Erzurum'da 1146 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 12
sırala 
  Tecer mah - Aşkale - Erzurum
1960: Delihacılar
1928: Tecer [ Erm dacar' "kilise" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Ardıçyayla mah - Aşkale - Erzurum
hl: Bekolar
1928: Dıngik [ Erm dngig "fidancık" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Karasu mah - Aşkale - Erzurum
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kurtmahmut mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Kurtmahmut
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse kalmamıştır. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. ZeMahşer
  Dumanoğlu mz - Aşkale - Erzurum
Kürd (Şêxbızın) yerleşimi
■ Altıntaş köyüne bağlı bir mezradır. Aslen Haymana'dan gelen Şêxbızın aşîretinden olan Dumanoğlu ailesi yaşamaktadır. ZeMahşer
  Özler mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Şoyuk
E1902: Şoğik [ Erm "özlüce (ıslak yer)" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Dallı mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Sosı
E1902: Sôs [ Erm "çınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Sazlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Liç
E1902: Lic [ Erm "göl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Aşkale - Erzurum
1928: Balimpertek [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
1916h: Balınpetek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Eski Ermenice birkaç kale adında görülen Balin/Bağin sözcüğünün anlamı açık değildir. Dersim-Mazgirt Bağin'de bulunan Urartu yapısı kale, sözcüğün Ermenice-öncesi bir dilden kalıntı olabileceğini düşündürür. SN
  Güneyçam mah - Aşkale - Erzurum
1928: Bacaburt / Bacavurt [ Erm partısr pert "yüksekkale" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Xozaxpür
E1902: Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 9 Gayrimüslim hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Yaylımlı mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Çırmıt
E1902: Çırmud [ Erm "su kanalı (bahçe arkının duvar altından geçen kanalı) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bozburun mah - Aşkale - Erzurum
1928: Gülabi Komu [ Tr gülabi "aş." ]
■ Alevi Zaza ve Sünni Türklerin bir arada yaşadığı bir köydür. Mert Çakmak
■ Gülabi (komu) mezrâı, Hasbey (komu) mezrâı, Paşabey (Çırpoʼnun komu) mezrâı ve Gökeğin (Kopdibi komu) mezrâı olmak üzere 4 parça mezrâdan (komdan) oluşturulmuş bir köydür. Köyün idârî merkezi Gülabi (komu) mezrâıdır. ZeMahşer
  Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h e: Bırnakaban
E1900~: Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553: Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Köyde Alevi Türkmenler ve Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946: Süneyli
1919hb: Süneru
1910h: Sünneri [ Erm tsüneri/tsüneru "karlar" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
  Çatalbayır mah - Aşkale - Erzurum
1928: Penek
1514: Penak [ Erm panag բանակ "ordu, ordugâh" ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Topalçavuş mah - Aşkale - Erzurum
E1900~a: Topalçavuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köy Karakeçili Türkmenlerinin kurduğu târihî bir köydür. Sonradan farklı yerlerden göç almış büyük bir köydür. Eski adı Gideverek'tir. ZeMahşer
  Tokça mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Sos
E1902: Sôs [ Erm "çınar" ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b: Koksor [ Erm ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 1 Müslüman hane ve 14 askeri görevli yaşamaktadır. O dönemde karakol mevkii olsa gerek. metonio
  Kapıkale mah - Aşkale - Erzurum
E1902: Dantzig [ Erm "armutçuk" ]
  Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Gorgot [ Erm ]
  Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Ğındıs
1910h: Kındîs [ Erm ]
  Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Bayındır [ Tr "aş." ]
1910h: -
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane yaşamaktadır. metonio
  Habiboğlu mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Habiboğlu Komu
■ Musatanışman (Musadanişmend) Köyü'ne bağlı bir mezradır. ZeMahşer
  Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Xantis [ Erm "meralar" ]
  Karaca mah - Çat - Erzurum
1928: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Mirgons [ Erm ]
1910h: Mirğânis
  Ocaklı mah - Aşkale - Erzurum
1928: Persor
E1902: Pirtsor [ Erm ]
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Hacıhamza mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Hacıhamza
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Çiftlik mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Çiftlik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Karakoç
E1912: Karaxaç [ Erm "taş haç" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
  Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946: Pahnıs
1928: Paxnis [ Erm pağnik, pağnits "hamamlı" ]
  Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h: Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
  Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Angecik
1910h: Engücek [ Erm ınguzag "kozlu" ]
  AvÇukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kızkasor [ Erm ]
  Sarıbaba mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Sarıbaba
