haritada ara :   km  
Fatih'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
Yedikule mahalle - Fatih - İstanbul
1462 📖 : Yedikule
Y553 📖 : Xryseía Pylê | Porta Aurea [ Yunanca "altın kapı" ]
■ Eski İstanbul kentinin ana karayolu kapısı Latince Porta Aurea ve Yunanca Xryséa Pylê olarak adlandırılır. Yedikule hisarı kapıyı korumak amacıyla Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 59' 38'' D, 28° 55' 26'' K
Topkapı mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Topkapısı
1455 1455: Top Yıkığı Mah.
■ Koord: 41° 1' 11'' D, 28° 55' 30'' K
Altımermer mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Çukurbostan
1455c : Altımermer
Y995 📖 : Mókios (sarnıç) [ Yunanca ]
■ 11. yy öncesine ait olan Patria Konstantinopoleos yazmalarına göre (Teubner ed. II.245) imp. Anastasius (491-518) zamanında inşa edilen büyük sarnıç burada bulunan Aziz Mokios kilisesinden ötürü Mokios Sarnıcı olarak adlandırılmıştı. SN
■ Koord: 41° 0' 28'' D, 28° 55' 49'' K
Samatya mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Psamatya [ Yunanca çoğ. psamáthia "kumsallar" ]
Y1462 📖 : Psamáthion
Y995 📖 : Psômathéon Porta [ Yunanca "kumsal kapısı" ]
■ Kocamustafapaşa semtinin batı yarısını oluşturan semtin nüfusu 20. yy başında eşit sayılarda Rum ve Ermenilerden oluşmaktaydı. SN
■ Koord: 41° 0' 0'' D, 28° 55' 53'' K
Çapa mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Şehremini
■ 1940’lardan sonra Çapa Hastanesinden ötürü yaygınlık kazanan ve eski Şehremini semtini yutan Çapa adının kaynağı meçhuldür. Ne kadar eskiye dayandığı tespit edilemedi. SN
■ Koord: 41° 0' 51'' D, 28° 55' 59'' K
Sulukule mahalle - Fatih - İstanbul
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Koord: 41° 1' 40'' D, 28° 56' 0'' K
Karagümrük mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Karagümrük
■ Koord: 41° 1' 39'' D, 28° 56' 15'' K
Cerrahpaşa mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Avratpazarı
1665 📖 : Cerrahpaşa
■ Koord: 41° 0' 21'' D, 28° 56' 22'' K
Fındıkzade mahalle - Fatih - İstanbul
■ 15. yy’da yaşamış olan hattat Fındıkzade Mustafa Efendi adından. SN
■ Koord: 41° 0' 39'' D, 28° 56' 25'' K
Atikali mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Atik Ali Paşa
■ Koord: 41° 1' 7'' D, 28° 56' 31'' K
Ayvansaray mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Ayvansaray [ Türkçe "hayvan sarayı" ]
1455c : Vlaxerna Kastel
Y199 📖 : Blaxérnai Βλαχέρναι [ Yunanca ]
■ 6. yy’dan önce inşa edilmiş olan Blachernae/Vlaherne Sarayının bir bölümü günümüze Tekfur Sarayı adıyla gelmiştir. 16. yy’da bir dönem sarayın egzotik hayvan bahçesi olarak kullanıldığı anlatılır. SN
■ Koord: 41° 2' 8'' D, 28° 56' 32'' K
Draman mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Drağman
■ Kanuni Süleyman devrinde Divan tercümanı (Dragoman) olan Draman Yunus Bey hayratından dolayı. SN
■ Koord: 41° 1' 46'' D, 28° 56' 38'' K
Balat mahalle - Fatih - İstanbul
1455c : Balat [ Yunanca paláti "saray" ]
■ Vlaxernai ve Porphyrogenetos Sarayının (Tekfur Sarayı) Haliç tarafındaki kapısı olduğu için Porta Palati (`saraykapı`) adını almıştır. SN
■ Koord: 41° 1' 58'' D, 28° 56' 45'' K
Langa mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Langa Bostanı
Y1462 📖 : Vlanga Bλάγγα [ Bulgarca "sulu, ıslak" ]
■ Antik Çağ’da burada bulunan Eleutherios limanının alüvyonla dolmasıyla oluşan ıslak alandır. Muhtemelen Bulgarca Vlaga (`ıslak`) sözcüğünden gelen Vlanga adına en erken 1165 yılına ait kayıtlarda rastlanır. SN
