haritada ara :   km  
Erzincan Merkezde 95 yerleşim bulundu.
sırala 
Koçyatağı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Mixar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tandırlı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Lerdos [ Erm lerdots "metruk yerler" ]
Heybeli köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1917h 📖Ağiki/Ağgi [ Erm ayki? "üzüm bağı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ballı köy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 📖: Cileyli [ Tr "celali?" ]
Çatalarmut köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Esesi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Ilıdere köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Kitmana [ Erm ]
Yeşilçat köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Germili
E1902 📖: Garmri
1522t 📖: Germiri/Germüri [ Erm garmri "kızıl? Kayserili?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Garmir, gen. Garmri sözcüğü `kızıl` veya `Kayserili/Kapadokyalı` anlamına gelebilir. SN
Hacıalipalangası köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 📖: Hacıalibey Palangası [ Tr ]
1902hb 📖: Palanga [ Tr "hisar, karakol" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Davarlı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Bahak/Bahik
Ahmetli köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Ahmediye [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ekmekli köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Sılbüs
1552t : Sıplus [ Erm surp luys "nur-ı mukaddes" ]
■ Yayladağı (Bingöl) ve Nazımiye (Tunceli) sınırında bulunan Surpluys (Sülbüs) Dağı ile aynı adı taşır. SN
Bahçeli bld - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Xax
E390 📖: Xax
■ 4. yy'da bir süre kral Pap'ın ikametgâhı olmuş ve Ermeni kilise önderlerinden Aziz Nerses 373'te burada zehirlenerek öldürülmüştür. SN
Elmaköy köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1642b 📖: Sipyatağı [ Erm sbidag? "akköy" ]
Cevizli köy - Erzincan_m - Erzincan
E1600 📖: Şoğa
1522t 1928 📖Şoxa/Şuxa
Bahçeyazı köy - Erzincan_m (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Çirme/Çerme [ Erm çerma "ılıca" ]
Sütpınar köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Tahsun Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yeşilçay köy - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Selika
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk köyüdür. Yakınlarındaki Oğlaktepe/Til köyü Sünni Kürttür. metonio
Pekmezli köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Xanzar [ Erm xandzar' "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eskiköy terk edilmiş ve karayolu yakınında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
Aydoğdu köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Hozınsi [ Erm xozunk "Hozatlılar (Dersimliler?)" ]
1522t 📖: Xozinsi/Xozınsilik [ Erm xozntsi "Hozatlı" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Söğütözü köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Tahsun Brastik [ Kr "Tahsun (?) dereciği" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1522/30 tarihli tahrirde Kürd-Brastik adıyla anılan yer burası olabilir. SN
Oğlaktepe köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Til
Y1207 📖: Tileíos
E390 📖: Til Թիլ [ Erm "höyük?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
Gözeler köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Gözeler [ Tr ]
Yalnızbağ mah - Erzincan_m - Erzincan
1522t 📖: Yalnızbağ [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Vaftizci Aziz Yahya'nın bir parmağını barındırdığı inancı sayesinde büyük üne kavuşan Surp Garabed Ermeni manastırı bu köyün yakınında, dağ yamacında bulunmaktaydı. 1915'e dek canlı idi. Köy nüfüsu 20. yy başında büyük çoğunlukla Türk idi. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Yeniköy köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: -
Çukurkuyu mah Erzincan - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Çukurkuyu
1902hb 📖: Vartanis
1522t 📖: Vartenik [ Erm "güllük" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Gümüştarla köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Mtınni Մթննի [ Erm ]
1522t 1928 📖Mitini
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Beşsaray köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Şehir Surbahanı
E1902 📖: Surp Ohan [ Erm "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
1552t : Surbehan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Aslanlı mahallesi Alevi Türk, geri kalan mahalleler Alevi Zazadır. SN
Dereyurt köy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Xılir
Çubuklu köy - Erzincan_m - Erzincan
1925h 📖: Aşağı Caferli [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarönü köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Kürdkendi
1902hb 📖: Kürdköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 19. yy sonunda nüfusu büyük ölçüde İslamlaşmıştı. Köyün yukarısında bulunan Surp Giragos manastırının 1364 tarihli yazıtı vardı. SN
Sarıgöl mah Erzincan - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Sarıgöl [ Tr ]
Caferli köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Caferli [ Tr ]
Ulalar mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Ulalar
1522t 📖: Ula
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Üçkonak köy - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Hayrabed [ Erm "muhterem kişi, dede" ]
1522t 1928 📖Harabedi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bozyazı mah Çukuryurt - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Bargisor [ Erm bargitsor "hendekdere" ]
Kavakyolu mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Haşhaş
1522t 📖: Haşhaşi
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Işıkpınar mah - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1917h 📖Vasgird
E1004 📖: Vasagerd / Vasgerd [ Erm "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 11. yy tarihçisi Muşlu Stepanos'un ifadesine göre kral II. Arşak (350-367) devrinde başkumandan Vasak Mamigonyan burada bir hisar inşa ettirmişti. Ancak geç döneme ait olan bu ifade mitolojik olabilir. SN
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Gölpınar köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Handesi [ Erm hantés "cemyeri, toplantı veya müsabaka veya şenlik yapılan yer" ]
1522t 📖: Hamzesi
Alevi yerleşimi
Demirkent bld - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Xoran [ Erm "saray, otağ" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Kilimli köy - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 1928 📖Tilhas
1522t 📖: Tilhars
Erzincan il - Erzincan_m - Erzincan
A1272 📖: Erzancân [ Erm sıf. Erizagan "Erez'e ait, Erez'li" ]
E474 E1004 📖Eréz gen. Eriza [ Erm ]
H 📖: Urusa / Uruşa?
