haritada ara :   km  
Eskişehir'de 14 ilçe bulundu.
sırala 
İnönü ilçe - İnönü - Eskişehir
1484 📖 : İnönü
■ İsmet İnönü soyadını 1921 yılında bu mevkide kazandığı muharabeden dolayı almıştır. SN
■ © 09.07.1742 Sultanönü, İnönü nahiyesi Soyler [?] karyesinde timara mutasarrıf Şaban oğlu Murad'ın mükerrer kılıç cemi nizama muhalif olduğu beyanıyla bazı ifadata dai... deyar heyran
■ Koord: 39° 48' 56'' D, 30° 8' 40'' K
Tepebaşı ilçe - Tepebaşı - Eskişehir
Eski adı: -
■ Tepebaşı semtinin adı 2008’de yaratılan metropol ilçesine verildi. SN
■ Koord: 39° 47' 15'' D, 30° 29' 4'' K
Odunpazarı ilçe - Odunpazarı - Eskişehir
Eski adı: -
■ 20. yy başlarından itibaren Odunpazarı olarak anılan semtin adı 2008’de kurulan metropol ilçesine verildi. SN
■ Koord: 39° 45' 41'' D, 30° 31' 25'' K
Mihalgazi ilçe - Mihalgazi - Eskişehir
1895 📖 : Mihalgazi
1928 📖 : Gümele (idari bölge) [ Türkçe "bağ evi" ]
■ Gümele bucağının merkez köyü iken 1990’da Mihalgazi adıyla ilçe oldu. SN
■ Koord: 40° 1' 33'' D, 30° 34' 40'' K
Sarıcakaya ilçe - Sarıcakaya - Eskişehir
1902hk 📖 : Bunaklar
Manav yerleşimi
■ Söğüt ilçesine bağlı köy iken Eskişehir’e bağlandı, 1957’de ilçe oldu. SN
■ Koord: 40° 2' 21'' D, 30° 37' 2'' K
Seyitgazi ilçe - Seyitgazi - Eskişehir
1891c 📖 : Seyitgazi
Y17 📖 : Nakôleia [ Anadolu Dilleri ]
■ 399’da Tribigild önderliğindeki Got (Alman) askerlerinin eline geçti. 768’de Araplarca bir süre zaptedildi. Arap akıncılarından Seyyid Battal Gazi’nin mezarının burada olduğu rivayetine binaen 1208 yılında Sultan Gıyaseddin Keyhusrev’in Rum asıllı eşi tarafından Seyyid Gazi külliyesi inşa edildi. SN
■ Koord: 39° 26' 39'' D, 30° 41' 40'' K
Han ilçe - Han - Eskişehir
1924h 📖 : Husrevpaşa | Han
1530t 1793z 📖 📖 : Barçınlı / Barçınhanı [ Türkçe barçın "aş." ]
■ Osmanlı döneminde Barçınlu/Barçınlı adıyla kaza idi. Türkçe `ipek` anlamına gelen Barçın, Kütahya ve Bursa yöresinde bir cemaat adıdır. SN
■ 07.01.1800 Kütahya'da Barçin kazasında sakin Karabağ Aşireti ve Türkmenler... 17.12.1793 Kütahya eyaletinde Barçınlı kazasının Yanıkkışla mevkiinde oturan Musacalı aşiretinden Kalender ve Murtaza adlı şakiler... deyar heyran
■ Koord: 39° 9' 33'' D, 30° 51' 39'' K
Alpu ilçe - Alpu - Eskişehir
1928 📖 : Alpu
■ İlçe merkezinin yerlisi ağırlıkla Manavdır. metonio
■ Koord: 39° 45' 56'' D, 30° 57' 21'' K
Mahmudiye ilçe - Mahmudiye - Eskişehir
1924h 📖 : Mahmudiye
1914hk 📖 : Çerkes Çalı
1839 1839: Çiftlikât-ı Hümayun [ Türkçe "padişah çiftlikleri" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ II. Mahmut döneminde kurulan hassa çiftlikleri nedeniyle adlandırılmış olmalıdır. 19. yy sonlarında Çerkesler iskan edilmiş, ancak günümüzde Çerkes nüfus çok az kalmıştır. SN
■ Koord: 39° 29' 57'' D, 30° 58' 59'' K
Çifteler ilçe - Çifteler - Eskişehir
1714z 📖 : Çifteler?
