karaman'daki Aksaray kentinden getirilen yerleşmecilerden ötürü Aksaray. SN
  Vefa mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Vefa
■ Fatih devri alimlerinden Şeyh Muslihüddin Ebülvefa'nın inşa ettirdiği cami ve hayrat nedeniyle. SN
  Cibali mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Cübbeliali
  Kumkapı mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Kumkapu
  Beyazıt mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Bayezid(i-Veli)
■ 1500 yılı dolayında inşa edilen Sultan II. Bayezid külliyesinden ötürü. SN
  Eminönü mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Eminönü(İskelesi)
OYu: Pérama [ Yun "geçit yeri" ]
■ Daha önce Bahçekapı ve Valide Cami adlarıyla anılan semtte, 20. yy'da köprü ayağının bulunduğu noktadaki Eminönü iskelesinin adı yaygınlık kazandı. SN
  Cağaloğlu mah - Fatih - İstanbul
■ III. Mehmet devrinde kapdanı Derya ve sadrazam olan İtalyan asıllı Ciğalazade/Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa'nın (Scipione Cicala) hamam ve konağından dolayı adlandırılmıştır. SN
  Sirkeci mah - Fatih - İstanbul
eç1660 : Sirkeci(Tekkesi)
■ Semtin resmi adı Hobyar Mahallesi olup bu adı kimse kullanmaz. SN
  Gülhane mv - Fatih - İstanbul
EYu: Akrópolis
■ MÖ 7. yy'da kurulan Antik Byzantion kentinin akropolü, aynı zamanda Konstantin kentinin ve Osmanlı imparatorluğunun saray mevkiidir. Gülhane parkının adı Osmanlı sarayının gül bahçelerinden gelir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Çemberlitaş mah - Fatih - İstanbul
■ Antik İstanbul'un ana meydanı olan Forum Constantini alanı merkezindeki Konstantin sütunu, Bizans döneminde bir yangında hasar gördükten sonra bronz çemberlerle desteklenmiştir. SN
  Nuruosmaniye mah - Fatih - İstanbul
T1755-: Nuruosmaniye [ Tr "Osman'ın ışığı" ]
■ Sultan III. Osman'ın (1748-1755) barok tarzda inşa ettirdiği cami ve külliyden ötürü. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km