■ Koord: 41° 0' 19'' D, 28° 56' 56'' K
Fatih ilçe - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Ebülfeth | Fatih
■ 1460’lı yıllarda eski Aziz Havariler kilisesi yerine inşa edilen Fatih Sultan Mehmet külliyesinden ötürü. SN
■ Koord: 41° 1' 12'' D, 28° 56' 58'' K
Aksaray mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Aksaray
Lt400~ 📖 : Bóos | Forum Bovi [ Yunanca "sığır meydanı" ]
■ İmp. Julianus (361-363) döneminde Bergama’dan buraya getirilen anıtsal boğa heykelinden dolayı Forum Bovis, Fatih Sultan Mehmet döneminde Karaman’daki Aksaray kentinden getirilen yerleşmecilerden ötürü Aksaray. SN
■ Koord: 41° 0' 30'' D, 28° 56' 59'' K
Fener mahalle - Fatih - İstanbul
Y 📖 : Phanárion [ Yunanca "fener" ]
1665 📖 : Fener Kapusu
■ Koord: 41° 1' 43'' D, 28° 57' 3'' K
Vefa mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Vefa
■ Fatih devri alimlerinden Şeyh Muslihüddin Ebülvefa’nın inşa ettirdiği cami ve hayrat nedeniyle. SN
■ Koord: 41° 0' 55'' D, 28° 57' 28'' K
Cibali mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Cübbeliali
■ Koord: 41° 1' 26'' D, 28° 57' 29'' K
Beyazıt mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Bayezid-i Veli
■ 1500 yılı dolayında inşa edilen Sultan II. Bayezid külliyesinden ötürü. SN
■ Koord: 41° 0' 36'' D, 28° 57' 50'' K
Kumkapı mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Kumkapu
Y1300~ 📖 : Kontoskálion [ Yunanca "kısa iskele?" ]
■ Geç Bizans döneminde anılan Kontoskalion limanının Kadırga Limanı (eski Portus Juliani) değil, onun kapanması üzerine açılan komşu Kumkapı iskelesi olması gerekir. Kumkapı kapısının adı Rumca yakın döneme dek Kontoskalion Kapısı idi. SN
■ Koord: 41° 0' 12'' D, 28° 57' 52'' K
Kadırga mahalle - Fatih - İstanbul
1480~ 📖 : Kadırga Limanı
Lt400~ 📖 : Portus Juliani [ Latince "Julianus imp. limanı" ]
■ Kapalı daire şeklindeki antik askeri liman günümüzde tamamen dolarak yerleşim alanı haline gelmiştir. SN
■ Koord: 41° 0' 15'' D, 28° 58' 9'' K
Nuruosmaniye mahalle - Fatih - İstanbul
1866h 📖 : Nuruosmaniye [ Türkçe "Osman'ın ışığı" ]
■ Sultan III. Osman’ın (1748-1755) barok tarzda inşa ettirdiği cami ve külliyeden ötürü. SN
■ Koord: 41° 0' 38'' D, 28° 58' 12'' K
Eminönü mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Eminönü İskelesi
Y995 📖 : Pérama [ Yunanca "geçit yeri" ]
■ Daha önce Bahçekapı ve Valide Cami adlarıyla anılan semtte, 20. yy’da köprü ayağının bulunduğu noktadaki Eminönü iskelesinin adı yaygınlık kazandı. SN
■ Koord: 41° 0' 58'' D, 28° 58' 18'' K
Sultanahmet mahalle - Fatih - İstanbul
Y553 📖 : Hippodrómos [ Yunanca "at meydanı" ]
■ Koord: 41° 0' 22'' D, 28° 58' 30'' K
Cağaloğlu mahalle - Fatih - İstanbul
1600~ 📖 : Ciğalazade
■ III. Mehmet devrinde Kapdan-ı Derya ve sadrazam olan İtalyan asıllı Ciğalazade/Cağaloğlu Yusuf Sinan Paşa’nın (Scipione Cicala) hamam ve konağından dolayı adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 41° 0' 38'' D, 28° 58' 31'' K
Sirkeci mahalle - Fatih - İstanbul
1665 📖 : Sirkeci Tekkesi
■ Semtin resmi adı Hobyar Mahallesi olup bu adı kimse kullanmaz. SN
■ Koord: 41° 0' 56'' D, 28° 58' 35'' K
Gülhane mevki - Fatih - İstanbul
Y-450 📖 : Akrópolis [ Yunanca "hisar" ]
■ MÖ 7. yy’da kurulan Antik Byzantion kentinin akropolü, aynı zamanda Konstantin kentinin ve Osmanlı imp. saray mevkiidir. Gülhane parkının adı Osmanlı sarayının gül bahçelerinden gelir. SN
■ Koord: 41° 0' 48'' D, 28° 58' 55'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.