■ Antik Çağ'da tanrıça Anahit kültünün merkezi olan Eréz kentidir. MÖ 20 dolayında kral III. Dikran büyük bir tapınak yaptırarak Yunanistan'a ısmarladığı altın Anahit heykelini koydurmuştur. 301'de Ermenilerin Hıristiyanlığı kabul etmesiyle Aziz Krikor bu tapınağı tahrip etmiş ve yerine Meryemana kilisesini inşa ettirmiştir. Kent adının Arapça ve Türkçe biçimi muhtemelen Erm *Erizagan (`Erez Ovası, ili`) sıfatından türemiş olmalıdır. SN
Binkoç köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Çrdzıni [ Erm "sudoğdu" ]
1522t 1928 📖Cırzini
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza-Sünni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Fırat'ın kollarından birisi köy yakınlarından doğduğu için Çrdzıni adı verilmiş olmalıdır. 93 Harbi'nin başlangıç günlerinde Topuz (Phezgewran) aşiretinin isyanı nedeniyle köyün tahrip edildiği anlatılır. SN
Erzincan ib - Erzincan_m - Erzincan
Y640 📖: Keltzênê
E630 📖: Yegeğeats [Ekeleats] Եկեղեաց
Y17 Y553 📖Akilisênê / Kilisênê
■ Plastik cerrahi tekniklerine öncülük eden ve modern plastik cerrahi uygulamasının kurucusu olarak kabul edilen Ermeni Varaztad H. Kazancıyan doğum yeridir.(1879-1974) IraTzourou
Kurutilek köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Kuru Tîlek
1522t 📖: Kurucatilek [ Erm tılag "höyücek" ]
Türkmenoğlu köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Dacrag / Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
1522t 1928 📖Dacirek
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza-Sünni yerleşimi. Kısmen Alevi yerleşimi
Mecidiye köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Mecidiye [ Tr ]
1902hb 📖: Akdağ [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çatalören köy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Vakıf Brastik [ Kr birastik "düzce" ]
Yaylabaşı bld - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Ki / Kiy
E1100~ 📖: Ayki [ Erm "üzüm bağı" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Geçit bld - Erzincan_m - Erzincan
1522t 📖: Geçüt [ Tr ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Güllüce köy - Erzincan_m - Erzincan
1902a 📖: Güllüce [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Yoğurtlu bld - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Pızvan [ Erm ]
1522t 📖: Pizvan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Buğdaylı mah - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Kç. Koşungar
1522t 📖: Köşünker-i küçük [ Erm/Tr ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Yeşilyurt mah Mollaköy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1925h 📖Zatir/Zatır [ Erm dzater "yarıklar" ]
■ Köyün karşısında bulunan yüksek höyük eski haritalarda Vasgetil (`Vasak Höyüğü`) adıyla geçer. SN
Oğulcuk köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Érgan [ ergan? "uzun" ]
1902hb 📖: Erganis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Hanidere x - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Rumsaray [ Tr ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
Balıbey köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Balıbey [ Tr ]
Alevi yerleşimi
Karadiğin köy - Erzincan_m - Erzincan
1917h 📖: Karadigin [ Tr kara tigin ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erzincan merkezde 19. yy sonunda Karatekin, Mahmutlu, Kürtkendi ve Şıhlı adını taşıyan köyler nüfusunun Ermeni olması ilgi çekicidir. SN
Tepecik Mollaköy mah - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Hromakarag [ Erm "Rum çiftliği" ]
1522t 1928 📖Rumekrek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Mollaköy bld - Erzincan_m - Erzincan
1902hb 📖: Mollaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mahmutlu köy - Erzincan_m - Erzincan
E1902 📖: Mahmudtsik [ Erm "Mahmutlu" ]
1522t 📖: Mahmudlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
Başpınar köy - Erzincan_m - Erzincan
1522 1522Köşünker-i büzürg [ Erm/Tr ]
Ortayurt köy - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Kılıçkaya köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Mercan Sürbahanı [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Munzur Dağlarının diğer adı olan Mercan Erm «Mrçnavank» `karıncalı manastır` adından gelmiş olabilir. Çağlayan kasabasının 5 km güneybatısında bulunan manastır halen yıkıntı halindedir. SN
■ Köy ahalasini tamamen Alevi Kürtlerden oluşturmaktadır. Mehmet Ali
Ürek mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Urek
E1902 📖: Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Akyazı mah - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1642b 📖Norkağak/Norkax [ Erm nor kağak "yeni şehir" ]
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Konakbaşı mah Dörtler - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: Ekreki Huma [ Erm akrag "çiftlik" ]
1522t 1902hb 📖Ekrek
Soğukoluk köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Çulxasa
1522t 📖: Çorxasa
Sünni Türk yerleşimi
Büyükçakırman mah - Erzincan_m - Erzincan
1928 📖: By. Çakırman
1522t 📖: Çakırman
■ 30.04.2017 tarihli RG'de yayınlanan kararname ile köy tüzel kişiliği kaldırılıp Erzincan Belediye sınırları içine katıldı (mahalle yapıldı). Taner A.