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Köyde Alevi Türkmenler ile köye sonradan Doğubeyazıtʼtan gelen Sünni Kürdler yaşamaktadır. ZeMahşer
  Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h: Teraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Mescitli mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Vartinik
E1912: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ Köy iki mahalledir, mahalle isimlerinden biri Vartinik diğeri Hacılar'dır. 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane (Hacılar mevkii), 2 Gayrimüslim hane (Vartinik mevkii), 4 askeri görevli ve bir din görevlisi yaşamaktadır. metonio
  Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946: Kıpanıs
E1902: Kıpants [ Erm ]
  Kolağası mz - Aşkale - Erzurum
hl: Arab Komu
■ Kısmen Alevi (Abdalan) yerleşimi
■ Bu mezranın “Abdal” olarak adlandırılan Alevi grupla alâkası yoktur. Bu mezrada Dersimʼden göçenler yaşamaktadır. Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) olan “Abdalan” aşîretine mensûb olanlar yaşamaktadır. Hatta bir başka aşiret mensûbları da vardır. Bu yüzden kısmen Alevi (Türkmen veya Zaza veya Kürt) (Abdalan) yerleşimi diyebiliriz. ZeMahşer
  Çavdarlı mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928: Zırnık [ Tr "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
  Demirkıran mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Danzut
E1902: Dantsud [ Erm "armutlu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saltaş mah - Çat - Erzurum
1928: Girvan [ Kürd "tepeler" ]
Kürd yerleşimi
  Tekdiş mz - Aşkale - Erzurum
Eski adı: Tekdiş
■ Küçükova köyüne bağlı bir mezradır. Lâkin şimdi köyde kimse kalmamıştır. ZeMahşer
  Karabey mah - Çat - Erzurum
1902hb: Karabeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 1915 öncesinde 40 hane Ermeni nüfus ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
  Elmapınar mah - Çat - Erzurum
2000: Yoğunpetek
1928: Mağara
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy ve civar köy halkının tamamı Dersim ve Varto göçmeni Alevi Zazadır. alkur
  Haydarhacı mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Haydarhacı
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ekseriyetle Ardahanʼın Göle kazasının Sinot (Samandöken) köyünden göç etmiş olan Ahıska Türkleri yaşamaktadır. Lâkin sınır komşusu Yayla köyünden, Erzurumʼun Narman kazasından ve Yozgatʼtan göç eden aileler de bulunmaktadır. ZeMahşer
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ “Ahıska Türkü yerleşimi” olarak işaretlenen 9 köy 93 Harbi yüzünden göç etmiş Kars muhacirlerinin yaşadığı köylerdir. Kahir ekseriyetle Ahıska kökenli Türklerdir. Lâkin aralarında Terekeme/Azerî kökenli olanlar ve Karsʼın yerleşik Türklerinden olanlar da bulunabilir. ZeMahşer
  Çomoğlu mz - Aşkale - Erzurum
1928: Çomoğlu
Türkmen yerleşimi
  Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb: Sadağ [ Erm ]
1910h: Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Kızılhasan mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1910h: Kızılhasan
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Karaseydi mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Karaseydi [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda bir Müslüman hane ve bir askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Hatuncuk mah - Aşkale - Erzurum
1928: Hatuncuk
Ahıska Türkü yerleşimi
  Tosunlu mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Kandal Komu [ Kürd goma kandal "bayırağıl" ]
  Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Badirgens [ Erm badırgents "patrikler?" ]
1919hb: Badirges
■ Patrik burada muhtemelen `Bizans soylusu` (patrikios) anlamında. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Söbeçayır mah - Çat - Erzurum
1902hb: Şelikan [ Kürd ]
Kürd yerleşimi
  Karahasan mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Karahasan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'de 407 Ermeni, 167 Türk nüfusu vardı. Köy adı eskiden beri Karahasan'dır. SN
  Yeşiltepe mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928: Persor [ Erm pert-tsor? "kaledere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Kumaşlı mah - Çat - Erzurum
1902hb: Kumaşli
Zaza yerleşimi
  Yumruveren mah - Aşkale (Çiftlik bucağı) - Erzurum
1928: Yumruviran
■ Ahıska Türkü yerleşimi. ZeMahşer
  Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928: Mezgirik
E1902: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Taşpınar mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
K1902: Kotenots [ Erm kotan "ağıl?" ]
  Ballıtaş mah - Aşkale - Erzurum
1916h: Kâror
E1902: Karvor [ Erm karvor/karor "taşlı" ]
  Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h: Vakşen [ Erm ]
  Muratçayırı mah - Çat - Erzurum
1902hb, 1928: Karinges [ Erm ]
Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Ermenice «karinges» քարինկէս `taşın yarısı` demektir. Daha muhtemel olan «karngents» գառնկենց ise `kuzucuklar` veya yaygın bir erkek adı olan Karnik'ten `Karnikgiller` anlamına gelebilir. SN
■ Köye bağlı Beykom mezrası Sünni Türktür. metonio
  Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h: Süleymanbağı [ Tr ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Geyik mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
K1902: Geğik / Keğik [ Erm գեղիկ "köycük" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km