1500~ 📖 : Çıfıtlar [ Türkçe "Yahudiler" ]
Y952 📖 : Kabórkeion [ Anadolu Dilleri ]
A870 📖 : Hısn el-Yahûd [ Arapça "Yahudi kalesi" ]
■ 10. yy’da Bizans ordusunun seferde içtima yerlerinden (aplekton) biri olarak anılır. Hısn el-Yahûd ve Çıfıtlar adının gerekçesi hakkında bilgi yoktur. SN
■ © 25.11.1714 Hüdavendigar sancağında Seferihisar nahiyesinde Çifteler namındaki köyde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 22' 57'' D, 31° 2' 20'' K
Beylikova ilçe - Beylikova (Beylikahır bucağı) - Eskişehir
1928 📖 : Beylikahır
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
■ 1890 senesinde Bjala Slatinalı Pomaklar tarafından kurulmuştur. Manav
■ Pomak yerleşimi olarak kurulmasına rağmen günümüzde Beylikova ilçe merkezinin çoğunluğu Manavdır. metonio
■ Koord: 39° 41' 29'' D, 31° 12' 30'' K
Mihalıççık ilçe - Mihalıççık - Eskişehir
1919hb 📖 : Mihaliç | Kuyucak
1876a 📖 : Mihaliççik (kaza) [ Yunanca Mixalitsa "Küçük Mikail" ]
Manav yerleşimi
■ Büyük Mihaliç sayılan Bursa Karacabey kasabasına oranla Mihaliççik adı verilmiştir. SN
■ Koord: 39° 51' 58'' D, 31° 29' 43'' K
Sivrihisar ilçe - Sivrihisar - Eskişehir
1484 📖 : Sivrihisar
A1275 📖 : Sibrihisar
Y250y Y610 📖 📖 : Spaleía [ Yunanca "çardaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Pessinus/Balahisar’ın Ortaçağ’da ikinci plana düşmesi üzerine önem kazanan bir kenttir. İslam coğrafyacısı Zekeriya el-Kazvini Asar-ül Bilad ve Ahbar-ül İbad’da Sivrihisar adını anar. Cuinet’ye göre 19. yy sonlarında 7000 İslam ve 4000 Ermeni nüfusu vardı. Krikor Der-Hovhannesyan'ın History of the Armenians of Sivrihissar adlı 700 sayfalık eseri 1965'te Beyrut'ta yayımlanmıştır. SN
■ © 20.06.1602 Hüdavendigar livasında Sivrihisar Kadısı Şecaeddin, Ankara livasında Taç Kadısı Mahmud ve Biga Ezinepazarı Kadısı Muhiddin'in ... deyar heyran
■ Koord: 39° 27' 4'' D, 31° 32' 9'' K
Günyüzü ilçe - Günyüzü - Eskişehir
1919hb 📖 : Günyüzü | Kozağaç
1876a 📖 : Günyüzü (kaza)
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Günyüzü (Kozağacı) 1846'da Bozok eyâleti Ankara'ya bağlı kaza. 1867'de Ankara vilâyeti Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1915'de Eskişehir Sivrihisar'a bağlı nahiye. 1990'larda Eskişehir'e bağlı kaza. * 06.08.1795 Sivrihisar'ın Günyüzü kazasında üç yüz kadar delil taifesini başına toplayarak mezalim ve taaddiyatta bulunan Canbeyli Aşireti Beyi Alişan Bey'in Kütahya'ya celbiyle muhakeme edilmesi. deyar heyran
■ İlçe merkezi ve bütün köyleri Manavdır. metonio
■ Koord: 39° 23' 2'' D, 31° 48' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.