Değirmenköy köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
E1902 📖: Dzat / Dzatkéğ Ծաթ [ Erm dzat keğ "yarık köy" ]
1522t 1928 📖Zadkiğ
2000-2013 : Dörtler (bld)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Haygazyan sözlüğüne göre eski dilde yarı-Rum yarı-Ermeni olanlara veya Markioncu mezhebe mensup klişilere «Dzat'» veya «Dzayt'» adı verilirdi. (Hyg I.1005). 20. yy başında köy nüfusu 60 hane Ermeni ve 70 hane Müslim idi. ■ Değirmen, Konakbaşı, Ortayurt ve Ürek köylerinin birleşmesiyle oluşturulan Dörtler belediyesi 2013'te lağvedilmiştir. SN
Saztepe köy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Küpesi/Küpesik
1902hb 📖: Köpasuk
Günbağı köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Kisnigör/Kismikör [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sazlıpınar köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Hamdes
Alevi yerleşimi
Günebakan köy - Erzincan_m - Erzincan
1522t 1928 📖Kabroşu/Kabroşi [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yalınca köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1925h 📖: Mığısı
E1272y E1902 : Meğutsig [ Erm "kovancık?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Meğutsig köyü ve yakınındaki Çarçaranits Manastırı 1272 ve 1477 tarihli iki kolofonda anılmıştır. Köy Erzincan’da Ermeni nüfusunun en yoğun olduğu yerlerdendi. 1915 öncesinde 1.822 Ermeni ve 269 Türk nüfus, iki kilise, 350 öğrencisi olan iki okul vardı. SN
Tatlısu köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Mağaçur [ Erm meğraçur "bal su" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy halkı tamamen Alevi Zazalar oluşturmaktadır. Zini Gediği katliamına uğrayan köylerden biridir. Tatlısu ve diğer katliamın olduğu köylerin halkları kurşuna dizildikten Edirne ve Balıkesir'e sürgün edildi. Şimdi geri dönüş yapanlar köydedir. Mehmet Ali
Karatuş köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Karatuş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çağlayan bld - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖Cancige/Cencige [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Adını Girlevik şelalesinden alan kasaba, Emirhanlar, Mağdolar, Peyler ve Nişan mahallelerinden oluşur. SN
■ 10 hane Sünni Türk dışında belde merkezinin tamamına yakını Zaza Alevidir. metonio
Küçükkadağan köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1928 📖: Kç. Kadağan
Alevi-Türk yerleşimi
■ Talipleri ve köy halkı tamamen Türkmen-Alevi'dir. Çağlayan beldesine bağlı bir köydür. metonio
Girlevik mah Çağlayan - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Kırnavuk
1902hb 📖: Gavrençur [ Erm ]
1522t 1946 📖Gürlevik/Girlevik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Şelalesi ünlüdür. SN
Yamaçlı mah Çağlayan - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 1902hb 📖Sıvans/Sevanz
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Mertekli köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Mertekli [ Tr ]
Alevi yerleşimi
Uluköy bld - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902a 1928 📖Şıxlar [ Tr ]
1902hb 📖: Mezre [ Tr ]
Alevi yerleşimi
Kalecik köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1522t 📖: Kalecik [ Tr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Erdene köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 📖: Ardana
1522t 1917h 📖Erdona/Erdeni
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Derebağ köy - Erzincan_m (Çağlayan bucağı) - Erzincan
1902hb 1928 📖Tilek [ Erm/Kr "tepecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.